Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Eylül 2003
Sayı: 64
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Kavga bayrağı elimizde!
  Irak'ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız kampanyası İstanbul
  Irak'ta işgalci, okulda müşteri olmayacağız kampanyası Ankara
  Kampanya çalışmalarından...
  Kampanya çalışmalarından...
  Sermayenin tatili yok, mücadelenin de!
  Sırada 100 bin söz var...
  Kampanya çalışmamızdan izlenimler...
  Onurlu aydınlar ve sanatçılar gençliğin sözünün arkasındalar!
  Ümit Altıntaş Gençlik Kampı" başarıyla gerçekleştirildi!...
  Kamp izleniminden...
  Kamp izleniminden...
  Sermayenin ucuz laboratuvarları: Teknokentler
  Ordu ve YÖK görüşmesi...
  Gençliğin sözü söz...
  Filistin: Ortadoğu'nun sönmeyen direniş meşalesi
  ABD: Irak batağında leş kargası
  ABD emperyalizminin Irak batağı...
  Bu sefer "bizim çocuklar" başaracaklar!
  Bir Şili türküsü
  Katliamları unutmadık, unutturmayacağız!..
  Komünistler yargılayanları yargılıyor!
  Savaşın silahları
  11 Eylül filmi üzerine
  Kadınsı reklamlar ve reklam tipi kadınlar
  Bir işçi tiyatrosu
  Genç komünistin bir günü...
  Coca Cola, Kolombiya ve 'Hayatın Tadı'
  Futbol: Sistemin kullandığı bir uyuşturucu
  Okur mektupları 
 
Coca Cola, Kolombiya ve ‘Hayatın Tadı’

Bugün dünyada gazlı içecek sektörünün önemli ve en büyük tekellerinden birisi olan Coca Cola’nın emperyalist tekeller arasında özel bir yeri vardır. Coca Cola direkt olarak ABD emperyalizmini simgelemekte ve onunla birlikte anılmaktadır. Ortaya çıktığı 1900’lü yılların başından beri gelişimi ABD emperyalizmine paralel sürmüştür. ABD sömürgeleştirdiği ve savaşla, sözde barış götürdüğü her ülkeye Coca Cola’sını da götürmüştür. ABD’nin yayılmacı, işgalci, sömürgeci politikalarının bir biçimi olan Amerikan yaşam tarzının halkların yaşam kültürüne sızmasının bir göstergesi de Coca Cola’dır. Coca Cola, tekelci zihniyetin getirdiği aç gözlülükle devletlerin iç politikasına müdahale etmekte, kendi kârı için katliamlar düzenlemek dahil her you denemektedir. Rakibi olan Pepsi’nin piyasadan silinmesi için onun üst düzey yöneticilerini ölümle tehdit ettiği herkesçe bilinmektedir.

Coca Cola’nın emperyalist çıkarları için binbir dolap çevirdiği ülkelerden biri de Kolombiya’dır. ABD’nin arka bahçesi olan Kolombiya’da bir türlü durdurulamayan ve ABD’nin istediği iç savaş koşullarında Coca Cola kendi vahşi yüzünü açıkça göstermiştir.

Coca Cola’nın fabrikasında çok ağır koşullarda ve düşük ücretle çalışan sendikalı işçiler şirkete karşı tepkilerini dile getirdikleri için Coca Cola’nın emriyle “Kolombiya Birleşik Öz Savunma Güçleri” adı altındaki faşist paramiliter örgüt tarafından öldürülmüşlerdir. 2 yıl önce ise bir gıda sendikası olan Sinaltrainal sendikasının liderleri Coca Cola’nın emriyle aynı sağcı milisler tarafından öldürülmüştür. Sinaltrainal buna karşı dava açmış, ama tehdit edilen mahkeme Coca Cola’yı dava dışında bırakmış ve hiç kimse tutuklanmamıştır.

Adolf Munera adlı bir işçinin mahkeme kararıyla işine döndükten sonra öldürülmesi, Coca Cola’nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir.

Coca Cola’nın dünyadaki suç dosyası ise özetle şöyledir:

* Kolombiya, Guatemala, Peru, Brezilya, Venezüela, Türkiye gibi ülkelerde kâr elde etmek için insanlara suikast düzenlemekten, sürgüne göndermekten, ölüm tehditleri savurmaktan ve sendika liderlerini işten atmaktan kaçınmamaktadır.

* Dolum tesislerinin atıkları nedeniyle su kaynaklarının kirletilmesi.

*ABD ve Afrika’da ırkçılık yapmak.

* Dünya suyunu sınırsız bir şekilde kullanmak ve Hindistan’da yaşayan insanların su kaynaklarını çalmak.

Bunlar açıkça göstermektedir ki Coca Cola Amerikan emperyalizminin yayılmacı, sömürgeci politikalarının temsilcilerindendir. Ürünlerinde “hayatın tadını çıkarın” sloganını kullanan Coca Cola, dünya üzerinde tüm işçi-emekçilerin hayatını karartmaktadır. İşçi ve emekçi halklara acıdan başka birşey sunmamaktadır.

Tekelleri ve sömürüyü ortadan kaldırmak için kolektif hayatın tadını gerçekten çıkarmak için birleşmeli ve kapitalizme karşı mücadele etmeliyiz.

B. Burç