Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Mayıs 2003
Sayı: 60
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalistler ve işbirlikçiler saldırıyorlar... Yanıtını alacaklar!
  1 Mayıs ve gençlik
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
   1 Mayıs eylemlerinden...
  Gençlik 1 Mayıs'ta alanlardaydı!
  Dünyada 1 Mayıs...
  Kurtlar sofrasında Irak!
  Halklar emperyalist saldırganlığa boyun eğmiyor!
  İşgal altındaki Irak'tan manzaralar....
  Bu yasa meclisten geçmeyecek!
  Devrimci mirasa sahip çıkmak!
  Devrim için düşenler kavganın en onurlu yerinde bayraklaşıyorlar!..
  Deprem ve Bingöl'de yaşananlar!
  Öğrenci gençliğe yönelik planlı provokatif saldırılar üzerine
  MİT, kışkırtıcı elemanını feda etti
  Partimizin direnişçi kimliğine leke sürdürmedik!
  Okullar ticarethaneye dönüştürülüyor!
  Söz üniversitede!
  İTÜ şenlikleri nereye?
  ODTÜ'de Alternatif Şenlik...
  Almanya 2. Bir-Kar Gençlik Kampı...
  İsviçre'de 9. Ekim Gençliği Kampı...
  Paris Komünü...
  Okur mektupları 
 
İsviçre’de 9. Ekim Gençliği Kampı...

“Yeni bir dünya uğruna!”

9. Ekim Gençliği Kampı’nı 18-21 Nisan tarihleri arasında İsviçre’nin Lugano kentinde gerçekleştirdik. Bu yılki kampımızın şiarı “Yeni bir dünya uğruna!” idi.

Kampımızın açılışı dünyada devrim ve sosyalizm davası uğruna mücadelede şehit düşen devrimciler için saygı duruşu ile başladı. Ardından kampın kısa bir tanıtımı yapıldı ve amacı açıklandı.

Kamp faaliyetleri

Seminerler:

İlk seminer konumuz emperyalist savaştı. Bu semineri iki bölüme ayırdık. Önce arkadaşlarımız kısaca savaş üzerine düşünce ve duygularını anlattılar. Daha sonra gençleri gruplara ayırarak savaş üzerine önceden hazırladığımız metinleri dağıttık. Bu metinler üzerinden tartışmalarını istedik.

Küçük yaştaki çocuklar da bu çalışmaya katıldılar. Onlara savaş ve savaşsız bir dünya konusunda ne düşündüklerini sorduk. Çocukların cevapları şaşırtıcıydı. Hepsi savaşa karşı olduklarını söylediler, Bush’a karşı duydukları kin ve öfkeyi belirttiler. Savaşsız bir dünyanın eşit bir dünyadan geçtiği de verdikleri yanıtlar arasındaydı.

İkinci toplantıda gruplar yaptıkları değerlendirmeleri ayrı ayrı anlattılar. Ardından yapılan değerlendirmeler tartışıldı. Bu da tartışmanın sıcak ve canlı geçmesini sağladı. Seminer sonunda bir arkadaşımız yapılan tartışmaları toparladı.

Savaş üzerine sunulan seminerde, bu savaşın sadece Irak’la sınırlı kalmayacağı, yeni savaşlar serisinin bizleri beklediği ifade edildi. Dışardaki savaş ve saldırganlığa, içerde sosyal ve demokratik haklara saldırının eşlik ettiği, işçi ve emekçilerin kazanımlarının gaspedildiği, “Irak halkını kurtarma” yalanları eşliğinde Irak halkının nasıl katledildiği ve kentlerin nasıl yerle bir edildiği anlatıldı. Özellikle Amerika başta olmak üzere emperyalistlerin kirli savaşları ve bundan sonraki amaç ve hedefleri açıklandı.

İkinci seminerin konusu gençlikti. Bu seminerde de gruplara önceden hazırladığımız soruları dağıttık. Bu sorular genel olarak gençlerin toplum içindeki yeri, beklentileri ve yaşam tarzı üzerine hazırlanmıştı. Avrupa’daki gençlikle Türkiye’deki gençliğin çeşitli yönleri tartışıldı. Gençliğin yükseltmekte olan anti-kapitalist ve anti-emperyalist mücadelede tuttuğu yer vurgulandı.

Kültürel faaliyetler:

Kültürel etkinlikler çerçevesinde şiir, halk oyunları, tiyatro ve müzik grubu oluşturduk. Gruplar iki gün boyunca gece için hazırlıklarını yaptılar. Halk oyunları ve tiyatro için küçük yaştaki çocuklardan gruplar oluşturduk. Müzik konusunda yetenekli bir arkadaşımız sazı-sözüyle kampımıza renk kattı.

Gruplar gecede çalışmalarını sergilediler. İlk önce küçük arkadaşlar şiir ve tiyatro gösterilerini sundular. Daha sonra genç arkadaşlar şiirlerini okudular. Gençler iki ayrı grup halinde halk oyunları gösterimi yaptılar. Ardından tiyatro grubumuz sahnede yerini aldı. Program bitiminde türküler söylendi, halaylar çekildi.

Bunlara ek olarak bilgi yarışması düzenledik. Yılmaz Güney’in “Sürü” filmini izledik.

Gençler genel olarak kampı beğendiler. Özellikle kültürel faaliyetlerden ve seminerlerden memnun kaldılar. Onların eleştirilerini dikkate alarak, bir sonraki kampımızın daha iyi bir katılımla ve daha başarılı geçmesi için çaba göstereceğiz.

Ekim Gençliği/İsviçreİsviçre Gençlik Kampı’na mesaj...

“Artık gençliğin ayağa kalkması gerekiyor!”

Merhaba dostlar,

Bu yıl 9. düzenlediğiniz Gençlik Kampı’nızı en içten devrimci duygularımızla selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.

Dostlar,

Emperyalist gericiliğin tüm dünyayı ve özel olarak Ortadoğu’yu tehdit ettiği, Irak’ın ABD tarafından yakılıp yıkıldığı, işgal edildiği bir dönemden geçiyoruz. Günümüzde dünyanın tüm nimetleri ve zenginliği bir avuç sömürücünün elinde toplanmışken, milyarlar açlık ve sefaletten kırılıyor. Batılı ülkelerin parfüm ve köpek mamasına harcadığı parayla Afrika’daki tüm aç insanların doyurulması mümkünken, her yıl binlerce çocuk açlık ve bakımsızlıktan ölüyor.

Tüm bu yaşananların derinden derine büyük bir öfke dalgasını mayaladığını artık görebiliyoruz. Milyonlarca insan dünyanın bütün ülkelerinde emperyalizmin kirli savaşına karşı ayağa kalktı, başka bir dünyaya duyduğu özlemi haykırdı.

Irak işgal edildi, ama savaş bitmedi. Gerici emperyalist saldırganlığı durdurmak, biz gençlerin uğruna savaşması gereken görevlerinden biridir. Artık gençliğin ayağa kalkması ve emperyalist para babalarına ve onların işbirlikçi yalakalarına, 68’de Denizler’in 6. Filo’yu denize dökerek verdiği cevabı vermesi gerekiyor. Yeni dönemde baskılar ne kadar artarsa artsın biz genç komünistler tarihsel sorumluluğumuzu yerine getirmekle yükümlüyüz. Tarih, devrim ve sosyalizm mücadelesi için gençliği işçi sınıfının kızıl bayrağı altında, onun devrimci, bilimsel programı altında birleşmeye çağırıyor. Gelecek bu çağrıya kulak veren genç kuşakların omuzunda yükselecek.

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!
Yaşasın sosyalizm!

İstanbul Ekim Gençliği