Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Mayıs 2003
Sayı: 60
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalistler ve işbirlikçiler saldırıyorlar... Yanıtını alacaklar!
  1 Mayıs ve gençlik
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
   1 Mayıs eylemlerinden...
  Gençlik 1 Mayıs'ta alanlardaydı!
  Dünyada 1 Mayıs...
  Kurtlar sofrasında Irak!
  Halklar emperyalist saldırganlığa boyun eğmiyor!
  İşgal altındaki Irak'tan manzaralar....
  Bu yasa meclisten geçmeyecek!
  Devrimci mirasa sahip çıkmak!
  Devrim için düşenler kavganın en onurlu yerinde bayraklaşıyorlar!..
  Deprem ve Bingöl'de yaşananlar!
  Öğrenci gençliğe yönelik planlı provokatif saldırılar üzerine
  MİT, kışkırtıcı elemanını feda etti
  Partimizin direnişçi kimliğine leke sürdürmedik!
  Okullar ticarethaneye dönüştürülüyor!
  Söz üniversitede!
  İTÜ şenlikleri nereye?
  ODTÜ'de Alternatif Şenlik...
  Almanya 2. Bir-Kar Gençlik Kampı...
  İsviçre'de 9. Ekim Gençliği Kampı...
  Paris Komünü...
  Okur mektupları 
 
Emperyalist savaşa ve işgale karşı

Söz Üniversitede!

ABD emperyalizminin Irak’a demokrasi ve insan hakları götürme vaatleri ile başlattığı yağma ve talan savaşı hızını kaybetmeden sürüyor. Irak’a götürülen “demokrasi”nin kapsamı tüm açıklığıyla ortaya çıkıyor. Sokak ortasında insanlar katlediliyor. Irak’taki kültürel zenginlikler bir bir talan ediliyor.

Bizler üniversite öğrencileri olarak bu savaşın gerici ve emperyalist karakterini ortaya koymuştuk. Irak’taki emperyalist yağmanın devam ettiği günlerde İstanbul ve Yıldız Teknik üniversitelerinde üniversitelilerin “savaşa ve işgale” dair düşüncelerini almak için “Emperyalist savaşa ve işgale karşı Söz Üniversite’de” kampanyası örgütledik. Yaklaşık 4 bin üniversite öğrencisiyle, yemekhanelerde, kantinlerde ve amfilerde yaptığımız anket, üniversitelilerin savaşı ve işgali ABD’nin ve onun uşağı medyanın kabul ettirmek istediği gibi görmediğini ortaya koydu.

Anketimize katılan öğrencilerden yaklaşık %95’i bu savaşı bir “petrol ve hegemonya” savaşı olarak gördüğünü ifade etti. Anketin ulaştırıldığı öğrencilerden %97’si “savaşa ve işgale çeşitli şekillerde karşı çıkılması” gerektiğini söyledi.

Anket sonuçları 200 kişinin katıldığı bir şenlikle açıklandı

Yaklaşık bir hafta süren anket çalışmasının sonuçlarını açıklayacağımız “Emperyalist savaşa ve işgale hayır!” etkinliğinin çalışmalarına başladık. Öncelikle bir şenlik programı hazırladık. Edebiyat Fakültesi’ne “Katil ABD Ortadoğu’dan defol! Savaşa karşı savaş!” şiarlı afişlerimizi astık. Etkinliğin yapılacağı Hergele Meydanı’nı “Emperyalist savaşa ve işgale karşı direneceğiz!/İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu”, “Savaşa değil eğitime bütçe!” ve “Sermaye üniversiteden, emperyalizm Ortadoğu’dan defol!/YTÜ Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu” pankartlarımız ve kızıl bayraklarımızla süsledik.

22 Nisan günü saat 12:15’de başlayan etkinliğimiz saat 15:00’e kadar sürdü. Bayar Şahin ve grubu Barışın Dostları’nın seslendirdiği Gürcüce parçalarla başlayan etkinlik, YTÜ’den bir arkadaşımızın yaptığı emperyalist savaş ve işgal karşıtı konuşma ile devam etti. Daha sonra Ufuk Karakoç halk ezgileri ile etkinliğimize katıldı. Etkinliğimiz Grup Soluk’un söylediği parçalar ve çekilen halaylarla devam etti. Grup Soluk’un ardından İÜ’den bir arkadaşımız yaptığı konuşmada tüm üniversite gençliğini “Emperyalist barbarlığa meydan okumak ve geleceğin savaşsız, sömürüsüz dünyasına duyduğumuz özlemi haykırmak için 1 Mayıs’ta alanlarda!” olmaya çağırdı. Ardından Vedat Sakman ve Emin İgüs’ün sevilen parçalarını dinledik.

Etkinliğimizi eylemle sonlandırdık

Programın bitiminde etkinliğe katılanları yürüyüşümüze çağırdık. Pankartlarımız ve kızıl bayraklarımızla; “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Emperyalist savaşa ve işgale karşı direneceğiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!” sloganları eşliğinde Hergele Meydanı’ndan bahçeye kadar 40 kişinin katıldığı bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bahçede kampanya sonuçlarımızı anlatan ve üniversitelileri, işçi sınıfı ve emekçilerle beraber emperyalist savaş ve işgale karşı mücadele etmek için 1 Mayıs’ta alanlara çağıran bir konuşmanın ardından sloganlarımızla etkinliğimizi bitirdik.

İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu

“Söz Üniversite’de” kampanyasının ön çalışması üzerine...

Irak işgalinin başlaması ile savaş karşıtı mücadele bizim açımızdan bir rehavet ortamı değil savaş karşıtı çalışmalarımızı yeni ve daha üst bir düzeye sıçratmanın bir imkanı olmalıydı. Emperyalist savaş karşıtı kampanyamız öncelikle iki temel hedef üzerinden şekillendi.

Birinci hedefimiz ABD’nin ve burjuva medyanın demokrasi vaatlerine karşı savaşın ve işgalin kapsamını en geniş kitlelere anlatabilmekti. Bu kapsamda kampanyanın örgütlendiği üniversitelerde, hemen hemen tüm kampüslere, yemekhanelere, kantinlere ve amfilere faaliyetimizi götürdük. Yaklaşık 4 bin üniversiteli ile değişik materyaller aracılığıyla diyaloğa girdik, düşüncelerini sorduk ve karşılıklı sohbetler gerçekleştirdik.

Çalışmamızın ikinci hedefi ise işgalin savaş karşıtı mücadeleyi zayıflatmasını engellemek için eylemli bir süreç örgütlemekti. Yaptığımız şenlikler ve eylemle bu rehavete izin vermeyeceğimizi somut olarak ortaya koymuş olduk.

Kampanyamızı en geniş öğrenci kitlesine taşımayı hedefledik. Anket çalışmasıyla birlikte yaklaşık 7-8 bin arası el ilanı ve yüzlerce afiş kullandık. Bu, çalışmamızın en geniş kesimler tarafından duyulmasını sağladı. Kampanya çalışması kapsamında 300-400 civarında yerel platform bülteninin satışını yaptık.

Önümüzde duran görev, yaratılan bu birikimi güçlü ve nitelikli bir şekilde emperyalist savaşa ve işgale karşı gençliğin gür bir haykırışına dönüştürmektir.

İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı
Öğrenci Platformu çalışanı EG okurları

Emperyalist savaşa ve işgale hayır!

Ekim Gençliği olarak İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü’nde “Emperyalist savaşa ve işgale hayır!” etkinliği düzenledik. Yaklaşık bir hafta öncesinden Avcılar Kampüsü’nde yüzlerce el ilanı ve çağrı afişi ile etkinliğin duyurusunu yaptık.

22 Nisan günü Grup Soluk’un seslendirdiği halk müziği parçaları ile başlayan etkinliğimiz savaş karşıtı şiirler ve konuşmalar ile devam etti. Yaklaşık 30-35 kişinin katıldığı etkinlik, savaş ve işgal karşıtı bir konuşma ile sona erdi.

Ekim Gençliği/İÜ Avcılar

Emperyalist savaşa ve işgale karşı Söz Üniversite’de!

İstanbul Üniversitesi yabancı Diller Kampüsü’nde “İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı Öğrenci Platformu” olarak bir etkinlik düzenledik. Öncesinde etkinliğin yaygın bir ön duyurusunu yaptık. Kampüsü afişlerimiz ve “Savaşa değil, eğitime bütçe!” pankartımızla süsledik. Şenlik sabahı tüm sınıflarda etkinliğin duyurusunu yaptık. “Emperyalist savaşa ve işgale karşı Söz Üniversite’de” kampanyasını kampüse taşıdık. Sınıflarda, koridorlarda, kantinde kutularımız ve anketlerimizle insanlara savaşın emperyalist ve işgalci yüzünü anlattık. Tiyatro Manga’nın da yer aldığı etkinliğe yaklaşık 35-40 kişi katıldı.

İÜ Emperyalist Savaş Karşıtı
Öğrenci Platformu