Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Mayıs 2003
Sayı: 60
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalistler ve işbirlikçiler saldırıyorlar... Yanıtını alacaklar!
  1 Mayıs ve gençlik
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
   1 Mayıs eylemlerinden...
  Gençlik 1 Mayıs'ta alanlardaydı!
  Dünyada 1 Mayıs...
  Kurtlar sofrasında Irak!
  Halklar emperyalist saldırganlığa boyun eğmiyor!
  İşgal altındaki Irak'tan manzaralar....
  Bu yasa meclisten geçmeyecek!
  Devrimci mirasa sahip çıkmak!
  Devrim için düşenler kavganın en onurlu yerinde bayraklaşıyorlar!..
  Deprem ve Bingöl'de yaşananlar!
  Öğrenci gençliğe yönelik planlı provokatif saldırılar üzerine
  MİT, kışkırtıcı elemanını feda etti
  Partimizin direnişçi kimliğine leke sürdürmedik!
  Okullar ticarethaneye dönüştürülüyor!
  Söz üniversitede!
  İTÜ şenlikleri nereye?
  ODTÜ'de Alternatif Şenlik...
  Almanya 2. Bir-Kar Gençlik Kampı...
  İsviçre'de 9. Ekim Gençliği Kampı...
  Paris Komünü...
  Okur mektupları 
 
Ankara’da 1 Mayıs’a yoğun gençlik katılımı...

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs Ankara’da da alanlarda kutlandı.

Geçen yıla göre üniversiteli gençlik kortejlerinin sayısında belli bir artış yaşanmıştı. Ancak kortejlerin genelinde hem katılım, hem de coşku planında belli bir düşüş söz konusuydu. Özellikle üniversiteli gençlikte, değişik kortejlerde ve ayrı durmaları nedeniyle, bir cansızlık ve dağınıklık gözleniyordu. Herşeye karşın 1 Mayıs alanında gençliğin katılımı önemli bir yer tutuyordu.

Legal partilerin ve diğer siyasetlerin dışında kalan üniversite kortejlerinin arka arkaya yürüyerek ortak slogan atmaları son derece olumluydu ve günün en anlamlı görüntüsünü oluşturuyordu. Çeşitli okullardan öğrenci kortejlerinin bu birlikteliği 1 Mart eylemiyle başlamış, ardından platformların Yüksel Caddesi’nde 26 Nisan’da gerçekleştirdikleri eylemle devam etmişti. Bu birlikteliğin 1 Mayıs’ta perçinlenerek ileriye taşınması kuşkusuz öğrenci hareketinin geleceğine dair umut verici bir gelişmedir. 1 Mayıs’a katılan üniversite kortejleri sırasıyla şunlardı: ODTÜ Öğrencileri, Hacettepe Üniversitesi, Cebeci Savaşa Hayır Platformu, H.Ü. Merkez Kampüs Emperyalist Savaş ve YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Öğrenciler, Beytepe Emperyalist Savaş ve YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Platform, DTCF Öğrencileri (DTCF Emeryalist Savaş Karşıtı Platform).

Okullardan çıkarak alanları doldurduk!

Üniversiteliler içinde görsel açıdan en dikkati çeken kortej olan ODTÜ Öğrencileri, yaklaşık 200 kişilik bir katılımla alandaki en kalabalık öğrenci korteji oldu. “Savaşsız, sömürüsüz, sınıfsız dünya!” ve “ABD Ortadoğu’dan, sermaye üniversiteden defol!” pankartlarıyla yürüyen ODTÜ Öğrencileri kortejinde, sosyalizm istemini yansıtan çeşitli dövizler, Marx, Engels, Lenin portreleri ve kızıl bayraklar dikkat çekiyordu. Geçen seneye göre katılımda bir artış söz konusuydu. Farklı kesimlerden biraraya gelen öğrencilerin oluşturduğu bu kortej, 1 Mart eylemine göre daha politik ve disiplinli bir tutum ortaya koydu. Ayrıca atılan sloganlar, 1 Mart’taki liberal havanın etkisini yitirdiğini göstermekteydi. Devrim ve sosyalizme dair sloganlar gür bir biçimde haykırıldı. Bu durum dövzlere de yansıdı.

Onun ardından yaklaşık 50 kişilik bir kitleyle Hacettepe Üniversitesi korteji gelmekteydi. Bu kortejde “Kapitalizm öldürür, kapitalizme ölüm!” dövizleri taşınıyordu.

Cebeci Kampüsü Savaşa Hayır Platformu ise yaklaşık 70 kişiydi. Cebeci iki yılın ardından yeniden kendi pankartıyla 1 Mayıs alanında yerini almıştı.

“Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!” pankartı açan Hacettepe Merkez Kampusu Emperyalist Savaş ve YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Öğrencileri 20 kişinin üzerindeydiler ve ilk defa 1 Mayıs’ta böylesi bir katılım gerçekleştirmişlerdi. Onun ardında yer alan Beytepe Emperyalist Savaş ve YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Platform ise yaklaşık 30 kişiydi. Bu kortejde de “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “Emperyalizm Ortadoğu’dan, sermaye üniversitelerden defol!” vb. dövizleri dikkat çekiyordu. Uzun bir aradan sonra 1 Mayıs alanında yerlerini alan Beytepeli öğrenciler 1 Mart’taki katılımlarının epey altında kaldılar.

DTCF Öğrencileri ise bu yıl iki pankart açtılar. “Emperyalist Savaşa Hayır!” pankartının yanı sıra dönem başında kurulan platformun pankartı da taşınmaktaydı. 80’in üzerinde öğrencinin yer aldığı kortej, özellikle alana girişte en coşkulu kortejdi. Katılım geçen seneye göre düşmüş olmakla birlikte, oldukça örgütlü bir görünüme sahiptiler.

Emperyalizm Ortadoğu’dan,
sermaye üniversitelerden defol!

Tren garının önünden “Üniversiteler kışla olmayacak!” sloganıyla yürüyüşe geçen öğrenci kortejleri özellikle savaş, işgal ve YÖK ile ilgili çeşitli sloganlar attılar.
Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin önünden geçilirken okulun camından “Geleceğin özgür dünyasının ruhuyla 1 Mayıs’ı selamlıyoruz!” yazılı pankartın asılması ile alana girişte oldukça coşkulu bir hava yaratıldı. Burada bir süre duran öğrenci kortejleri pankartı sloganlarıyla selamladılar. “Dil-Tarih faşizme mezar olacak!” sloganı atıldı. Alana girildiğinde de aynı pankart platformun imzası ile köprüye asıldı. Alana girişin ardından bir dağılma yaşandı. Havanın da etkisiyle dağılan kortejler çekilen halaylarla toparlandıktan sonra pankartlarını kapatarak dağıldılar. Geçmişte alanda daha canlı ve disiplinli bir havaya sahip olan öğrencilerin bu yılki olumsuzluklarından biri de buydu.

Yürüyüş kolunda ve alanda liseliler

Bu yıl liselilerin katılımı coşku ve kitlesellik açısından çok daha olumlu idi. Bu yılki 1 Mayıs’ı diğerlerinden ayıran önemli şeylerden biri de liselilerin bu yoğun ve coşkulu katılımlarıydı. Alanda pankart açan fazla sayıda liseli gençlik grubu olmamasına rağmen bu böyleydi. Liseli Genç Umut korteji 200’ün üzerinde bir katılım sağladı. Ankara Liseli Gençlik Platformu ise 50 kişilik katılımı ile BDSP’nin hemen arkasında yer aldı. Coşkulu ve disiplinli duruşları ile alandaki dikkat çekici kortejlerden biri olan ALGP korteji yürüyüş sonuna kadar ve alanda bu duruşunu sürdürdü.

1 Mayıs’ın kazanımları ile geleceği kucaklamaya!

Üniversiteli gençliğin birlikte katılımının bu eylemde de gerçekleşmesi, kitlesellik ve coşku planında belli bakımlardan zayıflamalara rağmen, geleceğe olumlu bir kazanım olarak yansıyacaktır. Önemli olan bu birlikteliği sürdürebilmek, güçlendirebilmek ve buradan kazanılan itilimle geleceğin birleşik-politik gençlik hareketinin yaratılmasını sağlayabilmektir. Liseli gençliğin bu yılki katılımı ve örgütlülüğü düşünüldüğünde bunu yaratabilmenin olanakları giderek olgunlaşmaktadır. Bu yılki 1 Mayıs bir kez daha göstermiştir ki, genç komünistlerin omuzlarındaki sorumluluk ağırlaşmaktadır. Genç komünistler bu sorumluluğun gereklerini yerine getirecek irade ve kararlılığa sahiptirler.

Ekim Gençliği/Ankara