Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
Mayıs 2003
Sayı: 60
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Emperyalistler ve işbirlikçiler saldırıyorlar... Yanıtını alacaklar!
  1 Mayıs ve gençlik
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
   1 Mayıs eylemlerinden...
  Gençlik 1 Mayıs'ta alanlardaydı!
  Dünyada 1 Mayıs...
  Kurtlar sofrasında Irak!
  Halklar emperyalist saldırganlığa boyun eğmiyor!
  İşgal altındaki Irak'tan manzaralar....
  Bu yasa meclisten geçmeyecek!
  Devrimci mirasa sahip çıkmak!
  Devrim için düşenler kavganın en onurlu yerinde bayraklaşıyorlar!..
  Deprem ve Bingöl'de yaşananlar!
  Öğrenci gençliğe yönelik planlı provokatif saldırılar üzerine
  MİT, kışkırtıcı elemanını feda etti
  Partimizin direnişçi kimliğine leke sürdürmedik!
  Okullar ticarethaneye dönüştürülüyor!
  Söz üniversitede!
  İTÜ şenlikleri nereye?
  ODTÜ'de Alternatif Şenlik...
  Almanya 2. Bir-Kar Gençlik Kampı...
  İsviçre'de 9. Ekim Gençliği Kampı...
  Paris Komünü...
  Okur mektupları 
 
1 Mayıs eylemlerinden...

Trabzon:

Trabzon’da öğlen TEDAŞ önünde başlayan 1 Mayıs mitingine yaklaşık 900 kişi katıldı.

Ekim Gençliği, KTÜ Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu ve DÜK’ün katıldığı KTÜ Öğrencileri pankartı arkasında yaklaşık 120 kişi yürüdü. Koordinasyon, Yurtsever Gençlik farklı pankartlarla alana çıktılar. Polisin sürekli provokasyonuna karşı net tutum alan öğrenci kortejine daha sonra eylem komitesi içerisinde yer alan sendika bürokratları tarafından müdahale edildi. Öğrenciler sendikaların reformist tutumuna karşı net tutum aldılar, eylem sonuna kadar sloganlarını attılar. “1 Mayıs kızıldır kızıl kalacak!”, “Demokratik üniversite istiyoruz!”, “Kızıl bayrak yukarı daha daha yukarı!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Faşizme ölüm emekçilere özgürlük!”, “Herkese parasız, bilimsel, demokratik eğitim!”, “Marx, Engels, Lenn, yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Hücreler yıkılsın tutsaklara özgürlük!” vb. sloganlar atıldı.

Ekim Gençliği ve
KTÜ PEKÖP çalışanları/Trabzon

Çanakkale:

Yaklaşık bin kişinin katıldığı mitinge devrimci öğrenciler olarak “Devrimci demokrat öğrenciler” imzalı “Emperyalist işgale karşı 1 Mayıs’la devrime, sosyalizme” yazılı dev bir pankartla, yaklaşık 100 kişilik bir katılım sağladık. Miting öncesi polis yasadışı gazete ve dergilerden kesilip yapıldığı gerekçesiyle iki dövizimize elkoydu. Üniversitenin önünden geçerken hep birlikte “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!” sloganını haykırdık. Mitingte “Tek yol devrim!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Bedel ödedik, bedel ödeteceğiz!” vb. sloganlar sık sık atıldı.

Ekim Gençliği/Çanakkale

Denizli:

1 Mayıs’ta genel katılım düşük olmasına rağmen kortejimiz inisiyatifli davranarak kavga günü olan 1 Mayıs’ı içeriğine uygun kutladı. Alana tam bir hakimiyet kurularak atılan “Emperyalist savaşa karşı sınıf savaşımı!”, “Kampüsten alana sınıf savaşımına!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Hücreleri parçala geleceğine sahip çık!”, “Yaşasın 1 Mayıs, biji yek gulan!’” sloganları bütün kitleye ulaştırıldı ve ortaklaştırıldı. Alanda inisiyatifin liberal reformist partilerin eline geçmesine izin verilmedi. Alandaki hakimiyetimizi sloganlarımızla, YÖK karşıtı, F tipi hücre karşıtı, emperyalist savaş karşıtı karikatürlerin basılı olduğu tişörtlerimizle, kortej disiplinimizle sağladık. Alanda üniversiteli gençlikle ortak bir tavır sergileyen liseli gençlik de net bir devrimci duruş gösterdi. İnisiyatifimiz 60 kişiyle alana girdi. Alanda katılanlar da oldu. Atılan sloganlardan ve gösterilen duruş nedeniyle kortejimizden rahatsız olan ÖDP’li Eğitim-Sen Denizli Şube Başkanı, kürsüde müzik yapacak olan arkadaşlarımızı ilk parçadan sonra engelleyerek eylemi bitirdi. Biz kortejimizi bozmadan eylem alanından sloganlarla yürüyüşe başladık. Polisin yürüyüşü durdurmak için yatığı uyarı alkışlı protesto ile yanıtlanıp, eyleme son verildi.

Bağımsız İnisiyatif

Kütahya:

Kütahya’da 1978’den beri 1 Mayıs kutlanmıyordu. İşçi sendikalarının kutlamalara yanaşmaması, KESK’in 1 Mayıs’ı çok geç gündemine alması, bizim de bunlardan etkilenmemize ve çalışmalara geç başlamamıza sebep oldu. Şehir dışına gitme gibi önerilere karşı başından itibaren Kütahya’da kalmak gerektiği üzerinde durduk.
Dumlupınar Üniversitesi Öğrenci Platformu olarak 1 Mayıs’tan bir hafta önce toplantı alıp çalışmalara başladık. Görev bölüşümü yaparak pankart, döviz yazımı gibi çalışmaları organize ettik. Eyleme “Emek, özgürlük, eşitlik için 1 Mayıs’a!/DPÜ Öğrenci Platformu” pankartıyla katıldık. Alana girerken pankartta yazan sloganın bildirilmediği gerekçesiyle polisle tartışma yaşandıktan sonra slogan kısmını kapatmak zorunda kaldık. Çalışmalara geç başlanmasından ötürü katılım zayıf oldu.

Eylemde “Direne direne kazanacağız!”, “Savaşa değil, eğitime/sağlığa bütçe!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “İşçilerin birliği, sermayeyi yenecek!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!“, “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Biji yek gulan!”, “Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük!” sloganlarını attık.

Kütahya'dan bir okur

Amasya:

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs, uzun yıllardan sonra Amasya’da düzenlenen bir mitingle kutlandı. Mitinge yaklaşık 500 kişi katıldı. Bingöl’de meydana gelen deprem coşkuyu engelledi. Ancak yine de uzun yıllar sonra 1 Mayıs’ın Amasya’da kutlanması çok anlamlıydı.

Bandırma:

Bandırma’da Emek Platformu’nun düzenlediği 1 Mayıs’a KESK’ten Eğitim-Sen ve SES, işçi sendikalarından Petrol-İş ve Şeker-İş katıldı. Bandırma Gençlik Platformu pankartı altında yaklaşık 40 kişi, liseli gençlik ise kendi pankartı altında 60 kişi civarında bir katılım sağladı. Eyleme yaklaşık 1500 kişilik bir katılım gerçekleşti.

Kayseri:

Kayseri’de 1 Mayıs kutlamalarının hazırlıkları geç başladı. Ön çalışmanın zayıflığı nedeniyle katılım zayıf oldu. Saat 16:00’da Veterinerlik Fakültesi önünden harekete geçildi. Mitinge işçi sendikaları olarak TÜMTİS, Genel-İş, Harb-İş ve Tür-Köysen katıldı. Kamu emekçileri Eğitim-Sen, SES korteleriyle alanda yerlerini aldılar. Mitinge derneklerden İHD, Eğit-Der, Yunus Emre Derneği, reformist partilerden ÖDP, EMEP, DEHAP katıldı. Mitingte “Silaha değil eğitime bütçe”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep bereber ya hiç birimiz”, “Yaşasın halkların kardeşliği”, “Üreten biziz yöneten de biz olacağız”, “Yaşasın 1 Mayıs”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm”, “Zindanlar yıkılsın tutsaklara özgürlük” sloganları atıldı. Yürüyüş esnasında çevre binalardan yğun bir destek vardı. Miting yapılan konuşmalar ve çekilen halaylarla son buldu.

Kırşehir:

Yaklaşık 150 kişilik katılımla gerçekleştirilen basın açıklamasında kitleye genel bir durgunluk havası hakimdi. Bunda Bingöl’de yaşanan depremin de payı vardı. Açıklama öncesinde 1 Mayıs şehitleri ve Bingöl’de yaşamını yitiren insanlar için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi.

Basın açıklaması metninin okunmasının ardından sloganlar atıldı.

Malatya:

Malatya’da Emeksiz Meydanı’nda yapılan 1 Mayıs mitingine 2 bin kişiye yakın bir katılım oldu. Bazı sendikalar Bingöl’de yaşanan deprem nedeniyle mitinge katılmaktan vazgeçtiler. Eyleme gelenlerin pek çoğu ise depremde ölenlerin anısına yakalarına siyah kurdele taktılar.

Miting öncesinde polis terör estirdi. Mitinge katılmak için kortej oluşturan Haklar ve Özgürlükler Platformu’na vahşice saldıran polis birçok kişiyi ağır şekilde yaraladı, yaklaşık 40 kişiyi de gözaltına aldı.

Antep:

Antep’te 1 Mayıs kutlamalarına yaklaşık 5 bin kişi katıldı. İstasyon Meydanı’nda yapılan mitinge belli bir kitlesellikle gelen TÜMTİS’in yanısıra Gazi Ulaş, TEKEL, TELEKOM ve Belediye işçileri katıldı. Özelleştirilmesi gündemde olan TEKEL’de çalışan işçiler mitinge aileleriyle birlikte geldiler ve açtıkları “TEKEL’siz yaşam haram, mücadeleye devam!” pankartı arkasında yürüdüler.

Sivas:

Sivas’ta yapılan 1 Mayıs mitingine yaklaşık 400 kişi katıldı. Mevlana Caddesi üzerindeki eyleme KESK’e bağlı sendikalar, reformist partiler, halkevi üyeleri ve üniversite öğrencileri katıldı. Cumhuriyet Üniversitesi’nde çalışırken işten atılan işçiler de kendi kortejleriyle alanda yerlerini aldılar.

Van:

Kürdistan’ın pek çok ilinde olduğu gibi Van’da da uzun yıllardır 1 Mayıs kutlamaları yapılamıyordu. Bu 1 Mayıs’ta 23 yıl aradan sonra ilk kez alanlara çıkıldı. Ezberciler İş Merkezi önünde yapılan 1 Mayıs mitingine katılanların önemli bir kısmını KESK’e ve DİSK’e bağlı Genel-İş üyeleri oluşturdu. Toplam katılım 1500 kişi civarında oldu.

Bingöl depremi dolayısıyla planlanan konuşmalar ve müzik dinletisi iptal edildi. KESK ve Genel-İş alanda sadece depremle ilgili iki pankart açtılar.

Adana:

İşçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs Adana’da, binlerce kişinin emperyalist saldırganlığa ve sermaye devletinin yıkım saldırılarına karşı tepkilerini ortaya koyduğu bir gün olarak kutlandı.

1 Mayıs günü Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu önünde toplanan kitle saat 11.00’de yürüyüşe geçti. En önde işçi sendikaları yerlerini aldılar. TEKEL’in özelleştirilmesi Türk-İş’e bağlı işyerlerinin ağırlıklı gündemini oluşturuyordu. DİSK Tekstil’e bağlı Bossa ve Mensa işçileri de çark amblemli bayraklarıyla dikkat çekiyorlardı. Genel-İş’e bağlı 1 ve 2 No’lu şubelerden bu yıl 2 No’lu şube daha kitlesel bir katılım sağladı. Temizlik işçileri, iş elbiseleri ve çark amblemli flamalarıyla coşkulu bir şekilde alandaydılar. Yürüyüş boyunca işçiler tarafından “Amerikan itleri, sattırmayız KİT’leri!”, “Tekel halkındır, satılamaz!”, “İşçi-memur elele genel greve!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Hortumcuya değil, emekçiye bütçe!”, Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!” sloganları atıldı.

İşçi sendikalarının kortejlerinden, dışarıda Ortadoğu halklarına ve içeride işçi-emekçilere yönelen saldırılara karşı sık sık “Genel grev genel direniş!” sloganı yükseldi.

Mersin:

Emek Platformu’nun düzenlediği 1 Mayıs mitingine binlerce işçi ve emekçi katıldı. Geçen yıl 1 Mayıs kutlamaları Valilik tarafından keyfi gerekçelerle yasaklanmıştı.

Mitinge işçi sendikalarından Petrol-İş, Yol-İş, Kristal-İş, TÜMTİS ve Genel-İş’in yanı sıra KESK’e bağlı sendikaların şubeleri, parti ve dernekler katıldı.

Mitingde taşınan pankartlarda ve sloganlarda en fazla öne çıkartılan konular kölelik yasası, Kamu Personel Rejimi Yasası ve Irak’ta yaşanan emperyalist işgaldi. İşçi kortejlerinde sürekli olarak kölelik yasasıyla ilgili sloganlar atıldı. Kortejler AKP önünden geçerken yoğun ve sürekli bir şekilde “AKP yasanı al başına çal!” ve “İşbirlikçi AKP, kurdu kuşu unutma!” sloganları haykırıldı.

Mitingin yapılacağı Metropol Meydanı’na gelindikten sonra, Bingöl depreminde ölenler için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı.

İzmir:

Geçen yıllarla karşılaştırıldığında 2003 1 Mayıs’ı İzmir’de daha az bir katılımla gerçekleşti. 15 bini aşkın bir kitle katıldı.

DİSK ve KESK katılım yönünden geçen yıla göre belirgin bir zayıflık sergiledi. Özelleştirme saldırısıyla yüzyüze olan Petkim ve Tüpraş işçilerinin örgütlü olduğu Petrol-İş ise en kitlesel işçi sendikasıydı. Devrimci çevrelerin de belli bir toparlanma içinde oldukları gözleniyordu.

Yürüyüş üç ayrı koldan başladı. Türk-İş Alsancak’tan, KESK, DKÖ’ler, devrimci çevreler Konak’tan, BDSP’nin de yer aldığı DİSK korteji fuarın Basmane kapısından yürüyüşe başladılar.

Alana varılmasıyla başlayan 1 Mayıs mitingi, saat 13.00’ten sonra organizasyonu yapan İzmir Savaş Karşıtı Platformun da katkılarıyla karnavalı andırmaya başladı. Yapılan konuşmalarda özelleştirmelere ve iş yasasına değinildi.

İşçi sendikaları cephesinden en kitlesel katılımı Petrol-İş sağlarken, Belediye-İş de iş bırakarak alana gelmişti. Kitlesellik açısından Petrol-İş’ten sonra ikinci sırada yer alıyordu. Genel-İş de kitlesel katılımı sağlayan sendikalardan biriydi

Bursa:

1 Mayıs Bursa’da Gökdere Meydanı’nda yapılan mitingle coşkuyla kutlandı. Saat 17.00’de Zafer Parkı’ndan başlayan yürüyüşe yaklaşık 4 bin kişi katıldı. Eyleme sendikalar, reformist partiler, dernekler, devrimci gruplar ve film festivali için Bursa’ya gelen sanatçılar katıldılar. İşçilerin ve kamu emekçilerinin katılımı düşüktü. Mitingde Petrol-İş Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın yaptığı konuşmada, özelleştirmeye izin vermiyeceklerini ve emperyalist işgalin son bulmasını istediklerini belirtti.

Okunan 1 Mayıs Marşı’ndan sonra konuşan Rutkay Aziz; 1 Mayıs Marşı’nın 1975 yılında AST tarafından oynanan Maksim Gorki oyununda Türkiye işçi sınıfına armağan edildiğini, daha sonra oyunun ve marşın yasaklandığını, ama marşın halen söyleniyor olmasından büyük mutluluk duyduğunu belirtti.

Eylemde, “Yaşasın 1 Mayıs!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kitler halkındır satılamaz!” sloganları atıldı. Bingöl depremi nedeniyle eylem halay çekilmeden söylenen marşlarla bitirildi.