Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Ocak-15 Şubat
2003
Sayı: 57
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Savaşa karşı etkili bir direniş hattı örelim!
  AKP-YÖK çatışması...
  Yıkıcı emperyalist savaş ve gençlik
  Savaşa değil eğitime/emekçiye bütçe!
  Halkların kardeşliği ve mücadelesi emperyalistlerin oyununu bozacak!
  Rehavet değil devrimci çalışma!
  Ne cephede ne laboratuvarda!..
  YTÜ'de bir dönemin ardından...
  GATS ve paralı eğitim saldırısında son durum
  AB'nin eğitim projesi: Socrates ve gerçekler
  Tarihte gençliğin anti-emperyalist mücadelesi
  Gençlik hareketinin bir yılı
  Gençlik hareketinin sorunları...
  Gençlik hareketinde tasfiyecilik...
  ÖO direnişi yeni şehitlerle sürüyor...
  Nurbay Irmak'a özgürlük!
  Burjuvazinin tarihi: Provokasyanların tarihi!..
  MÜ'de politik faaliyetin zorlukları ve imkanları
  Eylemlerden...
  Dünyadan kısa kısa...
  Milli üniversite komutanı
  Trakya Üniversitesi'nde soruşturma terörü
  Mustafa Suphiler'in idealleri ve mücadelesini...
  Okur mektupları 
 
Trakya Üniversitesi’nde soruşturma terörü

Trakya Üniversitesi’nde yaklaşık bir ay önce 30-40 kişilik faşist grubun 5 arkadaşımıza saldırmasıyla başlayan olaylarda, ikisi ağır olmak üzere beş arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının Özel Güvenlik Birimi’nin rahatlıkla müdahale edebileceği yakınlıkta olmasına rağmen gerçekleşmesi ve daha sonra faşist çetenin okulda rahat rahat gezmesine izin verilmesi ve kolluk güçlerinin bizim aleyhimizde tutum sergilemesi, olayların bir emir komuta zincirine bağlı olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu işbirlikçi tutum bize kendi güvenliğimizi sağlama meşruluğunu kazandırmıştır. Beş arkadaşımızın yaralandığı akşamdan bir sonraki gün, bu faşist çeteyle karşı karşıya gelen üç arkadaşımızdan biri yaralanmıştır.

Bu saldırılara seyirci kalmak bir sonraki saldırıyı beklemek anlamına gelirdi. Artık kendi güvenliğimizi kendimiz sağlamalıydık. Biz de faşistlere karşı devrimci şiddet uygulayarak, kendi meşru müdafaa hakkımızı kullandık. Olayların sınav haftasına denk gelmesi nedeniyle, üç gün akşama kadar arkadaşlarımızın sınavlarının bitmesini bekledik ve okuldan toplu çıktık.

Bu olayların ardından okul yönetimi 51 arkadaşımıza soruşturma açtı. Daha sonra 15 arkadaşımız Terörle Mücadele Şubesi tarafından çağırıldı. Fakat ilginç olan, ne soruşturma metninde ne de emniyetin gönderdiği metinde, hiçbir açıklayıcı cümle olmamasıydı. Soruşturma listelerinin asılmasından sonraki iki hafta tüm devrimci-demokrat gruplarla beraber (TÜÖP, TÜÖD, DÜK, DÖP, TÜ Öğrenci Koord., DMG, Yurtsever Demokratik Gençlik) soruşturma terörüne ve faşist saldırılara karşı etkinlikler düzenledik

Okul yönetimi ise işbirlikçi tavrını sürdürerek yaptığımız basın açıklamasından dolayı 52 arkadaşımıza daha soruşturma açtı. Birkaç gün sonra da beş arkadaşımız daha soruşturma aldı.

Savunma tarihi 17 Ocak ‘03 olarak belirtildi. Trakya Üniversitesi Öğrenci Platformu olarak, soruşturmalara karşı çalışma yapma kararı aldık. Soruşturma karşıtı eylem birlikteliği örülüp örülmemesi noktasında yapılan toplantıda iki görüş ortaya çıktı. Birincisi, sadece 17 Ocak günü bir basın açıklaması yapmaktı. İkincisi ise, 17 Ocak’a kadar bir takım eylemlikler yapılmasından yana olan görüştü. Sonuçta 17 Ocak’ta geniş katılımlı bir eylem birlikteliği sağlandı. Fakat 17 Ocak’tan önce soruşturma karşıtı etkinlik düzenlenmesi noktasında birçok yapı geri durdu.

Buna rağmen o güne kadar çalışma yapılmasından yana olan anlayışlarla biraraya gelerek bir çalışma örgütledik. TÜÖP, TÜ Öğrenci Koord., DÜK, DMG olarak örgütlediğimiz çalışma 13 Ocak Pazartesi başlayıp 17 Ocak günü Rektörlüğün önünde yapılacak geniş katılımlı basın açıklamasıyla bitecek. Pazartesi günü açacağımız bir tepki kutusuyla, öğrencilerin anti-demokratik uygulamalarla ilgili düşüncelerini yazıp kutuya atmalarını isteyeceğiz ve bu yazıları basına göndereceğiz. Tepki kutusu hergün açık olacak. Çarşamba günü içinde soruşturmaların mantığını teşhir eden bildirilerin olduğu zarflar dağıtılacak. Perşembe günü ise sabah 09.00’da basın açıklaması ve 12 saat sürecek bir oturma eylemi gerçekleştireceğiz.

Baskılar bizi yıldıramaz!

Trakya Üniversitesi Öğrenci PlatformuSaldırganlık çözüm değildir!

Geçtiğimiz hafta İstanbul Üniversitesi’nde Yeni Demokrat Gençlik okurları tarafından dağıtılan bir bildiri üzerine, Yurtsever Gençlik bildiriyi dağıtan öğrencilere tehditler savurarak ve yaptığı saldırganlığı fiziksel şiddet boyutuna taşıyarak “Bu üniversitede bundan sonra böyle bir bildiri dağıttırmayacak”larını ifade etti.

Bu tavır daha önce Ankara’da çeşitli üniversitelerde ve son olarak ise Çukurova Üniversitesi’nde karşılaştığımız bir durumdu. Buralarda da yine dağıtılan bir bildiri veya Çukurova Üniversitesi’nde olduğu gibi satılan bir kitap Yurtsever Gençlik’in hoşuna gitmemişti ve bunun sonucu ise fiili saldırıya varan bir tutumdu.

Bu sefer İ.Ü.’de olan olayın gerekçesi de Yurtsever Gençlik cephesinden aynıdır. Dağıtılan bildirideki Kürt halkını devrimci mücadeleye çağıran eksen hoşlarına gitmemiş olsa gerek yine benzer bir saldırgan tutum içerisine girmişlerdir.

Yurtsever Gençlik şu en temel gerçeği unutmamalıdır. Devrimci eleştirinin cevaplanma yolu ve yöntemi fiziksel şiddet değil bilimsel bir karşı koyuştur. Yazık ki bu alanda ortaya çıkan başarısızlık bu çevreyi saldırganlaştırmaktadır. Bu nedenle doğrudan Yurtsever Gençlik’e yönelik bir ithamda veya yargılamada bulunmamasına karşın, Yurtsever Gençlik örülen devrimci bir siyasal çalışmayı engellemeye çalışmaktadır.

Yurtsever Gençlik şunu da unutmamalıdır. Devrimci siyasal faaliyet yıllardır yaratılan mevzilerin ve ödenen bedellerin bir sonucudur. Ve hiçbir gerekçe göstermeden, sadece bazı tanımlamalar hoşunuza gitmedi diye bir siyasal faaliyeti engellemeye çalışamazsınız. Böyle tavırlar sistem karşısında geri adım atmadan devrimci değerleri koruyan iradenin taş duvarına çarparak tuzla buz olmaya mahkumdur.

Ekim Gençliği/İ.Ü