Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Ocak-15 Şubat
2003
Sayı: 57
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  Savaşa karşı etkili bir direniş hattı örelim!
  AKP-YÖK çatışması...
  Yıkıcı emperyalist savaş ve gençlik
  Savaşa değil eğitime/emekçiye bütçe!
  Halkların kardeşliği ve mücadelesi emperyalistlerin oyununu bozacak!
  Rehavet değil devrimci çalışma!
  Ne cephede ne laboratuvarda!..
  YTÜ'de bir dönemin ardından...
  GATS ve paralı eğitim saldırısında son durum
  AB'nin eğitim projesi: Socrates ve gerçekler
  Tarihte gençliğin anti-emperyalist mücadelesi
  Gençlik hareketinin bir yılı
  Gençlik hareketinin sorunları...
  Gençlik hareketinde tasfiyecilik...
  ÖO direnişi yeni şehitlerle sürüyor...
  Nurbay Irmak'a özgürlük!
  Burjuvazinin tarihi: Provokasyanların tarihi!..
  MÜ'de politik faaliyetin zorlukları ve imkanları
  Eylemlerden...
  Dünyadan kısa kısa...
  Milli üniversite komutanı
  Trakya Üniversitesi'nde soruşturma terörü
  Mustafa Suphiler'in idealleri ve mücadelesini...
  Okur mektupları 
 
YTÜ’de bir dönemin ardından...

YTÜ’den genç komünistler olarak, geçtiğimiz yıl yürüttüğümüz sistemli ve etkin faaliyet sonucu ortaya çıkardığımız birikimi, yaz döneminde ortaya çıkardığımız birikim ile birleştirerek bu senenin ilk döneminde de etkili bir faaliyet ortaya koyduk. Gündemin yoğunluğuna rağmen altında ezilmeden düzenli bir faaliyet yürüttüğümüzü söyleyebiliriz.

Dönemin açılması ile beraber ülkenin temel gündemleri olan emperyalist savaş ve seçim konulu çalışmalarımıza başladık. Seçim sürecinde iki gündemi etkin bir tarzda birleştirerek, işçi sınıfının devrimci programını okulumuz öğrencilerine ulaştırmak için yoğun bir çaba harcadık. Devrimci seçim platformunu oluşturamamamıza rağmen, yoğun şekilde kullandığımız KB, EG ve BDSP materyalleri ile programımızı kitlelere taşıyabildik. Seçim çalışmamızın tek eksik kalan ve önemli yanı ise, çalışmanın hedefini öğrenciler ile sınırlı tutarak, üniversite çalışanlarına ve öğretim üyelerine yeterli düzeyde ulaşamamamız oldu.

Seçimlerin hemen ardından gelen 6 Kasım için ise YÖK ile beraber emperyalist savaşı da gündemine alan bir çalışma yürüttük. Geri kalan dönemde ise, daha öncesinden gelen emperyalist savaş konulu çalışmamızı daha da yoğunlaştırarak sürdürdük. Yine yoğun şekilde materyallerimizi kullandığımız bu çalışmamızı, savaşın emperyalist karakterini ve karşısında da devrimci sınıf savaşı alternatifimizi özel bir tarzda gözeterek sürdürdük. Küba Devrimi’nin, Ekim Devrimi’nin, Partimizin kuruluş yıldönümlerinde ve 19 Aralık’ta çıkarttığımız yerel materyalleriyle, bu gündemleri de okulumuz öğrencilerine taşımış olduk. Ancak AB ve Kıbrıs tartışmalarının yoğunlaştığı dönemlerde, bu gündemlere dair biz genç komünistlerin bakışını kitlelere taşıyacak herhangi bir çalışma içerisine girmeyişiiz, bu dönem için gündemlere dair temel eksikliğimiz idi.

Dönem boyunca düzenli bir faaliyet düzeyini oturtmamızdaki en önemli adım sistemli bir pratik faaliyet örgütlememizdi. Kullandığımız yüzlerce afiş ve binlerce bildiri ile hemen her gün okulumuzda söyleyecek bir sözümüz vardı. Ancak bu pratik çalışmalar sırasında sözlü ajitasyon konusunda yetersiz kaldık. Görsel propagandamızı sözlü ajitasyon ile birleştiremedik. Diğer bir eksik yönümüz ise, bir türlü militan bir EG satışı organize edemeyişimiz oldu. Ancak bu eksikliğe rağmen birebir ilişkilerimiz üzerinden tutturduğumuz 60 EG, 25 KB satış düzeyi, okulumuzda politikalarımızı etkin bir tarzda taşıdığımızın bir göstergesi sayılabilir.

Dönem boyunca yürüttüğümüz çalışmalarda eksik kalan en önemli yön ise, merkez kampüse sıkışarak okulun diğer kampüslerine açılamamız oldu. Maslak Kampüsü’nde etkin bir çalışma yürütebildik. Ancak rektörlüğün kurtarılmış bölgesi olan Davutpaşa Kampüsü’ne hiçbir çalışmamızı taşıyamadık. Önümüzdeki dönem Davutpaşa’yı çalışmamızı taşıyacağımız bir alan olarak planlamaktayız.

YTÜ öğrencileri tarafından geçtiğimiz yıl kurulmasında büyük emek harcanan Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu (PEKÖP) da bu süreçte çalışmalarına ara vermeden devam etti. Bu yıl önüne temel gündem olarak savaşı koyan PEKÖP konuyla ilgili el ilanlarının, bildirilerin, afişlerin, anketlerin kullanıldığı etkin bir çalışma yürüttü. Okul ve öğrenci sorunları ile ilgili yürüttüğü çalışmalarına devam eden PEKÖP, YTÜ’de kitle muhalefetini kucaklayacak şekilde çalışmalarına devam ediyor.

Biz genç komünistler, dönemin kapanması ile ortaya çıkan boşluğu önümüzdeki döneme daha iyi hazırlanmak için değerlendirecek, geçmiş dönemlerin olumlu ve olumsuz deneyimleri ışığında gelecek dönemi kazanma perspektifi ile hareket edeceğiz.

Bulundukları her alanda olduğu gibi YTÜ’de de genç komünistler gençliği partiye ve devrime kazanma iddiası ile hareket ediyorlar.

Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!
Gençlik; partiye, devrime, sosyalizme!

Ekim Gençliği/YTÜÖğrenciler yurtta akşam yemeği zamlarını
geri aldırttı...

YTÜ Maslak Öğrenci Yurdu’nda akşam yemeklerine zam gelmesinin ardından biraraya gelen öğrenciler bir günlük uyarı boykotu örgütlediler. Öğrenciler zammın geri alınması için imza topladılar ve yemeğe gelen arkadaşlarına boykot kararını ilettiler. Bu çalışmanın ardından sadece 7 kişinin yemek yediği gözlendi.

Tepkilerden çekinen yemekhane sahibi, yemek zammının okul yönetimi ile görüşeceği tarihe kadar geri alındığını, fakat toplantıda yönetim zamda ısrar ederse elinden bir şey gelmeyeceğini söyledi. Öğrencilerden boykotu bitirmelerini isteyen yemekhane sahibine öğrenciler, “Resmi açıklama gelmeden, boykotu bitirmeyeceğiz” dediler. Görüştüğümüz bir öğrenci arkadaş “Daha önce idareye kantin zamlarını da geri aldırmıştık. Fakat hemen ertesinde sözlerinde durmayarak uygulamalarından bazılarına devam ettiler.” dedi.

Yurt öğrencileri, idare zam kararında ısrar ederse sonuna kadar boykot ilan edeceklerini açıkladılar.

Ekim Gençliği/YTÜ