1 Mart '03
Sayı: 08 (98)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hesap vermekten kurtulamayacaklar!
  Kan parasının miktarı belli oldu
  Bağımsızlık ve özgürlük devrimle kazanılacak!
  AKP hükümetinin "harp ve sulh" macerası
  BDSP’nin çağrısı: Emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı birleşelim!
  Emperyalistler arası kirli pazarlıklar ve hesaplar!
  Emperyalist savaş ve CHP
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Yeni iş yasası kapıda!
  Kölelik yasası protesto edildi
  ABD emperyalizmi ülkemizden defol!
  "Esnek üretim" saldırısında son perdeye gelinirken...
  KESK İzmir Bölge Toplantısı..
  KESK İstanbul Bölge Toplantısı...
  Ekim Gençliği'nden...
  Ne YÖK ne YEK, üniversiteler bizimle özgürleşecek!
  Ev kadınlarıyla savaş üzerine konuştuk...
  Bir tersane işçisiyle sorunlar üzerine konuştuk...
  Devlet solu yine hedef saptırıyor
  Emperyalist savaş, Kürdistan ve devrimci görevler...
  İtalyan emekçilerinden "ölüm trenleri"ne geçit yok!
  Katliam ortaklığına, ABD saldırganlığına 'hayır' diyoruz!"
  Emperyalist savaş ve sınıf cephesinde devrimci görevlerimiz...
  Bir savaş elçisinin itirafları
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Türkiye ABD emperyalizminin savaş ve saldırı üssü...

ABD emperyalizmi ülkemizden defol!

ABD emperyalizmi terörist tutumunda sınır tanımıyor. Onun terörünü Vietnam, Küba, Kore, Irak halkları yaşayarak gördüler. Her terörist saldırı öncesi mazlum halkları terörizmle itham etme utanmazlığında bulunan da ABD emperyalizmiydi.

Terörizmi besleyen, uluslararası düzeyde organize eden, kendisine bağımlı olduğu sürece her türden terörü mübah gören ABD emperyalizminin ta kendisidir. Saddam’ı ABD emperyalizmi yarattı. İran’a karşı yürüttüğü savaşta Saddam’ın hizmetine nükleer silahlar da dahil her tür silahı Amerikan silah tekelleri sağladı. Saddam Halepçe’de beş bin Kürdü katleden hardal gazına ABD emperyalizmi sayesinde sahip olabildi.

ABD’nin hedefi Irak’ın “demokratikleştirilmesi” olarak sunuluyor. Oysa, Suudi Arabistan’dan Kuvveyt’e kadar bölgedeki bütün gerici şeyhlik ve kraliyet yönetimlerinin arkasında o var. ABD’nin tüm derdi Ortadoğu petrolleri üzerindeki hegemonyasını pekiştirmektir. Bunun için Ortadoğu’nun en büyük petrol üreticisi ülkelerinden Irak’ta, ülkeyi ABD’nin 51 eyaleti haline getirecek bir işbirlikçi yönetim işbaşına getirilmek isteniyor.

Mazlum Irak halkının başına bombalar yağdıracak olan ABD savaş uçakları ülkemiz topraklarından havalanacak, savaş gemileri ülkemiz limanlarında konaklayacak, onbinlerce ABD askeri ülke topraklarını babasının çiftliği gibi kullacak.

‘Müslüman’ AKP’nin müslüman Irak halkının kanının dökülmesi için gösterdiği çaba, “Barış Zirvesi” ve benzeri düzenbazlıklara rağmen gizlenemiyor. Türkiye’yi ABD emperyalizminin savaş arabasına bağlayan “müslüman” AKP hükümetinin tüm foyası ortaya çıkmıştır. Sermaye hükümeti savaş hükümeti olma onursuzluğuna, Irak halkını katletme operasyonuna ortak olma utanmazlığına soyunmuştur.

Emperyalist savaş sadece Irak halkını değil, bizi de vuracaktır. Bu savaşta pazarlık masasına yatırılan Türkiye işçi sınıfı ve emekçi çocuklarının kanıdır. Savaşın faturasını daha da yoksullaşarak, işsizlik ve açlık girdabına çekilerek ödeyecek olanlar Türkiye işçi sınıfı ve emekçileridir.

Türkiye’yi ABD emperyalizminin savaş arabasına bağlama politikasının yerle bir etmek, mazlum Irak halkının katliam fermanına izin vermemek sorumluluğu önümüzde duruyor. Türkiye işçi sınıfı ve emekçilerine yakışan, emperyalizmin aç gözlülüğe dayanan savaş politikalarına karşı mazlum Irak halkının yanında yer almaktır.

Emperyalist savaşa karşı olmak yetmiyor. Irak halkının yanında yer almak, ABD emperyalizminin savaş politikasına karşı topyekün olarak mücadele saflarındaki yerimizi almaktan geçiyor.