1 Mart '03
Sayı: 08 (98)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hesap vermekten kurtulamayacaklar!
  Kan parasının miktarı belli oldu
  Bağımsızlık ve özgürlük devrimle kazanılacak!
  AKP hükümetinin "harp ve sulh" macerası
  BDSP’nin çağrısı: Emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı birleşelim!
  Emperyalistler arası kirli pazarlıklar ve hesaplar!
  Emperyalist savaş ve CHP
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Yeni iş yasası kapıda!
  Kölelik yasası protesto edildi
  ABD emperyalizmi ülkemizden defol!
  "Esnek üretim" saldırısında son perdeye gelinirken...
  KESK İzmir Bölge Toplantısı..
  KESK İstanbul Bölge Toplantısı...
  Ekim Gençliği'nden...
  Ne YÖK ne YEK, üniversiteler bizimle özgürleşecek!
  Ev kadınlarıyla savaş üzerine konuştuk...
  Bir tersane işçisiyle sorunlar üzerine konuştuk...
  Devlet solu yine hedef saptırıyor
  Emperyalist savaş, Kürdistan ve devrimci görevler...
  İtalyan emekçilerinden "ölüm trenleri"ne geçit yok!
  Katliam ortaklığına, ABD saldırganlığına 'hayır' diyoruz!"
  Emperyalist savaş ve sınıf cephesinde devrimci görevlerimiz...
  Bir savaş elçisinin itirafları
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

*Amerika’nın Irak’a yönelik saldırı hazırlıkları hız kazandıkça, İsrail’in Filistin’deki katliam saldırılarında da artış söz konusu. Amerikan savaş senaryoları ve görüşme trafiğinin siperinde, İsrail siyonizmi, Ortadoğu’ya yönelik aynı emperyalist planın ayağı olan Filistin’in işgal ve imhası programını aralıksız işletmekte.

Savaş karşıtı mücadelenin de, açıktır ki, Irak’ın yanı sıra Filistin halkıyla dayanışmayı da daha fazla gündeme alması, emperyalist savaş ve saldırganlığı toptan hedefe koyması gerekiyor. İşçilerin birliği, halkların kardeşliği temeline oturtulması gereken bu mücadelenin, bugün için dayanışmayı güçlendirmesi gereken halklardan biridir Filistin halkı. Daha önemlisi, halihazırda, Ortadoğu’nun tek direniş mevzisi ve simgesi konumundadır. Emperyalist-siyonist ittifakın Filistin direnişini ezmesi, bu açıdan, simgesel planda Ortadoğu’da direniş imkan ve umutlarını tüketmesi anlamına gelecektir. Sadece Ortadoğu için de değil, tüm dünya için sembol teşkil etmesi nedeniyle de Filistin direnişi gündemdeki hakettiği yere oturtulmalı, Filistin halkıyla dayanışma, savaş karşıtı eylemlerin eşit ağırlıklı konusu yapılmalıdır.

Özellikle bir bölge devleti olan Türk devletinin, Irak’a karşı savaşta Amerika ile Filistin’e karşı savaşta İsrail ile ittifak halinde bulunması, Türkiye’deki karşı mücadelenin ağırlığını daha da artırmaktadır.

Türkiye işçi sınıfı ve emekçi kitleler, devletin bölge halklarına karşı işlediği suçlara ortak olmadıklarını ve olmayacaklarını dünyaya ilan edebilecek güçte bir mücadeleyi örgütleyebilmelidirler. Konuya ilişkin görev ve sorumluluksa, bu kitlelerin devrimci öncülerine düşmektedir.

* * *

*Pendik-Sülüntepe’de faaliyet gösteren Pendik İşçi Kültür Evi, 26 Şubat Çaşamba günü, hiçbir yasal gerekçe gösterilmeden jandarma tarafından kapatılmıştır.

Savaş koşullarının çok daha ağır hak gasplarına yol açacağı açıktır. “Emperyalizm, dışta savaş içte baskı ve terör demektir” sözünün ne anlama geldiği, önümüzdeki hafta ve aylarda daha somutlaşacak, böylece, savaşa karşı mücadele ile demokratik hak ve özgürlük mücadelesinin ayrılmaz bütünlüğü, güncel gelişmelerin somutluğunda daha kavranır hale gelecektir.

*Ekim Gençliği, son (58.) sayısıyla birlikte bayi dağıtımına verilmiş bulunuyor. Okurlarımız, Kızıl Bayrak ile birlikte bu dergimizi de tüm YAY-SAT bayii ve kitapçılardan edinebilir.