1 Mart '03
Sayı: 08 (98)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hesap vermekten kurtulamayacaklar!
  Kan parasının miktarı belli oldu
  Bağımsızlık ve özgürlük devrimle kazanılacak!
  AKP hükümetinin "harp ve sulh" macerası
  BDSP’nin çağrısı: Emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı birleşelim!
  Emperyalistler arası kirli pazarlıklar ve hesaplar!
  Emperyalist savaş ve CHP
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Yeni iş yasası kapıda!
  Kölelik yasası protesto edildi
  ABD emperyalizmi ülkemizden defol!
  "Esnek üretim" saldırısında son perdeye gelinirken...
  KESK İzmir Bölge Toplantısı..
  KESK İstanbul Bölge Toplantısı...
  Ekim Gençliği'nden...
  Ne YÖK ne YEK, üniversiteler bizimle özgürleşecek!
  Ev kadınlarıyla savaş üzerine konuştuk...
  Bir tersane işçisiyle sorunlar üzerine konuştuk...
  Devlet solu yine hedef saptırıyor
  Emperyalist savaş, Kürdistan ve devrimci görevler...
  İtalyan emekçilerinden "ölüm trenleri"ne geçit yok!
  Katliam ortaklığına, ABD saldırganlığına 'hayır' diyoruz!"
  Emperyalist savaş ve sınıf cephesinde devrimci görevlerimiz...
  Bir savaş elçisinin itirafları
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Yeni iş yasa tasarısıyla ilgili TEKSİF Bakırköy Şube Başkanı Çetin Yelken’le konuştuk...

“Bu yasayla tam bir kölelik dayatılıyor!”

- Yeni iş yasa tasarısı hakkındaki düşüncelerinizi alabilir miyiz?

- Aslında bunun üzerine söylenecek çok bir şey yok. Ücretli kölelik bu yasayla tam bir köleliğe dönüştürülüyor. Ödünç işçilik diye bir şey konuluyor önümüze ve sözleşmeli işçilik neredeyse çalışma yasasının temelini oluşturuyor. Kıdem tazminatıyla ilgili yine ciddi sorunlar var. Kısacası bu yasa meclisten geçerse işçi sınıfının TC tarihindeki yaşadığı en ağır saldırı olacak. Bugüne kadar kazanılmış tüm hakların neredeyse tamamen gaspedileceğini söyleyebiliriz. Yazık ki bu işçi sınıfının sendikal örgütlülüğünün sonu olur.

- Şu an İstanbul özelinde sendika şubelerinin oluşturduğu bir koordinasyonla yasanın meclisten geçmesi durdurulmaya çalışılıyor. Bu saldırıyı durdurmak için yaygın, kitlesel ve sürekli bir eylem çizgisine ihtiyaç olacak. Bu konuda ne diyeceksiniz?

- Bu saldırıyı durduralım ya da durduramayalım, meclisten geçsin veya geçmesin, bizim yine de işçi sınıfının çıkarları doğrultusunda en ileri çaba içerisinde olmamız gerekiyor. Diğer yandan saldırıya bu karşı çıkış istediğimiz gibi yaygınlaştırılamadı. Asıl olarak sorun biraz da sendikal mekanizmada. Biz yine payımıza düşeni yapacağız. Ancak işçi sınıfı haklarına sahip çıkmak zorunda, sendikaları, konfederasyonları zorlayacak. Zira ülkemizde sendikal sistem yıpranmış durumda, yani bir çıkmaz içerisinde. Bu yasaya karşı işçi sınıfının merkezi ve güçlü bir tavır koyabilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bu saldırı işçi sınıfı mücadelesinin ağır yaralar alması demek olacaktır.

SY Kızıl Bayrak/SefaköyAdana’da “İş güvencesi ve
yeni iş yasa tasarısı” paneli

Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi tarafından düzenlenen “İş güvencesi ve yeni iş yasa tasarısı” konulu panel Şakirpaşa İşçi Kültür Evi’nde yapıldı. Panele Genel-iş 6 No’lu Şube Yönetim Kurulu üyesi Şehmuz Kaya, Avukat Şiar Rişvanoğlu, Doktor Cavit Olgun ve Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi adına Özden Demirel katıldı. Panele 40 civarında bir katılım oldu. Panelde yeni iş yasa tasarısının ne getirip ne götürdüğü hukuksal boyutuyla değerlendirildi.

Yeni iş yasa tasarısıyla işçi sınıfının yüzyıllık kazanımlarının gaspedilmek istendiği ve sınıfı köleleştirmeyi amaçlayan bir saldırı karşısında sendikaların duyarsız kaldığı bir dönemde panelin düzenlenmesi anlamlıydı. Katılımcıların konu hakkındaki bilgilendirilmesi açısından oldukça doyurucuydu.

1475 sayılı yasada yapılmak istenen değişikliklerle kölece çalışma koşulları dayatılmaya çalışılıyor. Kapalı kapılar ardında yürütülen pazarlıklarla bu yasa oldu bittiye getirilmeye çalışılmaktadır. Sendika bürokratlarının bu saldırı karşısındaki duyarsızlığı dikkate alındığında bu saldırı ancak işçi sınıfının tabanda inisiyatifine dayalı mücadelesiyle püskürtelübilir.

SY Kızıl Bayrak/AdanaBossa’da işçi kıyımı devam ediyor!

Sabancı’ya ait Bossa ve Mensa fabrikalarında işçi kıyımı devam ediyor. Bossa’da geçtiğimiz ay onlarca işçi işten çıkartılmıştı. Bugünlerde Bossa 4’te 30’a yakın işçi yine kapının önüne koyuldu. Sabancı, iş güvenliği yasası yürürlüğe girmeden iş kanununda değişiklikler yapılmadığı sürece işçi çıkışlarının devam edeceğini açıklamıştı. Sabancı sözünde durmaya devam ediyor. Ancak sendika bürokratları bu konuda hala bir tepki ortaya koymuş değiller. Sendikacıların bu duyarsızlığından cesaret alan Sabancı işçi çıkartmaya ediyor. İşten çıkarmalara ve kölelik yasasına “Herkese iş tüm çalışanlara iş güvencesi!” talebiyle karşı durulmalı, mücadele yükseltilmelidir.

SY Kızıl Bayrak/AdanaKölelik yasası protesto edildi

DİSK Genel-İş 2 No’lu Bölge Başkanlığı tarafından 21 Şubat’ta Kadıköy İskele Meydanı’nda yeni iş yasa tasarısına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eyleme 150 kişilik bir kitle katıldı. Basın metni Genel-İş 2 No’lu Bölge Başkanı Zeynel Demirçivi tarafından okundu. Açıklamada “Bu yasa eğer meclisten geçerse bu ülkede demokrasi ve insan haklarından artık söz edilemez. Bu yasayla bizlerin özgürleri kısıtlanmak isteniyor. Ödünç işçi olacak, pazar tatillerimiz elimizden alınacak. Kıdem tazminatlarımız gaspedilecek” denildi. Açıklamaya Kadıköy Demokrasi Platformu, Sarıgazi Belediye işçileri ile bazı yasal sol parti temsilcileri katıldı.

SY Kızıl Bayrak/Kartal