1 Mart '03
Sayı: 08 (98)


  Kızıl Bayrak'tan
  Hesap vermekten kurtulamayacaklar!
  Kan parasının miktarı belli oldu
  Bağımsızlık ve özgürlük devrimle kazanılacak!
  AKP hükümetinin "harp ve sulh" macerası
  BDSP’nin çağrısı: Emperyalist saldırganlığa ve savaşa karşı birleşelim!
  Emperyalistler arası kirli pazarlıklar ve hesaplar!
  Emperyalist savaş ve CHP
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Yeni iş yasası kapıda!
  Kölelik yasası protesto edildi
  ABD emperyalizmi ülkemizden defol!
  "Esnek üretim" saldırısında son perdeye gelinirken...
  KESK İzmir Bölge Toplantısı..
  KESK İstanbul Bölge Toplantısı...
  Ekim Gençliği'nden...
  Ne YÖK ne YEK, üniversiteler bizimle özgürleşecek!
  Ev kadınlarıyla savaş üzerine konuştuk...
  Bir tersane işçisiyle sorunlar üzerine konuştuk...
  Devlet solu yine hedef saptırıyor
  Emperyalist savaş, Kürdistan ve devrimci görevler...
  İtalyan emekçilerinden "ölüm trenleri"ne geçit yok!
  Katliam ortaklığına, ABD saldırganlığına 'hayır' diyoruz!"
  Emperyalist savaş ve sınıf cephesinde devrimci görevlerimiz...
  Bir savaş elçisinin itirafları
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Ankara’da savaş karşıtı eylemlilikler...

21 Şubat günü saat 18:00’de Sakarya Caddesi’nde Irak’a düzenlenecek saldırıyı protesto etmek için meşaleli bir basın açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada, meclisteki “savaş yasası”nın salı günü oylamaya sunulacağı, o gün savaş karşıtlarının bu yasanın çıkmaması için meclis önünde toplanacakları belirtildi. ABD’nin petrol düşleri için akacak kanın önünü geçilmesi, bu saldırganlığa karşı bütün insanların tepkisini ortaya koyması vurgulandı ve 1 Mart’ta Ankara Sıhhıye Meydanı’nda yapılacak “Irak’ta savaşa hayır!” mitingine çağrı yapıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı basın açıklamasında “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Savaşa karşı genel grev genel direniş!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşli&urren;i!” sloganları atıldı.

Ankara Savaş Karşıtı Platformu’nun basın açıklaması...

22 Şubat günü de Ankara Savaş Karşıtı Platformu tarafından bir basın açıklaması yapıldı. Saat 12:30’da Yüksel Caddesi’nde yapılan açıklamada, siyasi iktidara seslenilerek, savaş bölgesine gönderilecek olan sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin, onaylamadıkları bir savaşta yedek ordu olarak savaş bölgesinde bulunmak istemedikleri belirtildi. “Savaşa karşı genel grev genel direniş!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “Üsler kapatılsın tecrit kaldırılsın!”, “Yedek ordu olmayacağız!” sloganlarının atılmasının ardından eylem sona erdi.

Savaş Karşıtı Platform her akşam saat 18:00’de Sakarya Caddesi’nde basın açıklaması yapma kararı aldığını açıkladı.

TÜMTİS Ankara Şubesi’den 1 saatlik iş bırakma eylemi...

TÜMTİS Ankara Şube’nin örgütlü bulunduğu Şaşmaz Nakliyeciler Sitesi’nde 26 Şubat günü “Emperyalist savaş ve esnek çalışma yasası”na karşı bir saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. Eylem alkışlarla ve emperyalist savaş karşıtı sloganlarla başladı. Saat 9:30’da başlayan eylemde TÜMTİS Ankara Şube başkan yardımcısı Abidin Kandeyer basın açıklaması metnini okudu. Açıklamada başını ABD’nin çektiği Irak saldırısını ve gündemde olan 1475 sayılı iş yasasında değişiklik öngören yasa taslağını onaylamanın, buna sessiz kalmanın mücadeleye ve geleceğe ihanet etmek olduğu vurgulandı.

Emperyalist savaşa ve işçi sınıfına yönelik saldırılara karşı üretimden gelen gücün kullanılmasının zamanının geldiği söylendi. Ayrıca Amerikan mallarını boykot çağrısı yapıldı.

Bir saatlik iş durdurma eyleminde savaşa karşıtı dövizler taşındı ve sloganlarla işyeri temsilciliği önüne kadar yüründü. 300’ü aşkın işçinin katıldığı eylemde, “Şalter inecek, savaş bitecek!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Savaşa karşı genel grev genel direniş!” sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraDİSK Genel-İş’ten savaş karşıtı eylem

DİSK Genel-İş 3 No’lu Şube, 22 Şubat Cumartesi günü savaş karşıtı bir eylem gerçekleştirdi. Konak Gümrük’teki sendika binası önünde yapılan eyleme yaklaşık 70 kişi katıldı. Eylemde “Emperyalist savaşa hayır!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!” vb. sloganlar atıldı. Şube Başkanı Zeki Olkun’un okuduğu basın metniyle eylem bitirildi.

Kızıl Bayrak/İzmirGebze’de emperyalist savaş karşıtı eylemler...

ABD emperyalizminin son hazırlıklarını tamamlamak üzere olduğu Irak’a dönük emperyalist yağmacı savaşa karşı tepkiler artıyor. Dünyanın ve yurdun çeşitli yerlerinde ezilen halklar ve emekçiler çeşitli eylemlerle emperyalist savaşı protesto ediyorlar.

Gebze Ulaştepe’de emperyalist savaş karşıtlarının 8 Şubat’ta başlatmış olduğu eylemler Gebze İlçe Emniyet’ine bağlı resmi ve sivil polislerinin yoğun baskısına rağmen düzenli olarak devam ediyor. Protesto eylemleri Ulaştepe Mahallesi dışında Mudurnutepe ve Yenimahalle semtlerinde de düzenli olarak yapılıyor. Eylemlerin daha fazla kitleselleşmesi için semtlerde ortak çalışmalara hız verilecek.

Gebze Savaş Karşıtı Platform’un 22 Şubat saat 16:00’da düzenlemeyi planladığı “Savaşa hayır!” mitingi hava koşulları nedeniyle 8 Mart’a ertelendi.

Kahrolsun ABD emperyalizmi!
Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!

SY Kızıl Bayrak/Gebze