18 Ocak '03
Sayı: 03 (93)


  Kızıl Bayrak'tan
  Daha kitlesel, daha militan, daha örgütlü!
  Emperyalist savaşa geçit yok!
  Emperyalist savaş ve saldıranlığa karşı direnişi yükseltelim!
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş karşıtı kitle hareketinin sorunları ve görevleri
  Emperyalist savaşa açık destek talep ediyorlar!
  Emperyalist savaş başlamadan basına yönelik sansür uygulaması başlatıldı
  Emek, Barış ve Demokrasi Bloğu...
  Kürt işbirlikçilerinin tarihi emperyalizme uşaklığın tarihidir
  Özelleştirme saldırısında yeni dönem
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/4
  TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ile görüştük...
  Yeni iş yasasına ilişkin pazarlıklar yapıldı...
  Denktaş köşeye sıkıştı
  Eylemlerden...
  Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anmasına yüzbini aşkın insan katıldı...
  Pendik İKE'de "İş yasası tasarısı" konulu panel
  Hiçbir güç devrimci iradeyi teslim alamaz!
  ÖO direnişçisi Özlem Türk ölümsüzleşti!
  Ekim Gençliği'nden...
  "Ölümden korkarak intihar etmek"
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Pendik İKE’de “İş yasası tasarısı” konulu panel

Pendik İşçi Kültür Evi’nde Anadolu Yakası İşçi Emekçi Platformu Girişimi’nin (AYİEP) örgütlediği “Yeni iş yasa tasarısı ve işçi sınıfının örgütleme sorunları” konu başlıklı panel gerçekleşti. Panelde konuşmacı olarak AYİEP Girişimi Temsilcisi ve İKE temsilcisi yer aldı.

40 kişinin katıldığı panelde ilk sözü alan İKE temsilcisi, işçi sınıfına yönelik saldırılardan iş yasa tasarısına kadar gelinen süreci anlattı. Bu saldırının emeğin toplamına dönük saldırıların bir parçası olduğunu ve bu dönemde en yakıcı gündemin de yaklaşan emperyalist savaş olduğunu vurgulayarak, topyekûn saldırılara karşı topyekûn direnişin sergilenmesi gerektiğini vurguladı. Ardından söz alan AYİEP temsilcisi ise, iş yasa tasarısının hazırlanma ve “Bilim Kurulu”nun toplanma sürecinden bahsetti. Yasa tasarısının getireceği değişiklikler çerçevesinde esnek çalışmayla birlikte iş yaşamının nasıl kuralsız haline getirileceğini detaylı bir şekilde anlattı.

Panelin ikinci bölümü, katılımcıların düşüncelerini belirtmesiyle tartışma şeklinde gelişti. Söz alanların büyük çoğunluğu saldırılara karşı örgütlü tepki vermek gerektiğinden bahsettiler. Yerelliklerde yapılan bu tür toplantı ve etkinliklerin çok anlamlı olduğu ve genel mücadeleyi beslediği söylendi. Emperyalist savaşa karşı mücadelenin örülmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle Kurtköy’de bulunan Sabiha Gökçen Havaalanı’nın üs olarak ABD’ye verilmesi karşısında bölgede buna karşı tepki geliştirmek gerektiği vurgulandı.

Kurtköy bölgesinde emperyalist savaşa karşı mücadeleyi örgütlemek kararlılığı ve buna yönelik planlamayla birlikte panel sona erdi.

Pendik İşçi Kültür Evi çalışanları“Emperyalizm kan ve savaş demektir!”

Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu olarak 15 Ocak günü YTÜ Maslak Kampüsü’nde yaklaşan emperyalist savaş ile ilgili bir etkinlik düzenledik. Sabah saatlerinden itibaren etkinliğe çağrı yapan ve emperyalist savaşı teşhir eden 700’e yakın el ilanı dağıttık. Kantinde açtığımız masa ve okulun diğer kampüslerinde daha önce de kullandığımız duvar gazeteleri ile de emperyalizmi teşhir ettik ve etkinliğe çağrı yaptık.

Saat 12:30’da başlayan etkinliğimizde, emperyalizmin “savaş ve yıkım” anlamına geldiğini dia gösterisi ve şiir dinletisi ile ortaya koyduk. 150 civarında katılımın olduğu etkinliğin sonunda Platformu tanıtan bir konuşma yapıldı.

Etkinliğin ardından yapılan anket çalışmasıyla yaklaşan savaş hakkında öğrenci arkadaşlarımızın düşüncelerini aldık. Katılımın niceliği, insanların coşkusu ve anket sorularında Amerikan askeri olmayı reddetmesi, etkinliğimizin amacına ulaştığının bir göstergesi oldu.

YTÜ Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu

Etkinlikte yapılan konuşmadan...

“Tarihin sayfalarında şöyle bir gezindiğimizde tüyler ürperten birçok manzara ile karşılaşıyoruz. Vietnam’da ölen milyonlarca insan, Hiroşima’da sakat doğan milyonlarca çocuk, Afganistan’da üzerine bombalar yağdırılan bir halk, sayfalardan aklımıza ilk kazınanlar. Şimdi de sıra Irak’ta mı?

“... Daha şimdiden Ortadoğu’daki petrol rezervlerinin kaç varil ettiğini hesaplanmış durumda. Türk devleti de “pastadan pay alır mıyım ya da İMF borçlarımı siler mi?” düşüncesiyle sahibinin sadık bekçiliğini sürdürüyor. Peki ama bir halkın yaşamı kaç varil petrole bedeldir ya da ömrünün baharındaki bir gencin yaşamı kaç milyar dolarlık bir yardım paketine eş değerdir?

“Dünyanın jandarmalığına soyunan ABD emperyalizmi dünya halklarının kaderi değildir. Bizler Paralı Eğitim Karşıtı Öğrenci Platformu olarak bütün dünyada giderek artan emperyalist savaş karşıtı muhalefetin yanında daha ilk günden yerimizi aldık. Türkiye’nin kendi askeriyle savaşa katılmasının gündemde olduğu şu günlerde, bu ülkenin geleceği olan bizler, cephede Irak halkının karşısında yer almayacağımızı haykırıyoruz...”