18 Ocak '03
Sayı: 03 (93)


  Kızıl Bayrak'tan
  Daha kitlesel, daha militan, daha örgütlü!
  Emperyalist savaşa geçit yok!
  Emperyalist savaş ve saldıranlığa karşı direnişi yükseltelim!
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş karşıtı kitle hareketinin sorunları ve görevleri
  Emperyalist savaşa açık destek talep ediyorlar!
  Emperyalist savaş başlamadan basına yönelik sansür uygulaması başlatıldı
  Emek, Barış ve Demokrasi Bloğu...
  Kürt işbirlikçilerinin tarihi emperyalizme uşaklığın tarihidir
  Özelleştirme saldırısında yeni dönem
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/4
  TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ile görüştük...
  Yeni iş yasasına ilişkin pazarlıklar yapıldı...
  Denktaş köşeye sıkıştı
  Eylemlerden...
  Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anmasına yüzbini aşkın insan katıldı...
  Pendik İKE'de "İş yasası tasarısı" konulu panel
  Hiçbir güç devrimci iradeyi teslim alamaz!
  ÖO direnişçisi Özlem Türk ölümsüzleşti!
  Ekim Gençliği'nden...
  "Ölümden korkarak intihar etmek"
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Belediye-İş 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı...

“Savaş ancak emekçilerin
yaygın direnişiyle engellenebilir!”

Belediye-İş, Emek Platformu’nun 16 Ocak’ta savaşa karşı uyarı amacıyla düzenlediği 11:30-12:00 arasında ‘yarım saatlik’ iş bırakma eylemine alternatif bir iş bırakma eylemi düzenledi.

Belirlenen saatin öğle arasına denk geldiğini, bu nedenle üretimin olduğu saatte iş bırakılması gerektiğini ifade eden Belediye-İş ve Tüm Bel-Sen üyeleri, saat 11:30’da Bakırköy Kartaltepe Parkı’ndan yürüyüşe geçen Bakırköy Özgürlük Meydanı’nda da eyleme destek vermek için gelen Emekli-Sen üyeleriyle biraraya geldiler. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı eylemde “Torunlarımızın ölmesini istemiyoruz!/Emekli-Sen”, “ABD Ortadoğu’dan elini çek!/Belediye-İş 2 No’lu Şube”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!/Belediye-İş”, “Birlik, mücadele, zafer/Belediye-İş” vb. yazılı dövizler açıldı. Emekli-Sen Başkanı Hasan Tahsin ve Belediye-İş 2 No’lu Şube Başkanı Hasan Gülüm kısa konuşmalar yaptılar. Savaşa hazırlanan hükümeti ve başta ABD olmak üzere bütün emperylistleri uyarmak için bu eylemi düzenlediklerini belirttiler. Ardından Belediye-İş Sendikası imzalı basın metni okundu.

Açıklamada şunlar söylendi: “Savaş işkence, sakatlık, tecavüz, yoksulluk ve sömürüdür. İnsanın insan olma değerlerini yitirmesine neden olan en vahşi, en kanlı, en acılı bir eylem biçimidir. Bu savaşta Irak halkı katledilecek ve kaybedecek. Ve bizlerin kazanımları savaş bahanesiyle yokedilecek. Kazanan ABD ve emperyalist tekeller olacak. Bu nedenle asla asker olmamak gerekiyor.” Açıklamanın ardından yaklaşık 2 saat iş bırakma eylemi yaptıklarını söyleyerek, Emek Platformu’nun öğle arasına gelen yarım saatlik eylem kararını üretimi etkilemediği için desteklemediklerini, bu savaşın ancak emekçilerin yaygın direnişiyle engellenebileceğini belirttiler.

Açıklama sırasında, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Kahrolsun İsrail!”, “Savaşa değil, emekçiye bütçe!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Vur vur inlesin, Amerika dinlesin!” sloganları atıldı. Emek Platformu’nun bildirilerinin dağıtılması ve 26 Ocak’ta yapılacak eylem çağrısıyla açıklama sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulEmek Platformu’nun basın açıklaması...

“Savaşa karşı savaşacağız,
emperyalist savaşı durduracağız!”

ABD’nin Irak’a yapacağı müdahaleye karşı Emek Platformu 16 Ocak’ta tüm Türkiye’de yarım saatlik iş bırakma kararı almıştı. Bu karar Ankara’da EP’e bağlı birçok sendikanın, önce bulundukları işyerlerinde saat 11:30 ile 12:00 arasında iş bırakarak basın açıklamaları yapmaları şeklinde gerçekleşti. İşyerlerinde yapılan basın açıklamalarının ardından saat 12:15’de Güven Park’taki basın açıklamasına ve EP bildirilerinin dağıtımına katılmak üzere Güven Park’a gelindi. BES, SES, Eğitim-Sen, Tüm Bel-Sen, Türk-İş gibi bazı sendikalar pankart açtılar. Komünistler de eyleme dövizleriyle katıldılar ve kuşlama yaptılar.

Basın açıklamasının ardından toplu halde bildiri dağıtmak üzere Sıhhiye yönüne doğru yürüyüş yapılması kararlaştırılmıştı. Polisin izin vermemesi nedeniyle içinde Sami Evren’in de bulunduğu bir grup bildirileri dağıtırken, geride kalan grup Güven Park’ta polis ablukasına alındı. Yapılan konuşmaların ardından barikat aşılarak diğer grupla birleşildi ve sloganlarla yürünmeye başlandı. Güven Park’taki basın açıklamasına katılan kitlenin sayısı oldukça düşükken, yürüyüş başlandığında sayı bine yaklaştı.

Eylem boyunca kitleye büyük bir coşku hakimdi. Yol boyunca sık sık şu sloganlar atıldı: “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “Savaşa karşı savaşacağız, emperyalist savaşı durduracağız!”, “ABD askeri olmayacağız, yaşasın halkların kardeşliği!”. Zafer Çarşısı önüne kadar yüründükten sonra KESK Başkanı burada bir konuşma yaptı, ardından eylem sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraAdana Emek Platformu’nun basın açıklaması...

Adana’da Emek Platformu 16 Ocak’ta gerçekleştirilecek yarım saatlik iş bırakma eyleminin duyurusu için 14 Ocak günü İnönü Parkı’nda yaklaşık 100 kişinin katıldığı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada EP’in merkezi bildirisi okundu. Savaşın açlık, gözyaşı ve ölüm demek olduğu, bu savaşla birlikte Türkiye topraklarının açık hedef haline geleceği ve ekonominin çökeceği dile getirildi; ABD’nin çıkarları uğruna gençlerimizin ölmesinin ve geleceğimizin pazarlık konusu olmasının önüne geçmek gerektiği vurgulandı. 16 Ocak’ta üretimden gelen gücün kullanılacağı, 26 Ocak’ta ise kitlesel bir basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.

Eylemde “Emperyalist savaşa hayır!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun emperyalizm!” ve “ABD askeri olmayacağız!” sloganları atıldı. Katılımın az olması eylemin coşkusuz geçmesine neden oldu.

SY Kızıl Bayrak/AdanaKESK’ten basın açıklaması eylemi...

“Emperyalist savaşa hayır!”

Emek Platfomu kararıyla tüm Türkiye’de yarım saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirildi. İstanbul Aksaray Metro önünde KESK üyelerinden oluşan 200’ü aşkın kişi basın açıklaması düzenledi.

Açıklama saat 12:30’da başladı. Eylemde SES Aksaray Şubesi, Kamu Emekçileri Sendikaları Şubeler Platformu ve KESK amblemli pankartlarını açtı. “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Bu memleket bizim, kahrolsun emperyalizm!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!” slogalarını sıklıkla atıldı.

Açıklamada savaşa karşı üç cephe olduğu söylendi. Birincisinin emperyalizmin, ikincisinin Halepçe katliamının sorumlusu Saddam’ın yanı, üçüncüsünün ise ezilen ve sömürülen halkların yanı olduğu ve Emek Platfomu’nun ezilen halkların yanında olacağı vurgulandı.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulSavaş karşıtı eylem ve etkinliklerden
kısa kısa...

Tunceli’de savaş karşıtı miting

Tunceli Savaş Karşıtı Platformu’nun düzenlediği mitinge bin kişi katıldı. Yapılan konuşmada; savaşsız, sömürüsüz bir dünya için alanlarda oldukları vurgulandı. ABD emperyalizmi, ülkeyi savaşa sokmaya çalışan hükümet ve savaş çığırtkanlığı yapan medya protesto edildi.

Samsun’da basın açıklaması

Samsun Savaş Karşıtı Palatform’un düzenlediği basın açıklamasına 400 kişi katıldı. Açıklamada; “Türkiye’de ABD askerleri istediği gibi cirit atmamalıdır, Türkiye’nin hava üsleri ve limanları savaş için ABD hizmetine açılmamalıdır” denildi. Ardından Altı Nokta Körler Derneği adına yapılan konuşmada; savaşta sakatların artacağı, bu savaşı önlemek için ellerinden geleni yapacakları söylendi.

Diyarbakır Barış Platformu oluşturuldu

Diyarbakır’da 43 kurumun oluşturduğu platform 11 Ocak’ta bir basın açıklaması düzenledi. Açıklamada; Ortadoğu ve dünyayı tehdit eden savaşa karşı oldukları; kaynakların savaşa, askeri bürokratik harcamalara değil eğitime, sağlığa, istihdama ayrılması gerektiği; savaşın haksız kazanımlar elde etmek amacıyla gerçekleşeceği söylendi.

Mersin’de sendikaların savaş karşıtı açıklaması

Mersin’de sendikalar biraraya gelerek ABD’nin Irak’a karşı savaş hazırlıklarını protesto ettiler. Petrol-İş Şube Başkanı yaptığı açıklamada, Türkiye’nin savaşın çıkmaması için elinden geleni yapması gerektiğini söyledi. Açıklamaya Liman-İş, Yol-İş, Kristal-İş, TEKSİF, Selüloz-İş, Genel-İş, Sağlık-İş katıldılar.

Mimar Sinan Üniversitesi’nde eylem

Mimar Sinan Üniversite’si öğrencileri ABD’nin dünya halklarına saldırgan tutumunu protesto ettiler. Yaptıkları açıklamada; işçilerin, emekçilerin, gençliğin ve esnafın savaşa karşı net bir tavır alarak savaşı durdurabileceğini dile getirdiler.

İHD’den eylem

İHD 12 Ocak Pazar günü Ortaköy Meydanı’nda savaşa karşı eylem gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde toplanan İHD’liler “Savaşa hayır!” yazılı pankart açarak mum yaktılar. Eylemde “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Bıji biratiya gelan!”, “Savaşa hayır!” sloganları atıldı.Avukatların emperyalist savaşa karşı eylemi...

“Emperyalist saldırganlığa ve savaşa hayır!”

Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şubesi, emperyalist savaşa karşı Başbakan Gül’e kart atma eylemi düzenledi. 15 Ocak’ta İstiklal Caddesi’ndeki Baro önünde buluşan yaklaşık 300 avukat, cüppeleri ve yakalarına taktıkları “Emperyalist saldırganlığa ve savaşa hayır/ÇHD” yazılı kokartlarla, ABD’nin saldırganlığını ve ülkeyi yönetenlerin bu saldırganlığa ortak olmaya hazırlanmalarını protesto etti.

Alkışlarla başlayan eylemde uzunca bir kortej oluşturarak yürüyüşe geçen avukatlar, “Savaşa hayır!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganlarıyla Galatasaray Postanesi önüne geldiler. Yürüyüş boyunca başta esnaf olmak üzere birçok insan alkışlayarak eyleme destek verdi. Postane önünde Başbakan Abdullah Gül’e gönderilmek üzere “Irak’ta savaşa hayır! ABD ile görüşmeler ve verilen taahhütler halka açıklansın! Topraklarımızın ve hava sahamızın her türlü yabancı gücün askerine, silahına, uçağına kapatıldığı ilan edilsin!” diyen kartlara isimler yazıldı.

ÇHD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan basın açıklaması okundu. Açıklamada ABD’nin dünya imparatorluğu kurmak için bir ülkeyi ve halkı yoketmeye hazırlandığı, buna karşı ülkemizi yönetenlerin de “barıştan yanayız” demelerine rağmen savaş için pratik adımlar attığı ve kimi çevrelerin ve TÜSİAD’ın açıktan ABD ve savaştan yana tutum aldıkları söylendi. “Türk devleti adına ne gibi görüşmeler yapıldığı, ne tür taahhütlerde bulunulduğu halka açıklansın. Ülkemiz topraklarının ve hava sahasının her türlü yabancı gücün askerine, silahına, uçağına kapatıldığı ve kullandırılmayacağı ilan edilsin” dendi.

Ayrıca ÇHD Başkanı Several Demir tarafından yapılan sözlü açıklamada; basından Mersin limanının ABD gemilerine açıldığını öğrendiklerini ve eğer bu doğruysa Türkiye’nin bu savaşın içine hükümet tarafından atıldığını, bu kanlı savaşın sorumluluğunun da başlatanlarda olacağını söyledi. Konuşmanın ardından yazılan kartların gönderilmesiyle eylem sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulİzmir’de savaş karşıtı eylemler...

Savaş karşıtı imzalar TBMM’de...

İzmir’de çeşitli sendikalar, DKÖ, parti ve kurumlardan oluşan Savaş Karşıtı Platform, 11 Ocak Cumartesi günü İzmir Büyük Postahane’den daha önce toplanmış binlerce savaş karşıtı imzayı TBMM’ye gönderdi. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylemde, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “İşçi-memur el ele genel greve!” vb. sloganlar atıldı. İzmir Savaş Karşıtı Platform almış olduğu eylem kararlarını kamuoyuna açıkladı.

İşyerlerinde bildiri okuma eylemi

Emek Platformu’nun almış olduğu karar uyarınca İzmir’de de Emek Platformu’nu oluşturan sendikaların örgütlü olduğu işyerlerinde 11:30 ile 12:00 arası iş bırakılarak bildiri okundu. Saat 12:30’da da Konak Büyükşehir Belediyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylemde “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!” sloganları atıldı.

Eğitim-Sen’in eylemi

11 Ocak Cumartesi günü Buca ilçesindeki Eğitim-Sen 5 No’lu Şube tarafından Şirinyer Forbes’te bir basın açklaması yapıldı. DİSK Emekli-Sen’in de destek verdiği eyleme yaklaşık 60 kişi katıldı.

SY Kızıl Bayrak/İzmirBir belediye işçisi ile emperyalist savaş üzerine konuştuk...

“İnsan olan herkes savaşa dur demeli!”

- ABD’nin Irak’a saldırısı hakkında ne düşünüyorsunuz?

- ABD’nin Irak’a saldırmasının amacı ortadadır. Ortadoğu’ya hakim olmak ve yeraltı kaynaklarına sahip olmak.

- Türkiye’nin bu savaşta aldığı tutumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

- Türkiye bu savaşa katılmamalı, aksine karşı çıkmalıdır. Bu savaşta tüm insanlara ve halklara büyük bedeller ödettirileceği ve savaşın faturasının yine biz işçi ve emekçilere çıkarılacağı kesindir. Savaş insanlığı ve doğayı yokeder. Bundan dolayı Türkiye’de ve dünyada yaşayan ezilen yığınlar savaşa hayır demelidir. Sonuçta karşımızda bir Körfez Savaşı deneyimi var. Körfez Savaşı’nın yıkımı bugün hala Türkiye ekonomisinde kendisini göstermektedir. Ekonominin durumu böyle iken yeni bir savaşa katılmak faturanın daha da ağırlaşacağı anlamına gelmektedir.

- Savaş durumunda işçi ve emekçileri nasıl bir yıkım bekliyor?

- Sonuçta Körfez Savaşı’nın etkilerini gördük. Bunu halen de yaşıyoruz. Türkiye’de yapılan tüm toplusözleşmeler enflasyonun altında kalmıştır. Bunun için tüm emekçiler, memurlar, emekliler, yani kısacası kendine insanım diyen herkes bu savaşa dur demelidir. Bu bir görevdir. Sendikalar genel merkezleri sıkıştırmalı, eylem yapılmalı, hatta iş bırakmaya kadar gidilmelidir.

SY Kızıl Bayrak/Adana