18 Ocak '03
Sayı: 03 (93)


  Kızıl Bayrak'tan
  Daha kitlesel, daha militan, daha örgütlü!
  Emperyalist savaşa geçit yok!
  Emperyalist savaş ve saldıranlığa karşı direnişi yükseltelim!
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş karşıtı kitle hareketinin sorunları ve görevleri
  Emperyalist savaşa açık destek talep ediyorlar!
  Emperyalist savaş başlamadan basına yönelik sansür uygulaması başlatıldı
  Emek, Barış ve Demokrasi Bloğu...
  Kürt işbirlikçilerinin tarihi emperyalizme uşaklığın tarihidir
  Özelleştirme saldırısında yeni dönem
  Ciddiyetsizliğin son perdesi/4
  TÜMTİS Ankara Şube Başkanı Nurettin Kılıçdoğan ile görüştük...
  Yeni iş yasasına ilişkin pazarlıklar yapıldı...
  Denktaş köşeye sıkıştı
  Eylemlerden...
  Rosa Luxemburg ve Karl Liebknecht anmasına yüzbini aşkın insan katıldı...
  Pendik İKE'de "İş yasası tasarısı" konulu panel
  Hiçbir güç devrimci iradeyi teslim alamaz!
  ÖO direnişçisi Özlem Türk ölümsüzleşti!
  Ekim Gençliği'nden...
  "Ölümden korkarak intihar etmek"
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

ABD emperyalizminin bugün Irak halkının üzerine sürmeye hazırladığı savaş makinesi, tüm dünyada ve ülkemizde işçi ve emekçi kitleler tarafından durdurulmaya çalışılıyor. Artık nerdeyse her gün bir savaşa hayır eylemi yapılıyor.

İşbirlikçi burjuvazinin ve Amerikancı kuruluşların yaptığı yoklamalarda bile, Türkiye’de %90’lara varan oranlarda savaş karşıtlığı olduğu gizlenemiyor. Bu koşullarda, mücadelenin, yaygınlığın yanısıra, çok daha kitlesel olması beklenir hiç kuşkusuz. Ancak, istemek ve beklemek, yeterli değil. Emperyalizmi dizginlemenin tek geçerli yolu, ona karşı aktif bir mücadele yürütmektir.

Geçtiğimiz hafta, Emek Platformu’nun çağrısıyla ülke çapında yaygın eylemler gerçekleştirildi. Platformun adını “iş bırakma“ koyduğu, fakat iş bırakmayla dalga geçercesine öğle paydosuna denk getirdiği bu eylemler, EP’in bilinen sakatlığının sürdüğünü göstermekle birlikte, nihayet sınıf cephesinden de sürece dahil olma tutumunun gelişmeye başladığını göstermesi açısından önemliydi.

26 Ocak’ta, yine ülke çapında bir eylemlilik için karar ve hazırlığın söz konusu olması, eylemlilik sürecine ilişkin çeşitli zaaflara müdahale konusunda bir uyarı olarak kabul edilmelidir. Sınıf devrimcileri, genel propaganda faaliyetlerinin yanısıra, bu tür merkezi kararlara dayalı eylemlerin örgütlenmesi sürecinde de aktif bir çalışma yürütebilmelidirler. Emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşı mücadelenin en kararlı ve tutarlı kitlesini, hiç kuşkusuz, işçi sınıfı ve emekçiler oluşturacaktır. Emperyalizmi ve yerli dayanaklarını tümüyle tasfiye etmek de, sonuçta, işçi sınıfının tarihi görevidir. Sınıf devrimcileri, bugünkü savaş durumu vesilesiyle, sınıf kitlelerini anti-emperyalist, anti-kapitalist görevleri konusunda uyarma ve mücadeleye örgütleme imkanlarını çok daha geniş biçimde kullanabilmelidirler. 26 Ocakeylemlerine daha fazla işçi ve emekçi taşımak, daha özelde sınıf devrimcilerinin sorumluluğudur.

***

Ankara’da tutuklanan ve Ulucanlar zindanına kapatılan yoldaşlarımızın duruşması 21 Ocak’ta yapılacak. Hiç bir hukuki kanıta dayanmayan (ki, dayandırılması durumunda dahi bizce meşruluğu bulunmayan) bu tutuklamalara karşı, tutsak yoldaşlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermeliyiz. İldeki ve bölgedeki okurlarımızı, tüm devrimci çevreleri ve tutsak yakınlarını 21 Ocak’ta Ankara 1 No’lu DGM’de saat 10.00’da yapılacak duruşmaya katılarak Yıldırım Doğan ve Nurbay Irmak’a destek olmaya çağırıyoruz.