ARSIVANA SAYFA
 
27 Ocak '01
SAYI: 04
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Çürümüş ve kokuşmuş düzeniniz er-geç yıkılacak
Yeni bir şovenist histeri kampanyası
Ankara Tabip Odası İnsan Hakları Komisyonu'nun raporu
Gebze Cezaevi'nde yeni bir operasyon hazırlığı mı?
Tahkim yasasını tamamlayan yeni yasalar gündemde
Enerjideki yağma ve soygun örtbas ediliyor!
Enerji krizi sektörün krizi mi?
İstanbul belediyelerinde tensikat saldırısı gündemde
Cengiz Tekstil İşçileriyle Dayanışma Gecesi
Öncü işçi inisiyatifine dayalı girişimleri yaygınlaştıralım!
Tüm Yargı-Sen yöneticileri gözaltında
Kıbrıslı emekçilere saldırı hazırlığı
Kadına karşı şiddet
Direniş,katliam ve sol hareket
Katliam ve direniş/4
Faaliyetlerimiz ve eylemlerimiz sürüyor
Hücre karşıtı muhalefet
Gençlik
Tutsak temsilcileri ile heyetler arasında yapılan görüşmeler/4
Kapitalizm bir yolsuzluklar, hırsızlıklar ve skandallar rejimidir
Nazım vatan hainliğine devam ediyor
Hümanizm mi, iki yüzlülük mü?
Mücadele Postası 
 

Yakın süreci en iyi biçimde
değerlendirmeye çalıştık

Yakın süreç, zindanlarda devrimci tutsakların F tipi (hücrelere) karşı başlatmış olduğu SAG ve ÖO Direnişi’nin toplum gündemine oturmasıyla belirlendi. Bu saldırının işçi ve emekçilerin yaşamlarının hücreleştirilmesi saldırısı olduğu daha net açığa çıktı. Devrimci tutsaklar, tarihsel sorumluluklarının bilinciyle, düşman saldırısının devrimci irade, eylem ve direnişle püskürtülebileceğini ortaya koydular.

Bu mücadelenin çok zorlu ve çetin geçeceği Ulucanlar, Burdur, Bergama saldırılarında kendisini ortaya koymuştu. Tutsakların başlatmış olduğu eylemde ödenecek bedellerin azlığı ya da çokluğunun dışarıda yükseltilecek mücadeleye bağlı olduğunun bilincindeydik. Bunu devrimci öncülerle emekçiler arasında mesafenin de daraltılması gerektiği bilinciyle birlikte ele alarak, bölgemizde bir dizi faaliyetin örgütlenmesi için kolektifimizi topladık ve bölgemizin nesnelliğini gözönünde bulundurarak neler yapacağımızı planladık.

Burada esas olarak önümüze koyduğumuz görev, DKÖ’leri harekete geçirmek ve bunlar üzerinden daha geniş kesimlerin tepkilerini açığa çıkarmaktı. Kamu emekçileri cephesindeki hareketlilik, ilimizde de uzunca bir zamandır devam eden durgunluğun bozulmasına yolaçtı. KESK’in Ankara yürüyüşü ilimizde de kitlesel ve sınırlı bir coşkuyu yakaladı. 20 Kasım’da belli bir kitlesellikle merkezi eyleme biz de güçlerimizi seferber ederek katıldık. Yine Ulucanlar davasına, F tipine karşı merkezi mitinge katılım için çalışma yürüttük ve tüm güçlerimizle katıldık.

1 Aralık iş bırakma eylemine ilimizde 1000’e yakın bir kitle katıldı. Bu miting öncesi eyleme nasıl müdahale yapacağımızı değerlendirdik. İlimizde KESK’e bağlı sendikaların reformistlerin denetiminde olması nedeniyle, bundan doğabilecek sorunları değerlendirdik. Hücre saldırılarıyla emekçilerin taleplerini birleştirici şiarlarla müdahale etme kararı aldık. Vatan okurları ve tutsak yakınları ile de görüşerek değerlendirme ve kararımızı ilettik, ortak tutum belirledik.

Yürüyüş başladığında “Hücrelere değil emekçiye bütçe!” sloganıyla müdahaleye başladığımızda, yayınlarımızda ortaya koyduğumuz eleştirel değerlendirmelerimizde de belirttiğimiz türden bir müdahale ile karşılaştık. Bütün bu olumsuzluklara rağmen bir takım olanakları da yakaladık. Politik müdahalemiz KESK’in içerisindeki duyarlı olan, devrimci kaygılar taşıyan belli bir kesimle ilişkiler yakalamamızı sağladı. Ortaya çıkan bu durumu, içerden bir basınca dönüştürdük.

Bu politik basıncımızın rüzgarını da arkaya alarak daha önce planladığımız İHD bünyesinde SAG ve Ölüm Oruçları’nı destekleme eylemimimizi kitleyle tartışarak, DKÖ’lerin sözde de olsa desteğini alarak, yaptığımız basın açıklaması ile dönüşümlü 2’şer günlük açlık grevini başlattık. Çok sayıda gönüllü katılımcı ismini yazdırdı. Bu süreçte en ciddi destek HADEP ve gençlik örgütünden geldi. Açlık grevini planladığımızdan erken bitirmek zorunda kaldık. İHD yönetiminin korku ve kaygılarından kaynaklı bir durum oldu bu. Açlık grevimizi kitlesel bir basın açıklaması ile sonlandırdık.
Partimize yeni sempati duyan insanlarla bu süreçte ilişkileri daha da pekişti, pratik duruşları netleşti. Bir kısmı tanımlı ilişkiler durumuna geldi. Okur kitlemizde belli bir genişleme oldu. Özellikle Eğitim-Sen’de etkimiz artmaya başladı. Devam eden süreçte ÖDP’nin hücrelere karşı başlattığı imza kampanyasına kitlesel destek verdik.

Cezaevlerine saldırıdan sonra Demokrasi Platformu’na bir basın açıklaması yaptırdık. Bu açıklamayı yaptırabilmek için çok zorlandık. Korku ve yılgınlık üst boyuta çıktı. Ankara ve İstanbul’daki eylemlere polisin müdahale tarzı böyle bir sonuca yolaçtı.

Kırşehir’den komünistlerKızıl Bayrak susmayacak!

Devlet zindanlardaki devrimci tutsaklara yöneltmiş olduğu katliam ve saldırı sonrasında, şimdi de dışarıya yönelik pervasız bir terör dalgası estirmektedir. Ancak her faşist saldırı devrimci bir direnişle kaşılanmış ve karşılanacaktır.

24 Ocak 2001 tarihinde Niğde Kızıl Bayrak temsilcimiz Zemin Demirel ve okurumuz Cafer Gök, sermayenin kiralık uşakları tarafından cezaevleri ile ilgili olarak duvarlara TKİP imzalı yazılama yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınmışlardır.

Dost düşman şunu kafasına iyi soksun ki, bu tür aşağılık ve keyfi uygulamalar bizi mücadelemizden vazgeçirmeye yetmedi, yetmeyecektir de. Bizler Kızıl Bayrak taraftarları olarak devrimin kızıl bayrağını Niğde kalesinin burçlarına dikene dek mücadelemize daha bir inanç ve inatla devam edeceğiz.

Baskılar bizi yıldıramaz!
Kızıl Bayrak daha daha yukarı!

Kızıl Bayrak/Niğde
Hayata bir kıvılcım

1
bir su damlasıyla taştı okyanuslar
bir su damlasından düştü
hayatı içinde saklayan
bir su damlasından

2
bir kişi kalmalı yarına
bu günleri hatırlayan
ateşte ısınan bir kişi
bir kişi dumanı koklayan
düşleri buz kesmiş çocuklara
ateşi götürecek armağan
bir kişi kalmalı
bir kişi
gözlerinde ateşi
yangını yüreğinde
taşıyan
bir
kişi

3
Öyle yakmalıyız işte şimdi günleri
yüz yıl öteden görülmeli duman,
şavkı vurmalı yıldızlara
haykırışında Babeuf
gümbürtüsünde Avrora olmalı

4
bir kıvılcıma saklamalıyız hayatı
bir kıvılcımla bağlanmalıyız hayata
bir kıvılcım
günü
yarına
kavuşturacak.

Atılcan Saday