29 Mart '03
Sayı: 12 (102)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak direniyor, dünya halkları direniyor!
  Amerikan uşaklarının kirli oyunları
  "Stratejik ortaklık" adı altında utanç verici bir uşaklık!
  ABD'nin kirli yalan makinesi parçalanıyor
  Irak halkının direnişi emperyalistlerin kolay zafer beklentisini boşa çıkardı!
  Emperyalist savaşa karşı halkların ve emekçi kitlelerin dinmeyen eylem dalgası
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalizm özgürlük değil, ölüm, yıkım ve kölelik bahşeder!
  Emperyalist işgal ve saldırılara karşı Irak halkı dişiyle, tırnağıyla ve onuruyla direniyor!
  Tayyip Erdoğan'ın "ulusa sesleniş" konuşması...
  Emperyalist savaş, Kürt sorunu ve CHP
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Kocaeli mitinginde binler alanlardaydı...
  Kocaeli mitinginde emekçilerle savaş üzerine konuştuk...
  Newroz kutlamaları...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Irak'a saldırı ve ilk planda göze çarpan gerçekler...
  ÖO direnişçisi Yusuf Arıcı şehit düştü
  Kızıldere: Kavga bayrağımızda bir kilometre taşı...
  Hollywood'dan yükselen savaş karşıtı tepkiler büyüyor!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kızıldere: Kavga bayrağımızda bir
kilometre taşı...


Deniz, Hüseyin, Yusuf… THKO’nun önderlerinin idam kararı alınmıştır. Türkiye topraklarında kitle hareketinin devrimci yükselişe geçtiği bir dönemdir. Reformizmden kopuşun öncülüğünü yapanların başını çekenlerdendir Deniz, Hüseyin ve Yusuf.

THKP/C önder ve militanlarından Mahir Çayan, Hüdai Arıkan, Ertan Saruhan, Saffet Alp, Sabahattin Kurt, Nihat Yılmaz ve Ahmet Atasoy, THKO üyeleri Cihan Alptekin ve Ömer Ayna idamı engellemek için 3 İngiliz teknisyeni rehin alarak Kızıldere’ye götürdüler. Kızıldere’de düşman tarafından sarıldılar. “Teslim ol” çağrılarını “biz buraya dönmeye değil ölmeye geldik” diyerek tok bir şekilde yanıtladılar. Çatışma sonucu ölümsüzleştiler. Onlar 30 Mart 1972’den bu yana ve bundan sonra da ellerimizde ve yüreğimizde bayrak olmaya devam edecekler.

Bundan 31 yıl önce emperyalizm ve yerli işbirlikçilerine karşı yükselttikleri mücadele bayrağı bugün Ortadoğu halklarının ellerinde. Yaşadığımız bu günler çok özel günler. ABD emperyalizmi Irak halkının üzerine tankıyla, topuyla, ölüm makinalarıylma yürüyor. Emperyalist haydutların güçlü olduklarını göstermeye çalıştıkları bu dönem aynı zamanda inişe geçtikleri bir zamandır. Halklar emperyalizmin bu saldırganlığının karşısında eskisi gibi suskun ve seyirci değiller. Kitleler emperyalist saldırganlığın önünde barikat olamadılar, ama onu kitlesel eylemlerle lanetliyorlar. Artık emperyalistler için kolay değil hiç bir şey. Sorgulama başladı bir kez. Bu sorgulama doğal sonuçlarına varacaktır. Başka bir dünya mümkündür ve bu sorgulamanın kaçınılmaz olarak varacağı yerdir. Kızldereler’de yaratılan gelenek ve değerlerimize daha sıkı sarılmanın zamanıdır şimdi.

F. Esin