29 Mart '03
Sayı: 12 (102)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak direniyor, dünya halkları direniyor!
  Amerikan uşaklarının kirli oyunları
  "Stratejik ortaklık" adı altında utanç verici bir uşaklık!
  ABD'nin kirli yalan makinesi parçalanıyor
  Irak halkının direnişi emperyalistlerin kolay zafer beklentisini boşa çıkardı!
  Emperyalist savaşa karşı halkların ve emekçi kitlelerin dinmeyen eylem dalgası
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalizm özgürlük değil, ölüm, yıkım ve kölelik bahşeder!
  Emperyalist işgal ve saldırılara karşı Irak halkı dişiyle, tırnağıyla ve onuruyla direniyor!
  Tayyip Erdoğan'ın "ulusa sesleniş" konuşması...
  Emperyalist savaş, Kürt sorunu ve CHP
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Kocaeli mitinginde binler alanlardaydı...
  Kocaeli mitinginde emekçilerle savaş üzerine konuştuk...
  Newroz kutlamaları...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Irak'a saldırı ve ilk planda göze çarpan gerçekler...
  ÖO direnişçisi Yusuf Arıcı şehit düştü
  Kızıldere: Kavga bayrağımızda bir kilometre taşı...
  Hollywood'dan yükselen savaş karşıtı tepkiler büyüyor!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 

Kızıl Bayrak'tan

Emperyalist savaş makinesi Irak halkının tepesine yağdırdığı bombaların sayısını artırırken, savaş karşıtı mücadele de, dünya çapında büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Irak halkının direnişi halkların direnişine, halkların dayanışması Irak halkının direnişine güç veriyor.

Diğer yandan, emperyalizmin her gün bir yenisi açığa çıkan yalanları, boşa düşen hesapları da o büyük abartılarla reklam edilen gücünün, haklı bir direniş karşısında nasıl da koflaştığını (Vietnam’dan ve diğer yenilgilerinden sonra) bir kez daha ortaya çıkarmış, daha doğrusu anımsatmış oldu. O sözde milim şaşmayan “akıllı” füzelerinin nasıl kilometrelerle şaştığı, o turnayı gözünden vuran keskin nişancı/karanlık gecede karıncayı görür donanımlı özel kuvvetlerinin nasıl da çamura saplandığı/kuma bulandığı, o çok paralı çok eğitimli askerlerinin nasıl korkudan titrediği gözler önüne serildi.

Düşmanın bu ve benzeri zayıflıklarının da, Irak halkının ve dünya halklarının direnişine katkısını küçümsememek gerekiyor. Demek ki, emperyalist ölüm makinesi ne derece büyük ve güçlü olursa olsun yenilmez değildir. Bu savaş vesilesiyle bir kez daha altı çizilen bu gerçeklik, halkların direnişine güç ve moral katıyor. Emperyalistlerin tafrasını ise bozuyor.

Ancak, emperyalizmin gücünü yenilmezlik boyutlarında abartmak ne kadar yanlışsa, küçümsemenin de bir o kadar yanlış olacağını da unutmamak gerekiyor. Amerikan emperyalizminin tarihi, halkların haklı direnişi karşısında yaşadığı hezimetlerin olduğu kadar, barbarlığın ve yıkıcılığın da tarihi olarak duruyor karşımızda. Kaldı ki, bu vahşet imparatorluğu hali hazırda tarihe karışmış olmadığı gibi, en kanlı saldırılarından birini, bugün, Irak halkına yöneltmiş bulunuyor.

Şimdi, kendi meşru ve haklı konumumuzdan olduğu kadar, emperyalizmin zaaflarından da güç alarak, Irak halkıyla daha ilerden, daha güçlü ve etkili bir dayanışma örgütlemek ve emperyalizmi bir kez daha ve mümkün olduğu kadar erken hezimete uğratmak için direnişi büyütme zamanıdır.

6 Nisan’da İstanbul’da gerçekleştirilecek olan mitinge katılımın şimdiden ve en etkin biçimde örgütlenmesi için herkesin seferber edilmesi zorunludur.

***

Ekim Gençliği’nin 59. sayısı çıktı. Okurlarımız dergiyi tüm Yaysat bayilerinden ve kitapçılardan temin edebilirler.