29 Mart '03
Sayı: 12 (102)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak direniyor, dünya halkları direniyor!
  Amerikan uşaklarının kirli oyunları
  "Stratejik ortaklık" adı altında utanç verici bir uşaklık!
  ABD'nin kirli yalan makinesi parçalanıyor
  Irak halkının direnişi emperyalistlerin kolay zafer beklentisini boşa çıkardı!
  Emperyalist savaşa karşı halkların ve emekçi kitlelerin dinmeyen eylem dalgası
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalizm özgürlük değil, ölüm, yıkım ve kölelik bahşeder!
  Emperyalist işgal ve saldırılara karşı Irak halkı dişiyle, tırnağıyla ve onuruyla direniyor!
  Tayyip Erdoğan'ın "ulusa sesleniş" konuşması...
  Emperyalist savaş, Kürt sorunu ve CHP
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Kocaeli mitinginde binler alanlardaydı...
  Kocaeli mitinginde emekçilerle savaş üzerine konuştuk...
  Newroz kutlamaları...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Irak'a saldırı ve ilk planda göze çarpan gerçekler...
  ÖO direnişçisi Yusuf Arıcı şehit düştü
  Kızıldere: Kavga bayrağımızda bir kilometre taşı...
  Hollywood'dan yükselen savaş karşıtı tepkiler büyüyor!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Fransa’da savaş karşıtı eylemler...

“Amerikan emperyalizmi kirli ellerini Ortadoğu’dan çek!”

Irak’a saldırı hazırlıklarını tüm dünya kamuoyu gibi Fransız halkı da yakından izliyordu. Bush’un verdiği süre bittikten birkaç saat sonra Bağdat’a ilk bombalar düştü. Sabah saldırı haberi duyulur duyulmaz savaş karşıtları aynı günün akşamı için birçok kentte eylem çağrısı yaptılar. Paris’de kitlenin Amerikan Konsolosluğu yakınındaki Concorde Meydanı’nda toplanması bekleniyordu.

Fakat birçok Avrupa kentinde olduğu gibi akşam düzenlenecek eylemden önce liseli ve üniversiteli gençler harekete geçtiler. O gün okullarda dersler boykot edildi. Öğrenciler büyük kentlerin merkezlerine doğru akın ettiler. Öğle saatlerinde sadece Paris’te öğrencilerin yeraldığı 40 bin kişilik bir kortej oluşturuldu. Öğrenciler ilk defa savaşa karşı böyle kitlesel bir tutum almışlardı. Yürüyüş boyunca Amerika’yı hedef alan sloganlar atıldı. Akşam saatlerinde öğrenci kitlesi Amerikan Konsolosluğu’na doğru ilerledi ve orada önceden birikmiş olan 40 bin kişiye katıldı. Böylece meydanda 80 bin kişi toplanmış oldu. Kitle savaşa ve Amerika’ya karşı tepkisini öfkeyle haykırdı. Meydandaki eylem bittikten sonra topluluk, şehir merkezinde yürüyüşü sürdürdü. Böylece savaşın ilk günlerinde ülkenin büyük kentlerinde gerçekleşen eylemlere gençlik damgasını vurmuş oldu.

Cuma günü de savaş karşıtları için eylem günüydü. Fakat savaşın başlamasından sonra en önemli gösterilerin 22 Mart Cumartesi günü olması bekleniyordu. Diğer eylemlerde olduğu gibi Fransa’nın bütün büyük ve küçük kentlerinde yürüyüşler düzenlendi. Paris’teki yürüyüşe 100 bini aşkın insan katıldı. Kortejlerde göze çarpan öğrenci gençliğin ve yabancı kökenlilerin katılımının fazlalığıydı. Öğrenciler iki gündür seferber olmuşlar, coşku ve dinamizmlerini eylemlere taşımışlardı. Cumartesi yürüyüşünün bir başka özelliği ise şimdiye kadar eylemlere fazla ilgi göstermeyen Arap asıllı kitlenin yoğun katılımı oldu. Birçok sendika, sol parti ve derneklerin yanı sıra Sosyalist Parti ve liderlerinin eyleme katılımı da dikkat çekti. Yürüyüşe ayrıca Kürt kökenliler de yoğun bir biçimde katılarak Newroz’u kutladılar. Paris’deki Amerikalılar da seferber olmuşlar, yakalarına “Katil” yazısı altında Bush resmini takmışlardı. Bütün kortejlerde sürekli “Katil Bush, Katil Şaron!” sloganları atılıyor, “Dün Afganistan, bugün Irak, yarın neresi?”, “Amerikan emperyalizmi kirli ellerini Ortadoğu’dan çek!” şiarlarının bulunduğpankartlar taşınıyordu.

Fransa genelinde 200 binden fazla kişi savaşı protesto etti. Paris’ten sonra en kitlesel yürüyüş Marsilya’da gerçekleşti, eyleme 40 bin kişi katıldı. Lille, Grenoble, Lyon, Bordeaux, Rennes, Strasbourg gibi büyük şehirlerde de binlerce kişi sokaklara çıktı.

BİR-KAR/ParisBern’de 50 bin kişi emperyalist savaşı lanetledi

Emperyalist haydutlara anlamlı yanıtlardan biri de İsviçre’nin başkenti Bern’den geldi. 50 bini aşkın kitle savaşı protesto etti. ABD, kirli ve haksız bir savaşla, bölgedeki ekonomik ve siyasi çıkarları için Irak ve Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmektedir. Başta Irak halkı olmak üzere bölge halkları azgın bir saldırganlıkla karşı karşıyadır.

ABD emperyalizmi ve müttefikleri kârlarına kâr katmak için bu savaşı yürütmektedir. Bu saldırganlığa karşı dünyada gelişen savaş karşıtı gösteriler giderek kitleselleşmektedir. Protesto gösterilerinde dünya halkları emperyalizme karşı nefretini ve öfkesini haykırmaktadır.

Savaşın başlamasıyla birlikte 22 Mart günü İsviçre genelinde, içinde sendika ve sol partilerin de bulunduğu merkezi savaş karşıtı platformun organize ettiği bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe katılmak için İsviçre’nin hemen tüm bölgelerinden tren ve otobüsler kaldırıldı. Onbinlerce insan savaşa hayır demek için Bern’de buluştu. Bizler de bulunduğumuz bölgelerde tüm güçlerimizi bu eyleme katmak için seferber ettik.

Her bölgeden kalkan tren istasyonlarında pankartlarımızla, çeşitli materyallerimizle eyleme müdahale ettik. İstasyonlardan başlayarak yürüyüş boyunca yaygın bir şekilde “Emperyalist saldırganlığın hedefi Ortadoğu halklarıdır!” başlıklı Fransızca, Almanca, Türkçe bildirilerimizi dağıttık. Ayrıca “Kahrolsun emperyalist savaş!” başlıklı bildirilerimizden 5 bin adet dağıttık. “Kapitalizm savaş demektir!”, “Kahrolsun emperyalist savaş!”, “Emperyalist savaşlara karşı tüm halklarla birleşelim!” şiarlarının bulunduğu biri TKİP, diğerleri BİR-KAR imzalı üç ayrı pankart açıldı.

Katılımın ağırlığını gençlik oluşturuyordu. İsviçre’li sendikalarında katılımı yoğundu. Eylem boyunca kitledeki moral ve motivasyon oldukça yüksekti. Atılan sloganlar politik içerikliydi. Birçok bildirinin içeriği kapitalizmi teşhir edip sosyalizm propagandasını öne çıkarıyor, bunu savaşla birleştiriyordu.. “Petrol savaşına hayır!”, “Kasap Bush, kasap Blair!”, “Irak halkı yalnız değil!”, “Tüm emperyalistler Ortadoğu’dan defolun!”, “Kahrolsun ABD!”, “Kahrolsun kapitalizm!”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma!”, “Yaşasın proleter enternasyonalizmi!” vb. şiarlar eylemde kullanılan materyallerde yer alıyordu.

Tüm bölgelerden gelen kitle trenlerde ve otobüslerde marş ve sloganlarda ortaklaştı. Çeşitli politik tartışmalar yapıldı.

Eylemciler insan selini gördüklerinde fazlasıyla etkilendiler. Yürüyüşün başlangıç noktasında ve bitiminde çeşitli kurum ve kuruluşlar, partiler savaş karşıtı konuşmalar yaptılar. Savaş ve kapitalizm teşhir edildi. Amerikan bayrağı yakıldı. Emperyalist saldırganlığı durdurabilecek biricik gücün dünya işçi sınıfı ve halklarının birleşik, militan direnişi olduğu bir kez daha açığa çıktı.

BİR-KAR/İsviçreAmsterdam’da 120 bin kişi savaşa karşı yürüdü...

Yaşasın Irak halkının onurlu direnişi!

15 Şubat günü 100 bin kişi savaşa karşı yürümüştü. Medya bu rakamı vermede oldukça zorlandı, Hollanda tarihinde yapılan en büyük eylem vb. söylemlerle geçiştirmeye çalıştı.

19 Şubat’ta savaşa karşı platformu (ETNO Platformu) kurduk. BİR-KAR, Sosyalist Parti, Yeşil Sol Partisi, Barışçılar Bürosu, NCPN-Hollanda Yeni Komünist Partisi’nin temsilcilerinden bir koordinasyon komitesi oluşturuldu. Bu komite çeşitli eylem ve etkinlikler organize etti. Demiryollarını zaman zaman keserek askeri bölgelere yönelik eylemler, oturma eylemleri düzenledi. Her Cuma günü şehir merkezinde saat 17:00 ile 17:30 arası savaşı protesto eylemleri gerçekleştirildi. Bölgesel platformumuz da zaman zaman başka bölgelerden destek isteyerek askeri bölgelerde protesto eylemleri düzenledi.

Ülke genelinde platformların aldığı kararla 22 Mart günü Amsterdam’da yeni bir eylem gerçekleştirildi. Eyleme 120 bin kişi katıldı. Eylem oldukça coşkulu geçti. Savaşı protesto eden pankart ve dövizler taşındı, çeşitli konuşmalar yapıldı. Dam Meydanı’nda yürüyüşe başlanacağı sırada “Amerika seni destekliyoruz” yazılı İngilizce pankart taşıyan bir uçak geçti. Pankarttaki imzanın Hollanda’da bir silah firmasına ait olduğu söylendi. Kitlelerin tepki göstermesi üzerine polis uçak helikopterleri tarafından uzaklaştırıldı.

BİR-KAR olarak eylemde savaş karşıtı materyallerimizi kullandık. İngilizce, Almanca, Hollandaca ve Türkçe bildirileri yaygın olarak dağıttık, pullama yaptık. “Kahrolsun emperyalist savaş!” TKİP imzalı Hollandaca bildiriyi dağıttık.

Savaş karşıtı her eylemde barbar kapitalizmin teşhirini yaparak gerçek barışın ancak sosyalizmle geleceğini tok bir biçimde vurguluyoruz.

BİR-KAR/Hollandaİsviçre’de onbinler sokaklardaydı…

“Yaşasın halkların kardeşliği!”

Emperyalist koalisyonun Irak’ı bombalamaya başlamasıyla birlikte dünyada bu saldırgan haydutlara karşı müthiş öfke duyuluyor ve protesto eylemleri dalga dalga yayılıyor. İşçiler, emekçiler ve ezilen halklar bu haydutlara dur demenin zamanı geldiğini dile getiriyorlar ve artık üretimden gelen gücün kullanılması gerektiğini düşünüyorlar.

Cenevre’de savaşın başladığı gün sabah saat 10:30’da İsviçre çapında yüksek okul ve kollej öğrencileri sokaklara döküldüler. Aynı gün akşamı saat 18:00’de savaş karşıtı platfomlar, sendikalar, sol partiler de bir yürüyüş düzenlediler. İsviçre genelinde gerçekleşen bu eylemlere 60-70 bin arası bir katılım olduğu basına yansıdı.

Benzer bir yürüyüş Cenevre’de de yapıldı. Eyleme binlerce kişi katıldı. Bizler de eylemde pankartımızla yerimizi aldık. Yaygın bir şekilde materyallerimizi dağıttık. Yürüyüşün başladığı noktada savaşı kınayan birçok konuşma yapıldı. Şehrin merkezi yerlerinden geçilerek Amerikan Konsolosluğu önüne varıldı. Burada da protesto eylemine devam edildi. Ateş ve mumlar yakıldı, halaylar çekildi, sabaha kadar eylem devam etti. Yoğun güvenlik önlemi alınmıştı. Polis kitleyi taciz ederek birçok kez gaz bombası kullandı. Ancak bu taciz ve saldırı kitlenin moralini bozamadı.

Eylemde savaş ve sistemi teşhir eden birçok pankart ve döviz taşındı. Gerek enternasyonal dayanışmayı gerekse de Irak halkıyla dayanışmayı öne çıkaran sloganlar sıkça atıldı. Atılan sloganlar şunlarda “Irak halkı yalnız değil!”, “Petrol için savaşa hayır!”, “Kasap Bush!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil Bush, Katil Blair, Katil Aznar!”, “Dünya halkları yalnız değil!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” vb. Marşların söylendiği eylem Cumartesi günü İsviçre’nin başkentinde yapılacak savaş karşıtı merkezi yürüyüşe çağrı ile sona erdi.

BİR-KAR/Cenevre