29 Mart '03
Sayı: 12 (102)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak direniyor, dünya halkları direniyor!
  Amerikan uşaklarının kirli oyunları
  "Stratejik ortaklık" adı altında utanç verici bir uşaklık!
  ABD'nin kirli yalan makinesi parçalanıyor
  Irak halkının direnişi emperyalistlerin kolay zafer beklentisini boşa çıkardı!
  Emperyalist savaşa karşı halkların ve emekçi kitlelerin dinmeyen eylem dalgası
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalizm özgürlük değil, ölüm, yıkım ve kölelik bahşeder!
  Emperyalist işgal ve saldırılara karşı Irak halkı dişiyle, tırnağıyla ve onuruyla direniyor!
  Tayyip Erdoğan'ın "ulusa sesleniş" konuşması...
  Emperyalist savaş, Kürt sorunu ve CHP
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Kocaeli mitinginde binler alanlardaydı...
  Kocaeli mitinginde emekçilerle savaş üzerine konuştuk...
  Newroz kutlamaları...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Irak'a saldırı ve ilk planda göze çarpan gerçekler...
  ÖO direnişçisi Yusuf Arıcı şehit düştü
  Kızıldere: Kavga bayrağımızda bir kilometre taşı...
  Hollywood'dan yükselen savaş karşıtı tepkiler büyüyor!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Nürnberg’de binler yürüdü...

“Terörist Bush!”

Bölgemizde uzun dönemdir emperyalist savaşa karşı hazırlıklarımızı yapıyorduk. Önceki yıllarda Alman ilerici güçleriyle bir “savaş karşıtı komite” oluşturulmuş, zaman zaman komitenin toplantılarını katılan ortaöğrenim öğrencileri de öğrenci inisiyatifleri kurmuşlardı. Yeni süreç hem komiteyi ayakları üstüne oturttu, hem de öğrenci inisitiyatifini harekete geçirdi.

16 Mart günü Nürnberg şehir merkezinde 4 bin kişilik savaş karşıtı yürüyüş yapıldı ve insan zinciri oluşturuldu. Aynı gün Nürnberg-Fürth’te de miting yapıldı.

Savaşın başladığı sabah Nürnberg Öğrenci İnisiyatifi dersleri boykot edip sokaklara döküldü. Bunu savaş karşıtı komite de destekledi. Binlerce insanın ve çocuk yaşta öğrencinin katılması oldukça anlamlıydı. Savaş karşıtı komite ve öğrenci inisiyatifi yerel televizyon ve radyo üzerinden 21 Mart günü saat 12:00’de Lorenzlarche önünde buluşma çağrısı yaptı.

21 Mart günü 10 bini aşkın öğrenci alanlara aktı. Gençlik oldukça canlıydı, sloganları hiç susmadı. Bayern Kültür Bakanlığı gerekçe göstermeden okula gitmeyen veya dersleri terkeden öğrenciler hakkında yasal işlem yapacağını duyurdu. Öğretmenler ve halktan yoğun tepki alınca kararı geri almak zorunda kaldı.

22 Mart günü saat 13:00’de yine Lorenzikirche’de miting ve yürüyüş düzenlendi. Eyleme 10 bin kişiyi aşkın bir kitle katıldı.

Biz önde “Irak ve Filistin halkıyla dayanışmayı yükseltelim!” pankartı ile BİR-KAR imzalı “Kapitalizm savaş demektir, barış sosyalizmle gelecek!” pankartını taşıdık. Iraklı, İranlı, Filistinli ve Alman anti-faşist güçlerle ortak yürüdük. “Katil NATO, katil ABD!”, “Terörist Bush!”, “Dünya halklarının katliam merkezi ABD!”, “Yaşasın uluslararası dayanışma!”, “Savaşa hayır!” sloganlarını attık.

Şehir merkezine gelindiğinde ilk olarak Mc Donalds’a yönelindi. Burada oturma eylemi yapıldı. Ses cihazlarından bomba ve siren sesleri yükseltildi. Mc Donalds’a yumurta, bozuk para vb. atıldı. Ardında Çav Bella marşı çalındı. Daha sonra Amerikan-Alman Enstitü’sünün önünde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve tekrar miting alanına dönüldü. Mc Donalds’ın önünden geçerken kitle yine tepki gösterdi. Eylemcilerden biri içeri girerek Amerikan özgürlük anıtı büstünü dışarı çıkarıp parçaladı. Polis saldırıya geçti. Gençlik kitlesi bu kez tren garına, oradan da bir başka Mc Donalds’a yönelindi. Bu kez polis önlem almıştı.

Eylem, ABD emperyalizme karşı anlamlı bir yanıt oldu. Eyleme devrimci bir ruh, enternasyonalist dayanışma ve anti-emperyalist mücadele damgasını vurdu.

BİR-KAR/NürnbergStuttgart’ta işgalci haydutlar protesto edildi

Emperyalist haydutların Irak ve Ortadoğu halklarına yönelik işgal ve yağma savaşı başladı. Aylarca tüm dünyada düzenlenen kitlesel protesto eylemleri saldırıyı durduramadı. Emperyalist haydutların saldırısını duyan onbinlerce öğrenci Almanya çapında eylemler gerçekleştirdi.

Stuttgart’ın kalabalık merkezinde toplanan 20 binin üzerinde genç yürüyüşe geçerek, saldırgan emperyalist politikalara, özellikle ABD emperyalizmine karşı enternasyonalist dayanışmayı öne çıkaran sloganlar attı. Saatlerce süren eylemde şehrin merkezi olan Schloßplatz’ta kurulan kürsüde konuşmalar yapıldı. Irak ve Ortadoğu halklarıyla dayanışma çağrısı yapıldı. Eylem saat 9:00’dan 13:00’e kadar sürdü.

İkinci protesto gösterisi saat 17:00’de yine aynı meydanda gerçekleşti. Emperyalist saldırganlığı lanetleyen konuşmaların yapıldığı eylem hafta sonu yapılacak protesto yürüyüşüne çağrı ile sona erdi. Daha sonra 500’ün üzerinde bir kitle emperyalizm ve faşizme karşı enternasyonal dayanışmayı öne çıkaran sloganlar atarak şehir merkezinde yürüyüş düzenledi.

BİR-KAR olarak her iki eylemde de yerimizi aldık. “Emperyalist saldırganlığa karşı Ortadoğu halklarıyla dayanışmaya!” yazılı pankartımızla eyleme katıldık. BİR-KAR imzalı bildirilerimizi dağıttık. Emperyalizmi ve siyonizmi teşhir eden pulları yaygın bir şekilde kullandık.

BİR-KAR/StuttgartBerlin gençliği haykırdı:

“ABD uluslararası katliam merkezi!”

Tüm dünyada olduğu gibi Berlin sokakları da kitlesel gösterilere hazırlanıyor. 15 Şubat’ta 500 bini aşkın savaş karşıtı gösterici sokakları zaptetmişti. Ardından 100 binin üzerinde emekçi Berlin’de ışık zinciri oluşturarak savaşa karşı tepkisini ortaya koydu.

En son emperyalist savaşın başladığı günün ilk saatlerinde Berlinli öğrenciler sokaklara döküldüler. Her ulustan 70 bin öğrenci okul idaresinin bütün engellemelerine ve disiplin cezası alabilecekleri yönündeki tehditlerine rağmen alanlara çıktı. Gösteri boyunca uluslararası dayanışmayı ve savaşın derhal durdurulmasını haykırdılar. ABD Konsolosluğu’nun önünde ise “ABD uluslararası katliam merkezi!” sloganı yükseltildi. Aynı günün akşamı ise gerçekleştirilen iki ayrı gösteriye 60 binin üzerinde insan katılarak emperyalist savaşı protesto etti. Son yapılan gösteriden iki gün sonra yeniden 50 binin üzerinde savaş karşıtı gösterici sokaklara dökülerek emperyalist savaş ve saldırganlığı bir kez daha protesto etti. Miting alanında yapılan konuşmaların ardından 29 Mart’ta yeniden buluşulmak üzere gösteri bitirdi.

BİR-KAR/BerlinHamburg gençliği barikatları yerle bir etti

“Biz bu savaşı durdurabiliriz!”

Hamburg ortaöğretim gençliği emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı 100 bin kişilik kitlesel bir gösteri gerçekleştirdi. “Biz bu savaşı durdurabiliriz!” sloganlarıyla sabahın erken saatlerinde sokağa çıkan öğrenci ve çıraklar taşıdıkları pankart ve dövizlerle Eyalet Bakanlığı’nın önüne geldiklerinde sayıları 50 bine ulaşmıştı. Eyalet Bakanlığı önündeki öğrenci kitlesi ile buluşmak üzere uzak bölgelerden yola çıkan öğrenci kitlesini engellemek için tren seferlerinin iptal edilmesi ise işe yaramadı. Irak halkı ile uluslararası dayanışmanın yükseltilmesi için sokaklara dökülen, okul idaresinin bütün engellemelerine rağmen alanlara çıkan öğrenciler, “Katil Bush!”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma!”, “Savaşa hayır!”, “Silah denetçileri Arika’ya!” sloganlarını haykırarak polisin kurduğu barikatları bir bir aştılar. Amerikan Konsolosluğu’na gelindiğinde kitlenin coşkusu doruğa ulaşmıştı. Polisin adeta etten duvar oluşturduğu konsololuğun önünde “Katil Bush!”, “Uluslararası katliam merkezi Amerika!” sloganları haykırıldı. Öğrenciler emperyalist savaş ve saldırganlık sona erene kadar eylemlerinin devam edeceğini açıkladılar.