29 Mart '03
Sayı: 12 (102)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak direniyor, dünya halkları direniyor!
  Amerikan uşaklarının kirli oyunları
  "Stratejik ortaklık" adı altında utanç verici bir uşaklık!
  ABD'nin kirli yalan makinesi parçalanıyor
  Irak halkının direnişi emperyalistlerin kolay zafer beklentisini boşa çıkardı!
  Emperyalist savaşa karşı halkların ve emekçi kitlelerin dinmeyen eylem dalgası
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalizm özgürlük değil, ölüm, yıkım ve kölelik bahşeder!
  Emperyalist işgal ve saldırılara karşı Irak halkı dişiyle, tırnağıyla ve onuruyla direniyor!
  Tayyip Erdoğan'ın "ulusa sesleniş" konuşması...
  Emperyalist savaş, Kürt sorunu ve CHP
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Kocaeli mitinginde binler alanlardaydı...
  Kocaeli mitinginde emekçilerle savaş üzerine konuştuk...
  Newroz kutlamaları...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Irak'a saldırı ve ilk planda göze çarpan gerçekler...
  ÖO direnişçisi Yusuf Arıcı şehit düştü
  Kızıldere: Kavga bayrağımızda bir kilometre taşı...
  Hollywood'dan yükselen savaş karşıtı tepkiler büyüyor!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
ABD Konsolosluğu önünde eylem

Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu’nun çağrısı üzerine, 23 Mart günü saat 13:00’te eski TUYAB binası önünde yaklaşık 700 kişi ABD Konsolosluğu’na siyah çelenk bırakmak üzere biraraya geldi. Burada bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamayı KESK Genel Başkanı Sami Evren okudu. Evren konuşmasında 27 Mart’ta iş bırakma çağrısı yaptı.

Güvenlik güçlerinin konsolosluk önüne etten duvar örmesi üzerine planlanan yürüyüş yapılamadı. Kitleyi temsilen seçilen heyet konsolosluk önüne çelengi bıraktı. Eylem sonrası İstiklal Caddesi’ne doğru sloganlarla yürüyüşe geçen kitleye bir süre sonra polis gaz bombalarıyla saldırdı.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulAnkara Savaş Karşıtı Platformun
Cumartesi yürüyüşü

22 Mart günü, Ankara Savaş Karştı Platform’un her Cumartesi günü Yüksel Caddesi’nden Sakarya’ya düzenlediği “barış ve kardeşlik” yürüyüşü gerçekleşti. Yürüyüşten önce Ankara Devrimci Sosyalist Basın Platformu emperyalist savaşa karşı bir basın açıklaması yaptı. Ardından Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçildi. 300’ü aşkın katılımın olduğu eylemde, Irak halkının üzerine bombaların yağmaya başladığı belirtilerek, katledilen kardeş halklar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. KESK’in 27 Mart’ta tüm ülkede iş bırakarak yaşamı durduracağı duyurusunun ardından sloganlarla eylem sona erdi. (SY Kızıl Bayrak/Ankara)İzmir’de savaş karşıtı eylemler...

“Üsler kapatılsın ABD defolsun!”

20 Mart: Savaş Karşıtı Platform’un kararı doğrultusunda saat 12.30’da Hilton Oteli önünde toplanan kitle AKP il binasına yürüdü. Bir önceki eylemin tekrarı olması nedeniyle eyleme katılanlar tepkiliydiler.

Duyurusu ve çalışması yeterince yapılamayan eylema katılım düşüktü. Kitle Irak’a yapılan saldırıyı “Savaşa karşı genel grev, genel direniş!” sloganı ile sık sık lanetlerken, eylemi düzenleyen reformist anlayış kitleyi daha çok “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!” sloganı ile bloke etmeye çalıştı. Eylemde “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Susma haykır, savaşı durdur!”, “Üsler kapansın, ABD defolsun!” sloganları atıldı Yaklaşık 300 kişinin katıldığı eylem basın açıklamasının okunmasının ardından sona erdi.

“İşgalciler Ortadoğu’dan defolsun!”

21 Mart: Savaş karşıtları saat 12:00’de Alsancak Garı önünde toplanmaya başladılar. Bini aşkın kitle yolu trafiğe kapatarak İngiliz Konsolusluğu’na doğru yürüyüşe geçti. Dünya metropollerinde alınan bir günlük grev kararı İzmir’e pek yansımadı. Daha çok partilerin ve öğrencilerin katılımı dikkat çekti. Sendikaların katılımı temsili düzeyde oldu. Eğitim-Sen ve SES pankartı ve kitlesi ile geldi. Konsolosluk önüne gelen kitle, “Kahrolsun İngiliz emperyalizmi!”, “İşgalciler Ortadoğu’dan defolun!”, “Susma haykır, savaşa hayır!”, “Savaşa karşı genel grev-genel direniş!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganlarını attı. Basın açıklaması ve on dakikalık oturma eyleminden sonra kitle dağıldı. Daha sonra bir grup öğrenci sloganr atarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi’ne kadar yürüdü.

“Susma haykır, halklar kardeştir!”

22 Mart: Savaş Karşıtı Platform saat 13:00’te Cumhuriyet Meydanı’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdi. 500 kişinin katıldığı açıklamada savaşın derhal durdurulması, işgalcilerin Irak’tan çekilmesi istendi. “Susma haykır, halklar kardeştir!”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Savaşa karşı genel grev-genel direniş!” sloganları sıkça atıldı. Partilerin, derneklerin ve öğrencilerin pankart ve dövizleri ile katılım sağladıkları eylem mitinge dönüştürülmeden sona erdirildi.

Aynı gün saat 14:00’te TAYAD’lı aileler AKP il binası önünde “Tecride ve savaşa hayır!” konulu basın açıklaması yaptılar. 30 kişinin katıldığı açıklamanın ardından sembolik kan şişeleri yola atıldı. “Tecridi kaldırın, ölümleri durdurun!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!” vb. sloganlarla eylem bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/İzmirAdana Savaş Karşıtları Platformu’nun eylemi...

“Emperyalist savaşa hayır!”

Adana Savaş Karşıtları Platformu, 25 Mart Salı günü saat 12.30’da, Amerikan Konsolosluğu’na siyah çelenk bırakmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu binası önünde bir araya gelerek konsolosluğa doğru yürüyüşe geçti. Yoğun yağmura ve polis ablukasına rağmen 400 civarında bir katılım oldu.

“Emperyalist savaşa hayır!”, “Savaşa değil emekçiye bütçe!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!” sloganları gür bir şekilde atıldı. Kitle konsolosluğa yakın bir yerde bekletildi. Platform temsilcileri konsolosluğa giderek siyah çelengi bıraktılar. Ardından çarşı merkezine kadar alkış ve sloganlarla yürünerek eylem bitirildi.

İşlek bir trafiğe sahip olan yol güzergahında anlamlı desteklerle karşılaşıldı. Lise öğrencileri ıslık ve alkışlarla, araçla sahipleri ise korna çalarak eyleme destek verdiler.

SY Kızıl Bayrak/AdanaEsenyurt’ta emperyalist saldırganlık lanetlendi..

“Kahrolsun ABD emperyalizmi!”

Haydut Amerika ve İngiltere’nin Irak’a saldırısı tüm dünyada yaygın ve kitlesel protestolarla karşılandı. Esenyurt Savaş Karşıtı Platform da her hafta olduğu gibi geçtiğimiz Cumartesi günü de emperyalist saldırganlığı protesto etti.

Yaklaşık 70 kişinin katıldığı eylem saat 20:00’de Depo’daki Fırın Sokak’ta yapıldı. Alkışlarla biraraya gelen kitle “Emperyalist savaşa hayır/ESKP” imzalı pankart açtı. “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Halkımız saflara hesap sormaya!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Katil ABD işbirlikçi AKP!” sloganları coşkuyla atıldı. Daha sonra platform adına okunan açıklamada emperyalist savaş lanetlendi ve mücadelenin yükseltilmesi gerektiği vurgulandı. Davul ve türküler eşliğinde çekilen halaylarla eylem sona erdi. Çevredeki ev ve dükkanlardan insanlar da baştan sona eylemi izleyerek alkış ve sloganlarla destek verdiler.

Emperyalizmin işçiler, emekçiler ve ezilen halkların gözünde hiçbir meşruluğunun kalmadığı bu dönemde gerçekleşen eylemlere devrimci ve ilerici güçlerin yanında işçi ve emekçilerin daha geniş katılımını sağlamak Esenyurt Savaş Karşıtı Platformun ve tüm platformların acil görevidir. Bunun imkanları bugün fazlasıyla mevcuttur.

SY Kızıl Bayrak/Esenyurt