29 Mart '03
Sayı: 12 (102)


  Kızıl Bayrak'tan
  Irak direniyor, dünya halkları direniyor!
  Amerikan uşaklarının kirli oyunları
  "Stratejik ortaklık" adı altında utanç verici bir uşaklık!
  ABD'nin kirli yalan makinesi parçalanıyor
  Irak halkının direnişi emperyalistlerin kolay zafer beklentisini boşa çıkardı!
  Emperyalist savaşa karşı halkların ve emekçi kitlelerin dinmeyen eylem dalgası
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalizm özgürlük değil, ölüm, yıkım ve kölelik bahşeder!
  Emperyalist işgal ve saldırılara karşı Irak halkı dişiyle, tırnağıyla ve onuruyla direniyor!
  Tayyip Erdoğan'ın "ulusa sesleniş" konuşması...
  Emperyalist savaş, Kürt sorunu ve CHP
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Türkiye'de emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Kocaeli mitinginde binler alanlardaydı...
  Kocaeli mitinginde emekçilerle savaş üzerine konuştuk...
  Newroz kutlamaları...
  Emperyalistlere ve uşaklarına karşı kavgayı yükseltelim!
  Irak'a saldırı ve ilk planda göze çarpan gerçekler...
  ÖO direnişçisi Yusuf Arıcı şehit düştü
  Kızıldere: Kavga bayrağımızda bir kilometre taşı...
  Hollywood'dan yükselen savaş karşıtı tepkiler büyüyor!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Kocaeli mitinginde binler alanlardaydı...

“Irak halkı yalnız değildir!”

Kocaeli Sendikalar Birliği, sınıfa yönelik kapsamlı saldırılar içeren, kölelik koşullarında çalışmayı dayatan iş yasasına karşı 22 Mart’ta bölgesel bir miting yapma kararı almışı. ABD emperyalizminin Irak’a gerçekleştirdiği saldırı üzerine KSB bileşenleri eylemin gündemini değiştirdiler. Miting savaş karşıtı bir eylem olarak gerçekleştirildi.

Eylem kararının yaklaşık bir ay önce alınmasına ve duyurusunun birkaç haftadır yapılmasına rağmen bölge illerden katılım zayıf oldu. Ağırlıklı olarak Kocaeli ve Gebze güçleri katıldılar. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı eylem, mitingin düzenleneceği Perşembe Pazarı’na doğru yürüyüşle başladı. Sendikalardan Harb-İş, Haber-İş, Petrol-İş “Bir özelleştirme harekatı Irak” yazılı pankartıyla, Lastik-İş, Genel-İş iş yasası karşıtı pankartıyla, Birleşik Metal-İş, Öz Çelik-İş, Selüloz-İş, Eğitim-Sen, SES, Yapı Yol-Sen, Tüm Bel-Sen, BES şubeleri platform pankartı arkasında katıldılar. Ağırlığını Birleşik Metal-İş’in oluşturduğu Gebze Sendikalar Birliği tek pankart altında eyleme katıldı. Yasal sol partilerin de katıldığı eyleme ayrıca TTB, TMMOB, İHD, Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu, üniversite gençliği, Özgür Deve devrimciler katıldılar. Taşınan materyallerin ağırlığını savaş karşıtı şiarlar oluşturuyordu.
Alana girildikten sonra Harb-İş Kocaeli Şube Başkanı bir konuşma yaptı. Ardından Petrol-İş Genel Başkanı ile KESK Genel Başkanı birer konuşma yaptılar. Konuşmalarda ABD emperyalizmi lanetlendi, hükümet sert bir dille eleştirildi. İşçi ve emekçilere ABD emperyalizmine karşı mücadeleyi yükseltme çağrısı yapıldı.

Katılımın zayıflığının da etkisiyle eylem cansız geçti. Eylemde sık sık “Katil ABD işbirlikçi AKP!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Savaşa karşı genel grev genel direniş!”, “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Irak halkı yalnız değildir!” vb. sloganlar atıldı.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul