22 Mart '03
Sayı: 11 (101)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist işgal saldırısına karşı mazlum Irak halkıyla dayanışmaya!
  Direnişi örmek için harekete geçelim!
  Türkiye ABD emperyalizminin bedava askeri oldu
  Emperyalistler arası ilişkilerde ve emekçi kitle hareketinde yeni bir dönem
  Azor Zirvesinin gösterdikleri...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Geçtiğimiz hafta dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalist savaşa karşı mücadeleyi ve bahar dönemini kazanmak için!..
  Kölelik yasası meclise takıldı...
  Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!
  Gençlikten..
  Eylem ve etkinliklerden...
  İstanbul Eczacılar Odası üyesi ile savaş üzerine konuştuk...
  Filistin emperyalist savaşın hedefidir
  Dünya, Ortadoğu ve Türkiye
  Sanat ve sanatçı üzerine...
  Fabrika deneyimlerinden...
  Dünyada sınıftan haberler...
  Cejna Newroz piroz be!
  Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet
  Kim yahu bu "piyasalar?"...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet

Bir sanayi bölgesinde “Emperyalist savaşa hayır!” SY Kızıl Bayrak imzalı bildirilerimizi yaygınca dağıttık. Sabahın erken saatleri olduğu için işyerleri kapalıydı. Bildirilerimizi işyeri girişlerine bıraktık. İşe henüz gelmekte olan işçilere ise elden dağıttık. Dağıtım sırasında bildirinin içeriği ve sanayi sitesinde yaşanan sorunlarla ilgili kısa sohbetler yaptık. İşçilerin yoğun ilgi ve desteğiyle karşılaştık. Siteden ayrıldıktan sonra yol boyunca işe gidenlere bildirilerimizi dağıttık. Gördüğümüz ilgi ve duyarlılık bizi daha da coşkulandırdı.

Ardından başka bir bölgede bulunan büyük fabrikalara doğru yola çıktık. Duraklarda bekleyenlere ve çevre fabrikalarda çalışanlara bildirilerimizi dağıttık. Burada da yoğun bir ilgiyle karşılaştık.

SY Kızıl Bayrak imzalı “Katil Amerika Ortadoğu ve Türkiye’den defol!”, “Tüm ABD ve NATO üsleri kapatılsın!”, “Emperyalist savaşa karşı mücadeleye!” ve ayrıca Filistin direnişini sahiplenen şiarların bulunduğu afişlerimizi yaptık. Afiş çalışmamız Aksaray’dan Bakırköy’e kadar geniş bir alanı kapsıyordu. E-5 üzerinde en işlek yerlere afişlerimizi yaptık.

Doğru politika ve kararlı bir faaliyetin işçi sınıfı tarafından sahiplenildiğini görmek bizi motive etti. Materyallerimizin tümünü kısa sürede tükettik.

BDSP çalışanları/SefaköyIrkçılık ve yabancı düşmanlığına karşı yürüyüş

Avrupa’daki siyasal iktidarlar her zaman krizin yükünü başta yabancılara, daha sonra da kendi halklarına yüklüyorlar. Yabancılar her seçimde ırkçılık propagandasına konu oluyor. İşsizliğin sebebi yabancılar olarak sunuluyor.

Geçtiğimiz hafta hükümetin başta ilticacıları hedef alan yasa tasarısını ve ırkçılığı protesto etmek için Bern’de bir yürüyüş düzenlendi. BİR-KAR taraftarları olarak bu mitingle üç ayrı bildirimizle ve savaş karşıtı pankartımızla katıldık. Irkçılık karşıtı ve Ortadoğu halklarıyla dayanışmaya çağıran Almanca bildirilerimizi dağıttık.

Kapitalist sistem varoldukça savaşlar ve ırkçılık sürecektir. Bunların sona ermesinin tek yolu bu sistemin tarihin çöplüğüne atılmasından geçiyor.

BİR-KAR/İsviçreÖzelleştirmeye hayır!

Hükümetin kurulduğu ilk günlerde özelleştirmeye dayalı 6.8 katrilyonluk kaynak paketi açıklanmıştı. Bu paket, İMF direktifleri doğrultusunda en çok kâr getiren TÜPRAŞ, PETKİM, THY, ERDEMİR gibi pek çok kuruluşun yıl içinde özelleştirilmesini içeriyor.

PETKİM ve TÜPRAŞ’ın özelleştirilmesinin gündeme geldiği günlerde Petrol-İş Aliağa Şube Başkanı, “Özelleştirme hükümetin işçiye savaş ilanıdır. ‘Savaşacağız!’” demişti. Bu savaş ilanına karşı PETKİM ve TÜPRAŞ tesislerinin de bulunduğu Aliağa’da saldırıya eylemlerle karşılık veriliyor. Geçtiğimiz haftalarda İzmir-Çanakkale yolunda eylem yapan işçiler buraya “Satılık, kelepir, ucuz memleket, müraacat TC hükümeti” yazılı bir tabela diktiler. 5 binin üzerinde sendikalı işçinin bulunduğu bölgede eyleme katılım az oldu. Katılımları arttırmak, halkı özelleştirme konusunda bilgilendirmek için 15 Mart’ta Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi tarafından bir bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Petrol-İş Genel Başkanı ve sendikacıların katıldığı toplantıya davet edilen AKP ve CHP milletvekilleri mecliste iş yasasının görüşülmesini gerekçe göstererek katılmadılar. Toplantıda sendikanın eğitim uzmanı, PETKİM ve TÜPRAŞ’ın tarihçesi ve ülke ekonomisindeki yeri hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “PETKİM ve TÜPRAŞ ülkenin en çok kâr getiren kuruluşlarıdır. 2001’de milli ekonomiye net katkısı 254 trilyon. 2002 yılının son dokuz aylık döneminde net kârı 21 trilyon olan PETKİM’in satılması anlamsızdır. Bu iki tekelin özelleştirilmesi durumunda özel tekeller oluşacaktır. Böylece kâr güdüsü öne çıkarak bu piyasa denetimsiz hale gelecektir. Yerli üretim dokuları üretim yerine ticaret ağırlıklı yerli ve yabancı gruplar tarafından yokedilecektir. İstihdam daraltmaları, işten atmalar, sendikasızlaştırma yaşanacaktır.”

Toplantı Petral-İş’in hazırladığı özelleştirme karşıtı film gösterimiyle devam etti.

SY Kızıl Bayrak/İzmir