22 Mart '03
Sayı: 11 (101)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist işgal saldırısına karşı mazlum Irak halkıyla dayanışmaya!
  Direnişi örmek için harekete geçelim!
  Türkiye ABD emperyalizminin bedava askeri oldu
  Emperyalistler arası ilişkilerde ve emekçi kitle hareketinde yeni bir dönem
  Azor Zirvesinin gösterdikleri...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Geçtiğimiz hafta dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalist savaşa karşı mücadeleyi ve bahar dönemini kazanmak için!..
  Kölelik yasası meclise takıldı...
  Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!
  Gençlikten..
  Eylem ve etkinliklerden...
  İstanbul Eczacılar Odası üyesi ile savaş üzerine konuştuk...
  Filistin emperyalist savaşın hedefidir
  Dünya, Ortadoğu ve Türkiye
  Sanat ve sanatçı üzerine...
  Fabrika deneyimlerinden...
  Dünyada sınıftan haberler...
  Cejna Newroz piroz be!
  Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet
  Kim yahu bu "piyasalar?"...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İskenderun’da binler haykırdı...

“Irak halkı yalnız değildir!”

15 Mart günü İskenderun’da KESK, TTB, TMMOB, DİSK tarafından savaş karşıtı bir miting düzenlendi. Saat 11:00’de Mete Aslan Bulvarı’nda toplanan kitle kortejler oluşturarak yürüyüşe geçti. Daha önceki mitinglerde toplanma yeri olarak verilen istasyon alanı, ABD’nin savaş üssü olarak kullanıldığı için bu sefer verilmedi, kitle istasyona yaklaştırılmadı. İstasyon alanında yüzlerce komando yığınak yaptı. Saat 11:00’de yapılması planlanan yürüyüş İskenderun girişlerindeki yoğun polis ablukası ve polisin şehir dışından gelenlere uyguladığı oyalayıcı tavır yüzünden oldukça geç başladı. Mitinge Adana, Antep, Mersin’den katılım sağlandı. Bölgedeki şehirlerden gelen kitle İskenderun’a liman tarafından sokulmadı. Farklı bir güzergah üzerinden İskenderun’a girişleri sağlandı. Osmaniye’den gelmek için yola çıkan kitle ise Osmaniye’da gözaltına alındı.

Gecikmeli başlayan yürüyüşte en öndeki korteji “İpekyolu barış yoludur, ülkemizin işgaline son” pankartıyla Silopi’den gelen barış grubu oluşturuyordu. Arkasından Adana DİSK Tekstil Mensa Şubesi yer aldı. Kortejde “ABD askeri olmayacağız!” “Kölelik yasasına hayır!” vb. dövizler bulunuyordu. Arkasından “Savaşa hayır/DİSK Genel-İş” pankartı yer aldı. DİSK kortejinde ayrıca “Yaşasın işçi sınıfı/Yaşasın DİSK/Yaşasın Genel-İş” pankartları taşındı. Mitinge en geniş katılımı KESK’e bağlı sendikalar sağladı. İskenderun’da Türk-İş ve onun bünyesindeki belediye işçileri ve DİSK Genel-İş’in katılımı sınırlı oldu. Adana’dan gelen Mensa işçileri coşkulu bir şekilde alanda yer aldılar.

Eyleme 7 bin işçi ve emekçi katıldı. Mitingin bölgesel düzeyde düzenlendiği düşünülürse katılımın düşük olduğu söylenebilir. Miting tertip komitesinin miting duyurusunu ve çalışmasını son 1-2 güne bırakması bunda rol oynadı.

Komünistler eyleme “Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği/Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu” pankartıyla katıldılar. Eylemde “Yaşasın işçilerin birliği halkların kardeşliği!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Savaşa karşı sınıf savaşı!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Çıkarsa tezkere Tayyip gitsin askere!”, “ABD defolsun üslere el konsun!”, “Katil ABD İskenderun’dan defol!” vb. sloganlar atıldı.

Eylem alanı yoğun polis ve asker ablukası altındaydı. Kayseri, Malatya, Adana, Mersin ve Antep’ten takviye polis birlikleri getirildi. İstasyonun önünde tank, panzer, komando ve özel timden oluşan yoğun abluka vardı. Saat 16:00’da miting sona erdi.

BDSP çalışanları/İskenderunİzmir...

AKP İzmir il binası önünde protesto...

19 Mart günü Savaş Karşıtı Platformun çağrısı üzerine Hilton önünde toplanan savaş karşıtları AKP il binasına doğru yürüyüşe geçtiler. 500’ü aşkın insanın katıldığı yürüyüşte “Savaş öldürür savaşa hayır!” pankartı açıldı. Yürüyüş boyunca “Susma haykır savaşı durdur!”, “Savaşa karşı genel grev genel direniş!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Terörist ABD Ortadoğu’dan defol!” vb. sloganları atıldı. Yürüyüş sırasında çevrede bulananlar da alkışlarla eyleme destek verdiler.

AKP il binası önüne gelen kitle oturma eylemine geçerek yolu trafiğe kapattı. On dakikalık oturma eyleminden sonra basın açıklaması okundu. İkinci tezkerenin TBMM’den geçmemesi gerektiği belirtilerek 21 Mart Cuma günü saat 12:30’da İngiltere Konsolosluğu önünde, saldırıların başladığı gün ise saat 12:30’da Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılacağı ve saldırı başladığı hafta sonunda ise alanlarda olunacağı duyuruldu.Tuzluçayır’da savaşa karşı eylem...

“Kahrolsun ABD emperyalizmi!”

19 Mart Çarşamba günü, tezkerenin meclise gönderilmesi nedeniyle, Ankara Savaş Karşıtı Platform’un çağrısı ile saat 12:30’da Ankara’nın çeşitli yerlerinde sokağa çıkıldı. Bu çağrı doğrultusunda Tuzluçayır’da da, Mamak İşçi Kültür Evi, Tohum Kültür Merkezi, Mamak Halkevi, Pir Sultan Abdal Mamak Şubesi, Kaldıraç biraraya gelerek bir eylem örgütledi. İki koldan göbeğe çıkılmasıyla başlayan eyleme katılım Tuzluçayır Lisesi’nden öğrenciler ve öğretmenlerle birlikte yaklaşık 200 kişiyi buldu. Yarım saat boyunca yolun trafiğe kapalı tutulduğu eylem oldukça coşkulu geçti. “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”,“Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları haykırıldı. Eylem ortak basın metninin okunması ve Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenin konuşması ile son buldu.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraMersin...

“Sermayenin imamı kaça sattın vatanı!”

Mersin Emek Platformu 19 Mart günü bir eylem yaparak, Türk askerinin Irak’a gönderilmesine ve hava sahasının ABD ordusuna açılmasına imkan verecek tezkerenin meclis gündemine gelmesini protesto etti.

Eylemde, “Çıkarsa tezkere Tayyip gitsin askere”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP”, “Sermayenin imamı kaça sattın vatanı” sloganları atıldı. Cadde üzerindeki Lisan-Fen Dershanesi öğrencileri de pencerelerden slogan atarak eyleme destek verdiler.

Eylemde konuşan platform sözcüsü Türkiye’deki Amerikan askeri faaliyetini bir işgal olarak niteledi ve “Türkiye’nin işgal edilmesini istemiyoruz” dedi. Tezkerenin meclisten geçmesi için uğraşan köşe yazarlarının satılık kalemşörler olduğu vurgulandı, TÜSİAD’ın savaş yanlısı tutumu teşhir edildi ve AKP hükümeti halkın iradesine saygılı olmaya çağrıldı. Eylem alkış ve ıslıklarla sona erdi.