22 Mart '03
Sayı: 11 (101)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist işgal saldırısına karşı mazlum Irak halkıyla dayanışmaya!
  Direnişi örmek için harekete geçelim!
  Türkiye ABD emperyalizminin bedava askeri oldu
  Emperyalistler arası ilişkilerde ve emekçi kitle hareketinde yeni bir dönem
  Azor Zirvesinin gösterdikleri...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Geçtiğimiz hafta dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalist savaşa karşı mücadeleyi ve bahar dönemini kazanmak için!..
  Kölelik yasası meclise takıldı...
  Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!
  Gençlikten..
  Eylem ve etkinliklerden...
  İstanbul Eczacılar Odası üyesi ile savaş üzerine konuştuk...
  Filistin emperyalist savaşın hedefidir
  Dünya, Ortadoğu ve Türkiye
  Sanat ve sanatçı üzerine...
  Fabrika deneyimlerinden...
  Dünyada sınıftan haberler...
  Cejna Newroz piroz be!
  Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet
  Kim yahu bu "piyasalar?"...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

Aylardır hazırlığı süren emperyalist savaş sonunda fiilen başlatılmış bulunuyor. Türkiye’deki (hiç kuşkusuz her yerdeki) Amerikan beslemeleri ağızlarından salyalar saçarak yükselttikleri sevinç çığlıklarıyla karşılıyor Irak halkının başına yağan bombaları. En çok da medyada yuvalanmış kirli kalemler, satılmış beyinler açığa vurmakta sevinçlerini.

Onlar, Amerikan psikolojik savaş dairesinin attığı kemiğin peşinde, zaten aylardır havlamaktaydı. Aylar boyu, hak ve hukuk gibi, özgürlük, vatanseverlik gibi ne denli kutsal değer varsa kirletmek için yırtınıp durdular. Kendini satmanın avantajlarını sayıp döktüler. Bölge halklarına, Araplara, Kürtlere, hatta Türklere olmadık küfür ve hakaret yağdırmak suretiyle efendilerinin çizmesini yalayıp durdular.

Şimdi savaş başladı. Artık keyifle kuyruk sallıyorlar.

Medya desteği, halihazırda, Amerikan haydutlarına sunulmuş en açık, en güçlü destek konumunda. Saldırıya fiilen katılan İngiltere dışında, saldırıyı desteklediğini söyleyen devletler bile bunu, halklardan gelen tepkilerin basıncıyla, yarım ağızla ifade etmek zorunda kaldılar. Fiili destekten çoğunlukla kaçındılar. Çünkü ABD ancak yöneticileri satın alabiliyor, halklar ise ABD emperyalizmine olduğu kadar, uşaklarına karşı da büyük bir öfke ile karşı duruyorlar.

Oysa medya tekellerinde durum farklı. ABD, tekel sahibine yağlıca bir kemik uzatıyor. O da emrindekileri nasiplendiriyor ve bu böylece en tepeden en dibe kadar, o medya kuruluşunu bir lağım çukuruna çeviriyor. Daha ötesi, kontr-gerillanın, köşe yazarlarından yayın yönetmenlerine kadar bir medya kuruluşunu toptan satın alma ve yürüttüğü kirli savaşın borazanları olarak kullanma taktiği biliniyor. Nitekim, Irak saldırısı kapsamında da ABD psikolojik savaş dairesinin böyle bir faaliyeti aylar önce duyurulmuştu.

Amerika’nın bu faaliyeti ve sermaye medyasının bu gerçekliğini, devrimci yayın faaliyetinin önemine bir kez daha vurgu yapmak için sergilemiş bulunuyoruz. Kirli savaş medyasının yalan haber yayma faaliyeti, devrimci basının etkin bir çalışmasıyla kırılabilecektir. Kontracı-Amerikancı medya, Irak halkının direnişi ve Irak halkıyla dayanışma eylemlerini elinden geldiğince gizlemeye çalışırken, devrimci basın kuruluşları bu direnişin ve eylemlerin haberleri ile emperyalistlerin ve hempalarının suçlarını en etkin bir biçimde kitlelere duyurmak zorundadır.

Şimdi tüm irtibat bürolarımızın, tüm çalışanlarımızın ve okurlarımızın, haberlerin akışı konusunda çok daha aktif bir çalışma yürütmesi zorunludur.