22 Mart '03
Sayı: 11 (101)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist işgal saldırısına karşı mazlum Irak halkıyla dayanışmaya!
  Direnişi örmek için harekete geçelim!
  Türkiye ABD emperyalizminin bedava askeri oldu
  Emperyalistler arası ilişkilerde ve emekçi kitle hareketinde yeni bir dönem
  Azor Zirvesinin gösterdikleri...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Geçtiğimiz hafta dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalist savaşa karşı mücadeleyi ve bahar dönemini kazanmak için!..
  Kölelik yasası meclise takıldı...
  Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!
  Gençlikten..
  Eylem ve etkinliklerden...
  İstanbul Eczacılar Odası üyesi ile savaş üzerine konuştuk...
  Filistin emperyalist savaşın hedefidir
  Dünya, Ortadoğu ve Türkiye
  Sanat ve sanatçı üzerine...
  Fabrika deneyimlerinden...
  Dünyada sınıftan haberler...
  Cejna Newroz piroz be!
  Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet
  Kim yahu bu "piyasalar?"...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi’nin fabrikalarda dağıttığı bildiri...

Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!

Kardeşler,

Sermayeye hizmette kusur etmeyen AKP hükümeti işçi sınıfına kölece yaşama koşullarını dayatan yasa tasarısını alelacele meclise getirerek sermayeye hizmetkarlığını tescil etmiş durumdadır.

Türkiye’yi ABD emperyalizminin savaş ve saldırı üssüne çevirmek için 2. tezkereyi meclise getirmeye çalışan AKP’nin, ABD’nin uşaklığını yaptığını görelim. Bugüne kadar hükümet olan partilerin emperyalizme ve sermayeye uşaklık yaptığını, işçi ve emekçilerin çıkarlarını gözetmek şöyle dursun yaşamı daha çekilmez hale getirmek için ellerinden geleni yaptıklarını tarih bize öğretmiştir.

Kölelik yasası bugün ileri bir tarihte görüşülmek üzere ertelendi. Sanmayalım ki bu yasa bizleri düşündükleri için ertelendi. Savaş arifesinde olduğumuz bugünlerde işçilerin alanlara çıkması, genel grev şiarını yükseltmesi böylesi bir günde göğüsleyebilecekleri bir durum değildi. Bu yüzden saldırılarını uygun bir zamana ertelediler. Onların bu manevrasına karşılık işçi sınıfı rehavete kapılmamalı, üstüne düşen tarihi görevini yerine getirmelidir.

Sendika bürokratlarının da bu yasaya karşı oldukları koca bir yalandır. Onlar bu yasanın çıkmasına karşı değiller. Üç konfederasyonun açıklamasına göre bu yasa, sendika yasası, toplu iş sözleşmesi yasası ve grev ve lokavt yasası ile birlikte ele alınsın istiyorlar. Yani yasa tasarısının çıkmasına karşı değiller. Bugüne kadar kapalı kapılar ardında yapılan mutabakatların bizlere gösterdiği budur.

Kardeşler,

Sermaye sınıfı ve onun iktidarı bizleri savaşa sürmek, fabrikada, evde köle yapmak istiyor. Kendi çıkarları için ölmemizi, öldürmemizi, kârları için bizleri fabrikalarda köle gibi çalıştırmayı, istediklerinde de kapı önüne koyabilmeyi istiyorlar.

Can bedeli ile elde ettiğimiz kazanımları korumak için birleşelim. İhanetçi sendika ağalarının haklarımızı pazarlamasına izin vermeyelim. İşyeri komitelerinde ve yerel işçi platformumuzda örgütlenelim.

Emperyalist savaşa ve sermayenin topyekûn saldırılarına karşı birleşik mücadelemizi örgütleyip “genel grev genel direniş” şiarıyla alanlara çıkalım!

Yasa tasarısı geri çekilsin!
Herkese iş, tüm çalışanlara iş güvencesi!

Adana Öncü İşçi Platformu Girişimi“Kölelik yasasına hayır!”

Yeni iş yasa tasarısının meclis gündemine gelmesi ve bazı maddelerin onaylanması üzerine, DİSK, Türk-İş ve Hak-İş temsilcilerinin aldıkları kararla 14 Mart’ta AKP önünde protesto eylemi gerçekleştirildi.

Uğur Mumcu Meydanı’nda toplanan DİSK Mensa, Bossa ve Genel-İş Şubesi’ne bağlı 250-300 civarında işçi bir basın açıklamasıyla yasayı protesto ettiler. Eylemde “Kölelik yasasına hayır!”, “Şalter inecek yasa gidecek!”, “Yaşasın işçilerin birliği!”, “İşçilerin birliği sermayeyi yenecek!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hepberaber ya hiçbirimiz!”, “İnadına sendika inadına DİSK!” sloganları atıldı. Coşkulu bir şekilde geçen eyleme komünistler dövizleri ve sloganlarıyla katıldılar. Eylem AKP binası önünde yapılacak eylem çağrısıyla bitirildi. Ardından AKP önünde TEKEL işçilerinin de katıldığı bir açıklama daha yapıldı.

SY Kızıl Bayrak/AdanaDİSK’ten iş yasası ve emperyalist savaşa karşı basın açıklaması

14 Mart günü DİSK’e üye işçiler savaşa ve kölelik yasasına karşı basın açıklaması yaptılar. Katılımın ağırlığını Genel-İş üyesi belediye işçileri oluşturuyordu. Saat 12:00’de gerçekleşen açıklamaya 200 işçi katıldı. Sık sık “ABD askeri olmayacağız!”, “Katil ABD işbirlikçi AKP!”, “Hükümet yasanı al başına çal!”, “Savaşa değil, emekçiye bütçe!” sloganları atıldı.

Yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Dolaylı vergileri, hatta deprem yaralarını sarmak adına çıkarılan geçici vergileri bile artırmaktan çekinmeyenler, öte taraftan yine sermaye için SSK affı getirmenin hesaplarını yapmaktadır. İçine girdikleri kaynak sorununu çözmek için savaşı bir ticaret pazarlığına dönüştürenler, ülkemizin olduğu kadar bölgemizin de geleceğini karartacak adımları atmaktadır. AKP’nin her icraatı, emekçilerin, yoksul halk kesimlerinin aleyhindedir. Adeta emekçilere karşı bir savaş açılmıştır... Çalışma yaşamıyla ilgili tüm yasaların birlikte ele alınmasını, 2821 ve 2822 sayılı yasaların asgari düzeyde İLO normları çerçevesinde demokratikleştirilmesini, iş yasası taslağının emeği köleleştiren, kuralsızlığı kural haline getirmeye, kazanılmış haklarımızı yoketmeye dönük maddelerden rındırılmasını istiyoruz. Bu mücadeleyi emekçilerin örgütlü ve ortak gücüyle yürütecek ve haklarımızı sonuna kadar savunacağız.” Açıklama mücadeleyi alanlarda yükseltme çağrısıyla bitirildi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbul