22 Mart '03
Sayı: 11 (101)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist işgal saldırısına karşı mazlum Irak halkıyla dayanışmaya!
  Direnişi örmek için harekete geçelim!
  Türkiye ABD emperyalizminin bedava askeri oldu
  Emperyalistler arası ilişkilerde ve emekçi kitle hareketinde yeni bir dönem
  Azor Zirvesinin gösterdikleri...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Geçtiğimiz hafta dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalist savaşa karşı mücadeleyi ve bahar dönemini kazanmak için!..
  Kölelik yasası meclise takıldı...
  Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!
  Gençlikten..
  Eylem ve etkinliklerden...
  İstanbul Eczacılar Odası üyesi ile savaş üzerine konuştuk...
  Filistin emperyalist savaşın hedefidir
  Dünya, Ortadoğu ve Türkiye
  Sanat ve sanatçı üzerine...
  Fabrika deneyimlerinden...
  Dünyada sınıftan haberler...
  Cejna Newroz piroz be!
  Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet
  Kim yahu bu "piyasalar?"...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Taksim Meydanı’nda 5 bin kişi emperyalist savaşa karşı yürüdü…

“Kahrolsun emperyalizm,
yaşasın halkların kardeşliği!”

Emperyalist savaşın başlaması üzerine 20 Mart akşamı saat 18:00’de “Irak’ta Savaşa Hayır Koordinasyonu”nun çağrısıyla Taksim Meydanı’nda bulunan Atatürk Kültür Merkezi önünde 5 bin kişinin katıldığı bir eylem yapıldı.

Eylem, alandaki yoğun polis yığınağına rağmen belirlenen saatte yapıldı. Saat 18:00’e doğru küçük gruplar halinde alana gelmeye başlayan kitle hızla toplandı. Katılımcı sayısının artmasıyla Taksim Meydanı trafiğe tamamen kapatıldı. Tezkerenin geçtiği haberinin gelmesiyle birlikte kitlenin öfkesi daha da arttı.

Yaklaşık kırkbeş dakika sonra İstiklal Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçildi. Meydanda sağlanamayan ortaklık yürüyüş sırasında büyük oranda sağlandı ve sloganlar daha merkezi bir şekilde atılmaya başlandı. Galatasaray’a yaklaşıldığında polis kitleye saldırdı. Saldırıya rağmen dağılmayan kitle Galatasaray Lisesi’nin önüne kadar ilerledi. Burada polisin azgın saldırısı sonucu 3 kişi gözaltına alındı. Fakat kitle gözaltına alınanları geri aldı. Kitlenin kararlı ve militan tutumuyla karşılaşan polis müdahale etmektense izlemekle yetindi. Galatasaray’dan ABD Konsolosluğu’na kadar yüründü.

Düzenin bekçi köpekleri efendilerinin binasını muazzam bir korumaya almışlardı. Binanın çevresinde robokoplardan duvar ören polis burada da saldırma cesaretini gösteremedi. Buradan Şişhane’ye doğru ilerleyen kitle yolu trafiğe kapatınca polis gaz bombalarıyla saldırdı.

Eylemde “Irak halkı yalnız değildir!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!”, “Kahrolsun emperyalizm, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep bereber ya hiçbirimiz!”, “Savaşa karşı sınıf savaşı!”, “Kahrolsun emperyelist savaş!”, “Susma haykır savaşa hayır!”, “Savaşı savaşla yeneceğiz!” sloganları sıklıkla atıldı.

Gerek coşkusu gerek militanlığı ile eylem İstanbul’da gerçekleştirilen en canlı savaş karşıtı eylem oldu. Eyleme gençliğin katılımı yoğundu.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulABD saldırısına Beyazıt’ta eylemle yanıt...

“Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”

ABD emperyalizminin Irak’a yönelik saldırısının başlaması eylemle yanıtlandı. Birçok okuldan biraraya gelen üniversite öğrencileri Beyazıt Meydanı’nda saat 14:00’de bir eylem gerçekleştirdi. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı eylemde büyük bir öfke gözleniyordu. “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!”, “Yaşasın halkların kardeşliği/Bıji biratiye gelan!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Bomba değil kitap, savaş değil eğitim!” sloganları atıldı. Beyazıt duraklarından ve İÜ Merkez Kampüs’ten çıkan öğrenciler meydanda birleşerek bir basın bildirisi okudular. Eylem İÜ Merkez Kampüsü içinde sona erdi.

Ekim Gençliği/İstanbulABD Büyükelçiliği önünde kirli savaş lanetlendi...

“Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”

Ankara Savaş Karşıtı Platform, ABD emperyalizminin Irak’a saldırması ve meclisin tezkereyi görüşmesi nedeniyle ABD Büyükelçiliği önünde bir eylem gerçekleştirdi. Eylem, Ziya Gökalp Caddesi’ndeki SSK İşhanı önünden başladı. Kızılay’ın zorlanmasına rağmen sonuç alınamaması yüzünden ara sokaklardan yürünerek Büyükelçilik önüne varıldı. Ankara KESK Şubeler Platformu, Beytepe Emperyalist Savaş ve YÖK Yasa Tasarısı Karşıtı Platform, Cebeci Savaş Karşıtları Platformu, Öğrenci Koordinasyonu pankartlarının açıldığı eylem üç saat sürdü. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı, oldukça coşkulu ve kararlı geçen eylemde kitlenin çoğunluğunu gençler oluşturuyordu.

Büyükelçilik önüne giden yolda kolluk güçleri tarafından barikat kurulmuştu. Uzun bir süre boyunca barikatın aşılması yönünde bir basınç uygulandı. Kitlenin barikatı aşmak noktasındaki irade ve kararlılığı, eylemi düzenleyenler tarafından bekletilmek suretiyle kırılmaya çalışıldı. Bu durum bir kısım katılımcının eylem alanını terketmesine yol açtı. Bekleme esnasında bir anlık boşluktan yararlanan polisin saldırmasıyla kitle geri çekildi. Ardından tekrar barikatın önünde toplanıldı. Böylece kitle ABD Büyükelçiliği önüne varma kararlılığını göstermiş oldu. Ancak eylem inisiyatifi, polis çemberini açma yönünde bir irade koymak yerine, dört kişilik bir heyetle çelenk göndermeyi tercih etti. Bu tutum eylemci kitle tarafından tepkiyle karşılandı ve yuhalandı. Tüm süreç boyunca eylemci kitle son derece milian bir duruş sergiledi.

Çelengin bırakılmasının ardından çember açılarak kitle Meşrutiyet Caddesi’ne yönlendirildi. Buradan Yüksel Caddesi’ne doğru inmekte olan kitle slogan atmaya devam etti. Özellikle “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Emperyalistler, işbirlikçiler, 6. Filo’yu unutmayın!”, “Irak halkı yalnız değildir!”, “Katil ABD Vietnam’ı unutma!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Kurtuluş devrimde, kurtuluş sosyalizmde!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Bıji bıratiye gelan!”, “Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları haykırılarak emperyalizme yönelik öfke ortaya konuldu. Meşrutiyet Caddesi’nden Yüksel Caddesi’ne geçilirken polis kitleye vahşi bir biçimde saldırdı. &Ccedl;ok sayıda eylemcinin yaralandığı saldırı sonrasında kitle taşlarla polise yanıt verdi ve kısa süreli bir çatışma çıktı. Yüksel Caddesi’nde eylem sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/Ankara