22 Mart '03
Sayı: 11 (101)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist işgal saldırısına karşı mazlum Irak halkıyla dayanışmaya!
  Direnişi örmek için harekete geçelim!
  Türkiye ABD emperyalizminin bedava askeri oldu
  Emperyalistler arası ilişkilerde ve emekçi kitle hareketinde yeni bir dönem
  Azor Zirvesinin gösterdikleri...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Geçtiğimiz hafta dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalist savaşa karşı mücadeleyi ve bahar dönemini kazanmak için!..
  Kölelik yasası meclise takıldı...
  Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!
  Gençlikten..
  Eylem ve etkinliklerden...
  İstanbul Eczacılar Odası üyesi ile savaş üzerine konuştuk...
  Filistin emperyalist savaşın hedefidir
  Dünya, Ortadoğu ve Türkiye
  Sanat ve sanatçı üzerine...
  Fabrika deneyimlerinden...
  Dünyada sınıftan haberler...
  Cejna Newroz piroz be!
  Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet
  Kim yahu bu "piyasalar?"...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Cenevre’de savaş karşıtı gösteri...

Emperyalist haydutları yeneceğiz!

ABD emperyalizminin saldırganlığına karşı dünyanın dört bir yanında halklar sokaklara döküldü. Savaşın başlaması toplumun her kesiminde tepki ve öfkeye yol açtı. Özellikle gençlik alanlarda yerini alan ilk kesimi oluşturdu.

Savaşın başladığı ilk saatlerde yaklaşık 50-60 kişilik bir grup halinde saat 10:30’da şehrin merkezi yerinde yapılacak olan protesto yürüyüşünün anonsunu yaptık. Bu anonslar şehrin tüm merkezi yerlerinde yapıldı. Saat 10:30’da hemen tüm lise ve yüksek okullardaki öğrenciler okulları boykot ederek yürüyüş alanına akmaya başladılar. Okullardan katılım Cenevre’yle sınırlı değildi. İsviçre’nin birçok şehrinde gerçekleşen gösterilere gençliğin yoğun bir katılımı oldu.

BİR-KAR olarak materyallerimizle ve pankartımızla yürüyüşe katıldık. Kitlelerin toplandığı alana pankartımızı astık. Yaklaşık 500-600 adet “Emperyalist savaşa ve saldırganlığa karşı Ortadoğu halklarıyla dayanışmayı yükseltelim!/YDÖ” imzalı bildirilerle BİR-KAR imzalı bildirilerimizi dağıttık. Yaklaşık 1000 kişinin katıldığı eyleme büyük bir coşku ve militan bir ruh hakimdi.

Yürüyüş güzergahı olarak oldukça uzun bir yol seçilmişti. Şehrin merkezi yerlerinden geçerek trafiği ve yaşamı birkaç saat felçettik. İzleyenlerin de destek sunduğu eylem oldukça anlamlıydı. Trafikteki araçlar kornalarla, yol kenarındaki kitle slogan ve zafer işaretleriyle yürüyüşçülere destek sundular. Yürüyüş BM binasının önünde çeşitli konuşmalar yapıldıktan sonra devam etti, Amerikan Konsolosloğu önüne kadar yüründü. Konsolosluğun etrafında güvenlik önlemleri alınmıştı. Eylemcilerle kolluk güçleri arasında gerilim yaşandı. Barikatı aşmaya çalışan kitle yığınağın yoğunluğu nedeniyle başaramadı. Savaşı teşhir eden konuşmalardan sonra akşam saat 18:00’de yapılacak yürüyüşün duyurusuyla eylem sona erdi.

BİR-KAR/CenevreFransa’da 100 bin kişi ABD’nin
kirli savaşını protesto etti

Bütün dünyada olduğu gibi 15 Mart Cumartesi günü Fransa’da da savaşa karşı eylemler gerçekleşti. Kısa bir zaman dilimi içinde dördüncü kez onbinlerce insan savaşı protesto etmek için sokaklara döküldü. Bu eylemlerin en görkemlisi 15 Şubat günü olmuş, Fransa genelinde 500 bin kişi katılmıştı. 15 Şubat gösterilerinde genellikle barış teması ön plana çıkmıştı. Bu eylemlerde “Chirac veto hakkını kullan!” denilirken, 15 Mart’ta savaş karşıtı sloganların öne çıktığı ve kitlelerin daha canlı bir şekilde ABD emperyalizminin politikasını teşhir ettikleri görüldü.

Fransa’da en önemli protesto yürüyüşü her zaman olduğu gibi Paris’de yapıldı. Yürüyüşe yaklaşık 100 bin kişi katıldı. Kortejin başında siyasi parti liderleri, sendika yöneticileri ve demokratik kitle örgütlerinin liderleri yer aldılar. Yanı sıra yabancı kökenlilerin dernek ve örgütleri de vardı. En kitlesel katılımı ise işçi sendikası CGT, Fransız Komünist Partisi ve troçkist gruplar sağlamışlardı.

Fransa’da büyük kentlerin yanı sıra küçük kent ve kasabalarda, hatta köylerde bile savaş protesto edildi. Yaklaşık yüz kentte yürüyüşler düzenlendi, ülkenin dört bir tarafından savaşa karşı sesler yükseldi. Paris’in dışında Marsilya, Strasbourg, Lille, Bordeaux, Lyon, Toulouse’daki yürüyüşlere binlerce insan katıldı.

BİR-KAR/Fransa