22 Mart '03
Sayı: 11 (101)


  Kızıl Bayrak'tan
  Emperyalist işgal saldırısına karşı mazlum Irak halkıyla dayanışmaya!
  Direnişi örmek için harekete geçelim!
  Türkiye ABD emperyalizminin bedava askeri oldu
  Emperyalistler arası ilişkilerde ve emekçi kitle hareketinde yeni bir dönem
  Azor Zirvesinin gösterdikleri...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Emperyalist savaş karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Geçtiğimiz hafta dünyada emperyalist savaş karşıtı eylemler...
  Emperyalist savaşa karşı mücadeleyi ve bahar dönemini kazanmak için!..
  Kölelik yasası meclise takıldı...
  Emperyalist savaşa ve iş yasa tasarısına karşı birleşik mücadeleye!
  Gençlikten..
  Eylem ve etkinliklerden...
  İstanbul Eczacılar Odası üyesi ile savaş üzerine konuştuk...
  Filistin emperyalist savaşın hedefidir
  Dünya, Ortadoğu ve Türkiye
  Sanat ve sanatçı üzerine...
  Fabrika deneyimlerinden...
  Dünyada sınıftan haberler...
  Cejna Newroz piroz be!
  Doğru politikalarla anlamlı bir faaliyet
  Kim yahu bu "piyasalar?"...
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Ankara’dan eylemler...

Savaşa ve kölelik yasasına karşı eylem...

Genel İş Sendikası 14 Mart günü Sakarya Caddesi’nde kölelik yasa tasarısına karşı bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Eylemde ABD saldırganlığı ve iş kanunu yasa tasarısı protesto edildi. Genel-İş Mamak Şube Başkanı ABD’nin Irak saldırganlığına karşı bir konuşma yaptı.

Ardından DİSK Bölge Temsilcisi basın açıklaması metnini okudu. İşçilerin bugüne kadar kazanılmış hakların gaspedileceği, İMF politikalarını uygulayan hükümetin bu yasaları çıkartmak noktasında pervasızca davrandığı vurgulandı. Yaşanacak emperyalist saldırganlığın daha çok işsizlik, yoksulluk, açlık getireceğine değinildi. Basın açıklamasının ardından sloganlar atılarak AKP Genel Merkezi önüne gidildi. Yaklaşık 250 işçinin katıldığı eylemde “Savaşa değil emekçiye bütçe!”, “Kölelik yasasına hayır!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Katil ABD, işbirlikçi AKP!”, “ABD askeri olmayacağız!” sloganları atıldı.

Halepçe ve Beyazıt katliamları lanetlendi...

16 Mart Halepçe ve Beyazıt katliamlarının yıldönümü nedeniyle Ankara’da İHD ve Ankara Savaş Karşıtı Platform basın açıklaması gerçekleştirdi. Yüksel Caddesi’nde saat 13:30’da İHD tarafından yapılan açıklamayı Genel Başkan Hüsnü Öndül okudu. Saat 14:00’de ise Savaş Karşıtı Platformun basın açıklaması yapıldı. Halepçe katliamının fotoğraflarının taşındığı eylem sonrası bu fotoğraflar Yüksel Caddesi boyunca dizilerek sergilendi.

Ankara Savaş Karşıtı Platformu’nun Cumartesi eylemi...

Ankara Savaş Karşıtı Platform her Cumartesi olduğu gibi 15 Mart günü de Yüksel Caddesi’nde basın açıklaması yaptı. Ardından 2003 bütçesi, 1475 sayılı iş yasası, Personel Rejimi Yasası vb. ile işçi ve emekçileri kölelik koşullarına mahkum etmek isteyen işbirlikçi hükümeti uyarmak için Sakarya Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçildi. Eyleme 1500 kişi katıldı.

TMMOB Başkanı Kaya Güvenç’in yaptığı konuşmanın ardından KESK Ankara Şubeler Platformu dönem sözcüsü basın açıklamasını okudu. Açıklamada 2003 bütçesinin halkın istekleri doğrultusunda hazırlanması, 1475 sayılı yasanın geri çekilmesi, üslerin ve limanların emperyalistler tarafından kullanılmasına son verilmesi, emperyalistlerle yapılan açık-gizli anlaşmaların iptal edilmesi vb. talepler dile getirildi. Eylem boyunca sık sık “Savaşa karşı genel grev genel direniş!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Katil ABD Ortadoğu’dan defol!”, “Kölelik yasasına hayır!”, “Savaşa değil emekçiye bütçe!” sloganları atıldı.

“Savaşa karşı genel grev genel direniş!”

19 Mart günü ikinci tezkerinin mecliste görüşülecek olması nedeniyle Ziya Gökalp Caddesi’nde basın açıklaması yapıldı. Sloganlarla başlayan eylemde İHD Şube Başkanı, bu ülkenin onurlu insanlarının tezkereye ve savaşa karşı olduğunu ve bunun için sokaklarda olduğunu vurguladı. KESK dönem sözcüsü konuşmasında, Amerika’nın emrinde olan AKP hükümetini eleştirdi. KESK Başkanı ise “Amerikan askerleri Silopi’ye rahatlıkla girdiler ama bizler, bu ülkenin insanları Silopi’ye sokulmadık. İskenderun’dan binlerce savaş araçları Mardin’e sokuldu. Oysa bizler saldırıya uğradık” şeklinde konuştu.

300’ü aşkın katılımın olduğu eylemde “Savaşa karşı genel grev genel direniş!”, “İncirlik yıkılsın çocuk parkı yapılsın!”, “Şalter inecek savaş bitecek!”, “Emperyalistler işbirlikçiler 6. Filo’yu unutmayın!” vb. sloganlar atıldı. Ara sokaklarda yarım saat süren yürüyüş sonrası eylem Sakarya Caddesi’nde yeni eylemlerin duyurusunun yapılmasıyla sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/Ankaraİzmir’den kısa kısa...

Katliamlar lanetlendi...

15 Mart günü 12 Mart Gazi, 16 Mart Beyazıt ve Halepçe katliamları ile ilgili basın açıklaması yapıldı. Bir dakikalık saygı duruşundan sonra basın açıklaması metni okundu. Katliamların lanetlendiği açıklamada yaklaşan Irak’taki emperyalist saldırıya değinildi. Eylemi İHD, SDP, TAYAD, GÖÇ-DER, EKB, ÖMP, SY Kızıl Bayrak, Atılım, D. Demokrasi düzenledi. “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” sloganları atıldı. Eyleme yaklaşık 60 kişi katıldı.

Zorla müdahale yasası protesto edildi...

15 Mart günü, ölüm orucuna zorla müdahalenin yasallaştırılması nedeniyle, İzmir Cezaevi Çalışma Grubu tarafından AKP il binası önünde bir basın açıklaması yapıldı.Eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı. “İnsanlık onuru işkenceyi yenecek!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!” vb. sloganları atıldı.

SY Kızıl Bayrak/İzmirGençliği mücadeleye çağırıyoruz!

Bugün sistemin gençliğe dayattığı yoz, bireyci kültürü kırmak ve gençliği geleceksizleştirme politikalarına karşı alternatif kültürümüzü yaratmak için sınırlı da olsa bir takım adımlar atıyoruz. Bu eksende oluşturduğumuz Mamak İşçi Kültür Evi Gençlik Komisyonu olarak 16 Mart günü, hem gençlerle tanışmak hem de gençliğin sorunlarını ve savaşı tartışmak amacıyla bir müzik dinletisi düzenledik. Etkinliğe yaklaşık 30 kişi katıldı.

Çıkardığımız afiş ve el ilanlarıyla etkinliğin çağrısını yaygın bir şekilde yaptık. Etkinliğe gelen gençlerle, gençliğin sorunları, savaşın gençlik üzerinde yaratacağı etkiler ve gençliğin alması gereken tutum üzerine sohbetler gerçekleştirdik. Etkinlik planladığımız gibi tartışma havasında geçmedi, ama söylediğimiz türkülerle ve marşlarla coşkulu bir ortamda gerçekleşti. Şair dostumuzun şiirleriyle katıldığı etkinliği, tüm gençleri sorunlarına sahip çıkmaya ve mücadeleye çağrırarak sonlandırdık.

Gençliği burjuvazinin yoz kültüründen kurtarmak ve kendi saflarımıza çekmek için etkinliklerimize devam edeceğiz.

Mamak İşçi Kültür Evi
Gençlik Komisyonu çalışanları