25 Ekim'03
Sayı: 2003 (05)


  Kızıl Bayrak'tan
  Sermaye devletinin ipleri tümüyle emperyalistlerin elindedir!
  80. yılında burjuva cumhuriyetinin kararan portresi
  Biz sömürüldükçe semiriyor, öldükçe sevinç çığlıkları atıyorlar...
  KADEK'in tasfiyesi ve Irak'ta istenmeyen gelişmelerin engellenmesi
  İşbirlikçi uşak takımının acizliği
  CHP'nin sahte savaş karşıtlığı...
  Irak halkının emperyalist işgale karşı haklı direnişi büyüyor
  Savaş karşıtı eylemlerden...
  Onursuz uşak takımının maskesi düştü
  İşçi hareketliliğinin sorunları ve sınıf devrimcilerinin sorumlulukları
  Bıçak kemiğe dayandı..
  Sınıf hareketinden...
  Ekim Gençliği'nden...
  Dünya, Türkiye ve sol hareket/2
  Gençlik taze bir solukla yüklenecek, oyunları bozacak!
  Gençlik eylem ve etkinliklerinden...
  Yıkım ve vahşete onay verildi!
  Dizginlerinden boşanan siyanist vahşet Filistin direnişini ezemeyecek!
  Azerbaycan: Kapitalist restorasyonun vardığı nokta...
  Bolivya'da emekçi direnişinin gücü...
  Dünyada sınıf hareketi...
  Tekstil işçisi olmak!
  Büyük ünlü uyumu!
  Hızlanarak sürüklenirken
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Haydutlar arası kirli pazarlık ilk sonucunu verdi...
BM Güvenlik Konseyi ABD tasarısını
oy birliğiyle kabul etti...

Yıkım ve vahşete onay verildi!

Irak halkının emperyalist işgal karşıtı direnişi giderek örgütlü ve yaygın bir nitelik kazanırken, işgalciler de BM aracılığıyla başka devletleri Irak bataklığına çekme çabalarını yoğunlaştırdılar. Bush’un 1 Mayıs’ta zafer ilan etmesinden sonra üçüncü kez BM Güvenlik Konseyi’ne sunulan Irak’la ilgili karar tasarı sonunda oy birliği ile kabul edildi.

BM vahşetin suç ortağı

Bu kararla BM, Beyaz Saray’daki savaş çetesinin Irak işgalini onaylamış oldu. Dünyanın en “saygın” örgütü olduğu iddia edilen BM’yi çöpe atmaktan bahsederek bu kurumu aşağılayan haydutbaşı Bush’un istediği yönde alınan karar, BM’nin emperyalist barbarlığın noteri gibi çalıştığını bir kez daha tescil etti.

Kimi “insani” faaliyetlerin BM tarafından yürütülmesi kurumun bu niteliğini değiştirmiyor. Zira bu faaliyetler emperyalist vahşetin yarattığı yıkımlara makyaj malzemesi olmanın ötesinde bir işlev taşımıyor. Açlık, savaş, hastalık vb. nedenlerle her yıl ölen milyonlarca insanın çetelesini tutan BM, kapitalizmin ürettiği bu muazzam felaketlere karşı kılını kıpırdatmıyor. Ama aynı BM, emperyalist cellatların isteği ile Güvenlik Konseyi kararı alarak, 12 yıl boyunca Irak’a ambargo uygulanmasına bekçilik edebiliyor. Sonuç bir milyonu aşkın Iraklı çocuğun gıda ve ilaçtan mahrum bırakılarak katledilmesidir. Bu “saygın” kurumun asıl işlevini anlamak için tek başına bu örnek bile yeterlidir.

Pazarlık sadece Irak’ın değil,
tüm bölge halklarının geleceği üzerinedir

Güvenlik Konseyi’ndeki oylama aylardır devam eden emperyalistler arası kirli pazarlıklarda varılan mutabakatın karar altına alınmasından ibarettir. Irak’ın yağmalanmasından alınacak pay ile bölgede söz sahibi olmak üzerinden devam eden iğrenç pazarlıklar alenen yürütüldüğü halde, sermaye medyası Fransa, Almanya, Rusya gibi gerici güç odaklarını “barış kampı” diye yutturmaya çalışıyor. Bu yanılsama ile emperyalist savaşın gerici güç odakları arasındaki pazarlıklarla çözüleceği izlenimi yaratılmak isteniyor. Oysa Irak halklarının maruz kaldığı akıl almaz yıkım ve zulmü göstermelik de olsa kınayan bir emperyalist ülke bulunmuyor. Bu da doğal, çünkü ABD’nin yanı sıra diğer emperyalistlerin de söz sahibi olduğu eski Yugoslavya’da insanı kırımı yıllarca devam etmişti. Aynı şekilde, Ruanda, &Ccedi;eçenistan, Cezayir vb. ülkelerde yaşanan toplu katliamlar da aynı güçlerin suç hanesinde yer almaktadır.

ABD, İngiltere, İspanya, Kamerun tarafından sunulan tasarının kabul edilmesini Britanya’nın Irak özel temsilcisi Jermy Greenstock, “diplomatik ateşkesin sağlanması” olarak niteliyor. Bilindiği gibi her ateşkes savaşın bittiği anlamına gelmez. Yani emperyalist haydutlar arası dalaş tüm hızıyla devam ediyor. Irakla ilgili karar ancak bu ülke özelinde sınırlı bir anlaşmayı ifade edebilir. Zira Amerikan emperyalizmi BM’ye inisiyatif tanımıyor.

Nitekim tasarıya destek veren Fransa, Almanya ve Rusya, ne oluşturulması planlanan ABD şemsiyesindeki “çok uluslu güç”e asker veriyor ne de mali destekte bulunuyorlar. Üçlü adına konuşan Almanya Başbakanı Gerhard Schröder şu açıklamayı yaptı: “Karar tasarısının, doğru yönde atılmış bir adım olduğu konusunda anlaştık. Önerilerimizden çoğu tasarıya eklenmiş. Böyle zor bir uluslararası durumda, BM’nin mümkün olduğunca birarada olması çıkarımızadır... Yine de bu ilerleme, Irak’taki var olan duruma cevap oluşturmuyor. O yüzden tasarıya destek dışında taahhüt verebilecek durumda değiliz.”

Bu haliyle bile Washington’da “bayram havası” yaratan BM tasarısının, faşizmi tüm yerküreye yaymaya çalışan Bush ile savaş çetesini geçici de olsa rahatlattığı bir gerçek. Zira artık bu karara dayanarak “orduları kalabalık” ülkelerden asker isteyebilecekler. Iraklılar’ın Türk askerini istememesi sonucu Pakistan’a yönelen savaş kundakçıları, bu yöndeki ilk adımı attılar bile. Buna karşın Irak’taki işgal karşıtı direnişin Washington’daki bayramı kısa sürede kabusa çevireceğinden kuşku duyulmamalıdır.

Karar için Güvenlik Konseyi’ne teşekkür eden haydutbaşı Bush, “kararın Irak’ın barışçı ve özgür olmasına yardım edeceğini ve demokratik Irak’ın tüm Ortadoğu’ya örnek olacağını” söyledi. Amerikan emperyalizmi, Tomahawk füzeleri, salkım bombaları, inceltilmiş uranyum kaplı roketlerle Irak’ı yakıp yıkarak, Irak halklarını aşağılayıp katlederek bu ülkeye “demokrasi ve özgürlük” ihraç ediyor. ABD bu modeli tüm Ortadoğu ülkelerinde uygulama şansı bulabilseydi eğer, kuşkusuz ki bu tüm bölge halklarının felaketi olurdu. Ancak Irak’ta kararlılıkla devam eden direniş, en azından şimdilik bu modelin başka halkların başına musallat edilmesini engelliyor.

Emperyalistler arası rekabet keskinleşiyor

Irak şahsında devam eden kirli pazarlıklarda kısmi bir anlaşmanın sağlanması, emperyalist güçler arasındaki çelişkilerin hafiflemesi anlamına gelmiyor. Tersine, ABD-AB rekabeti yeni boyutlar kazanıyor. Bunun gündemdeki en önemli göstergesi, askeri alanda ABD’ye bağımlılığa son vermek için AB ülkelerinin NATO’dan bağımsız bir askeri kurumlaşmaya gitme yönündeki kararlı çabalarıdır.

Bu çabaları “NATO’nun geleceğine yönelik tarihin en büyük tehdidi” şeklinde değerlendiren ve bundan ciddi rahatsızlık duyan ABD, bu girişimi engellemeye çalışıyor. Nitekim girişime müdahale edebilmek için acilen bir NATO toplantısı organize etti. Ancak ABD’nin söz konusu toplantıdan sonuç alması beklenmiyor. Fransa’nın NATO büyükelçisi Benoit D’Aboville, “NATO, AB’nin iç meselelerini bilmek durumunda değildir” derken, Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac ise “Tartışmalarımız sürüyor, ama biz bu yolda ilerlemeye kararlıyız. Kendi savunma sistemine sahip olmayan bir Avrupa düşünülemez” diyor. Görülüyor ki, Avrupa ordusunu oluşturma girişimi pratik bir sürece girdiği zaman ABD-AB çekişmesinin keskinleşmesi kaçınılmaz.

Emperyalist güçlerin kendi aralarında rekabet ve çatışmalara girmeleri kapitalizmin temel yasalarından biridir. Bu çatışmaların faturasını ödemeye mahkum edilen emekçi halklar için sonuç her zaman felaket olmuştur. Emperyalist-kapitalist barbarlık yıkılana kadar bu felaketleri yeniden yeniden üretmeye devam edecektir. Ancak tarihsel deneyimlerin gösterdiği gibi, bu felaketleri tersine çevirip emekçilerin zaferiyle taçlandırmak da mümkündür. Büyük Sosyalist Ekim Devrimi bunun en parlak örneğidir.

Şu anda Ortadoğu’nun gerçekliği işgal, yıkım ve katliamdır. Bölge halkları bu vahşete her gün tanık oluyorlar. Bu aşamada ağır bedelleri Irak ve Filistin halkları ödüyorlar, ama tüm bölge halkları da aynı tehlike altında yaşıyorlar.

Öte yandan, emperyalist saldırganlık anti-emperyalist direnişi her geçen gün güçlendiriyor. Bu, felaketi tersine çevirecek dinamiklerin ortaya çıkması sürecidir aynı zamanda. Emperyalist vahşete boyun eğmeyen, teslim olmayı redden Irak halkının direnişi ile Filistin direnişi bölgede bu dinamiklerin açığa çıkmasını kolaylaştıracak, Ortadoğu üzerine hesap yapan tüm emperyalistler er geç bu topraklardan defolup gitmek zorunda kalacaklardır.