26 Ekim '02
Sayı: 42 (82)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan askeri olmamak için Amerikancı düzen partilerine oy verme, hesap sor!..
  BDSP bağımsız sosyalist adaylarının seçim bildirileri...
  Hazırlanan faiz ve savaş bütçesidir!
  Yıkım programlarını uygulama sırası yeni hükümette
  Boş vaadler ve gerçekler
  Emperyalistler arası savaş pazarlığı
  Amerikalı ve Amerikancı generallerin savaş zirvesi
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş planları çerçevesinde Kürt devleti meselesine yeni yaklaşımlar
  Sermaye için ak, emekçiler için kara!
  Emperyalist savaş, seçimler ve Parti
  Esenyurt BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin faaliyetlerinden...
   Ankara Hüseyingazi BDSP çalışmalarından...
   Dikmen BDSP çalışmalarından...
   Adana BDSP çalışmalarından...
   İzmir'de BDSP bildirgesi dağıtımından...
   Seçimler yaklaşırken...
   İtalya bir kez daha milyonlarca emekçinin genel greviyle sarsıldı
   Sınıfa, Partiye ve Devrim'e Destek Gecesi
   Şan olsun 20 Ekim direnişine!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İzmir’de BDSP bildirgesi dağıtımından...

Emekçilerin ağırlıkta olduğu bir semtte seçim bildirgelerimizi dağıttık. Gündüzleri çalıştığımız için akşam dağıtıma çıktık. Havanın kararmasıyla insanlar evlerine çekilmişti. Sokaklardan geçen insanlara bildirgelerimizi vermeye başladık. İlerleyerek bir kahvehaneye girdik. “İMF’ci düzen partilerine oy yok!” diyerek başladık konuşmamıza. Bir taraftan dağıtım yaparken bir taraftan da bire bir konuşmaya çalışıyorduk. “Bu seçimlerde oy kullanacak mısınız? Hangi partiye oy vereceksiniz?” diye sorduk. Birkaçı DEHAP derken, çoğunluğu kararsızdı.

Sokak aralarında rastladığımız insanlar “hangi partiden!” diye sorduklarında Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu yanıtını veriyorduk.

İzmir’den bağımsız adayımız olmadığı için boş oy atacağız, İMF’ci düzen partilerine oy vermeyeceğiz diyoruz. DEHAP’lılar “boş oy atacağınıza DEHAP’a verin. Diğer türlü düzen partilerinin işine yarayacak!” diyorlar. HADEP’li iki gençle yaklaşık yarım saat tartıştık. Yapılan ittifakın ilkesizliği ve parlamenter hayaller üzerine yürüyen tartışmadan sonra bildirgemizi okuyup programlarımızı karşılaştırmalarını söyledik..

Tek tek evlere bildirimizi bırakarak semtin ana caddesine yöneldik. Bakkal ve bayilere bildirgemizi vererek “Düzen partilerine oy yok, çözüm ne seçimde ne mecliste!” dediğimizde, aldığımız cevap “Allah hepsinin belasını versin!” oluyordu. Bir merkez kahvesine girerek kalan bildirilerimizi dağıttık. Benzer yakınmaları burada da duyduktan sonra son bildirimizi Tekel’den bir işçi emeklisine verdik.

Dağıtımdan sonra yoldaşlarla kısa bir değerlendirme yaptık. Yaklaşık dört saate varan dağıtım bize moral ve güç vermişti. Emekçilere ne istediğimizi ve ne yapılması gerektiğini tok ve net ifadelerle anlatarak sıcak diyaloglar kurduk. Yanı sıra eksiklik ve zayıflıklarımızın bilincine vardık.

İzmir’den komünistlerİ.Ü. seçim faaliyetlerinden...

İstanbul Üniversitesi’nde gençliği Amerikancı düzen partilerine oy vermemeye çağıran afişlerimizden oldukça yaygın bir şekilde astık. Yine yüzlerce adet "Sermayenin çözümü seçimde gençliğin çözümü devrimde!" başlıklı Ekim Gençliği imzalı seçim bildirilerimizden dağıttık. Yanı sıra İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüs, Fen-Edebiyat Fakültesi ve Avcılar Kampüsü’nde stand açarak ve birebir insanlarla sohbet ederek yaygın bir Ekim Gençliği satışı yaptık.

Beyazıt Meydanı’nda yapılan emperyalist savaş karşıtı eylem çerçevesinde, Ekim Gençliği imzalı "Emperyalist savaşa ve saldırganlığa hayır! Ortadoğu halkları ile dayanışmaya!" şiarlı afişlerimizi İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’ne ve Fen-Edebiyat kampüslerine yaygın şekilde astık.

Ekim Gençliği/İstanbul ÜniversitesiEkim Gençliği’nin İstanbul seçim faaliyetlerinden...

Üniversite gençliği olarak seçim çalışmalarımızı üniversitelere darlaştırılmış bir propaganda-ajitasyon faaliyetiyle sınırlamıyoruz. Üniversiteler içerisinde yakaladığımız çalışma düzeyini okul dışına da taşıma ve geniş gençlik kitlesine çok yönlü olarak çalışmalarımızı ve politikalarımızı taşıma düşüncesiyle hareket ediyoruz.

Bu bakışla üniversiteler dışında da yaygın bir propaganda-ajitasyon faaliyeti örgütledik. Ekim Gençliği imzası ile çıkardığımız "Emperyalist savaşa ve paralı eğitime hayır! Sermayenin çözümü seçimde, gençliğin çözümü devrimde!" şiarlı afişlerimizden binlerce adet İstanbul’un değişik yerlerine astık. Avcılar ve Zeytinburnu’ndan Kadıköy, Altunizade ve Kartal’a kadar İstanbul’un merkezi yerlerini afişlerimizle donattık. Özellikle lise önlerine ve şehir merkezlerine yaptığımız afişlerimiz insanlar tarafından oldukça ilgi ile karşılandı.

Tüm düzen partilerinin afişlerinde onlarca yalan ve dolanla insanlara "bize oy ver" çağrısında bulunduğu bir süreçte, gençliğin çözümünün seçimde değil devrimde olduğunu haykırdığımız afişlerimiz insanlar tarafından ilgiyle karşılandı. Çalışmamız sırasında “siz hangi partiye oy veriyorsunuz” diyenlere seçimlere ve parlamentoya bakışımızı anlattık.

Ekim Gençliği/İstanbulZKÜ öğrencilerinin piknik etkinliği...

Zonguldak Karaelmas Üniversitesi öğrencileri olarak 100 kişilik bir katılımla bir piknik düzenledik. Pikniğin düzenlenmesindeki amaç, yeni gelen öğrencilerle eski öğrencilerin tanışması ve platform çalışmasının tanıtılmasıydı. Ancak pikniğe yeni gelen öğrencilerin katılımının az olması pikniği düzenlemedeki amacımızın gerçekleşmesini zora soktu.

Piknik çalışmasının bir takım eksiklikleri vardı. En büyük eksikliklerden biri çalışmanın yeni gelen öğrencilere yeterince taşınamamasıydı. Piknik çalışmasının eksikleri yanında tabii ki olumlu yönleri de vardı. Pikniğe katılan birçok kişi platform çalışmasından habersizdi. Ya da çalışmamızı yeterince tanımıyorlardı. Bu yanıyla platform ve yürüttüğü çalışma tanıtılmış oldu.

Piknik açılış konuşmasıyla platform çalışması anlatıldı. Ciddi bir çalışma olduğu ve anlamlı bir birikim yaratıldığı ifade edildi. Geçen sene platform tarafından gerçekleştirilen 1 Mayıs, 18 Mayıs eylemlilikleri ve bülten çalışması katılanlara anlatıldı. Platform çalışmasını sahiplenmenin ve bu çalışmaya destek vermenin önemi vurgulandı. Gençliğin kendi sorunlarına ve taleplerine sahip çıkması gerektiği anlatıldı.

ZKÜ Öğrenci Platformu müzik grubunun sunduğu dinleti, tiyatro ekibinin hazırladığı skeç ve şiir ekibinin dinletisi pikniğin canlı ve coşkulu geçmesini, insanların birbirleriyle kaynaşmasını sağladı. Piknik çok olumlu sonuçlar yarattı. Pikniğe gelenlerin platform çalışmasının önemini ve anlamını kavramaları ve bu çalışmayı sahiplenmeleri pikniğin en anlamlı kazanımı oldu. Geçen yılın son aylarında oluşturulan ZKÜ Öğrenci Platformu, daha önce ilk sayısı çıkarılan bültenin aylık olarak çıkarılmasını ve gençliğin temel gündemlerine dayalı çalışmalarını devam ettirilmesini kararlaştırdı.

ZKÜ Ekim Gençliğiİzmir’den eylemler...

PETKİM’de özelleştirme saldırısına karşı eylem

Özelleştirme kapsamındaki Petkim ve Tüpraş’ta çalışan Petrol-İş Sendikası’na üye işçiler, özelleştirme uygulamalarına son verilmesi ve geçici işçilerin kadroya alınması talepleriyle Petkim Aliağa kompleksi önünde toplanarak eylem yaptılar. Akşam vardiyasından çıkan işçiler ile sabah vardiyasına gelen işçilerin toplandığı Petkim girişi bir süre trafiğe kapandı. İşçiler, kamuda çalışan geçici işçilerin kadroya geçirilmesini öngören ve daha önce bu karar doğrultusunda Türk-İş ile hükümet arasında imzalanan protokolün uygulamaya geçirilmesini istediler.

Eylemde konuşma yapan Petrol-İş Sendikası Aliağa Şubesi Mali Sekreteri Mehmet Aydın, ülkenin tek petro-kimya tesisi durumunda olan Petkim’in son onbeş yıldır üretim rekoru kırdığını, ama yine de devletin sırtında kambur denilerek en kârlı KİT’lerin elden çıkarıldığını, bunun asıl amacının sermayeye yeni rant alanları yaratmak olduğunu söyledi. Yaklaşan seçimlere değinen Aydın, “işyerimizi satmak isteyen, peşkeş çekmek isteyen partiler özelleştirme için seçim sonrasını bekliyorlar. Oylarımızı özelleştirmeci partilere vermeyelim” dedi. Sık sık “İMF defol, bu memleket bizim!”, “KİT’ler halkındır satılamaz!”, “Direne direne kazanacağız!” sloganlarının atıldığı eylem iki saat sürdü. Eylem nedeniyle işçiler işe iki saat geç başladılar. (SY Kızıl Bayrak/İzmir)

Emeklilerden eylem...

DİSK Emekli-Sen tarafından 19 Ekim günü emeklilerin ücretlerinin arttırılması ve sosyal hakların düzeltilmesi talebiyle bir basın açıklaması yapıldı. Konak Merkez Bankası önünde yapılan eyleme yaklaşık 150 emekli katıldı. Eylemde “İMF’ye hayır!”, “Yaşasın Emekli-Sen!”, “Yaşasın DİSK!” vb. sloganlar atıldı. (SY Kızıl Bayrak/İzmir)Aydos BDSP çalışmalarından...

Geçtiğimiz hafta seçim çalışmamıza bir halka daha ekledik. Bir kısmımız pratik faaliyetin içindeyken bir kısmımız da faaliyetin kitle çalışması ayağını örüyor ve güçlendirmeye çalışıyoruz.

Toplam çalışma içerisinde geçen hafta planladığımız gençlik etkinliğini birkaç gün önce gerçekleştirdik. Etkinlik öncesi süreci planladığımız gibi geçiremedik. Örneğin el ilanı ve küçük afiş çalışması planlamıştık. Fakat organizasyon eksikliği yüzünden yapamadık. Bu eksiklik etkinliğe de yansıdı ve belli bir darlık yaşandı. Etkinlik yaklaşık 1 saatlik bir konuşma ve tartışmalarla tamamlandı.

Gündemimizde öğrencilerin sorunları, genç işçilerin ve işsizlerin sorunları, bunlarla bağlantılı olarak gençliğin yoğun bir dejenerasyon ve yozlaşmanın içinde bulunması vardı. Önden hazırlanan arkadaşlar gündemlerle ilgili birer konuşma yaptılar. Konuşmalar tamamlandıktan sonra karşılıklı tartışma ve sohbet ortamı yaratıldı.

Tartışmalar daha çok kültürel ve ahlaki yozlaşma üzerinde yoğunlaştı. Konuşmalar son derece samimi bir havada geçti. Genç arkadaşların birçoğu geleceğe dair beklentilerini ve hayallerini anlattılar. Sonuç olarak beklentilerimizin, hayallerimizin, taleplerimizin gerçekleşmesi için mücadele etmek fikrinde ortaklaştık. Zira bizim hayallerimizin hiçbirini bu sistem bizlere bahşetmeyecekti. Kendimiz mücadelemizle kendi düşlerimizi onların elinden koparıp almak zorundaydık.

Etkinliğimize katılım azdı, fakat bunun içerik yönünden bir belirleyiciliği olmadı. Bu etkinlikten, yoğun bir faaliyet sürecinde tüm sıkışıklığımıza ve zaman darlığımıza rağmen hedeflerimizi gerçekleştirmek için daha yoğun ve planlı çalışmak gerektiği sonucunu çıkardık.

BDSP çalışanları/AydosYoğun bir pratik faaliyet yürüttük...

Rumeli Yakası’ndan BDSP’yi destekleyen Ekim Gençliği okurları olarak pratik faaliyetimizin bir ayağı olan afiş çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

“Emperyalist savaşa ve paralı eğitime hayır! Sermayenin çözümü mecliste gençliğin çözümü devrimde!” şiarlarının bulunduğu Ekim Gençliği afişlerini Avcılar merkezden başlayarak E-5’e kadar yaygın bir şekilde yaptık. Avcıları bitirdikten sonra Kuleli durağındaki geçit altının bir yüzünü afişlerimizle kapattık. Ardından Şirinevler’de E-5 yolunun iki tarafında afişleme çalışmasına devam ettik ve Çocuk Sitesi durağında da yaygın bir şekilde afişlerimizi kullandık. Ömür durağı ve İncirli çevresini afişlerimizle süsledik. Ardından Merter geçit altını afişlerimizle donattık. Son kalan afişlerimizi ise Cevizlibağ ile Topkapı durağı arasındaki duvara yaptık. Toplam 750 adet afiş kullandık. Afiş çalışmamızı sürdüreceğiz.

Biz gençlik olarak “herkes kendi bayrağı altına diyoruz. İşçi sınıfının tek devrimci programı olduğunun bilinciyle Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’na destek veriyoruz. Gençliğin düzenden beklentisi kalmamıştır. Onun çözümü işçi sınıfının devrimci programı altında mücadele etmekten, emperyalist savaşa ve paralı eğitime karşı sesini yükseltmekten geçiyor.

Yaşasın devrim ve sosyalizm!
Gençlik partiye, devrime, sosyalizme!

Ekim Gençliği/Rumeli Yakası