26 Ekim '02
Sayı: 42 (82)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan askeri olmamak için Amerikancı düzen partilerine oy verme, hesap sor!..
  BDSP bağımsız sosyalist adaylarının seçim bildirileri...
  Hazırlanan faiz ve savaş bütçesidir!
  Yıkım programlarını uygulama sırası yeni hükümette
  Boş vaadler ve gerçekler
  Emperyalistler arası savaş pazarlığı
  Amerikalı ve Amerikancı generallerin savaş zirvesi
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş planları çerçevesinde Kürt devleti meselesine yeni yaklaşımlar
  Sermaye için ak, emekçiler için kara!
  Emperyalist savaş, seçimler ve Parti
  Esenyurt BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin faaliyetlerinden...
   Ankara Hüseyingazi BDSP çalışmalarından...
   Dikmen BDSP çalışmalarından...
   Adana BDSP çalışmalarından...
   İzmir'de BDSP bildirgesi dağıtımından...
   Seçimler yaklaşırken...
   İtalya bir kez daha milyonlarca emekçinin genel greviyle sarsıldı
   Sınıfa, Partiye ve Devrim'e Destek Gecesi
   Şan olsun 20 Ekim direnişine!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Dikmen BDSP çalışmalarından...

Dikmen bölgesinde BDSP çalışanları olarak seçim bürosunun açılışından sonra daha planlı ve kolektif bir çalışma yürütmeye başladık.

Sınırlı güçlerimizle yoğun bir çalışma örgütlemeyi başardık. Çalışmalarımızda özellikle BDSP bildirgesini ve programımızı önplana çıkarmayı hedefledik. İMF programını ve ABD saldırganlığını yoğun olarak işleyen, buradan düzen partilerini teşhir eden, çözümün işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesinden, gerçek kurtuluşun ise devrim ve sosyalizmden geçtiğini vurgulayan konuşmalar ve sözlü ajitasyon planlandık.

Bu perspektifle çalışmalarımızı gün gün planlayarak hayata geçirmeye başladık. İki etkinlik planladık.

İlk olarak, İlker Mahallesi’nde adayımızı ve BDSP’yi tanıtan “İşçilerin birliği halkların kardeşliği!” adı altında bir şenlik gerçekleştirmeyi hedefledik. 750’yi aşkın davetiye, 800’ü aşkın BDSP bildirgesi ve aday imzalı bildiriyi tek tek kapıları çalarak, İlker pazarında konuşarak dağıttık. 20 Ekim’de yapmayı hedeflediğimiz bu şenliğin çalışmasını bir hafta boyunca ısrarlı bir şekilde sürdürdük. 200’e yakın çağrı afişiyle etkinliğimizi ayrıca duyurduk.

Dağıtımlarımızda oldukça sıcak bir ilgiyle ve olumlu tepkilerle karşılaştık. İşçi ve emekçilerin yoğun olduğu bir bölge olmasından kaynaklı yaptığımız konuşmalarda karşılıklı tartışma ve konuşma fırsatı bulduk. Evlerine adayın kendisiyle birlikte uğrayacağımızı belirttiğimizde kapılarını açacaklarını ifade ettiler.

20 Ekim’de yapmayı düşündüğümüz “İşçilerin birliği halkların kardeşliği!” şenliğini kötü hava koşulları nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Etkinliği 27 Ekim tarihinde gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yeniden başlattık. Şenliğimizi şiir dinletisi, müzik grupları, adayın platformu ve kendisini tanıtacağı konuşmalar ve karşılıklı tartışmaların yapılacağı bir etkinlik olarak planladık.

Gerçekleştirmeyi hedeflediğimiz diğer etkinlik ise Dikmen Ahmet Arif Parkı’nda 28 Ekim 2002 tarihinde yapılacak. Etkinliğimizin duyurusunu bir araçla ve çağrı afişleriyle yapacağız.

Sokullu bölgesinde özellikle pazar yerindeki dağıtımlarımızda şiarlarımızı yüksek sesle haykırmamız oldukça dikkat çekiyor. Devrim ve sosyalizme ilişkin şiarlarımızı, “Kokuşmuş düzenin kirli adayları bizden oy istiyor, düzen partilerine verilecek oyumuz yok, sorulacak hesabımız var!”, “Bizleri açlığa, işsizliğe, sefalete sürükleyen düzen partilerine karşı işçiler, emekçiler örgütlü mücadeleye!”, “İMF ve Amerikan savaş programına oy verme, hesap sor!” şiarlarıyla birlikte haykırıyoruz. Sokullu pazarına bugüne kadar bu şekilde iki kez çıktık. İlk çıkışımızda 750’yi aşkın BDSP ve yine 750’yi aşkın aday bildirisi dağıttık. İkinci çıkışımızda 300’ü aşkın BDSP ve aday bildirgesini dağıttık. Ayrıca Mustafa Uğur Akkaya imzalı “ABD askeri olmayacağız!” pankartını Ahmet Arif Parkı durağına, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” pankartını ise Dikmen Caddesi’ne astık. Bölgemizde bu şiarı sadece bizlerin yükseltmesi ayrı bir ilgiyle karşılandı.

Aday imzalı 2 bini aşkın afişi bölgemizde yapmaya başladık. Bugüne kadar 7 bini aşkın BDSP bildirgesi, 7 binden fazla aday bildirgesini dağıtmış durumdayız. Çalışmalarımızda karşımıza çıkan sorunları ve imkanları gün gün değerlendirip bu doğrultuda hareket ediyoruz. Bölgemiz çok geniş olduğu için, işçi ve emekçilerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışma yürütüyoruz.

Yapacağımız etkinliklerle birlikte daha yoğun bir süreç Dikmen BDSP’yi beklemektedir. Çalışmamız bugünden ilgi görmeye başladı. İşçi ve emekçi aileler ev toplantılarına ve şiarlarımıza sıcak bakıyorlar. Bu ilgiyi kucaklamak en önemli görevimiz. Azami gücümüzü seferber edip seçim sürecini ve sonrasını politik olarak kazanmak için farklı alternatifleri önümüze koymuş durumdayız. Dikmen BDSP olarak sürece bu ciddiyetle yaklaşıyor ve kolektif bir çalışmayı daha ileriye taşımak için çalışmamızı sürdürüyoruz.

BDSP çalışanları/DikmenAnkara’daki üniversitelerde BDSP
seçim çalışmalarından...

DTCF:

Çevremizdeki yeni güçleri de kapsayan BDSP’nin oluşturulmasının hemen ardından öğrencileri bilgilendirmeye dönük bir çalışma başlatıldı. Alınan toplantıların yanı sıra geniş bir ajitasyon-propaganga çalışması yapıldı. Çalışmalarımızın hız ve yoğunluğunun artarak sürdürüldüğü DTCF’de, merkezi ve yerel afişlerimizin yanı sıra birkaç gün boyunca Ortabahçe’de sürdürülen dağıtımlarla bine yakın bildiri kitleye ulaştırıldı.

ODTÜ:

Geçen dönemden beri güçlü bir çalışma yürüttüğümüz ODTÜ’de Ekim Gençliği tarafından örgütlenen açılış şenliği ile seçim çalışmasına da başlamış olduk. Oluşturulan Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu yeni güçlere de ulaşarak güçlü bir bileşimi yakalamayı başardı. Sürekli bir afiş çalışmasının yapıldığı ODTÜ’de BDSP, Ekim Gençliği ve Ankara Ekim Gençliği’nin bildirilerinden toplam 2 binden fazla dağıtıldı.

Beytepe:

Bir platformun oluşturulamadığı Beytepe’de merkezi afişlerin yapılmasının yanı sıra binin üzerinde bildiri dağıtıldı. Hacettepe Üniversitesi’nin iki haftalık bir gecikmeyle açılması dolayısıyla istenen düzeyin henüz yakalanamadığı Beytepe’de çalışmalarımız yoğunlaşarak sürecek.

AMYO:

İdarenin sözlü ve fiili engelleme çabalarına rağmen kantin afişlendi, defalarca bildiri dağıtıldı. Dağıtımlar esnasında ve bunun dışında tanıştığımız insanlardan bir çoğu seçim çalışmamızı destekleyeceklerini söylediler. Yıllardır kitle çalışması yapılmayan AMYO’da böyle bir destek bulmak bizi de motive etti. Özellikle geçtiğimiz günlerde idarenin afişimize müdahale etmesine izin vermediğimiz ve afişimize yönelik saldırıya yanıt verdiğimiz bir anda kantinde oturan bir çok öğrencinin afişimize sahip çıkması ve soruşturma tehditlerine rağmen taraf olması son derece anlamlıydı.

Ekim Gençliği/AnkaraODTÜ’de seçim çalışmalarından...

Seçim sürecinde genel olarak yaşanan politizasyon belli sınırlılıkları olsa da ODTÜ’de de yaşanıyor. Bu sürece müdahale edebilmek için çeşitli araçlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Genel olarak ajitasyon ve propaganda faaliyeti şeklinde süren faaliyetlerimizin daha geniş bir örgütlülükle sürdürülmesi gerektiği bilinciyle “Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu” çalışmalarına başladık. Üç günlük bir afiş çalışması ve üç gün üstüste açılan standıyla ilk toplantısını yapan platform olumlu denebilecek bir katılımla faaliyetlerine başladı. Toplantının içeriği daha çok devrimci seçim platformunun temel belirlemeleri ve programı üzerine yapılan tartışmalardan ve çeşitli reformist gruplara ilişkin sorulara verilen yanıtlardan oluştu. Toplantının ardından yapılan çalışma daha çok bildiri dağıtımı ve afiş çalışması oldu. Bağımsız sosyalist adayın bildirilerinden ve BDSP broşüründen çok sayıda kullanıldı. Bu hafta içinde de Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu bildirgesini yaygın bir biçimde ve insanlarla diyalog kurarak dağıtacağız.

Yanı sıra seçim çalışmalarına Ekim Gençliği olarak da hız vermiş bulunuyoruz. Ankara Ekim Gençliği ve merkezi gençlik bildirilerinden binlerce adet kullandık. Yüzlerce Kızıl Bayrak ve Ekim Gençliği afişini okulun her yerine ve hergün astık. Afiş ve bildiri çalışmamız günübirlik sürüyor. Ayrıca Ekim Gençliği standlarında Kızıl Bayrak ve Ekim Gençliği satışı ve bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Açtığımız standı ajitasyon konuşmaları ve çevredeki insanlarla birebir tartışmalar için de kullandık.

Ekim Gençliği’nin yeni sayısını da yaygın bir şekilde kullanıyoruz. Ekim Gençliği’ni tüm okulda, kantinlerde ve yurtlarda her öğrenciyle seçimi ve savaşı konuşmak için bir araç olarak kullanacağız.

ODTÜ Ekim Gençliği