26 Ekim '02
Sayı: 42 (82)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan askeri olmamak için Amerikancı düzen partilerine oy verme, hesap sor!..
  BDSP bağımsız sosyalist adaylarının seçim bildirileri...
  Hazırlanan faiz ve savaş bütçesidir!
  Yıkım programlarını uygulama sırası yeni hükümette
  Boş vaadler ve gerçekler
  Emperyalistler arası savaş pazarlığı
  Amerikalı ve Amerikancı generallerin savaş zirvesi
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş planları çerçevesinde Kürt devleti meselesine yeni yaklaşımlar
  Sermaye için ak, emekçiler için kara!
  Emperyalist savaş, seçimler ve Parti
  Esenyurt BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin faaliyetlerinden...
   Ankara Hüseyingazi BDSP çalışmalarından...
   Dikmen BDSP çalışmalarından...
   Adana BDSP çalışmalarından...
   İzmir'de BDSP bildirgesi dağıtımından...
   Seçimler yaklaşırken...
   İtalya bir kez daha milyonlarca emekçinin genel greviyle sarsıldı
   Sınıfa, Partiye ve Devrim'e Destek Gecesi
   Şan olsun 20 Ekim direnişine!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Esenyurt BDSP çalışmalarından...

Günü kazanarak geleceğe hazırlanıyoruz!..

Düzenin Amerikancı partilerinin sahte vaatlerle, yalanlarla süsledikleri, trilyonlar harcayarak gerçekleştirdikleri cafcaflı seçim çalışmaları sürerken sınıf devrimcileri de en zor koşullarda ve son derece sınırlı olanaklarla bir çalışma yürütüyorlar. Sınıfın devrimci programının propagandası temelinde emekçileri örgütlenmeye, mücadele etmeye ve sömürüye, çürüyen kokuşan kapitalizme son vermeye çağırıyorlar.

Sınıf devrimcileri bu çalışmada yalnızca programlarından aldıkları güce ve emekçilere duydukları güvene dayanıyorlar. Güçlerini işçi sınıfının tarihsel mücadelesinden, cüretlerini devrimci sınıf programından alıyorlar.

Bugün aslolan, çözüm diye kendilerini pazarlayan Amerikancı düzen partilerinin karşısında işçi ve emekçilerin devrimci sınıf programına dayalı bir bayrak yükseltmek, bu cüretle bir çalışma yürütmektir. Bu çabanın bugünkü somut karşılığı ne olursa olsun, sınıf devrimcileri, yapılması gereken bu görevin bilinciyle bir çalışma yürütüyorlar. Bu görevi yerine getiriyor olmanın verdiği politik güvenden daha büyük bir kazanım olamaz.

Onbinlerce emekçiye ulaşabilmiş olmanın önemi

Her koşulda devrimci sınıf programını işçi ve emekçilere ulaştırma, onları bu temelde mücadeleye kazanma bilincine dayalı bu cüretli çıkış, daha şimdiden politik anlamına kavuşmuş bulunuyor. Programımız, çalışmamız emekçilere güven ve umut aşılıyor.

Bu kadar az olanakla, bu kadar kısa süre içinde koca görevlerin altına omuzlarımızı sürerken, bir anda binlerce emekçiyi kazanmayı elbette beklemiyorduk-beklemiyoruz. Ama iddialarımız doğrultusunda ortaya koyduğumuz ısrarlı çaba ve emek, bizi ilgiyle izleyen emekçi dostlarımıza bir güven aşılıyor. Genç ve yeni güçlerimize kısa bir zamanda kendilerini sınama ve geliştirme imkanları sunuyor. Toplamda ise sınıfın devrimci programı ve partisi kendisini sınama, yeni olanaklar yaratma, deneyim ve güç biriktirme imkanlarına kavuşuyor.

Sınıfın devrimci programını ve devrimci çözümünü her çalışma bölgesinde onbinlerce işçi ve emekçiye ulaştırmış, onlarla şu ya da bu düzeyde bir bağ kurmuş olmak bile kendi başına kayda değer kazanımdır. Ve gerisi mutlaka gelecektir. Esenyurt BDSP çalışanları olarak 4 Kasım’ı ve yeni görevleri bu bilinçle karşılamaya hazırlanıyoruz.

Yoğun ve çok yönlü bir sınıf seferberliği

Ekim ayı başından itibaren hızlandırdığımız seçim çalışmaları bir dizi propaganda materyalinin dağıtımı ve etkinlikle genişleyerek sürüyor. Binlerce emekçiyle dolaylı ve dolaysız olarak ilişkiye giriyor, onlara platformumuzun propagandasını yapıyoruz. Şimdiye kadar 26 bin BDSP seçim bildirgesi, 3 bin İşçi Kültür Evi destek bildirisi, 4 bin Esenyurt İşçi Bülteni destek bildirisi ve gençlik bildirileri dağıtıldı.

Aynı süre içinde temel güzergahlara 4 çeşit afişleme yapıldı. Seçim materyallerimizi bölgedeki 20 fabrikaya doğrudan , 6 fabrika güzergahına ise servis dağıtımı yoluyla ulaştırdık.

Esenyurt’taki tüm mahallelere (Örnek, Bağlarçeşme, Yenimahalle (Kıraç, Fatih, Sonevler, Tokat, Parseller, Tabela, Balıkyolu, Bulut-Yenikent vb.) ve Merter’den başlayarak E-5 güzergahına elden dağıtım gerçekleştirdik. Yeni malzemelerle propaganda çalışmalarımız çeşitlenerek ve yayılarak devam edecek.

Materyal dağıtımı dışında emekçilere doğrudan sesleniyoruz. Bu amaçla fırsat buldukça kahve konuşmaları yapıyor, ev toplantıları düzenliyoruz. Fabrika işçilerinin katıldığı toplantılarda seçimleri ve işçilerin yaşadığı sorunları, çözüm yollarını tartışıyoruz. Önümüzdeki günlerde bu türden etkinliklere ağırlık vererek daha geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyoruz.

Sabahın erken saatlerinden başlayıp gecenin geç saatlerine kadar süren seçim çalışmalarımızın önemli bir ayağını ise seçim bürolarımız ve bürolarımızı ziyarete gelen emekçilerle sohbetlerimiz oluşturuyor. İki seçim büromuz da bu anlamda hiç boş kalmıyor. Üçüncü seçim büromuzu da devreye sokarak çalışmamıza yeni bir mevzi daha kazandırdık. Bürolarımız emekçi semtlerinde olduğu için doğal olarak ziyaretler akşam saatlerinde yoğunlaşıyor. Ağır çalışma koşulları altında ezilen emekçiler yorgun olmalarına rağmen iş çıkışında bürolarımıza uğruyor, yapılacak iş varsa bir ucundan tutuyorlar. Dün yalnızca çalışmalarımızı izlemekle yetinen bir kısım işçi ve emekçi, bugün küçük de olsa katkılarını sunuyor, platformumuzu sahipleniyorlar.

Bu ziyaretler boyunca çeşitli sorularla karşılaşıyor, hemen her konuda tartışma yürütüyoruz. Başlangıçta varolan kaygıları, bir takım geri eğilimleri bu tartışmalarla gidermeye çalışıyoruz. Bu kaygı ve eğilimlerin kaynağını, işçilerin kendi sınıflarına, kendi güçlerine olan güvensizlik oluşturuyor. Bu istisnasız bütün yeni ilişkilerde gözlenen bir olgu. Dolayısıyla çalışmamızın da ağırlık noktasını buraya vermeye çalışıyoruz.

İşçiler, görece biraz daha ileri olanları bile, çözümü kendi dışlarında görüyorlar. Düzene, düzen partilerine güvenmiyor ve inanmıyorlar, ancak bir çözüm de bulamıyorlar. Bu anlamıyla düzen partilerinin yalanlarına kanmayan işçilerde göze çarpan ilk şey umutsuzluk. Onlara hiç kimsenin kendilerine hazır bir çözüm sunamayacağını, çözümün sınıfın örgütlü mücadelesinde olduğunu, tüm çabamızın da buna katkıda bulunmak olduğunu anlatıyoruz. Yükselttiğimiz bayrak altında birleşmeye ve mücadeleye çağırıyoruz. Propagandamızın yanı sıra pratiğimizin kendisi de kafalarını açmada, kaygılarını gidermede son derece etkili oluyor.

3 Kasım’a çok az bir zaman kaldı. Güç ve olanaklarımızı zorlayarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ortaya koyduğumuz emeğin ve çabanın hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini biliyoruz. Tam bir seferberlik içinde 4 Kasımlar’a hazırlanıyoruz. Kuşkusuz ki eksiklerimiz ve yetersizliklerimiz var. Bunları bizzat çalışma içinde ve emekçileri seferber ederek gidereceğiz. Umudu böyle büyüteceğiz. Çalışmamızı, mücadelemizi hergün bir adım daha ilerleterek zaferi kazanacağız.

***

BDSP Esenyurt-Depo seçim bürosu
çoşkulu bir şenlikle açıldı

20 Ekim tarihinde Esenyurt-Depo durağındaki ikinci seçim büromuzu çoşkulu bir şenlikle açtık. Açılış öncesi yüzlerce duvar ilanı astık. Bin adet davetiyeyi elden dağıttık. 16 bin el ilanını ise semtlerde kullandık. Seçim bürosunun olduğu bölgedeki kahvehanelerde kısa tanıtım ve davet konuşmaları yaptık.

Açılış günü müzik yayını ve propaganda konuşmalarıyla etkinliğimize erken bir saatte başladık. Özellikle caddeye kurduğumuz ses düzeneğini kullanmamız son derece etkili ve isabetli oldu. Büromuz küçük olduğu için etkinliğimizi bahçeye ve caddeye taşıma kararı almıştık. Böylece birkaç saat önce başladığımız materyel dağıtımı ve konuşmalarla yüzlerce insana, semt sakinlerine seslendik.

Saat 15:00’de halaylar ve Grup Eksen’in konseriyle etkinliğimize başladık. Ardından platformdan bir çalışanımız ve 3. bölge milletvekili adayımız Müslüm Turfan, seçimlerin niye çözüm olmadığı, bu düzenin emekçilerin sorunlarını niçin çözme gücünden ve niyetinden yoksun olduğu, her tarafı kaplayan çürüme ve yozlaşma, Amerikan emperyalizminin Irak’a dönük saldırı hazırlığı ve İşbirlikçi sermaye iktidarının bu savaşta oynadığı uğursuz rol, savaşın emekçilere faturası ve emekçileri bekleyen görevler konusunda etkili birer konuşma yaptılar.

Ardından sorulara ve serbest konuşmalara geçildi. On kadar katılımcı söz aldı. Çoğu işçi ve emekçi olan bu katılımcı arkadaşlar daha çok sınıfın maruz kaldığı ağır sömürü koşulları, savaş ve Kürt sorunu konusunda konuşmalar yaptılar, soru sordular. Konuşmacılardan birinin oy verecek bir parti bulamadığını, platformun bu konuda ne dediğini öğrenmek için etkinliğe katıldığını, sorularına yanıt bulduğunu söylemesi ve herkesi platforma destek olmaya çağırması oldukça anlamlıydı.

Serbest konuşmalardan sonra sırayı şiir grubu aldı. Ardından grup Eksen marşlarla kitleyi çoşturdu. Etkinliğimizi halaylarla ve sloganlarla bitirdik.

Bahçeye koyduğumuz sandalyeler yetersiz kaldığı ve yer dar olduğu için emekçilerin yarısı etkinliği caddeden ve ayakta izlemek zorunda kaldılar. Saatler ilerledikçe soğuyan havaya rağmen katılımcılar yerlerini terketmeden etkinliği sonuna kadar izlediler. Arada yaptığımız çay servisleriyle, kısa da olsa açtığımız bire bir sohbetlerle soğuktan titreyen emekçilere sıcak bir ortam yaratmaya çalıştık.

Başından sonuna kadar 150’ye yakın insan büyük bir dikkatle etkinliği izledi. Sokaktan geçen yüzlerce insan ise zaman zaman da olsa etkinliğe katıldı. Cadde üzerindeki esnaflar ve semt halkı da pencerelerinden, balkonlarından, dükkanlarının önünden büyük bir ilgi ile etkinliğimize kulak verdi. 6 saat boyunca yüzlerce insana seslenerek bir kısmıyla yakın ilişki kurmayı başarmış olmamızın, devrimci emeğin hiçbir zaman boşa gitmeyeceğini görmemizin verdiği güvenle çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

BDPS çalışanları/Esenyurt