26 Ekim '02
Sayı: 42 (82)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan askeri olmamak için Amerikancı düzen partilerine oy verme, hesap sor!..
  BDSP bağımsız sosyalist adaylarının seçim bildirileri...
  Hazırlanan faiz ve savaş bütçesidir!
  Yıkım programlarını uygulama sırası yeni hükümette
  Boş vaadler ve gerçekler
  Emperyalistler arası savaş pazarlığı
  Amerikalı ve Amerikancı generallerin savaş zirvesi
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş planları çerçevesinde Kürt devleti meselesine yeni yaklaşımlar
  Sermaye için ak, emekçiler için kara!
  Emperyalist savaş, seçimler ve Parti
  Esenyurt BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin faaliyetlerinden...
   Ankara Hüseyingazi BDSP çalışmalarından...
   Dikmen BDSP çalışmalarından...
   Adana BDSP çalışmalarından...
   İzmir'de BDSP bildirgesi dağıtımından...
   Seçimler yaklaşırken...
   İtalya bir kez daha milyonlarca emekçinin genel greviyle sarsıldı
   Sınıfa, Partiye ve Devrim'e Destek Gecesi
   Şan olsun 20 Ekim direnişine!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Düzen partilerinin vaadlerine kanmayalım, sahtekarlıklarına aldanmayalım!
Amerikancı savaş partilerinden hak ve özgürlük bekleme!

Oy verme hesap sor!

Kardeşler!

Düzen partileri bol keseden vaadlerde bulunarak oylarımızı istiyor. Bu vaadler arasında yok yok. 1 milyon işsize iş, 250 yeni il, ev, adil gelir bölüşümü, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, parasız sağlık, her ile üniversite vs. Sandıklar kurulup oy kullanıldıktan sonra tüm bu söylediklerini unutacaklar elbette. Seçimlerden sonra sırça köşklerine dönüp söylediklerinin tersini yapacak, milyonlarca yeni işsiz, milyonlarca yeni aç, milyonlarca yeni evsiz yaratacak, milyonlarca emekçi çocuğunu üniversitelerin kapısının dışında bırakacaklar. Dün böyle yaptılar, bugün de yapacakları farklı olmayacak.

Çünkü bu düzenin gerçek yönetici güçleri emperyalistler ve işbirlikçi burjuva kodamanlardır. Sabancılar’dır, Koçlar’dır. Bunların gerici sınıf iktidarıdır. Bu gerici sınıf iktidarı, milyonların sefaleti ve kanı üzerinde hüküm sürüyor. Bizlerin açlığıyla doluyor kasaları, bizlerin kırılmasıyla şişiyor göbekleri.

Onlar, emperyalistlerin ve işbirlikçi burjuva kodamanların adına bizleri aç bırakmak, savaşlarda kırmak için hükümete geliyorlar. Onlar, efendilerinin yağma, soygun ve sömürü düzeninin bekçiliğini yapmak için sıraya giriyorlar. Onların kabesi, emekçilerin istekleri değil, emperyalistler ve asalak burjuvalardır. Onların kabesi, ABD’dir, AB’dir, İMF’dir, NATO’dur. Beyaz Saray’dır, Pentagon’dur, TÜSİAD’dır.

Bugün meydanlarda olmadık sahtekarlığa ve şaklabanlığa başvuran bu partiler bunun için meclise kapağı attıktan sonra biz milyonlarca emekçiye düşman kesiliyorlar. Her türlü sorunumuz ve isteğimiz karşısında kör ve sağırları oynarken, efendileri karşısında el pençe divan duruyorlar. Bir dediklerini iki yapmıyor, geceli- gündüzlü çalışıp kuyumuzu kazıyorlar.

Kardeşler!

Sağcısıyla, sosyal-demokratıyla, muhafazakarı, milliyetçisiyle hangi Amerikancı düzen partisi hükümete gelirse gelsin, uygulayacakları program şimdiden hazırdır. Gerisi yalan, dolan ve aldatmacadır. Bu program ABD’nin savaşında maşalık yapmak, İMF programlarını acımasızca uygulamaktan ibarettir. Düzenin gerçek efendileri seçimleri bunun için tezgahlıyorlar.

Seçim sonrası kurulacak hükümet bir savaş hükümeti olacaktır. Bu hükümet, ABD’nin savaşına çocuklarımızı gönderecek, savaşın ekonomik yükünü de yine bize ödetecektir. Seçimler olmasına karşın savaş hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Çünkü ABD ve ordu için seçimlerden sonra hangi partinin hükümete geleceğinin hiçbir önemi yok. Çünkü herbirinin bu programı uygulayacağından eminler.

Çocuklarımızın kanı ABD’ye İMF kredileri karşılığı satıldı bile. Ortadoğu ABD’nin gerici çıkarları için yakılıp yıkılacak, binlerce insan katledilecek. Tüm bunlar olurken düzen partilerinin hiçbiri savaştan bahsetmiyor. Bahsetmiyorlar çünkü hepsi Amerikancı, hepsi satılmış ABD uşağıdır.

Kardeşler!

İMF’ci-Amerikancı düzen partilerine oy vermeyelim. Boş vaadlerine kanmayalım, hesap soralım. Mahallemizden, evimizden, işyerimizden kovalım. Çünkü onlar açlığımızın ve sefaletimizin mimarlarıdır. Çünkü onlar işimizi, geleceğimizi gaspedenlerdir. Çünkü onlar emperyalistlere uşaklıkta, bizlere ise saldırganlıkta sınır tanımayanlardır.

Bu partilerden hak ve özgürlük bekleyemeyiz. İnsanca yaşam ve gelecek bekleyemeyiz. Onlar kan emicilerimiz, yaşamlarımızın yıkıcıları ve kıyıcılarıdırlar. Onlar emperyalistler ve işbirlikçi burjuvazi adına her türlü haksızlığın ve zulmün sahibidirler.

İnsanca yaşamak istiyorsak bu partilere değil kendi örgütlü mücadelemize güvenmeliyiz. Kurtuluşu sandıkta bu partilere oy vererek değil sokakta aramalıyız.

Biz emekçiler ABD’nin savaşına suç ortağı olmayacağız. İMF programlarını kabul etmeyeceğiz. Emperyalistler ve işbirlikçilerinin kölesi olmayacağız. Bunun için düzen partilerine oy vermeyecek, hesap soracağız. Ayağa kalkacak, taleplerimiz etrafında birleşerek baskıya, sömürüye ve savaşa hayır diyeceğiz. Seçimler bunun için sadece bir başlangıç olacaktır.

Tüm işçileri, emekçileri, kadınları ve gençliği bunun için düzen partilerine oy vermemeye; birleşmeye, örgütlenmeye ve mücadele bayrağını yükseltmeye çağırıyorum.

Örgütlü gücümüze güvenelim, yeni ve özgür bir dünyayı hep birlikte ellerimizle yaratalım!

Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!
Ya barbarlık, ya sosyalizm!

Bağımsız Sosyalist Milletvekili Adayı
Mustafa Uğur AkkayaSandıkta ve sokakta
Düzen partilerinden hesap sor!

İşçiler, emekçiler, gençler kadınlar!

Seçimler yaklaşıyor. Önünüze bir sandık koyacaklar. Buyurun, halk kendi temsilcisini seçsin diyecekler. Düzen partileri günlerdir sizleri kandırmaya, oylarınızı çalmaya çalışıyorlar. Bunun için olmadık vaadler sıralayıp, asla tutmayacakları sözler veriyorlar.

Kardeşlerim!

Bu vaadlere inanmayın, bu sözlere kanmayın. Bu seçim bir aldatmacadır. Bu partilerin hepsini biliyorsunuz, tanıyorsunuz.

Tayyip’in AKP’sinden Baykal’ın CHP’sine kadar bunların hepsi İMF partisidir. Hepsi de iktidara geldiklerinde ülkeyi İMF reçeteleriyle yönetmişler, bizleri işsizlik ve yoksulluğa mahkum etmişlerdir. Ülkenin ve emekçilerin geleceğini karartmışlardır. Şimdi de eğer seçimi kazanırlarsa İMF’nin sözünden çıkmayacaklarını açık açık ilan ediyorlar. İMF uşağı bu partilerden emekçilere bir hayır gelmez.

Bu partiler aynı zamanda tescilli birer Amerikan uşağıdır. Amerika, Irak’a saldırmaya, Ortadoğu’yu kana bulamaya hazırlanıyor. Fakat seçime hazırlanan düzen partilerinden bir teki bile bu savaşa karşı çıkmıyor. Tersine Amerika’yla birlikte Irak’a saldırmak bahane arıyorlar, için fırsat kolluyorlar. Savaş hazırlıkları bütün hızıyla sürüyor. Bu da göstermektedir ki, hangi düzen partisi seçilirse seçilsin, seçim sonrası kurulacak hükümet bir savaş hükümeti olacaktır. Bu hükümet, ABD’nin savaşına çocuklarımızı gönderecek, savaşın ekonomik yükünü de bize ödetecektir.

Kardeşlerim!

Seçimlerde bu partilere vereceğimiz her oy yeni bir İMF hükümetine onay vermektir. Bu partilere verilecek her oy savaşa destek olmaktır.

Eğer İMF reçetelerinin yaşamımızı, çocuklarımızın geleceğini daha da karartmasını istemiyorsak, milyonlarca yeni işsiz, milyonlarca yeni aç, milyonlarca yeni evsiz istemiyorsanız...

Eğer çocuklarımızın, gençlerimizin haksız ve gerici bir savaşta sırf Amerika’nın çıkarları için kırılmasını, Ortadoğu’nun kan gölüne, halklar mezarlığına dönmesini istemiyorsanız...

Bu seçimlerde düzen partilerine oy vermeyelim. Sandıkta ve sokakta bu düzen partilerinden hesap soralım. Ayağa kalkalım, birleşelim, örgütlenelim. Baskıya, sömürüye ve emperyalist savaşa karşı mücadele edelim. Taleplerimiz için devrimci sınıf mücadelesini yükseltelim.

Oylarımız devrimci sınıf mücadelesine, oylarımız sosyalizme!

Kardeşlerim!

Ben bir işçiyim. Seçime şahsi çıkarlarım için girmiyorum. Seçime meydanı düzen partilerine bırakmamak, işçi ve emekçilerin gerçek kurtuluşunun sosyalizmde olduğunu haykırmak için giriyorum.

Bana vereceğiniz her oy, bu barbarlık düzenine bir meydan okumadır. Kapitalizme hayır, sosyalizme evet demektir. Bana vereceğiniz her oy seçimlerden sonra omuz omuza mücadele etme çağrısını kabul etmektir.

Gelin gücümüzü birleştirelim! Gelin gelecek güzel günleri birlikte kuralım.

Düzen partilerine oy yok!
Savaş ve sömürü hükümeti istemiyoruz!

Müslüm Turfan
İstanbul 3. Bölge
Bağımsız Sosyalist Milletvekili AdayıAmerikancı-İMF’ci-TÜSİAD’cı düzen partilerine verdiğimiz her oy sömürü, açlık, yoksulluk ve baskı olarak bize geri dönecektir!

Düzen partilerine oy vermeyelim!
Hesap soralım!

İşçiler, emekçiler;

Amerikancı-İMF’ci-TÜSİAD’cı düzen partileri binbir yalan ve sahte vaadlerle yine bizden oy istiyorlar. Oysa bizler biliyoruz ki; CHP’sinden AKP’sine, DYP’sinden DSP’sine, MHP’sinden SP’sine, ANAP’ından YTP’sine kadar tüm düzen partileri ve adayları ya geçmiş hükümetlere ortak olmuşlar ya da bir hükümet partisi içinde yer almışlardır.

ANAP, DSP ve MHP bugün yaşadığımız sosyal yıkımın, yoksulluğun, işsizliğin, baskı ve terörün baş sorumlularıdırlar. Bu partiler hükümette oldukları 3.5 yıl içinde sayısız saldırı yasasına imza attılar. 17 Ağustos’ta onbinlerce yoksul, işçi ve emekçi enkazlar altında can verirken, onlar mezarda emeklilik ve tahkim yasasını meclisten geçirdiler. İMF ile sayısız anlaşmaya imza atarak 2 milyonu aşkın işçiyi işinden ettiler. Hortumcunun batırdığı bankalara 41 milyar dolar aktardılar. Ülkeyi 210 milyar doları bulan iç ve dış borç batağına sürüklediler. Ülkemizi Amerika’nın çiftliğine çevirdiler.

“Sol”cu, sosyal-demokrat etiketiyle işçi ve emekçileri kandırmaya çalışan CHP, İMF ajanı Kemal Derviş’i, işçi sınıfına ihanette sınır tanımayan Bayram Meral’i saflarına alarak gerçekte İMF “sol”cusu olduğunu gösterdi.

Bugün “Türkiye’nin her mahallesinde 100 tane trilyoner yaratacağım” diyerek emekçileri aldatmaya çalışan Çiller, başbakanlığı sırasında 5 Nisan Kararları’na imza atarak binlerce işçinin işsiz kalmasına yol açmıştı. Şimdi de, beni başa getirin savaşa ben kumanda edeyim, diyerek gençlerimizin kanına göz dikiyor.

“İşsizliği önleyeceğim”, “Herkese ev yapması için kamu arazisi vereceğim”, “Herkese iş ve aş vereceğim”, “İMF’yi kovacağım” yalanlarıyla oy avcılığına çıkan Genç Parti Genel Başkanı Cem Uzan ise özelleştirmelerden ne kadar vurgun vurduğundan, kaç işçiyi işten attığından hiç bahsetmiyor. Elektrik faturalarına bindirdiği zamlardan ne çektiğimizi biz biliyoruz. Ödemediği vergi borçları dağları aşmışken Cem Uzan mı hortumcunun yakasından tutacak, devleti “adam” edecek? Yoksa, hortumcularla, vurguncularla gizli gizli görüşen T. Erdoğan mı çözecek sorunlarımızı?

İşçiler, emekçiler, gençler!

Bugün düzen partileri hep bir ağızdan; “Hepimiz İMF’ciyiz, hepimiz özelleştirmeciyiz, hepimiz AB’ciyiz, hepimiz Irak saldırısında ABD’nin yanında yer alıp savaşa katılacağız” diyorlar. Hepsi aynı sınıfın, Koçlar’ın, Sabancılar’ın, Eczacıbaşılar’ın çıkarlarına hizmet ediyor. Yani hepsinin programı aynı; içerde emekçilere yıkım, dışarda halklara savaş!

Başında kim olursa olsun, 4 Kasım’da kurulacak hükümet bir savaş ve yıkım hükümeti olacak. Tüm düzen partileri Amerika’nın kirli ve haksız savaşını haklı ve meşru göstermeye çalışıyorlar. Oysa olası bir savaşın Türkiye’ye maliyetinin 15.5 milyar dolar olacağı söyleniyor. Bu, savaş zamları, savaş vergileri, daha fazla yokluk, daha fazla açlık, daha fazla baskı ve ölüm olarak hepimizi vuracak bir savaştır.

Düzen partilerine vereceğimiz her oy; İMF-TÜSİAD yıkım programlarına, özelleştirmelere, işten atılmalara, çocuklarımızın, eşlerimizin ABD hesabına yürütülen kirli bir savaşta ölmesine ve kardeş bir halkın katledilmesine, daha fazla baskıya ve devlet terörüne, açlığımıza, yoksulluğumuza onay vermek anlamına gelecektir!

Geleceğimizi karartanlara, umutlarımızı söndürenlere oy vermeyelim! Onlardan hesap soralım!

Kardeşlerim, dostlarım!

Düzen partilerinin hepsi büyük patronların, emperyalistlerin çıkarını temsil ediyorlar. Bütün düzen partilerinin aday listelerine bakın, hiçbirinde bir işçinin ya da emekçinin adını göremezsiniz.

Bağımsız, sosyalist milletvekili adayı olarak işçi ve emekçilerin, gençlerin, kadınların, ezilen halkların çıkarını savunmak için seçimlere katılıyorum. Çünkü ben de bir emekçiyim. Tek farkım yaşadığım sorunlara karşı öfkelenmek, küfür etmek yerine, bu sorunların kaynağını kurutmak için mücadele etmeyi seçmiş olmamdır. Yaşadığımız sömürü ve baskıların kaynağı olan sermaye sınıfına ve onun iktidarına karşı her alanda mücadele etmeyi kendime bir görev bildim. Bu düzen, haramilerin, soyguncuların, sömürücü asalakların düzenidir. Sömürü ve baskıdan, açlık ve sefaletten, savaş ve terörden ancak bu düzenin yıkılması ve yerine işçi ve emekçi iktidarının kurulması ile kurtulabiliriz.

Biz işçi ve emekçilerin çıkarı, her alanda örgütlenmeyi ve mücadele etmeyi gerektirir. Bunun dışında bir şansımız, bir kurtuluş yolumuz yoktur. İşte bu bakışla Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nu kurduk. İşçi sınıfının, emekçilerin devrimci sınıf programını oluşturduk.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun sosyalist adaylarına vereceğiniz her oy, düzen partilerine ve onların yalanlarına hayır demektir.
Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun sosyalist adaylarına vereceğiniz her oy, İMF politikalarına, sömürüye, işsizliğe, baskıya, emperyalist savaşa hayır demektir.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun adaylarına vereceğiniz her oy işçi ve emekçilerin örgütlü mücadelesine, sosyalist işçi-emekçi iktidarına verilmiş bir destek demektir.

Sınıfın bağımsız devrimci adayları olarak boş vaadlerde bulunmuyoruz. Mücadeleden başka bir çözüm olmadığını yineliyor, sizleri sınıfın devrimci programını desteklemeye ve mücadeleyi yükseltmeye çağırıyoruz!

N. Şafak Özdoğan
İstanbul 1. Bölge
Bağımsız Sosyalist Milletvekili AdayıAdana Bağımsız Sosyalist Milletvekili Adayı Özden Demirel’den çağrı...

İşçi sınıfının devrimci programı altında birleşelim, savaşalım!

Üç buçuk yıldır sermayenin ve İMF’nin direktiflerini harfiyen yerine getiren, işçi ve emekçilere kan kusturan 57. koalisyon hükümeti kitleler tarafından tepki görmeye başlayınca itibar yitirdi. Sermaye devleti yeni yüzlerle saldırılarını devam ettirebilmek için seçime gidiyor. Bu seçimde işçilerin, emekçilerin, yoksulların ve tüm ezilenlerin sesi olmak için Adana’dan bağımsız milletvekilliği adaylığımı koydum.

Yıllardır bizi açlığa, işsizliğe, sefalete mahkum edenler, kanımızı canımızı sömürenler yeniden kendilerini parlamentoya taşıyabilmek için binbir yalan dolanla karşımıza geçip bizlerden oy isteyecekler. İşsizliğe son vereceklerini, yoksulluğu ortadan kaldıracaklarını vaadedecekler. Bizler bu vaatleri eskiden de duyduk. Onlar işçi ve emekçilere vaadettiklerinin hangisini yerine getirdiler?

70 yıldır ülkeyi yönetenler bunlar değil mi? Sağcısıyla, solcusuyla, milliyetçisiyle, dincisiyle hükümetler kurdular. Bunlar değil mi ülkemizi borç batağına sürükleyenler, bunlar değil mi İMF programlarıyla ülke ekonomisini çökerten, tarımı bitiren, işçi ve emekçileri derin bir yoksulluğun içine itip geleceğimizi karartanlar? Soruyorum, bu yüzsüzler hangi yüzle gelip işçi-emekçilerden oy istiyorlar?

Bu düzen partilerinin hepsi Amerikancı, hepsi İMF’ci, hepsi özelleştirmecidir. Hepsi işbirlikçi sermayenin ve emperyalistlerin hizmetindedir. Bu düzen partileri ABD’nin çıkarları için kardeş halklara karşı açtığı savaşa bizleri de sokmaya, bizleri de bu savaş arabasına bağlamaya çalışıyorlar. Bu savaşın maddi ve manevi faturası biz işçi ve emekçilere ödettirilecektir.

Artık yeter diyelim! Bu düzen partilerine oy vermeyelim, hesap soralım! Biz işçi ve emekçilerin düzen partilerine verilecek oyu değil, onlardan sorulacak hesabı var.

Biz işçi ve emekçiler olarak çaresiz ve çözümsüz değiliz. Onların sömürü ve zulüm üzerine kurdukları bu düzene mecbur değiliz. Bu bizim kaderimiz değildir. Bunu değiştirmek mümkün. Yeter ki üzerimizdeki ataleti bir tarafa bırakarak mücadele yolunu tutalım. Temel hak ve taleplerimiz etrafında birleşip örgütlü mücadeleyi yükseltelim. Bütün değerleri yaratan, yaşamı vareden bizleriz. Gücümüzün bilincine varalım. Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için sınıfsız, sömürüsüz bir dünya için, sosyalizm için mücadele edelim.

Bizleri kurtaracak olan işçi sınıfının devrimci programıdır. Bu program altında birleşip mücadeleyi yükseltelim!.

Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun Adana bağımsız sosyalist adayı olarak tüm işçileri, emekçileri, kadınları, gençleri işçi sınıfının devrimci programı altında savaşmaya çağırıyorum.

Şu bilinmelidir ki, bağımsız sosyalist aday Özden Demirel’e verilecek her oy, devrim ve sosyalizm özlemlerimizin bir ifadesi olacaktır.

Amerikancı düzen partilerinden sokakta ve sandıkta hesap soralım!

Özden Demirel
Adana Bağımsız Sosyalist Milletvekili Adayı