26 Ekim '02
Sayı: 42 (82)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan askeri olmamak için Amerikancı düzen partilerine oy verme, hesap sor!..
  BDSP bağımsız sosyalist adaylarının seçim bildirileri...
  Hazırlanan faiz ve savaş bütçesidir!
  Yıkım programlarını uygulama sırası yeni hükümette
  Boş vaadler ve gerçekler
  Emperyalistler arası savaş pazarlığı
  Amerikalı ve Amerikancı generallerin savaş zirvesi
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş planları çerçevesinde Kürt devleti meselesine yeni yaklaşımlar
  Sermaye için ak, emekçiler için kara!
  Emperyalist savaş, seçimler ve Parti
  Esenyurt BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin faaliyetlerinden...
   Ankara Hüseyingazi BDSP çalışmalarından...
   Dikmen BDSP çalışmalarından...
   Adana BDSP çalışmalarından...
   İzmir'de BDSP bildirgesi dağıtımından...
   Seçimler yaklaşırken...
   İtalya bir kez daha milyonlarca emekçinin genel greviyle sarsıldı
   Sınıfa, Partiye ve Devrim'e Destek Gecesi
   Şan olsun 20 Ekim direnişine!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Sefaköy BDSP çalışmalarından...

Emekçiler BDSP’yi destekliyor

İnönü Mahallesi ve diğer mahallelerde “Çözüm ne seçimde ne mecliste! Çözüm devrimde ve sosyalizmde!” başlıklı bildirilerimiz ile Sefaköy-Esenyurt İşçi Kültür Evleri imzalı Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu’nun bağımsız sosyalist milletvekili adayını destekleyen bildirilerini dağıttık. Dağıtım sırasında bölgede yaşayan emekçi halkın materyallerimize ilgisi, sempatisi ve desteği oldukça olumluydu.

Yaptığımız sohbetlerde insanların baskı ve sömürüden, işsizlikten, yoksulluktan, yokluktan vb. uygulamalardan oldukça bıkmış ve nefret etmiş olduklarını gözlemledik. Bu öfke ve tepkinin bir sonucu olarak birebir ilişkilerimizde bize duydukları güveni tüm samimiyetleri ile ifade ettiler. Bu bizi daha çok motive etti, özgüvenimizi güçlendirdi.

Buradan aldığımız güç ve moralle emekçilere platformumuz etrafında örgütlenme çağrısı yaptık. Sorunlarımızın çözümü için toplumsal bir devrimin zorunluluğunu ve gerekliliğini anlattık. Gerçek kurtuluşun sosyalizmde gerçekleşeceğini ifade ettik. Bunun için bulunduğumuz her alanda örgütlenmek ve mücadele etmek gerektiğini belirttik. Tüm bu söylediklerimiz emekçiler tarafından destek gördü. Bazı emekçiler bizleri destekleyeceklerini, devrim ve sosyalizm davasına güç vereceklerini daha somut biçimde ifade ettiler.

BDSP çalışanları/SefaköyAnadolu Yakası
BDSP çalışmalarından gözlemler...

BDSP’nin seçim bildirgelerinin dağıtımının bir halkasını fabrika dağıtımları oluşturdu. Bildirgelerimizden onbinlercesini bölgemizdeki emekçilere ulaştırmış bulunuyoruz.

Emekçi semtlerinde oldukça farklı tepkiler aldık. Yoğun olarak aldığımız tepkilerin başında uzattığımız bildirgeleri almak istememeleri ya da aldıktan sonra küfür etmeleriydi. Tepkilerinin nedeni, kendilerine onyıllardır vaadler verip başa geçtikten sonra kendilerini unutan, yoksulluklarına yoksulluk katan düzen partilerinin sahtekarlıklarıydı. Emekçilerin olumsuz da olsa tepki vermeleri onlarla diyalog kurmanın bir imkanıydı. Bu tepkiyi veren herkesle sohbet edip tartışmaya çalıştık. Bildirgemizde yazanları okuyup anlattık. Bizlerin de kendileri gibi düşündüğünü ve aynı sorunları yaşadığını ifade ettik. Konuştuklarımızın birçoğu bizlere hak veriyordu, fakat gene de umutsuzdular. Umutsuz olanlar bizim yaptıklarımızın anlamlı olduğunu, ancak yalnız bırakıldığımız için fazla bir şey yapamayacağımızı söylüyorlardı. Bu söylemlere karşılık bizleri deteklerlerse çoğalacağımızı söylüyorduk.

Bizlerin sınıf devrimcisi olduğumuzu ve bildirgemizi anlayanlar ise iyi niyetli desteklerini sundular. Bazıları ise (bunlar daha çok düzen partilerinden hala medet umanlardı) “hayırlısı kim ise o gelsin başa” diyorlardı. Bizler de artık hayırlı olan hiçbir düzen partisi kalmadığını, bu düzenin partilerinden bir şey beklememeleri gerektiğini anlattık. Acılarının, yoksulluklarının kaynağının bu düzen ve partileri olduğunu, sorunlarını ise ancak örgütlenerek, mücadele ederek çözebileceklerini ifade ettik. Tüm bu söylediklerimize ilk tepki olarak çok olumlu cevaplar vermeseler de 4 Kasımlar’da bu sözlerimizi hatırlayacaklardır.

Emekçi semtlerinden sonra bildirgemizi fabrikalara ulaştırdık. 7 fabrikada dağıtım yaptık. Fabrika dağıtımları daha canlı ve coşkulu oldu. Yıllardır oralara farklı materyallerimizle gittiğimiz için sıcak bir ilgi ile karşılandık. İlk gittiğimiz fabrika Kurtköy sanayide bulunan bir metal fabrikasıydı. İşçiler hem bildirilerimize, hem de bizlere oldukça alışıktı. Fabrika mücadele geleneğinin olduğu bir fabrikaydı. Bildirgelerimizi oldukça coşkulu bir ilgiyle karşıladılar. Bildirgeyi es geçen bir işçiye, bir diğer işçi elimizden aldığı bildirgeyi “yoldaş sana evrakını getirmiş” diyerek uzattı. Ertesi gün için planladığımız 3-4 fabrika dağıtımını farklı yoğunluklarımızdan dolayı daha sonra yapmak durumunda kaldık. Yaptığımız 4 fabrika dağıtımında da olumlu tepkiler aldık. Bizleri tanıyan birçok işçi destekleyen sözler öylediler. İşçilerden birinin evine de bildirgemiz ulaşmış. Fabrikada tekrar karşılaştığımızda bizi evine davet etti.

Fabrika dağıtımlarımız devam edecek. İşçileri hem semtlerinde, hem de fabrikalarında kuşatmaya devam edeceğiz. İşçilerle yüzyüze gelmek, sınıfın partisinin politikalarını onlara taşımak oldukça heyecan verici. Kilometrelerce yol yürüsek de coşkumuz azalmıyor, tersine daha da artıyor. Çünkü bu çabalarımızın meyvesini toplayacağımızı biliyoruz. Bu da herşeye değer.

BDSP çalışanları/Anadolu YakasıGOP BDSP çalışmalarından...

Tüm coşkumuzla faaliyete yükleniyoruz!

Seçim kampanyamız tüm hızıyla sürüyor. Düzen partileri işçi sınıfı ve emekçileri etkileyebilmek için tüm gücüyle çalışıyor. Mitingler, afiş çalışmaları, basın açıklamaları, sahte vaadler... Herkes kendi cephesinden seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu olarak biz de seçimlere bakışımızı ortaya koymuş bulunuyoruz. Bu doğrultuda yoğun bir faaliyet içerisindeyiz.

İşçi ve emekçilere düzenin teşhirinin yanısıra programımızı anlatarak ve düzenin pisliklerinin ancak devrimle ortadan kalkacağını söyleyerek seçim çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurtuluşun sosyalizmde olduğunu anlatan her konuşma, dağıtılan her bildiri, emek harcanan her tartışma, işçi ve emekçilerle her buluşma, düzen ve onun seçim politikasına vurulan bir darbedir. Bu bilinçle çalışmalarımıza hız kazandırmış bulunuyoruz.

Yaklaşık 5 bin adet BDSP seçim bildirgesini GOP’daki işçi ve emekçilerle buluşturmanın heyecanı ile çalışmalarımız sürüyor. Dağıtım yaptığımız bölgelerde bildirgelerimize olan ilgiyi gözlemlemek mümkün. Düzen partilerinin hepsinin aynı programı olduğunu, meclise girmek ile sorunlarımızın çözülemeyeceğini anlatmaya çalışıyoruz. İlk önce bizi düzen partilerinden zannedip sinirleniyorlar; ardından bağımsız sosyalist adaylarımız var deyince bizi dinlemeye ve fikirlerini paylaşmaya başlıyorlar. Örneğin yaşlı bir teyze, “Ver bakalım oğlum okuyalım, bayağı uzun zaman oldu bir şeyler okumayalı” diyor.

Faaliyet yürüttüğümüz bölgede Kürt yoksul emekçileri yaşıyor. DEHAP’ın seçim bürolarının bulunduğu yerlere dağıtım yapıyoruz. Bildirilerimizle Kürt halkına da sesleniyoruz.

Bir lise öğrencisiyle sohbetimizi koyulaştırıyoruz. Bir genç kardeşimiz “düzen partilerinin hepsinin ne yaptığı ortada, bakalım siz ne diyorsunuz” diyerek bildirgemizi okumaya başlıyor.

Emekçi semtlerindeki yoksulluğu gördükçe sınıf kinimizle birlikte faaliyete daha çok yükleniyoruz. Bitirdiğimiz bir mahallenin ardından biraz soluklanıp yeni bir mahalleye giriyoruz. Burada da hızla dağıtımımızı bitiriyoruz. Bitirdiğimiz mahallenin sonunda bir esnaf “bize kalmadı mı?” diye sitemde bulunuyor. İşçi ve emekçilerle buluşmamızda gösterilen ilgi moralimizi daha da yükseltiyor. Bir mahallede genç bir grup bildirgemizi heyacanla okumaya başlıyor. Özellikle gençliğin ilgisi bize mutluluk veriyor. “Bu nedir? Ne dağıtıyorsunuz?” soruları arasında saat 20:00 gibi dağıtımımızı bitiriyoruz.

İşçi ve emekçilerin güzel günlere olan inancını çoğaltmaya çalışmanın, onları işçi sınıfının devrimci programı altında savaşmaya, mücadele etmeye çağırmanın onuruyla bölgeden ayrılıyoruz.

İşçi sınıfının devrimci programı altında birleşelim, savaşalım, kazanalım!

BDSP çalışanları/GOP