26 Ekim '02
Sayı: 42 (82)


  Kızıl Bayrak'tan
  Amerikan askeri olmamak için Amerikancı düzen partilerine oy verme, hesap sor!..
  BDSP bağımsız sosyalist adaylarının seçim bildirileri...
  Hazırlanan faiz ve savaş bütçesidir!
  Yıkım programlarını uygulama sırası yeni hükümette
  Boş vaadler ve gerçekler
  Emperyalistler arası savaş pazarlığı
  Amerikalı ve Amerikancı generallerin savaş zirvesi
  Emperyalist savaş karşıtı eylemlerden...
  Savaş planları çerçevesinde Kürt devleti meselesine yeni yaklaşımlar
  Sermaye için ak, emekçiler için kara!
  Emperyalist savaş, seçimler ve Parti
  Esenyurt BDSP çalışmalarından...
  BDSP'nin faaliyetlerinden...
   Ankara Hüseyingazi BDSP çalışmalarından...
   Dikmen BDSP çalışmalarından...
   Adana BDSP çalışmalarından...
   İzmir'de BDSP bildirgesi dağıtımından...
   Seçimler yaklaşırken...
   İtalya bir kez daha milyonlarca emekçinin genel greviyle sarsıldı
   Sınıfa, Partiye ve Devrim'e Destek Gecesi
   Şan olsun 20 Ekim direnişine!..
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
TMMOB’un Ankara mitingine 2500 kişi katıldı...

“Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”

TMMOB 20 Ekim Pazar günü Ankara merkezli bir miting düzenledi. “Savaşa karşı sesimizi yükseltmek için; bağımsızlık, demokrasi ve barış için; halkımızın insanca yaşaması için; ülkemize, mesleğimize, geleceğimize sahip çıkıyoruz!” diyen mühendis ve mimarlar birçok ilden Ankara’ya gelerek sloganlarını haykırdılar.

Miting saat 10:00’da Toros Sokak’ta kitlenin toplanmasıyla başladı. Buradan Abdi İpekçi Parkı’na doğru yürüyüşe geçildi. TMMOB’a bağlı bütün mühendis ve mimar odaları pankartlarını açtılar. Ankara’dan KESK, TÜMTİS, Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu (BDSP) ve Atılım gazetesi de pankartları ve sloganlarıyla mitinge destek verdiler.

Genel olarak mühendis ve mimarların hem pankartları hem de sloganları savaş karşıtlığını vurguluyordu. Ancak mitingte yeterli çoşku yoktu. 2500 civarı bir katılımın olduğu mitingte, kitlenin yarıdan fazlasını Makina Mühendisleri Odaları oluşturdu. Eylem boyunca sık sık atılan sloganlar şunlardı; “Direne direne kazanacağız!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Savaşa hayır, yaşasın halkların kardeşliği!”, “Küresel saldırıya küresel direniş!”, “Baskılar bizi yıldıramaz!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”.

Alana girildikten sonra yapılan konuşmada 18 Ekim Cuma gecesi TEDAŞ görevlisi olarak çalışan Hasan Balıkçı’nın, kaçak elektirik kullandığı gerekçesiyle Adana’da bir fabrika sahibinin elektiriğini kestiğini ve bundan dolayı da fabrika sahibinin onu Urfa’ya sürgüne gönderttiği ve arkasından da öldürttüğü söylendi. Cenazesinin Adana’dan kaldırılmakta olduğu belirtilerek Hasan Balıkçı şahsında mücadelede hayatlarını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu. Arkasından yapılan konuşmalar ve söylenen şarkılardan sonra eylem sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/AnkaraEP İstanbul Bileşenleri’nden
“Savaşa hayır!” eylemi...

Emek Platformu İstanbul Bileşenleri, 24 Ekim Perşembe günü, emperyalist savaş ve saldırganlığı protesto eden bir basın açıklaması düzenlediler. Taksim’deki TÜYAP önünde düzenlenen eyleme yaklaşık 200 kişi katıldı.

“Emek Platformu İstanbul Bileşenleri” yazılı pankartın açıldığı eylem, atılan sloganlara katılımın az olması ve dağınıklık nedeniyle oldukça sönük başladı. Bu da platformu oluşturan temsilcilerden bir çoğunun savaş kaşıtı eylemi, DEHAP’ın “seçim çalışması” olarak değerlendiren tutumlarından kaynaklanıyordu.

Ancak Belediye-İş, TEKSİF ve Haber-İş’e bağlı işçi ve emekçilerin “Savaşa hayır!”, “Kahrolsun ücretli kölelik düzeni!” Belediye-İş Sendikası ve TEKSİF Sendikası Bakırköy Şubesi imzalı pankart ve sloganlarla alana girmesiyle eylem canlılık kazandı. Daha disiplinli ve düzenli bir duruş sergileyen işçiler sık sık “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Savaşa değil emekçiye bütçe!”, “Savaşa karşı genel grev, genel direniş!”, “Savaşa karşı sokağa, eyleme, genel greve!”, “Katil Şaron, Katil Bush!”, “Amerikan askeri olmayacağız!” sloganlarını haykırdı. Eylemde ayrıca “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “ABD için dün Kore’de, bugün Irak’ta ölmek istemiyoruz!”, “Savaş; işsizlik, açlık demektir!”, /ABD Ortadoğu’dan elini çek!” yazılı çok sayıda döviz taşındı.

“Savaşa hayır” başlıklı basın metinin DİSK Merkez Bölge Temsilcisi ve Emek Platformu Dönem sözcüsü Ali Cancı okudu. Sık sık sloganlarla kesilen açıklamada, “Amerika’nın Ortadoğu’daki vahşi saldırganlığı teşhir edilerek, “Emekçiler olarak bu kirli, hain savaşa karşı durmak zorundayız” denildi. Emek Platformu’nun da içinde bulunduğu Savaşa Karşı Barış Girişimi’nin 1 Aralık’ta İstanbul’da düzenlemeyi planladığı “Savaşa hayır!” mitinginin duyurusu ve çağrısı yapıldıktan sonra eylem sona erdi.

SY Kızıl Bayrak/İstanbulGençlik Beyazıt Meydanı’ndan haykırdı!

“Amerikan askeri olmayacağız!”

Üniversite gençliği olarak ABD’nin kirli ve haksız savaş çığırtkanlığını ve bu savaşa destek veren tüm düzen partilerini protesto ettik.

ABD, çıkarı için Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye çalışırken, gençlik gür bir sesle emperyalistlerin güdümündeki bu savaşa karşı çıktığını haykırdı.

23 Ekim günü saat 13:00’de yaklaşık 300 kişi “Savaşa hayır!” pankartı ile Beyazıt otobüs duraklarından meydana doğru yürüyüşe geçti. Aynı anda İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nden de yaklaşık 200 öğrenci “Savaş partilerine oy yok!” pankartı ile Beyazıt Meydanı’na geldi. Meydanda iki grup birleşti.

Eylemde “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, “Her yer Filistin hepimiz Filistinliyiz!” ve “Irak halkı yalnız değildir!” sloganları atıldı. Basın açıklamasında şunlar söylendi:

“... Biz üniversiteli aydın gençler olarak diyoruz ki;

“Savaş rüzgarları kapitalizm değirmenlerini en iyi çeviren rüzgarlardır. Ama bu değirmenlerde öğütülen hep halklar olmuştur.
“Polislerinizden ve soruşturmalarınızdan korkmuyoruz.

“Bizler emperyalizmin askerleri ve kurtlar sofrasının piyonları olmak istemiyoruz.

“Bizler masa başında ve devletlerin gündelik çıkarları gereği ilan edilen sahte barışlara kanmıyoruz ve gerçek barışı halkların mücadelesi kazanacaktır.

“Türkiye’nin bu kirli savaşa alet olmamasını ve NATO üslerinin kapatılmasını istiyoruz!

“Ve bizler savaşsız bir dünya istiyoruz, özgürlük istiyoruz! Alacağız!”

Beyazıt ve Hernepeş marşı okunduktan sonra sloganlarla üniversite kampüsüne dönüldü.

Ekim Gençliği olarak eylem öncesi yaptığımız tartışmalar sonucu “Savaşa hayır!” yazılı pankartı “Emperyalist savaşa hayır!” şeklinde değiştirtmiştik. Ancak Üniversite Koordinasyonu pankartı ilk hali ile alana getirdi.

Ekim Gençliği/İstanbulKızılay’da üniversite öğrencileri haykırdı:

“Tommy Franks defol!”

ABD’nin Irak’a yönelik savaş hazırlıkları hızla sürerken ABD’li generaller de pazarlık turlarına çıktılar. Bu çerçevede Ankara’ya gelen Tommy Franks üniversite öğrencilerinin protestosu ile karşılandı. Ekim Gençliği, Öğrenci İnisiyatifi, Öğrenci Koordinasyonu ve Kaldıraç okurları tarafından organize edilen eylem öncesi ve sonrası polis önlemleri son derece abartılı bir görünüm sergiliyordu.

21 Ekim Pazartesi günü saat 12:30’da Ziya Gökalp Caddesi üzerinde toplanan 70-80 kişilik öğrenci grubu hemen çember içine alındı. “ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” vb. sloganlarının atıldığı eylem, sınırlı sayıda öğrencinin katılımına rağmen coşkulu bir havada geçti. Polis çemberine alınan gruba dahil olmak isteyen birçok öğrenci de ancak eylem sona ererken bunu başarabildi. Eylem boyunca polis şefleri saldıracaklarını ve eylemin derhal bitirilmesi gerektiğini söylediler. Eylem polisin tüm baskısına rağmen basın açıklaması okunduktan ve sloganlar atıldıktan sonra bitirildi.

Cebeci yönüne doğru yürüyüşe geçen öğrenciler buradan Yüksel Caddesi’ne doğru yine sloganlar eşliğinde yürüdüler. Burada yol boyunca “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Marks, Engels, Lenin, yaşasın devrim ve sosyalizm!” sloganları atıldı. Ayrıca eylem sırasında ve sonrasında yoğun bir biçimde Ekim Gençliği imzalı kuşlama yapıldı.

Oldukça sınırlı bir zaman içerisinde ve neredeyse hiçbir önçalışma yapılmadan örgütlenen bu eylem, üniversite öğrencileri cephesinden ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine bir yanıt oluşturması bakımından anlamlıydı. Bileşenlerinin bu kadar sınırlı olması ise, gençlik dergilerinin sayfalarında yazılanlarla bir çelişki oluştursa da, bu yazılanların anlamını ve sınırlarını bilen bizler için şaşırtıcı olmamıştır.

Biz Ekim Gençliği olarak ABD’nin savaşına ve bu emperyalist savaşa bizi sürükleyen işbirlikçi sermaye iktidarına karşı mücadelemizi kararlılıkla ve tüm hızıyla sürdüreceğiz.

Ekim Gençliği/AnkaraEmperyalist savaş karşıtı eylemler...

İzmir’de hukukçuların eylemi...

“ABD dünya tarihinin gördüğü en amansız terörist”

18 Ekim günü Konak Adliyesi önünde biraraya gelen yaklaşık 150 ÇHD üyesi, ABD emperyalizminin savaş çığırtkanlığını protesto etti. ÇHD adına konuşan Av. Mustafa Ufacık’tan sonra söz alan ÇHD İzmir Şube Sekreteri Mert Saraçoğlu şunları söyledi: “Eğer terörizme karşı gerçek bir savaşım yürütülecekse, bu mücadele dünya tarihinin gördüğü en amansız teröriste, ABD emperyalizme karşı verilmelidir. ABD saldırganlığı bir an önce durdurulmak isteniyorsa, uluslararası ceza mahkemesinin yargı yetkisini bir an önce tanıması sağlanmalıdır.”

Basın açıklamasının ardından toplanan yüzlerce imzayı TBMM’ye göndermek için Konak Adliyesi’nden Konak Postanesi’ne doğru yürüyüşe geçen avukatlar, “Savaşa hayır!”, “Kahrolsun ABD emperyalizmi!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganlarını haykırdılar. İmzaların gönderilmesinin ardından eylem alkışlarla bitirildi. (SY Kızıl Bayrak/İzmir)

İzmir’de sağlıkçıların eylemi...

“İMF politikalarına ve savaşa hayır!”

SES İzmir Şubesi, TTB, Diş Hekimleri Odası, Eczacılar Odası tarafından 22 Ekim günü Konak Sümerbank önünde İMF politikalarına ve savaşa karşı bir basın açıklaması yapıldı. “İMF politikalarına ve savaşa hayır!” yazılı SES pankartının açıldığı eylemde, “Savaşa hayır!”, “Sağlığa-halka bütçe!”, “ABD askeri olmayacağız!” sloganları atıldı.

Yapılan konuşmalarda; “Sandıkta İMF seçmeni, savaşta Amerikan askeri olmayacağız”, “Ülkemiz özgür olsun, savaş olmasın, insanlar ölmesin” denilerek “Savaşa hayır!” sloganları eşliğinde güvercinler uçuruldu. (SY Kızıl Bayrak/İzmir)

Adana İHD’de basın açıklaması...

“Yaşasın halkların kardeşliği!”

23 Ekim’de İHD Adana Şubesi tarafından ABD’nin Irak’a saldırısını protesto etmek için bir basın açıklaması düzenlendi. Açıklamaya ÖDP, Halkevleri ve sosyalist basın çalışanları katıldı.

Katılımın düşük olduğu eylemde okunan açıklamada; ABD emperyalizminin Irak’a müdahalesinin gerisinde bu ülkede bulunan petrol ve doğalgaz kaynakları olduğu, Türkiye’nin bu saldırı için Adana’daki İncirlik Üssü’nü Amerika’nın hizmetine açtığı ve bunun Amerika’nın saldırısının desteklenmesi anlamına geldiği vurgulandı. Ayrıca 4 bin askerin Irak’a gönderildiği, bunun üç-beş kuruş ekonomik vaad karşılığı yapıldığı dile getirildi ve ‘91 yılındaki Körfez Savaşı’nın sonuçları anlatıldı.

Eylemde “ABD askeri olmayacağız!”, “Kahrolsun ABD, kahrolsun emperyalizm!”, “Yaşasın halkların kardeşliği” ve “Emperyalist savaşa hayır!” sloganları atıldı. (SY Kızıl Bayrak/Adana)ODTÜ’de “Emperyalist savaş hayır!” eylemi...

ODTÜ’de 22 Ekim Salı günü ABD’nin Irak’a yönelik savaş planları protesto edildi. ODTÜ Paralı Eğitime Hayır Platformu tarafından yapılan çağrıyla bir araya gelen, Ekim Gençliği’nin de içinde bulunduğu çeşitli gruplar, emperyalist savaş ve saldırganlığa karşı bir eylem örgütleme kararı aldılar.

Oldukça sınırlı bir ön hazırlık çalışması ile gerçekleştirilen eyleme 100 kadar öğrenci katıldı. “Emperyalist savaşa hayır!” yazılı imzasız pankartın taşındığı eylemde, “ABD askeri olmayacağız!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “Katil şaron Filistin’den defol!”, “Her yer Filistin hepimiz Filistinli’yiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği” sloganları atıldı.

Hazırlık bölümü önünde alkışlarla başlayan eylem coşkulu bir hava ile yemekhane önüne kadar sürdü. Burada yapılan bir açıklamayla Türkiye’nin Amerika’nın savaşında gençliğin kanını para karşılığı pazarladığı ancak gençliğin bu kirli pazarlığı bozacağı, ABD için ölmeyeceği ve öldürmeyeceği ifade edildi. Slogan ve alkışlarla eylem sona erdirildi.

ODTÜ/Ekim GençliğiGülüşler donar

Napalm gölgeli sabahlarında İstanbul’un
yeşil başlı çekirgeleri zıplar.
Böcekler çekilir yavaş yavaş,
toprağın altına doğru.
Ve serçeleri erken uyanır,
sonra... sarıya çalar
yeşil ve al.
Uzaklarda bir sevgili ağlar,
ah! kötüye gidiyor zaman.
Savaş olursa...
Yaralanır yavru serçe
belki de ölür.
Sarışın, esmer ve kumral bebeler
yanar, kül olur.
Kasaları dolar tacirlerin
kadınlar katıksız,
ağlar...
Ve kundaktaki bebelerin
gülüşleri donar.

Rahime Henden