11 Mayıs'02
Sayı: 18 (58)


  Kızıl Bayrak'tan
  1 Mayıs sonrasında artan görev ve sorumluluklar
  Lastik sektöründe greve doğru...
  Safları sıklaştır, gücünü birleştir!
  SASA ile dayanışmayı yükselt!
  Sermayenin "esnek üretim" saldırısı
  İşçi sağlığı ve iş güvenliği için birleşip örgütlenmeliyiz!
  Kapitalizmin kâr hırsı ve sendika ağalarının ihaneti
  Eski bohçalar yeniden açılıyor
  1 Mayıs ve kamu emekçileri hareketi alanında devrimci görevler
  Kadın sorunu ve feminst yanılgılar
  Kürdistan devrimi ile Türkiye devrimi arasındaki ilişkiler üzerine düşünceler-2
  Emperyalizmin kıskacında Ortadoğu
  Siyonizm ve uluslararası emperyalizm
   Almanya'da Yahudi, İsrail'de Filistinli olmak
   İsrail barışı üzerine
   Bir neo-liberal ırk ve kültür ayrımcısının ölümü
   Almanya: Metal işçilerinin grevi sürüyor
   Bir kararın anlattıkları
   Bilinçli, inançlı ve soluklu devrimci Hatice yoldaşı andık...
   Denizler'in devrimci geleneği yaşıyor!
   Sınıf çalışmasında yaratıcılık ve bir deneyim
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan

* Bu, 1 Mayıs’ı takip eden ikinci sayımız. Oldukça yaygın ve kitlesel eylemlerin gerçekleştirildiği bir 1 Mayıs için, yayınlamış olduğumuz haber ve değerlendirmelerle yetinmememiz gerektiği açıktır. Kişisel gözlem ve değerlendirmelerin de aktarılabilmesi gerekiyor. Bunlar hem okurun farklı illerdeki eylemlerle ilgili bilgilenme ihtiyacı için gerekli, hem de daha ayrıntılı değerlendirmeler yapabilmek ve 1 Mayıs sonrası mücadelede yararlanabilmek için. Tüm okurlarımızdan, öncelikle de çeşitli illerde çalışmalar yürüten yoldaşlarımızdan 1 Mayıs eylemlerine ilişkin gözlem ve değerlendirmelerini bekliyoruz.

Bu gözlemlerde, mümkün olduğunca çeşitli siyasi çevrelerin, işçi ve memur sendikalarının katılımları, duruşları, öne çıkardıkları şiarlar hakkında ayrıntı bulunmasında yarar var.

* * *

Türk-İş Başkanlar Kurulu'nun almış olduğu bir eylem kararı var. Diğer yandan, B. Meral’in zorunlu emeklilik konusunda hükümetle bir anlaşmaya (demek ki yeni bir satışa) imza attığı da biliniyor. İMF’nin direktifieriyle alınan yeni bir kararla, zorunlu emekliliğin kamu çalışanlarına da uygulanacağı açıklanmış bulunuyor. Gerek Türk-İş Başkanlar Kurulu’nun eylem kararı, gerekse de kamu çalışanlarına yönelik bu yeni saldırı, bu kesimlerde belirli bir hareketlenmenin beklenmesi gerektiğine işaret ediyor. 1 Mayıs’ta ortaya çıkan tablo yeterince değerlendirilebilirse eğer, kitlelerdeki mücadele istek ve ihtiyacına bir yanıt vermek gerektiği anlaşılacaktır. Bu yanıt ise, önemli oranda sınıf devrimcileri tarafından verilmek zorundadır. Devrimci görevlerimize daha sıkı sarılmanın zamanıdır. Gerek Türk-İş, gerekse kamu emekçileri cephesinden süreç ikkatle takip edilmeli, mücadelenin yükseltilebilmesi için gereken devrimci müdahale zamanında ve yerinde yapılabilmelidir.

* * *

1 Mayıs eylemleri, Türkiye’de işçi ve emekçi kitlelerin emperyalist saldırıların salt kendilerine yönelik olanına değil, komşu halklara karşı olanlara da oldukça duyarlı yaklaştığını bir kez daha göstermiş oldu. Filistin halkıyla dayanışma şiarları, bu yılki kutlamaların öne çıkan siyasi yanlarından biriydi. İsrail’in yeni saldırılara hazırlandığı şu günlerde, kitlelerin bu hassasiyetini dayanışma eylemlerine taşımaksa devrimci faaliyetimizin asıl görevlerinden biri olmaya devam ediyor.

* * *

1 Mayıs'ın hemen ardından Ankara’daki okurlarımıza karşı ev baskını ve gözaltı terörü gerçekleştirilmiştir. Çok önce düzenlenen bir Newroz etkinliği bahane edilerek yürütülen bu saldırı sonucu gözaltına alınan okurlarımız bilahare savcılık tarafından serbest bırakılmış bulunuyor. Kesintisiz ve etkin bir faaliyet için, düşman cephesinden yürütülen bu ve benzeri saldırılara karşı tavrımız biliniyor. Komünistler bugüne kadar düşman saldırıları karşısında yılmadı. Bundan sonra da yılmayacaktır.