20 Nisan'02
Sayı: 15 (55)


  Kızıl Bayrak'tan
  ABD'nin İsrail'le tarihsel suç ortaklığı
  Cenin'de katliam ve direniş!
  Cenin ilk değil
  Cenin'in ölümsüz kahramanları
  Filistin halkıyla dayanışma eylemleri sürüyor...
  1 Mayıs'ta alanlara çıkalım, mücadeleyi yükseltelim!
  Avrupa'da Filistin halkıyla dayanışma eylemleri
  F tipi hücre karşıtı eylem ve etkinlikler...
  Üniversite gençliğinin eylemlerinden...
  Hakların güvencesi örgütlü mücadeledir!
  Ey Şaron, sözüme kulak ver!
  İntifada'yı küreselleştirmek için Filistin Direnişi'nin dersleri
  1 Mayıs faaliyetlerimizden...
   1 Mayıs'ta mücadele alanlarına!
   Ankara Öncü İşçi Platformu Bülteni'nden...
   Esenyurt İşçi Bülteni'nden...
   KESK Genel Kurulu üzerine röportaj...
   İtalya'da milyonlarca işçi genel grev yaptı
   Venezüella'da ABD fiyaskosu...
   Tasfiyecilikte final!..
   Hatice Yürekli yoldaşın anısına...
   Mamak İKE Nisan ayı etkinliklerinden...
   Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Temel ve güncel taleplerimizi haykırmak,
baskı ve sömürüye karşı
güçlerimizi birleştirmek için

1 Mayıs’ta alanlara çıkalım,
mücadeleyi yükseltelim!

İşçiler, emekçiler, gençler!

Birliğin, dayanışmanın ve mücadelenin günü 1 Mayıs yaklaşıyor.

Bu yıl her zamankinden daha azgın saldırılarla karşılıyoruz Mayıs’ı.

Emperyalist-kapitalist barbarlık gemi azıya almış durumda. Bütün ülkelerin işçi sınıfları, emekçi kitleleri ve gençliği, tekellerin yeni dünya düzeninin köleleri haline getirilmek isteniyor. Bunun için ülkeler derin bir borç batağına sürükleniyor, halklar iktisadi-sosyal yıkıma uğratılıyor. Yıllardır süren bu saldırıya şimdi bir de askeri saldırganlık eklenmiş durumda. 11 Eylül’le birlikte ezilen sınıflara ve halklara karşı “haçlı seferi” başlatan emperyalist dünya, önce Afganistan’ı şimdi de Ortadoğu’yu kana buladı. Ancak bu savaş ne Afganistan ve ne de Filistin ile sınırlıdır. Emperyalist haydutların şefi ABD’nin her fırsatta ilan ettiği gibi, dünya çapında ve uzun sürecek bir savaştır planlanan. Taa ki, tüm ezilen sınıflar ve halklara boyun eğdirilinceye kadar. Emperyalistlerin niyeti ve hedefi işte budur.

Peki, boyun eğecek miyiz?

Bizleri sindirmelerine, teslim almalarına ve köleleştirmelerine izin verecek miyiz?

Bizleri sindirmek ve teslim almak için uyguladıkları Filistin soykırımına göz yumacak mıyız?

Bu köleleştirme operasyonuna izin vermeyeceğimizi, tüm dünyada ve bir ağızdan haykıracağımız gündür 1 Mayıs.

1 Mayıs günü tüm dünyada işçiler, emekçi sınıflar ve gençlik, baskı ve sömürüye, yıkım saldırılarına, emperyalist saldırganlık ve savaşa karşı güçlerini birleştirecek, mücadeleyi yükseltecekler. Özelleştirmelere, işsizleştirmelere, borç soygununa karşı, Filistin halkıyla dayanışmak için alanlara çıkacaklar. Türkiye’de de güçleri birleştirmenin, dayanışmayı güçlendirmenin ve mücadeleyi yükseltmenin zamanıdır.

Türkiye işçi sınıfı, yıllardır İMF-TÜSİAD yıkım programları altında inletildiği yetmiyormuş gibi, şimdi de Amerikan emperyalizminin maşası bir iktidar tarafından Ortadoğu’nun kardeş halklarına karşı savaşa sürüklenmek, gençlerimiz Amerikan askeri yapılmak isteniyor. Eğitimsiz ve işsiz bırakıldıkları yetmiyormuş gibi, bir de emperyalist kirli savaşlarda ölmeye-öldürmeye mahkum edilmek isteniyor.

İşçi ve emekçi kardeşler, gençler!..

Emperyalizmin işçi sınıfları ve halklar üzerindeki kirli hesaplarını bozmak için,

Özgürlük ve eşitlik özlemlerimizi haykırmak için,

Sömürü ve zulme karşı güçlerimizi birleştirmek için,

1 Mayıs’ta alanlara çıkalım, mücadeleyi yükseltelim!

Kahrolsun kapitalist sömürü düzeni!
Kahrolsun emperyalizm!
Yaşasın bağımsız sosyalist Türkiye!
Yaşasın işçilerin birliği, halkların kardeşliği!
Yaşasın 1 Mayıs!
Yaşasın sosyalizm!