ARSIVANA SAYFA
 
17 Mart '01
SAYI:10
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Biricik gerçek alternatif işçi sınıfı partisinin devrimci programıdır
Krizin faturası kapitalistlere
Kriz ve burjuva siyasetinin iflası
Kriz: Nedenler ve sonuçlar, eğilimler ve yaklaşımlar
KOMSA'da işçi kıyımı
Çukobirlik işçilerinin grev kararlılığı
Ankara Sağlık Platformu'nun açıklaması
8 Mart etkinlikleri
Öncü İşçi İnisiyatifi’nin 8 Mart etkinlikleri
Kurtköy halkının gözünden 8 Mart ve gösterdikleri..
Saldırıya karşı işçi emekçi barikatı!
İTÜ'de yemek boykotu sürüyor
Gazi anması
Ölüm Orucu sürüyor!
Kayıpların akıbeti açıklanmalı
Bir tutsak annesinden açık mektup...
Dortmund'ta faşizme karşı 25 bin kişilik yürüyüş gerçekleşti!
Yurtdışı'nda 8 Mart etkinlikleri
Direnişçilerden mektuplar
"Okkan'ı JİTEM öldürdü"
Mücadele Postası


Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 

İstanbul’da 8 Mart mitingi...

Onbini aşkın kadın ve erkek emekçi...

8 Mart’ta onbini aşkın kadın ve erkek emekçi İstanbul’da alanlara çıktılar. Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, İMF politikalarını, sermayenin azgınlaşan saldırılarını ve F tipi hücre saldırısını protesto ederek öfkelerini haykırdılar. Geçen yılki 8 Mart mitingine oranla daha kitlesel ve coşkuluydu.

Sabah saatlerinde Perpa önünde toplanıldı. Daha sonra kortejler halinde Abide-i Hürriyet Meydanı’na doğru yürüyüşe geçildi. En önde, 8 Mart Platformu’nun “Kadınlara yönelik şiddete, tecrite, yoksulluğa ve ayrımcılığa karşı 8 Mart 2001’de kadınlar” pankartı yeralıyordu. Mitinge hayli kitlesel katılan HADEP’li kadınlar “barış” ve “demokratik Türkiye” gündemli sloganlarla yürüdüler. KESK, SES Bakırköy Şubesi ve Basın-iş Eyleme pankartlarıyla katılan sendikalardı. Devrimciler ise 8 Mart’a yönelik taleplerin yanısıra F tipi cezaevleri ve Ölüm Oruçlarıyla ilgili pankart ve dövizler taşıdılar. Öne çıkardıkları sloganlar da aynı içerikteydi. Yasal sol partiler de mitinge katıldılar.

Saat 12.30’da tüm kortejlerin alana girmesiyle program başladı. Program kürsüden hem Türkçe hem de Kürtçe sunuldu. EKB adına sözalan konuşmacı, F tipi cezaevleri, gözaltında taciz ve tecavüz ekseninde bir konuşma yaptı. Bunun sorumlusu olan devlet görevlilerinin yargılanmasını istedi. Bu konuşmanın ardından kitle “Tecavüzcü polisler hesap verecek!” sloganını attı. Bunun üzerine kitleyi kuşatan polisler, kendilerinin kışkırtıldığını söyleyerek, program bitene kadar kürsünün arkasında binbir zorluk çıkardılar.

Yürüyüş ve miting boyunca, “Yaşasın kadın dayanışması!”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!”, “Yaşasın 8 Mart, yaşasın sosyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Yaşasın Ölüm Orucu direnişimiz!” sloganları atıldı.

Yeni Demokrat Kadın adına konuşan konuşmacı, F tipi tecrite karşı çıktıklarını belirterek, tutsaklarla görüşmelerin başlatılmasını ve cezaevlerinin sivil denetimlere açılmasını talep etti. KESK’li kadınlar adına kürsüye çıkan konuşmacı ise, “dünya üzerinde en fazla kadınların sömürüldüğünü, kadınların çalışma koşullarının çok kötü olduğunu ve Türkiye’de İMF politikalarıyla da bunun devamlı olarak katlandığını ortaya koyan bir tablo çizdi, tüm ezilen kadınları mücadeleye çağırdı.

Nilüfer Akbal, Çiçek gibi sanatçılar türküleriyle kitleyi coşturdular.8 Mart’ta Ankara...

“Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!”

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Abdi İpekçi Parkı’nda yapılan mitinge 500 kişi katıldı. Miting, KESK, Halkevleri, İHD Ankara Şubesi Kadın Komisyonu, EKB, HADEP, ÖDP ve EMEP Ankara İl Örgütleri kadın kolları, Barış Kültür ve Sanat Merkezi, ODTÜ-DER Girişimi Kadın Komisyonu, AÜ-EBF Kadın Oluşumu, PSAD 2 Temmuz Kültür Vakfı ve THYD-DER'in oluşturduğu 8 Mart Kadın Platformu tarafından düzenlendi.

Yapılan konuşmalar ve basın açıklamasında, emekçi kadının dünya ve Türkiye’deki durumu anlatıldı. F tiplerinde süren Ölüm Orucu direnişine ise şöyle bir değinildi. 19 Aralık’ta şehit düşen ve hala direnişte olan kadınlar anlatılırken, direnişi ve talepleri konu edilmedi.

Alanda yoğun bir polis ablukası vardı. Polis kürsü üzerinden açılan dövizlere ve atılan sloganlara sürekli müdahale etti. “Yaşasın örgütlü mücadelemiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Eşit işe eşit ücret!”, “Cinsel, ulusal, sınıfsal sömürüye son!” en sık atılan sloganlardı. Devrimcilerin bir arada bulunduğu kitle, F tipi gündemli sloganları sıklıkla attı. Ancak kürsüden bu sloganlar atılmaması yönünde sık sık müdahaleler yapıldı.

Kızıl Bayrak/Ankara8 Mart’ta Gebze’de polis terörü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Gebze Kadın Platformu tarafından Cumhuriyet Alanı’nda yapılmak istenen basın açıklaması, polisin yoğun ablukası ve baskısı sonucu gerçekleşemedi.

Polis, ÖDP, HADEP, EMEP, CHP ve Eğitim-Sen şube binalarının çevresini kuşatarak, basın açıklamasına katılmak isteyenleri gözaltına aldı. Saat 13:00’de ÖDP binasında başlayan gözaltı HADEP binası önünde de devam etti. Basın açıklamasına katılmak isteyen 41 kişi gözaltına alınarak Merkez Karakolu’na götürüldüler. Yapılan GBT araştırması sonucunda 39 kişi adliyeye sevk edildi. İfadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar.

Kızıl Bayrak/Gebzeİzmir: 8 Mart alanlarda kutlandı

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü, İzmir’de 3 bini aşkın kitlenin katılımıyla kutlandı. Bornava Spor Tesisleri önünde biraraya gelmeye başlayan kitle, polis tarafından didik didik arandı. Bazen tacize varan aramalar sırasında bazı pankartlara, dövizlere ve resimlere el konuldu..

Yürüyüş, tertip komitesince belirlenen sıralamaya uygun olarak kortejlerin oluşturulmasıyla başladı. Bornova Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayan yürüyüşte, İHD, HADEP, EMEP, TAYAD-Der, Barış Anaları İnisiyatifi, Dicle Kadın Kültür Merkezi, MKM, EKB, Göç-Der, KESK, Yurtsever Öğrenciler ve Kadın Eylem Birliği pankartları taşındı.

Mitinge Sosyalist Kadın İnisiyatifi imzalı pankartla katılma kararı alan Kızıl Bayrak, Devrimci Demokrasi, Özgür Gelecek ve Odak okurları, pankarta el konulması üzerine EKB korteji arkasında kendi dövizleriyle yürüdüler.

Katılımcıların büyük çoğunluğunu HADEP’li kadınlar oluşturuyordu. Mitingte ilk konuşmayı tertip komitesi adına Av. Birgül Değirmenci yaptı. 8 Mart’ın tarihçesine değinen Değirmenci; F tipi cezaevlerine, kadınların yaşadığı çifte sömürüye, Kürt kadınlarının yaşadığı sorunlara, kayıplara, OHAL vb. anti-demokratik uygulamalara dikkat çekti. Ardından tutsak aileleri adına söz alan bir tutsak yakını, sürmekte olan F Tipi vahşetinden söz ederek, insanları duyarlılığa çağırdı. Barış Anaları İnisiyatifi adına yapılmak istenen Kürtçe konuşma önce engellenmek istendi. Fakat daha sonra izin verildi ve Kürtçe konuşma yapıldı.

Eylemde; “Ulusal, sınıfsal, cinsel sömürüye son!”, “F tipi ölümler istemiyoruz!”, “Hücre ölümdür istemiyoruz!”, “Savaşa hayır, barış hemen şimdi!”, “Kayıplar bulunsun, hesap sorulsun!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Kadın erkek el ele, sokağa eyleme mücadeleye!”, “Yaşasın Ölüm Orucu direnişimiz!”, “F Tipine değil emekçiye bütçe!”, “Yaşasın 8 Mart, yaşasın mücadelemiz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kurtuluş yok tek başına ya hep ya hiç birimiz!” sloganları atıldı.

Miting Koma Avzem’in türküleriyle sona erdi.

Kızıl Bayrak/İzmir8 Mart’ta Adana...

“8 Mart ruhuyla hücreleri parçala!”


8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Adana’da, Adana Kadın Platformu tarafından düzenlenen bir mitingle kutlandı. Mitinge yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Mimar Sinan Açıkhava Tiyatrosu’nda toplanan kitle saat 12:00’de yürüyüşe geçti. KESK’in katılımının oldukça sınırlı olduğu mitinge işçi sendikaları katılmadılar. Yalnızca DİSK’e bağlı Emekli-Sen’in katılımı gözlendi. HADEP'in kitlesel katılımı dikkat çekti. TUYAB ve Dayanışma-Der “8 Mart ruhuyla hücreleri parçala!” pankartıyla yürüyüşe birlikte katıldılar.

Yürüyüş boyunca Ölüm Orucu Direnişi ve hücrelerle ilgili sloganlar coşkuyla atıldı. “8 Mart ruhuyla hücreleri parçala!”, “Yaşasın Ölüm Orucu direnişimiz!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Katil devlet hesap verecek!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Hücreleri parçala tutsaklara sahip çık!”, “Anaların öfkesi katilleri boğacak!”, “Zafer direnen tutsakların olacak!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”, “Hücrelere değil emekçiye bütçe!”, “Cinsel, sınıfsal, ulusal sömürüye son!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” sloganları sıklıkla atıldı.

Alana gelindiğinde bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Adana Kadın Platformu günün anlamı ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı. Ardından KESK adına Nazan Eroğlu hükümetin uyguladığı İMF politikalarını eleştiren bir konuşma yaptı. Müzik dinletisinin ardından miting sona erdi.

Kızıl Bayrak/Adana