ARSIVANA SAYFA
 
16 Aralık '00
SAYI: 47
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
İlerici ve devrimci güçler tarihi bir sorumlulukla yüzyüzeler
Kanlı operasyona karşı devrimci direniş!
Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!
Faşist terör örgütünün “isyan” provası
EP sözcüleri devrimci tutsakları mücadeleyi bırakmaya çağırdılar
İlerici sendikacılardan Ölüm Orucu’na destek eylemi
Antalya’da F tipi protestoları yaygınlaşıyor
Ölüm Orucu’nu destekleme etkinliklerinden notlar
Hücre karşıtı muhalefet güçleniyor
İzmir’de hücre karşıtı eylemler
Kirli dilini direnişimizden uzak tut!
Yaşamın her alandan hücreleştirilmesi!
Hükümetin af gündemi ve Ölüm Orucu direnişi
TELEKOM özelleştirmesi ve birleşik mücadelenin büyüyen olanakları
Zaferi biz kazanacağız!
Gençlik Ölüm Orucu’nu desteklemek için alanlarda!
Ölüm Orucu direnişi ateşini harlayalım!
Planlı, programlı ve hedefli bir mücadele hattı ve talepler
Devrimci disiplin ve kurallı yaşam üzerine
Ölüm Orucu ile dayanışma faaliyetimiz güçlendirilerek sürüyor
Devrimci direniş ruhuna bin selam!
Devrimci kimliği teslim almayı başaramayacaklar!
ABD emperyalizmi yeniden Vietnam’da
İngiliz İşçi Partisi: İhanetin 100 yılı
“Direnişin arındıran ve güçlendiren temiz havası sarmış tüm benliğimizi”
Yaşananlardan öğrenmek
İktidar hapishanelerde ne yapmak ister?
F tipi emperyalizmin bir saldırısıdır
Hücre karşıtı faaliyetlerimiz
Mücadele Postası
 
Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 
Köln’de ve civar kentlerde eylem ve etkinlikler...

Ölüm Orucu ile dayanışma faaliyetimiz güçlendirilerek sürüyor


Ölüm Orucu Direnişi ile dayanışma çerçevesinde yürüttüğümüz faaliyet nihayet istediğimiz hızı ve yoğunluğu kazandı. Geride bıraktığımız günlerde pek çok etkinlik ortaya koyduk.

* 9 Aralık Cumartesi günü Köln’de ırkçılığa karşı yürüyüş vardı. Hem Almanya’da kolgezen Neo-nazi terörünü protesto etmek ve en önemlisi de Ölüm Orucu Direnişimiz’in sesini ve soluğunu binlerce kişinin katılacağı bu yürüyüşe taşımaktı amacımız. BİR-KAR adına yürüyüş çağrısı yapıldı. Bir el ilanı hazırlayıp yürüyüş öncesi dağıttık.

Yürüyüşe 35-40 bin civarında insan katıldı. Neo-nazilerin tehdit ve provokasyonları ve polisin manevralarına rağmen, katılım, Alman işçi ve emekçilerinin, ilerici ve anti-faşist güçlerin ırkçılık ve faşizm karşısında artan duyarlılığının somut bir göstergesiydi. Yürüyüş boyunca bu duyarlılıklarını dadışa vurdular. Özellikle anti-faşist gruplar (Anti-FA) Neo-nazileri kente sokmamak için büyük çaba gösterdiler.

“Ölüm Orucu ile Dayanışma Komitesi” imzalı pankartla yürüyüşteki yerimizi aldık. Almanca olarak “Türkiye cezaevlerinde katliam hazırlığı! Acil Müdahale!” yazılı bir başka pankart da taşıdık. Ellerimizde Ölüm Orucu Direnişi’nin taleplerinin tümünün yazılı olduğu dövizler vardı. Yürüyüşün başından sonuna kadar var gücümüzle “Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!”, “İzolasyon ölümdür!”, “Hücreler ölümdür, girmeyeceğiz!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Yaşasın enternasyonal dayanışma!” vb. sloganları haykırdık.

Amacımız pankart, döviz ve sloganlarımızla dikkati cezaevlerindeki Ölüm Orucu Direnişi’ne çekmek, sesini alana taşımaktı. Kısmen de olsa bunu başardık. Kürsüden konuşma imkanı bulamadık ama, birkaç cümle ile de olsa kürsüden Ölüm Orucu dile getirildi.

Yürüyüşün bitiminden sonra, önde pankart ve dövizlerimiz olduğu halde, kortejimizle yürüyüş yaparak sloganlarımızı haykırarak, açlık grevi yaptığımız çadırın önüne geldik.

* Yürüyüş sonrası Ford fabrikasından bir grup öncü işçi çadırımıza anlamlı bir ziyaret yaptılar. Dayanışmacı duygularını dile getirdiler.

* Pazar günü İzolasyona Karşı Mücadele Komitesi’nin Berlin’de başlayıp çeşitli kentlerden Köln’e ulaşan “Uzun Yürüyüş”ün finaline katıldık. Köln-Ebertplatz’dan açlık grevi alanımız olan Dom kilisesine kadar bir yürüyüş yaptık. Yürüyüşe yaklaşık 700 kişi katıldı.“Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!” yazılı kızıl bayraklarımız oldukça dikkat çekiyordu. Slogan atarak Dom’a geldik. Çadırımızın kurulu olduğu bu alanda halaylar çektik, alanı miting alanına çevirdik. Süresiz açlık grevindeki arkadaşlar kısa konuşmalar yaptılar. Ardından Grup Yorum direniş ve kavga türküleriyle bir konser verdi. Mitingimiz sloganlar ve halaylarla sona erdi.

* Pazartesi günü, Düsseldorf kentindeki TC Konsolosluğu önünde, 60 kişinin katıldığı bir protesto gösterisi yaptık. Ardından eyalet parlamentosuna yürüdük, burada da bir protesto gösterisi gerçekleştirdik. Eyalet parlamentosuna hazırladığımız suç dosyasını verdik. TC nezdinden girişimde bulunup, faks çekmelerini istedik.

* Salı günü Alman Yeşiller Partisi bölge örgütü temsilcileri çadırımıza gelip bir basın toplantısı yaptılar. Bir kez daha Ölüm Orucu Direnişimiz hakkında bilgi verdik. Yeşiller Partisi ve basının duyarsızlığını eleştirdik. Dosyalar verdik, acilen sorunu parlamentoya taşımalarını, gündem yapmalarını istedik.

* Aynı günün akşamı Duisburg kentinde bir meşaleli yürüyüş yaptık. Ellerimize meşalelerimizle uzun bir güzergah boyunca sloganlar atarak yürüdük. Yaklaşık 800 kişinin katıldığı meşaleli yürüyüşümüz oldukça ilgi çekti.

Dağılma anında Alman polisinin provokatif bir saldırısı ile yüzyüze geldik. Polis bizimle birlikte yürüyen Alman anti-faşistlerinden bir arkadaşı gözaltına almak için saldırıya geçti. Alman dostumuzu aramıza alıp koruduk. Bunun üzerine çembere alındık. Zaman zaman polisle çatıştık. Bir saat kadar polis çemberinde kaldık, ama dostumuzu kaçırmayı başardık. Sonuçta polis çemberi açmak zorunda kaldı. Yeniden açlık grevi çadırımıza döndük.

* Çarşamba günü Köln’deki Türkiye İnsan Hakları Derneği’nde (TÜDAY) bir basın toplantısı gerçekleştirdik. Uzun yıllar Diyarbakır Cezaevi’nde yatan bir arkadaş ve RAFdavasından yargılanıp, izolasyon uygulamasını yaşayan bir davetlinin de katıldığı bir toplantı oldu. Ölüm Orucu ile Dayanışma Komitesi olarak kapsamlı bir bilgilendirme yaptık.

Basın toplantısının ardından, sayısı 15-20 bini bulan imza kampanyası dosyalarını Avrupa Parlamentosu ve TC İçişleri, Adalet Bakanlığı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’na postaladık.

Ölüm Orucu Direnişi ile dayanışma çabalarımız her geçen gün artan bir ilgi ve destek görüyor. Hızımızı kesmeyeceğiz, tempomuzu daha da artıracağız. Ölüm Orucu Direnişi ile dayanışmayı daha da yükselteceğiz.

Sermayenin faşist diktatörlüğünün kirli oyunları, tehditleri ve manevraları sökmeyecek. Direnişimiz Türkiye işçi sınıfının, emekçilerinin, militan gençliğinin, onurlu aydın ve sanatçılarının, kısacası rejim muhalifi tüm güçlerin bilincinde ve gönlünde meşruiyet kazanmıştır. Direnişimiz bu nedenle çok kısa bir süre içinde büyük destekler görmüş, büyük bir güce ulaşmıştır. Faşist rejim köşeye sıkışmıştır. Direnişin taleplerini kabul etmeye mahkumdur.

Hiç kuşku yok, biz kazanacağız!

TKİP Köln taraftarları

MHP’li faşist çeteler Hollanda’da
Cafer Dereli’yi katlettiler


20 Ekim 2000 tarihinde, Türkiye hapishanelerinde bine yakın siyasi tutsağın izolasyon politikalarına karşı başlatmış olduğu SAG eylemi; 19 Kasım 2000 tarihinden itibaren ÖLÜM ORUCU’na dönüştürülmüştü.

Bu gelişmelere bağlı olarak, Avrupa’nın çeşitli kentlerinde, Türkiye’deki ölüm oruçlarıyla dayanışma amacıyla açlık grevleri örgütlendi. Böyle bir dayanışma açlık grevi de, 29 Kasım 2000 tarihinde Hollanda’nın Rotterdam kentinde başlatıldı.

Eylemin basına ve kamuoyuna yansımasının ardından, belediye binasının önündeki açlık grevi çadırına yönelik çeşitli provokasyonlar gündeme geldi. Fakat, her defasında bu provokatif girişimler açlık grevcileri tarafından boşa çıkartıldı.

Ne var ki, bu provokatif girişimlerin arkası kesilmedi. Son olarak, 9 Aralık 2000 tarihinde, açlık grevi çadırı önünde yapılan Grup Yorum konseri sırasında yeni bir provokasyon girişiminde bulunuldu. Bu girişim de açlık grevcilerinin soğukkanlı tutumuyla kısa bir süre içerisinde boşa çıkartıldı. Aynı günün akşamı, saat 19:00 sıralarında Türkiye’de adına ülkücü-bozkurt denen 30-40 kişilik bir grup, "ülkücü hareket engellenemez!" sloganlarıyla çadırda bulunan açlık grevcilerine saldırdı. Bu saldırının sonucunda, çadırımızda destek amacıyla açlık grevi yapan CAFER DERELİ isimli yoldaşımız, kalbinin üzerine aldığı ağır bıçak darbeleriyle katledildi.

Saldırının kısa bir süre içerisinde gerçekleşmesi, tümüyle organize ve planlı bir saldırı olduğunu göstermektedir. Hollanda polisinin açlık grevi çadırının çok yakınında olmasına rağmen, olay yerine yaklaşık 3 saat sonra gelmesi bu iddiamızı doğrulamaktadır. Bu saldırıdan; Türkiye devleti ve onun Hollanda’daki uzantıları olan sivil faşist çeteler sorumludur.

Türkiye hapishanelerinde sayısız katliam yapan Türkiye devleti, bu kez Hollanda’daki beslemeleri eliyle yeni bir katliam yapmıştır. Böylece, Türkiye’de başlatılıp, kısa sürede ülke dışına da yayılan açlık grevi ve ölüm orucu direnişi ilk şehidini vermiştir. Tüm ilerici, demokrat, anti-faşist ve "insanım" diyen herkesi alçakça gerçekleştirilen bu katliamı şiddetle protesto etmeye ve direnişimize destek vermeye çağırıyoruz.

Cafer yoldaş ölümsüzdür!
Yaşasın Ölüm Orucu Direnişimiz!
Ölüm Oruçlarıyla Dayanışma Komitesi

Hollanda/10 Aralık 2000

AÇLIK GREVİ ÇADIRININ YERİ:
Coolsingel Stadhuisplein ROTTERDAM

Kazanan devrim davası olacak!


Türkiye ve Kürdistan zindanlarında F tipi ve anti-demokratik yasaların geri çekilmesi için devrimci tutsakların başlattıkları SAG ve ÖO direnişlerini, bizim de kavgamız bilinciyle destekliyoruz. Bizler de, İsviçre’nin İtalya kantonunda bulunan Türkiyeli ve Kürdistanlı demokrat ve ilericilerin katkısıyla, 09.12.2000 tarihinde 200 kişilik meşaleli bir yürüyüş gerçekleştirdik. 10.12.2000 tarihinden itibaren ölüm oruçlarıyla dayanışma amaçlı açlık grevi başlattık. Zindanlardaki direniş devam ettiği sürece, aynı duyguları hissederek biz de eylemimize devam edeceğiz.

Gelinen aşamada eylemimiz yerel televizyon, radyo ve gazetelerde işlenirken, elimizdeki materyallerle 13 ayrı demokratik kitle örgütüne giderek, TC’nin Cumhurbaşkanı’na, Başbakanı’na, Adalet Bakanı’na ayrı ayrı protesto metinleri gönderdik.

Bundan sonraki süreçte de eylemlerimizi sürdürerek, bedenlerini ölüme yatıran direniş geleneğini bulunduğumuz alanlarda da yeşertmek için, bu yürekli seslere ses katmanın insanlık görevi olduğunun bilinciyle hareket edeceğiz.

Kızıl Bayrak, Devrimci Demokrasi, Atılım, Özgür Gelecek YDK, Fıratta Yaşam, Lugano Alevi Bektaşi Kültür Birliği
İsviçre/Lugano