ARSIVANA SAYFA
 
16 Aralık '00
SAYI: 47
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
İlerici ve devrimci güçler tarihi bir sorumlulukla yüzyüzeler
Kanlı operasyona karşı devrimci direniş!
Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!
Faşist terör örgütünün “isyan” provası
EP sözcüleri devrimci tutsakları mücadeleyi bırakmaya çağırdılar
İlerici sendikacılardan Ölüm Orucu’na destek eylemi
Antalya’da F tipi protestoları yaygınlaşıyor
Ölüm Orucu’nu destekleme etkinliklerinden notlar
Hücre karşıtı muhalefet güçleniyor
İzmir’de hücre karşıtı eylemler
Kirli dilini direnişimizden uzak tut!
Yaşamın her alandan hücreleştirilmesi!
Hükümetin af gündemi ve Ölüm Orucu direnişi
TELEKOM özelleştirmesi ve birleşik mücadelenin büyüyen olanakları
Zaferi biz kazanacağız!
Gençlik Ölüm Orucu’nu desteklemek için alanlarda!
Ölüm Orucu direnişi ateşini harlayalım!
Planlı, programlı ve hedefli bir mücadele hattı ve talepler
Devrimci disiplin ve kurallı yaşam üzerine
Ölüm Orucu ile dayanışma faaliyetimiz güçlendirilerek sürüyor
Devrimci direniş ruhuna bin selam!
Devrimci kimliği teslim almayı başaramayacaklar!
ABD emperyalizmi yeniden Vietnam’da
İngiliz İşçi Partisi: İhanetin 100 yılı
“Direnişin arındıran ve güçlendiren temiz havası sarmış tüm benliğimizi”
Yaşananlardan öğrenmek
İktidar hapishanelerde ne yapmak ister?
F tipi emperyalizmin bir saldırısıdır
Hücre karşıtı faaliyetlerimiz
Mücadele Postası
 
Bu sayının
PDF formatını download
etmek için tıklayın

 
 
Devlet ve devlet organizeli sivil faşist terör,
Çankaya Belediye çalışanlarınca protesto edildi....

“Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!”


Bir gün önce, polis ve onun organize ettiği sivil faşistlerce estirilen teröre yönelik protesto gösterileri sürüyor. Bugün (13 Aralık) Tüm Bel-Sen Ankara Şubesi ve Genel-İş Çankaya/Gölbaşı Şubeleri, bu terörü protesto etmek amacıyla Çankaya Belediyesi önünde bir gösteri yaptılar. Bir gün önceki saldırılarda Çankaya Belediye binası da polis ve sivil faşistlerce panzerler desteğinde basılmış, gaz bombaları kullanılmış, çalışanlar linç edilmiş ve bayan çalışanlara cinsel tacizde bulunulmuştu. Şu an 10’a yakın belediye çalışanı hastanede tedavi altında bulunuyor. Belediye binası harap edilmiş durumda. Ayrıca saldırı Belediye Başkanı’nın odasına kadar devam etmiş, başkan yardımcısı da tartaklanmıştı.

Gösteriye çoğu belediye çalışanları olmak üzere 1000’e yakın kişi katıldı. Kürsüye ve alanın bir köşesine “Arkadaşlarımıza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz” yazılı pankartlar asılmıştı. Alanda kararlı ve öfkeli bir kitle bulunuyordu. Dün terör kusan polis ise ortalarda gözükmüyordu.

Sık sık faşist terör lanetlenerek, hesap sorulacağı yönünde sloganlar atıldı. Ailelere, Eğitim-Sen’e, ÖDP’e ve TSİP’e yönelik terör teşhir edilerek protesto edildi. Atılan sloganlardan bazıları şunlardı; “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Faşizmi döktüğü kanda boğacağız!”, “Yaşasın sınıf dayanışması!”, “Direne direne kazanacağız!”, “Faşizme karşı omuz omuza!”, “Polis terörüne son!”, “Türkeş’in itleri yıldıramaz bizleri!”, “Hücreleri parçala tutsaklara sahip çık!”

İki sendika tarafından ortak yapılan açıklamada, devlet terörü tüm çıplaklığıyla ortaya konulurken, sivil faşistlerin devlet tarafından organize edilip saldırtıldığının da altı çizildi. Açıklama, bu saldırılara suskun kalınmayacağı yönünde yapılan duyuruyla bitirildi.

Eylem, faşist terörden hesap sorulacağı yönünde sloganlarla bitirildi.

İşçi ve emekçilerin hem kendilerine yönelen terörü, hem de bir gün önce tutsak yakınları üzerinde teröre karşı yaptıkları bu eylem oldukça önemlidir. Demokratik hak ve özgürlükleri korumanın ve geliştirmenin yolu işçi ve emekçilerin faşist devlet terörüne karşı durmalarından geçiyor. Zafer ancak direnen ve savaşan emekçilerin olacak!

Kızıl Bayrak/Ankara

Tüm Bel-Sen Ankara Şubesi ile Genel-İş Çankaya/Gölbaşı Şubelerinin ortak açıklaması:


Polis-faşist çete terörünü protesto ediyoruz


F tipi cezaevlerine karşı elli üç gündür devam eden cezaevlerindeki ölüm oruçları, açlık grevlerine destek için hergün Sakarya Caddesi’nde tutuklu aileleri ve çeşitli kitle örgütleri tarafından saat 12:30’da yapılan basın açıklaması bugüne kadar olaysız sürerken, 12.12.2000 tarihinde güvenlik güçlerinin desteği ile faşistlerce hunharca bir saldırı gerçekleştirilmiştir.

Polisin bu olaydaki tutumu, göstericileri engellemek değil, olay çıkartıp sivil faşistlerin desteğiyle adeta linç gerçekleştirmeye yönelik olmuştur. Bu provokasyona göz yumup neden olan Ankara Emniyet Müdürü’nü istifaya davet ediyoruz.

Bizce bu provokasyonun asıl nedeni, İMF’nin direktifleriyle çalışanlara, çiftçilere, küçük esnafa ve tüm dar gelirlilere dayatılan 2001 yılı sefalet bütçesine karşı yükselen mücadele karşısında acze düşen siyasi iktidarın, kendisine çıkış yolu olarak böylesi saldırılarla gündemi değiştirme çabalarında başka bir şey değildir.

Bu olayları bahane ederek elli-yüz kişilik faşist güruhun saatlerce Çankaya Belediyesi’ne yönelik olarak yaptığı taşlı sopalı saldırılarını zaman zaman polis panzerleri desteklemiş, zaman zaman da gaz bombası atarak bu saldırıya destek vermiştir. Yaklaşık üç saat süren bu saldırı neticesinde, Çankaya Belediye binası ve onlarca araç kullanılamaz hale gelmiştir. Kaçan grubun Çankaya Belediyesi’ne sığınmaları gerekçe gösterilmiştir. Oysa gerçek kesinlikle bir sığınmanın olmadığıdır. Bununla da yetinmeyen polis ve faşist güçler, Kızılay’da bulunan siyasi partilere (ÖDP-TSİP) ve Eğitim-Sen 1 No’lu Şubeye de saldırı gerçekleştirmişlerdir.

Belediyemize yapılan bu saldırı; panzer, gaz bombası, tazyikli su yanında, resmi polis ve sivil faşitlerle birlikte taş ve sopalarla önce belediyenin camları ve kurum araçlarını tahrip eden saldırganlar, bununla da yetinmeyerek, önüne gelen tüm çalışan ve işini takip eden vatandaşlarımızı da döverek, binanın 7. katına kadar çıkıp binayı tahrip etmişlerdir. Bu saldırıların sonucu olarak, çok sayıda yaralı arkadaşımızın yanısıra beş arkadaşımız da hastanelik olmuştur.

Bu olaylar çalışanlarımızın can güvenliğinin olmadığını ortaya koymuştur. İnsanlık dışı olan bu olaylar, sistemin ne kadar demokratik ve hak düzeni içinde olduğunu ortaya koymuştur.

Bizler belediye çalışanlarına yönelen bu saldırıları gerçekleştiren resmi ve sivil güçlerin ortaya çıkması için Ankara Savcılığı’nı göreve davet ediyoruz.

Bu olayları yaratan ve yapanları şiddetle kınıyoruz.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!

Tüm Bel-Sen Ankara Şubesi
Genel-İş Çankaya/Gölbaşı Şubesi