ARSIVANA SAYFA
 
2 Aralık '00
SAYI: 45
İçindekiler
Kızıl Bayrak'tan
Devrimci tutsaklara kitle desteği, emekçi kitlelere devrimci direniş ruhu
“Öleceğiz ama hücrelere girmeyeceğiz!”
“Zaferi biz kazanacağız!”
“Eylemlerimizi daha da yükseltmeliyiz!”
Ölüm Orucu’nun direniş ruhu miting alanına taşındı
İşçi ve emekçiler olarak devrimci tutsakları hücrelere attırmayacağız!
Devrimci tutsakları öldürtme sahip çık
F tipi cezaevleri kabul edilemez
Kamu bankalarının yağma ve tasfiyesi
TEKEL işçisi eylemde!
TEKEL’in özelleştirilmesine karşı barikat örelim!
“Zafer direnen emekçinin olacak!”
Zindandan mektup var
Sınıf çalışmasının güncel sorunları
Birleşik Metal-İş 15. Genel Kurulu
Sendikal tıkanıklık soyut çağrılarla değil, somut adımlarla aşılabilir
Teslimiyet platformunun samimiyet sınavı
Partili kimliği özümsemeli, partiyle daha üst düzeyde bütünleşmeliyiz
Bölge halklarına karşı saldırı üssü olmayı reddedelim!
Kıbrıs sorununu Kıbrıs halkları çözebilir
Arjantin’de İMF paketine karşı 36 saatlik genel grev
Kavgayı her alanda büyütelim!
Hücrelere geçit vermeyeceğiz!
“Kırılacağız ama bükülmeyeceğiz!”
Ulucanlar’da SAG’dan Ölüm Orucu’na geçiş etkinliği
Haberimiz var!
Mücadele Postası
  
 
Kızıl Bayrak'tan...


Hızla ölüm sınırına yaklaşan Ölüm Orucu eylemlerine karşı, hükümet en sonunda bir "görüş" açıkladı. Önce Adalet Bakanı ağzından F tipi kararlılığı yinelendi. Aynı bakan, eylemler konusunda ise tam bir zeka noksanlığı belgesi olacak şöyle bir name yumurtladı: şu anda F tipine sevk olmadığına göre eylemin bir anlamı yoktur...

Sami Türk’ün, 25 Kasım mitinginin hemen ardından, telaşla yaptığı bu açıklamanın zavallılığı, hükümetin mitingten hiç bir ders çıkarmadığını göstermiyordu elbette. Nitekim çok geçmeden toplanan Bakanlar Kurulu’ndan daha "aklı başında" görünen bir resmi açıklama geldi: Devrimci tutsaklar müdahaleye gerek kalmadan eyleme son vermeli idiler. Yoksa, görevliler görevlerinin gereğini yapacaklardı...

Sami Türk’ün telaşlı açıklamasındaki zeka noksanlığı ile, Bakanlar Kurulu’nun resmi açıklamasındaki "aklı başında"lık, aslında aynı şeye tekabül ediyor; hükümetin F tipinden taviz vermeye niyeti yoktur...

Ancak, biz devrimciler biliyoruz ki, bu işler niyetle yürümüyor. Sonucu belirleyecek olan güçler dengesidir. Ve, hücre karşıtı mücadelenin ulaştığı düzey de, devrimci tutsakların ölümüne direniş kararlılığı da, güçler dengesinin devrim lehine işlediğinin en somut kanıtlarıdır. Sami Türk’ün sözleriyle (ya da anlama kapasitesine uygun) ifade edecek olursak; bu irade karşısında faşist hükümetin kararlılık gösterisi hiç bir anlam ifade etmemektedir. Gösteriye derhal son vererek pazarlık masasına oturmaları gerekmektedir...

Pazarlık masası dediysek, taleplerimizi pazarlık konusu yaptıracağımız da umulmamalıdır. Masaya yatırılacak olan faşist hükümetin saldırı programıdır. Kavga bu program üzerinden yürüdüğüne göre, kesip biçilmeye ihtiyacı olan da odur, taleplerimiz değil.

Gene de, katil hükümetin kararlılık gösterisi niteliğindeki tehditlerini tümden yabana atmamakta yarar var. Güçler dengesi lehimize işlemekle birlikte, henüz zafer garantilenmiş değildir. Bu dengenin tümüyle devrim lehine bozulması için daha yapılması gereken çok şey vardır. Zaman ise giderek daralmaktadır...


***

Faşist hükümetin kararlılık gösterileri devrimci tutsakların Ölüm Orucu eylemine karşı tehditleriyle sınırlı değil elbette. Bakanlar Kurulu’nun tutsaklara yönelik açıklamasını, İçişleri Bakanı’nın 1 Aralık iş bırakma eylemine karşı genelgesi izledi. Bu polis eskisi de, aklı sıra, kamu çalışanlarını 4 ay hapisle tehdit ediyor. Bu yolla eylem kırıcılığı yapabileceğini umuyor olmalı. Yoksa, hapis bir yana, genel bir eylemin ardından soruşturma açmaya bile güç ve imkan bulmaları öyle kolay olmayacaktır. 10 yıllık bir mücadelenin ardından, kamu emekçiler böyle boş tehditlere ancak gülüp geçebilir.

Bu konuda da, bir kez daha, İMF uşağı faşist hükümet, çalışanlarla pazarlık masasına oturmaya hazırlanmalıdır. Ve bu masaya yatırılacak olan da, yine, İMF-TÜSİAD saldırı programıdır, çalışanların hak talepleri değil...


***

Önemli hatırlatma: Gazetemizin hazırlık ve baskı süresindeki yeni düzenleme nedeniyle, haber ve yazıların en geç Çarşamba akşamına dek elimize ulaşması gerekmektedir. Daha sonra gönderilen yazılar değerlendirilemeyecektir.