- Kızıl Bayrak'tan
- Sınıf hareketinin güncel sorunları
- İşsizlik sigortası
- İMF memuru hükümet
- KESK
- Kamu emekçilerine ek zam
- "Norm Kadro Yönetmeliği"
- Enerji emekçileri iş bıraktı
- Sermaye medyası
- SASA grevi MHP'li...
- İEP 2. Temsilciler Kurulu
- İEP toplantısında yapılan konuşmalar
- İEP -sonuç ve kararlar-
- "Umut" operasyonu
- Tarıma dönük yıkım saldırısı
- Avrupa Ordusu
- F- Tipi cezaevlerine karşı
- İşkenceci devleti aklama operasyonu
- "Yeni Gündem"
- Bogaziçi Üniversitesi...
- Siyonizmin Lübnan yenilğisi
- Komünist militanlardan
- Nazım Hikmet
- Devrimin şairi
- Umut...
- Ülkeyi emekçiler için cehenneme 
 
Hücre (F) Tipi Cezaevlerine Karşı Birlik, kuruluşunu bir basın açıklaması ile duyurdu:

Cezaevlerinde yeni ölümlere tanık olmak istemiyoruz!


Son günlerde sık sık yetkili ağızlardan “Devlet cezaevlerine hakim değil”; “İnsan hakları(!) ve demokratikleşmenin(!) gereği olarak cezaevlerini yeniden yapılandıracağız”; “Cezaevlerini Avrupa standartlarına uygun hale getirmek zorundayız” şeklinde açıklamalar yapıldığını duyuyoruz.

Ve uzun zamandır yazılı ve görsel basında “Beş yıldızlı otel(!)”, “Keyif mekanı(!)” olarak tanıtılan, siyasi iktidarın “F tipi-oda tipi-Türk tipi” gibi isimler verdiği, “HÜCRE TİPİ CEZAEVLERİ” yaşama geçirilmeye çalışılıyor.

Bugüne dek yetkililer cezaevlerinde asgari insani yaşam standartlarını dahi yükseltmemiş, tam aksine ruhsal ve fiziksel yıkma ve yoketmeyi amaçlayan bir politika inşa etmeye çalışmıştır.

Hücre tipi cezaevi, tutuklu ve hükümlüleri toplumdan yalıtmakla kalmayıp, cezaevi içerisinde de birbirlerinden yalıtan bir tecrit uygulamasıdır. İnsanın insan olmaktan kaynaklı değerlerine, insana saldırıdır. Hem fiziki hem de psikolojik yoketme projesidir. Cezaevlerinde insansızlaştırma, zindancılığa geri dönüştür. Bu nedenle demokratikleşme veya reform değildir.

Biz aşağıda kurumlar olarak; hücre (F) tipi cezaevlerinin mahkum haklarına ve insan haklarına aykırı bir yoketme konsepti oluşuna ilişkin yürüttüğümüz aktiviteleri kendi özgülümüzde sürdürmeye devam ederken, aynı zamanda da ortak bir muhalefet duruşu oluşturmak, ortak eylemliliklerde ortak bir ses yaratmak amacıyla, güçlerimizi birleştirerek HÜCRE (F) TİPİ CEZAEVLERİNE KARŞI BİRLİK adı altında bu çalışmayı yürütme kararı aldık.

Devletin cezaevlerinde uygulamaya sokmak için çok kararlı bir tavır içerisinde olduğu gözlenen hücre (F) tipi cezaevleri politikasına karşı, demokratik bir tepkinin oluşturulması ve karşı çıkanların ortak bir güç birliği içerisinde olmaları, bu yoketme politikasının önüne geçecek bir barikat olacaktır. Daha fazla geç kalmadan, ölümlere izin vermeyelim. Ortak sesimize yeni sesler katılmalı ve izolasyon ve tecrit politikasına karşı çıkılmalıdır.

Cezaevlerinde yeni ölümlere tanık olmak istemiyoruz.

HÜCRE (F) TİPİ CEZAEVLERİNE KARŞI BİRLİK

İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi, Deri-İş Tuzla Şubesi, İstanbul Emek Platformu/Gözlemci, SİP, HADEP, Demokratik Haklar Platformu/Gözlemci, Tutuklu ve Hükümlü Yakınları Birliği, Partizan şehit ve tutsak aileleri/Gözlemci, Tohum Kültür Merkezi, TUYAD-DER, Halkevleri, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, Eğitim-Sen 3’No’lu Şube/Gözlemci, İstanbul Barosu Cezaevleri Çalışma Grubu, Emekçi Kadınlar Birliği, Dayanışma Evleri, ÖDP İstanbul İl Örgütü, Yapı Sanat Evi, ÇHD İstanbul Şubesi, EMEP, SES Anadolu Yakası Şubesi, Demokratik Mücadele Platformu Bülteni...Devletin hücre saldırısına karşı ortak direniş için çeşitli sendika ve kitle örgütleri biraraya geldi

Hücre (F) Tipi Cezaevlerine Karşı Birlik kuruldu!

16 Mayıs günü İHD’nin yaptığı çağrı üzerine 18 kurumun katıldığı hücre saldırısına karşı bir toplantı düzenlenmişti. Bu toplantıda söz alan kurum temsilcileri, dışarıdaki tüm muhalif güçlerin bu süreçte biraraya gelerek ortak bir duruş sergilemesi gerektiği vurgulanmıştı. Birlikte neler yapılabileceği konusundaki önerilerden yola çıkılarak yeni bir toplantı tarihi belirlenmişti.

25 Mayıs’ta İHD’de yapılan 2. toplantıya içinde gözlemcilerin de bulunduğu 25 kurum temsilcisi katıldı. Önceki toplantıda oluşturulması kararlaştırılan platformun kendisini nasıl ifade edeceği, ne tür etkinlikler düzenleyeceği, eylem takviminin ne olacağı vb. konularda uzun tartışmalar yapıldı. Bu tartışmalar sonunda, 22 katılımcının altına imzasını atmasıyla, “Hücre (F) Tipi Cezaevlerine Karşı Birlik” oluşturuldu. Ardından kurumlar arasında düzenli bir ilişki sağlanması amacıyla bir koordinasyon seçildi. Yine bu toplantıda oluşturulan birliğin kamuoyuna duyurulması için, 31 Mayıs günü saat 12:30’da Sultanahmet Adliyesi önünde basın açıklaması yapma kararı alınarak toplantı bitirildi.

31 Mayıs Çarşamba günü ise Adliye önünde, Hücre (F) Tipi Cezaevlerine Karşı Birlik’e imza atan kurumların biraraya gelmesiyle basın açıklaması yapıldı. İHD İstanbul Şubesi Başkanı Eren Keskin’in yaptığı açıklamaya, erken başlaması nedeniyle ancak 100 kişi katılabildi. Açıklama alkışlarla bitirildi ve kitle sessiz bir şekilde dağıldı.

Hücre saldırısının topyekûn bir saldırı olması nedeniyle oluşturulan birlik, büyük bir önem ve anlam taşıyor. Fakat amaca hizmet etmesi ve ciddi bir duruş sergileyebilmesi için de en geniş kesimleri içine katması gerekir. Katılımcı güçler imza atmakla kalmamalı, platformun etkin bir faaliyet yürütmesi için azami bir çaba göstermelidirler. Temsilci düzeyindeki katılımcılar, tabanlarındaki insanları etkin çalışmalarla bu konuda duyarlı kılmalı ve kitlesel bir karşı koyuş için seferber etmelidir.

Yine daha önceki birlikteliklerde en çok düşülen hatalardan biri olan dar-grupçu anlayışlardan uzak, yapıcı-zenginleştirici ve herkesin elindeki olanakları esirgemeden sunduğu bir tarz tutturulmalıdır. Tüm bu sayılanlar gerçekleştirildiği koşullarda, devlete karşı net bir duruş sergilenerek hücre saldırısına karşı güçlü bir barikat örülebilinir.


ARSIV ANA SAYFA