- Kızıl Bayrak'tan
- Sınıf hareketinin güncel sorunları
- İşsizlik sigortası
- İMF memuru hükümet
- KESK
- Kamu emekçilerine ek zam
- "Norm Kadro Yönetmeliği"
- Enerji emekçileri iş bıraktı
- Sermaye medyası
- SASA grevi MHP'li...
- İEP 2. Temsilciler Kurulu
- İEP toplantısında yapılan konuşmalar
- İEP -sonuç ve kararlar-
- "Umut" operasyonu
- Tarıma dönük yıkım saldırısı
- Avrupa Ordusu
- F- Tipi cezaevlerine karşı
- İşkenceci devleti aklama operasyonu
- "Yeni Gündem"
- Bogaziçi Üniversitesi...
- Siyonizmin Lübnan yenilğisi
- Komünist militanlardan
- Nazım Hikmet
- Devrimin şairi
- Umut...
- Ülkeyi emekçiler için cehenneme 
 
İzmir;

Enerji emekçileri iş bıraktı

Enerji Yapı Yol-Sen’in, ek ücret zammı ve özlük haklarının düzeltilmesi için, ilk adımı 7 Mart’ta birçok ilde iş bırakarak atılan bir eylem programı bulunuyordu. O tarihte Enerji Yapı Yol-Sen tarafından konuya ilişkin talepler kamuoyuna duyurulmuştu. Bu talepler şunlardı;

  -Eşit işe eşit ücret,
  -Enflasyon farkını giderecek zam verilmelidir,
  -Özel Hizmet Tazminatı ve Ek göstergeler arttırılmalıdır,
  -Lojman tazminatı,
  -Fazla çalışma ücreti ve gündelik harcırahlar yeterli düzeye çıkartılmalıdır,
  -Sürgün ve kadrolaşma politikalarından vazgeçilmelidir,
  -Sendika yasa tasarısı,
  -Çalışanların tasarruf kesintisi nemalarıyla birlikte derhal ödenmelidir.

Bu taleplerin sunulmasının üzerinden geçen zaman, emekçilerin bu taleplerinin kabul edilmesi bir yana mevcut haklara yönelen yeni saldırılarla yüzyüze olduğunu gösteriyor.

Tüm bunlara karşı Enerji Yapı Yol-Sen bu kez 31 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde üretimden gelen gücü kullanma kararı aldı.

Enerji Yapı Yol-Sen İzmir Şubesi’ne üye emekçiler, bu kararı hayata geçirmek için 31 Mayıs’ta iş bırakarak Konak Meydanı’na çıktılar.

Alana büyük bir balona asılmış olan, “İşte İMF bordroları, 25 yıllık memur maaşı-130 milyon, 25 yıllık mühendis maaşı-270 milyon. Yoksulluk sınırı 480 milyon” yazılı pankart dikkat çekiyordu. Ayrıca Enerji Yapı Yol-Sen imzalı “Grev ve toplu sözleşme hakkımızı alıncaya kadar direneceğiz”, “Bayındırlık tazminatı, enerji tazminatı, yatırım tazminatı, skala ayarlaması, ek zam istiyoruz” ve TMMOB pankartlarıda göze çarpıyordu.

Enerji emekçileri “Ek zam istiyoruz”, “Direne direne kazanacağız”, “Bayındırlık tazminatı istiyoruz” gibi çeşitli taleplerin yazılmış olduğu önlükler giymişlerdi. Tabip Odası’ndan doktarların, TES-İŞ 1-2 no’lu şubelerinin , Yol-İş Sendikası’nın, İHD, EMEP, ÖDP, CHP ve İP’nin yanısıra devrimci çevrelerin destek verdiği eylemde, “Direne direne kazanacağız”, “Söz, yetki, karar çalışanlara”, “Kahrolsun İMF bağımsız Türkiye”, “Sadaka değil toplu sözleşme”, “İMF defol, bu memlekekt bizim”, “Tazminat yoksa üretim de yok”, “Zafer direnen emekçinin olacak” ve “Yılgınlık yok direniş var” sloganları öne çıkan sloganlardı.

TES-İŞ, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!” yazılı bir pankart açmıştı.

Haziran’da eylem için referandum
Eylemde açık oylama yapılarak eylemlilik sürecinin devamına topluca karar verildi. 31 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde yapılacak olan üretimden gelen gücü kullanma eyleminin bir uyarı niteliğinde olduğu, taleplerin gerçekleşmemesi durumunda ne tür eylemlerin yapılacağını belirlemek için, Haziran ayında işyerlerine sandıklar konularak referandum yapılacağı ve bunun sonunda karar üretimden gelen gücü kullanma olarak çıkarsa, bu eylemi hayata geçirmekte hiçbir tereddüt gösterilmeyeceği, Enerji Yapı Yol-Sen İzmir Şube Başkanı Alim Murathan tarafından ifade edildi.

Yaklaşık bir saat süren basın açıklamasının ardından enerji emekçileri işyerlerine değil evlerine, sendika yöneticileri de otoyollarda yapılan eyleme destek vermeye gittiler.

Kızıl Bayrak/İzmirİzmir:

BES zorunlu tasarruf soygununa karşı eylem yaptı

Zorunlu tasarruf fonundaki birikimlerin gaspına hayır demek ve diğer bir dizi istemi gündemleştirmek için, BES bir eylemlilik süreci başlattı.

BES üyesi emekçiler daha önce örgütlü oldukları işyerlerinde, zorunlu tasarruf soygunuyla ilgili bir imza kampanyası başlatmıştı. Zorunlu tasarruf soygununun bitiş tarihi olan 1 Haziran’da, toplanan 2500 imza (ki bu rakam, BES’in örgütlü olduğu ve bu hırsızlığın mağduru olan kamu emekçilerinin yüzde 90’ına tekabül etmektedir) Basmane Postanesi’nden meclise toplu olarak postalandı.

Dilekçeler gönderilmeden önce bir basın açıklaması yapıldı. BES İzmir Şube Başkanı Ramis Sağlam’ın okuduğu basın metninde özetle şunlar söylendi: “440 milyon olan yoksulluk sınırı belirlemesinden sonra, biz büro emekçileri, kamu emekçileri yoksul olma hakkına bile sahip değiliz. Yapılacak ek zamla bile maaşlarımız 150 milyona ulaşmaktadır. Yılbaşından bu yana beş aylık süreç içerisinde sadece gıda harcamalarına yüzde17 zam gelmiştir. Bu hesapları yapan hükümet yetkilileri bizlere verilecek paraların makro-ekonomik dengeleri bozacağını idda ediyorlar. Ama herkes biliyor ki, biz yaşamı üretenler değil, asıl gelir adaletsizliğini bozup, bizi yoksul bile yaptırmayan bir avuç asalak soyguncu dengeleri bozuyor...”

Yaklaşık 60 kişinin katıldığı eylemde “Susma sustukça sıra sana gelecek”, “Zafer direnen emekçinin olacak”, “Direne direne kazanacağız”, “Nemalar hakkımız söke söke alırız”, “Hükümet zammını al başına çal” sloganları en çok atılan sloganlardı.

Kızıl Bayrak/İzmirAnkara:

“Zafer direnen emekçinin olacak!”


Ek ücret zammı ve özlük haklarının düzeltilmesi için Enerji Yapı Yol-Sen tarafından yapılan iş bırakma eylemi geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Karayolları Müdürlüğü’nün ve DSİ’nin önünde toplanan emekçiler Maliye Bakanlığı önüne yürüyerek burada buluştular. Maliye Bakanlığı önünde yaklaşık 2500 kişinin katıldığı kitlesel bir basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına diğer sendikalardan yönetici düzeyinde bir katılım gerçekleşti.

Basın açıklaması sırasında emekçiler sık sık “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Zafer direnen emekçinin olacak!”,”Direne direne kazanacağız!” sloganlarını attılar.

Enerji Yapı Yol-Sen adına konuşan Genel Başkan Cengiz Faydalı, 7 Mart’ta yine ek zam ve özlük haklarının düzeltilmesi talepleriyle yaptıkları iş bırakma eylemini ve basın açıklamasını hatırlatarak, emekçilerin taleplerini bir kez daha dile getirdi.

31 Mayıs’ta gerçekleşen iş bırakma eylemine TEK’de yüzde 100’lük bir katılım sağlanırken, DSİ’den yüzde 80 oranında bir katılım gerçekleşti.

Sendika yöneticilerinin Maliye Bakanı ile görüşme isteğine Bakan oradan kaçarak yanıt verdi. Müsteşarla görüşme istemi ise müsteşarın bulunmadığı gerekçe gösterilerek kabul edilmedi. Ancak daha sonra sendika yöneticileri müsteşarların odalarını tek tek gezerek müsteşarı odasında buldular. Müsteşara talepler iletildi, fakat bu talepler kabul edilmedi.

Bunun üzerine daha önce belirlenen programa uyularak, 7 Haziran günü iş bırakılacağı söylendi ve eylem bitirildi.

Kızıl Bayrak/Ankara


ARSIV ANA SAYFA