Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Kasım-15 Aralık '02
Sayı: 55
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  6 Kasım'ın gösterdikleri...
  Gençlik hareketinin gündemi.
  İstanbul'da 6 Kasım protestosu
  Ankara'da 6 Kasım protestosu
  6 Kasım protestoları...
  Savaşa karşı mücadeleyi yükseltelim!
  Floransa'da yüzbinlerce kişi kızıl bayraklar ve savaş karşıtı pankartlarla yürüdü
  Savaş partileri mecliste...
  ABD askeri olmayacağız!
  Savaş ve faiz bütçesi yıkım getirecek!
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Amerikan askeri olmamak, kardeş halkların kanını dökmemek için görev başına!
  Yeni hükümet kuruluyor!
  BDSP'nin Esenyurt mitingi...
  Düzen saldırılarına devam ediyor!
  KTÜ'de ÖTK seçimlerinin gösterdikleri...
  Büyük Zindan Direnişi'nin 3. yılı...
  ÖO direnişçisi Muharrem Kurşun'la konuştuk...
  ÖO direnişçisi Fatime Akalın ile konuştuk...
  Susurluk ve çete devleti
  Çocuk emeği sömürüsü
  "Stalingrad'dan Son Mektuplar"
  Avrupa'daki göçmen işçiler ve sorunları
  Alman Kasım Devrimi yol gösteriyor
  Saraylara savaş, kulübelere barış!
  Okur mektupları 
 
Düzen saldırılarına devam ediyor!

Ankara Ekim Gençliği olarak seçim süresince BDSP’ye destek verdik. Seçim çalışmamızı yoğun ve yaygın bir şekilde sürdürdük. Bu çalışmalar sırasında birçok işçi ve emekçi ile yakın ilişkiler kurduk. Programımızı onlara taşıdık ve tartıştırdık.

Emekçiler cephesinden çalışmalarımız ilgiyle karşılandı. Bu ilgi sermaye devletinin gözünden kaçmamış olacak ki, çalışmalarımızı engelleyebilmek amacıyla BDSP çalışanlarından Nurbay Irmak, Yıldırım Doğan, Serdar Özbek, Ülker Şener arkadaşlarımızı gözaltına almıştır. Nurbay Irmak ve Yıldırım Doğan asılsız gerekçelerle tutuklanarak Ulucanlar Cezaevi’ne konulmuştur.

Bu saldırılar bizi engellemediği gibi daha da hırslandırmıştır. Bu engelleme girişimine rağmen çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmiştir. Saldırıların devrimci faaliyetimizi engellemeyeceğini defalarca haykırdık. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Tüm faşist baskı ve saldırılar bizlerin devrimci çalışmasını engelleyemeyecek, devrimci iradesini kıramayacaktır.

Faşist baskılar bizi yıldıramaz!
Yaşasın devrim ve sosyalizm!

Ekim Gençliği/AnkaraODTÜ’de Nurbay Irmak’la dayanışma etkinlikleri

Ekim Gençliği okuru Nurbay Irmak’ın tutuklanması öğrencisi olduğu ODTÜ’de de devrimci ve ilerici öğrenciler tarafından da protesto edildi. 13 Kasım Çarşamba günü okula yaygın bir şekilde asılan afişlerle ve Fizik Bölümü önüne açılan standla başlayan “Arkadaşıma özgürlük kampanyası” dahilinde insanlar bilgilendirilmeye çalışıldı. Yemekhane ve kantinlerde bildiri dağıtılarak tek tek insanlarla devletin özelde Nurbay arkadaşımıza genelde ise devrimci hareketin tümüne saldırganlığının nedenleri üzerine konuşuldu.

14 Kasım Perşembe günü yemekhane önünde bir basın açıklaması yapıldı. Okunan basın metni sık sık sloganlarla kesildi. “Baskılar bizi yıldıramaz!” sloganıyla başlayan basın açıklamasında “YÖK, jandarma, soruşturma, bu abluka dağıtılacak!”, “Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!”, “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!”, “Yaşasın devrim ve sosyalizm!”, “Devrimci tutsaklar onurumuzdur!”, “Zindanlar yıkılsın, tutsaklara özgürlük!” atılan diğer sloganlardı.

Hafta içinde ODTÜ Ekim Gençliği olarak bu konuyla ilgili yaygın bir afiş çalışması ve bilgilendirme faaliyeti yürüttük.

Ekim Gençliği/ODTÜNurbay Irmak’la ilgili basın açıklaması metni:

Arkadaşıma özgürlük!

Nurbay Irmak 2 hafta önce evinin önünden sivil polislerce gözaltına alınıp 4 gün sonra çıkarıldığı savcılıkta tutuklanmıştır. Hiçbir tutarlı gerekçe gösterilmeden gözaltına alınan ve tutuklanan arkadaşımız şu an Ulucanlar Kapalı Cezaevi’ndedir.

Arkadaşımız Nurbay Irmak ODTÜ’de bir öğrencidir. Nurbay öğrencilerin sorunlarına sahip çıkan, öğrencilerin akademik-demokratik üniversite mücadelesinin öznesi olan bir öğrencidir. YÖK’ün üniversitelerdeki egemenliğine, üniversitelerin sermayeye hizmet olarak sunulmasına, gerici-milliyetçi-faşizan eğitim müfredatlarına, devletin kolluk güçlerinin üniversitelerdeki egemenliğine, bilimin metalaştırılmasına ve öğrencilerin yozlaştırılarak kendi toplum ve dünyasına yabancılaştırılmasına karşı olan bir öğrencidir. Özgür üniversite ve özgür bilimden yanadır. Düşünen, sorgulayan, taraf olan bir öğrencidir. Nurbay arkadaşımız YÖK’ün değil bilimin, sermaye üniversitesinin değil ezilen yığınların üniversitesinin, yozlaştırılan gençliğn değil sorgulayan ve üreten gençliğin tarafındadır. Nurbay arkadaşımız bu yüzden tutuklanmıştır.

Arkadaşımız Nurbay Irmak emperyalist savaş makinesi ABD’nin değil ezilen Ortadoğu halklarının yanındadır. Nurbay Irmak, Ortadoğu’ya yönelik yeni bir askeri müdahalenin hazırlıklarını yapan, hizmetindeki İsrail’le yıllardır Filistin halkına acı, gözyaşı ve kin bırakan ABD emperyalizminin karşısındadır. Arkadaşımızın yeri savaş karşıtı sokak eylemleridir. Gönlü dünyanın asalak şeyhlerinin, petrol silah tacirlerinin İntifada’daki Filistinli çocuklara, ambargodan dolayı Irak’ta ilaçsızlıktan ölen onbinlerce çocuğa hesap vermesinden yanadır. Arkadaşımız ezilen halkların tarafındadır. Bu ülkenin gençlerinin kardeş bir halka karşı cepheye sürülmesini istemez. Halbuki ABD uşağı TC, ordusuyla, medyasıyla çoktan Irak’a karşı büyük şeytanın yanında savaşını başlatmıştır. Savaş hem Ortadoğu halklarına karşıdır, hem de Nurbaylar’a. Nurbay arkadaşımız buyüzden tutuklanmıştır.

Arkadaşımız Nurbay Irmak seçim döneminde çürümüş ABD’ci, İMF’ci düzen partilerinin ve burjuvazinin değil işçi ve emekçilerin, ezilenlerin çalışmasını yürütmüştür. Nurbay kokuşmuş düzenin değil devrimin, kapitalist barbarlığın açlığın ve sefaletin değil kardeşçe bir düzen olan sosyalizmin yanındadır. Onun çıkarı emekçilerin, emekçilerin çıkarı onun çıkarıdır.

Nurbay burjuvaziye karşıdır. Türk burjuvazisi ve devlet aygıtı TC de tanklarıyla, toplarıyla, işkenceleri, sindirme politikaları, yargısı ve cezaevleri ile Nurbaylar’a karşıdır.

İşçi sınıfının genç yoldaşı Nurbay Irmak bu yüzden tutuklanmıştır.

Nurbay Irmak’a özgürlük!