Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Kasım-15 Aralık '02
Sayı: 55
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  6 Kasım'ın gösterdikleri...
  Gençlik hareketinin gündemi.
  İstanbul'da 6 Kasım protestosu
  Ankara'da 6 Kasım protestosu
  6 Kasım protestoları...
  Savaşa karşı mücadeleyi yükseltelim!
  Floransa'da yüzbinlerce kişi kızıl bayraklar ve savaş karşıtı pankartlarla yürüdü
  Savaş partileri mecliste...
  ABD askeri olmayacağız!
  Savaş ve faiz bütçesi yıkım getirecek!
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Amerikan askeri olmamak, kardeş halkların kanını dökmemek için görev başına!
  Yeni hükümet kuruluyor!
  BDSP'nin Esenyurt mitingi...
  Düzen saldırılarına devam ediyor!
  KTÜ'de ÖTK seçimlerinin gösterdikleri...
  Büyük Zindan Direnişi'nin 3. yılı...
  ÖO direnişçisi Muharrem Kurşun'la konuştuk...
  ÖO direnişçisi Fatime Akalın ile konuştuk...
  Susurluk ve çete devleti
  Çocuk emeği sömürüsü
  "Stalingrad'dan Son Mektuplar"
  Avrupa'daki göçmen işçiler ve sorunları
  Alman Kasım Devrimi yol gösteriyor
  Saraylara savaş, kulübelere barış!
  Okur mektupları 
 
Gençliğin öfkesi emperyalizmin beyninde patlayacaktır!..

ABD askeri olmayacağız!

ABD emperyalizminin dünya halklarına yönelik terör harekatı Irak halkını hedef alarak pervasızca sürerken, dünyanın dört bir yanında milyonların eylemli tepkisi de devam ediyor. Ülkemizde özellikle sorunun birebir muhatabı olan gençlik cephesinden henüz süreci karşılayacak eylem düzeyi yakalanamamış olsa da ilk anlamlı tepkiler veriliyor. Emperyalist savaşı durdurmak sorumluluğu ile hareket eden genç komünistler de bu konudaki çalışmalarını yoğunlaştırdılar.

Bu iddiayla iradi müdahalelerini sürdüren genç komünistler, Ankara’da çeşitli eylemler örgütlediler. Kitleselliği açısından yeterli düzeye ulaşamamakla birlikte bu eylemlerde ortaya konulan militan duruş önümüzdeki görevlerin ağırlığını güvenle ele almamızı sağladı.

ODTÜ’de eylem...

Genç komünistlerin yoğun ve sistematik çalışmasına ve önceki yılın birikimlerine yaslanarak oluşturulan “Paralı Eğitime ve Emperyalist Savaşa Hayır” platformu dönem başında ilk toplantılarını yaparak kuruluşunu ilan etmişti. Önüne koyduğu acil görevlerin içinde vakit kaybetmeksizin bir eylem örgütlemek de vardı. Bunun sonucu olarak örgütlenen emperyalist savaş karşıtı eylem çeşitli tartışmaların ardından yürüyüş şeklinde tasarlandı ve hayata geçirildi. Yaklaşık 100 öğrencinin katıldığı yürüyüş esnasında "ABD askeri olmayacağız!", "Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!", "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz!" vb. sloganlar sıkça atıldı. Kitlenin hiç susmadığı eylem son derece coşkulu bir havada geçti.

Kızılay’da ortak eylem

6 Kasım’ın örgütlenmesi gündemi ile toplanan ve çeşitli gençlik örgütlenmelerinin temsilcilerinin katıldığı toplantılarda genç komünistler ve bazı farklı gruplar tarafından yaklaşan emperyalist savaşa karşı vakit kaybetmeden eylem örgütlenmesi önerisi sunuldu. Yapılan tartışmalar ABD merkez komutanı Tommy Franks’in yerli işbirlikçileri teftiş etmek için yapacağı ziyaretin eylemle yanıtlanması gerektiği noktasında sonuçlandı. Birçok grup, bu somut eylem önerisine sırt çevirdi. Bunun üzerine Ekim Gençliği, Ankara Üniversiteleri Öğrenci Koordinasyonu, Gençlik İnisiyatifi ve Kaldıraç okurları ile ortaklaşarak eylem kararını aldık.

Eylem alanı olarak yasaklı Kızılay’ı göstermemiz devleti fazlasıyla rahatsız etmiş olacak ki, günler öncesinden polisin tehditleri ile karşılaştık. Buna rağmen 21 Ekim’de Kızılay’a girmek üzere Ziya Gökalp Caddesi’nde toplandık. Yaklaşık 60 öğrenciden oluşan grubun 2 bin polis tarafından ablukaya alınması burjuva medyaya ilk sayfadan yansıyacak kadar dikkat çekiciydi. Polisin kitleyi anonslarla terörize etme çabasına rağmen öğrenciler geri çekilmeyerek sloganlarını haykırdılar. Bu kararlılık karşısında geri adım atan polis, basın metninin okunması esnasında sesini kesti.

Okunan basın metninin ardından atılan sloganlarla Yüksel Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçildi. Abluka yüzünden eylemin dışında kalan arkadaşlarımız da burada bize katıldı. Eylem boyunca sıkça "ABD askeri olmayacağız!", "Her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz!", "Savaşa hayır, kahrolsun emperyalizm!", "Terörist ABD Ortadoğu’dan defol!" ve eylemin sonunda "Marks, Engels, Lenin, yaşasın devrim ve sosyalizm!" sloganları atıldı. Yaygın bir şekilde yapılan Ekim Gençliği kuşlaması dikkat çekti. Ankara’lı genç komünistler, bu eylemle somutladıkları tavırlarını bundan sonra da sürdürecek ve emperyalist savaş karşıtı öfkeyi sokaklara taşımaya devam edecekler.

BDSP’den emperyalist savaş karşıtı basın açıklaması

Düzenin seçim oyununu boşa çıkarmak ve emekçileri işçi sınıfının devrimci programı altında birleştirmek için oluşturulan Bağımsız Devrimci Sınıf Platformu da yaklaşan savaş tehditine karşı yoğun bir çalışma yürüttü.

Ankara 1. bölge bağımsız sosyalist milletvekili adayı Mustafa Uğur Akkaya tarafından 25 Ekim’de Yüksel Caddesi’nde düzenlenen bir basın açıklaması ile savaşın gerçek anlamı ortaya konularak emperyalizme karşı mücadele çağrısı yapıldı. Genç komünistler olarak destek verdiğimiz açıklama coşkulu bir biçimde atılan sloganlar eşliğinde gerçekleştirildi. Çevreden geçen insanların durup sonuna kadar dinledikleri açıklama öncesinde polis Yüksel Caddesi’ni yoğun bir biçimde tutmuştu. Polisin zaman zaman Mustafa Uğur Akkaya’yı taciz etmeye çalışması bir diğer dikkat çekici olaydı. Tüm bunlara rağmen emperyalist haydutluğuna karşı öfke sloganlara ve yumruklara yansıdı.

Ayrıca çeşitli demokratik kitle örgütleri ve reformist partiler tarafından devrimci yapılar dışlanarak oluşturulan Savaş Karşıtı Platform da her cumartesi Yüksel’de eylemlerini sürdürüyor. Platformun taşıdığı geri bilince ve devrimcilere yönelik tavrına rağmen yapılan eylemlere de katılmaktayız.

Ekim Gençliği/Ankara