Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Kasım-15 Aralık '02
Sayı: 55
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  6 Kasım'ın gösterdikleri...
  Gençlik hareketinin gündemi.
  İstanbul'da 6 Kasım protestosu
  Ankara'da 6 Kasım protestosu
  6 Kasım protestoları...
  Savaşa karşı mücadeleyi yükseltelim!
  Floransa'da yüzbinlerce kişi kızıl bayraklar ve savaş karşıtı pankartlarla yürüdü
  Savaş partileri mecliste...
  ABD askeri olmayacağız!
  Savaş ve faiz bütçesi yıkım getirecek!
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Amerikan askeri olmamak, kardeş halkların kanını dökmemek için görev başına!
  Yeni hükümet kuruluyor!
  BDSP'nin Esenyurt mitingi...
  Düzen saldırılarına devam ediyor!
  KTÜ'de ÖTK seçimlerinin gösterdikleri...
  Büyük Zindan Direnişi'nin 3. yılı...
  ÖO direnişçisi Muharrem Kurşun'la konuştuk...
  ÖO direnişçisi Fatime Akalın ile konuştuk...
  Susurluk ve çete devleti
  Çocuk emeği sömürüsü
  "Stalingrad'dan Son Mektuplar"
  Avrupa'daki göçmen işçiler ve sorunları
  Alman Kasım Devrimi yol gösteriyor
  Saraylara savaş, kulübelere barış!
  Okur mektupları 
 
Gençlik Beyazıt Meydanı’ndan haykırdı!

“Amerikan askeri olmayacağız!”

Üniversite gençliği olarak ABD’nin kirli ve haksız savaş çığırtkanlığını ve bu savaşa destek veren tüm düzen partilerini protesto ettik.
ABD çıkarı için Ortadoğu’yu kan gölüne çevirmeye çalışırken, öğrenci gençlik gür bir sesle emperyalistlerin güdümündeki bu savaşa karşı çıktığını haykırdı.

23 Ekim günü saat 13:00’de yaklaşık 300 kişi “Savaşa hayır!” pankartı ile Beyazıt otobüs duraklarından meydana doğru yürüyüşe geçti. Aynı anda İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü’nden de yaklaşık 200 öğrenci “Savaş partilerine oy yok!” pankartı ile Beyazıt Meydanı’na geldi. Meydanda iki grup birleşti.

Eylemde “Amerikan askeri olmayacağız!”, “Emperyalist savaşa hayır!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi, “Her yer Filistin, hepimiz Filistinliyiz!” ve “Irak halkı yalnız değildir!” sloganları atıldı. Basın açıklamasında şunlar söylendi:

“... Biz üniversiteli aydın gençler olarak diyoruz ki;

“Savaş rüzgarları kapitalizm değirmenlerini en iyi çeviren rüzgarlardır. Ama bu değirmenlerde öğütülen hep halklar olmuştur.

“Polislerinizden ve soruşturmalarınızdan korkmuyoruz.

“Bizler emperyalizmin askerleri ve kurtlar sofrasının piyonları olmak istemiyoruz.

“Bizler masa başında ve devletlerin gündelik çıkarları gereği ilan edilen sahte barışlara kanmıyoruz ve gerçek barışı halkların mücadelesi kazanacaktır.

“Türkiye’nin bu kirli savaşa alet olmamasını ve NATO üslerinin kapatılmasını istiyoruz!
“Ve bizler savaşsız bir dünya istiyoruz, özgürlük istiyoruz! Alacağız!”

Beyazıt ve Hernepeş marşı okunduktan sonra sloganlarla üniversite kampüsüne dönüldü.

Ekim Gençliği olarak eylem öncesi yaptığımız tartışmalar sonucu “Savaşa hayır!” yazılı pankartı “Emperyalist savaşa hayır!” şeklinde değiştirtmiştik. Ancak Öğrenci Koordinasyonu pankartı ilk hali ile alana getirdi.

Ekim Gençliği/İstanbulEmperyalist saldırganlığa ve
savaşa geçit vermeyeceğiz!

İstanbul Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi ve Merkez Kampüste emperyalist savaşı teşhir eden yaygın bir kitle çalışması yürütüyoruz. Gençlik hareketinin temel bir gündemi haline gelmesi ve gençliğin politik kesimlerini eylemli bir sürece çekmesine karşılık, halihazırda gençliğin geniş bir kesimi savaş sorununun kapsamı, etkileri ve sonuçları hakkında yeterli açıklığa sahip değil. Bu nedenle kampüslerimizde yoğun bir politik faaliyet sürdürüyoruz.

İstanbul Üniversitesi’nin iki kampüsünde savaş konusunda duyarlı olan arkadaşlarımızla birlikte bir propaganda çalışmasına başladık. “Emperyalist savaşa hayır!” imzası ile örülen bu çalışmada öncelikle yaygın bir şekilde savaşın kirli yüzünü teşhir eden afişlerimizden yüzlercesini okulun çeşitli yerlerine astık. Hazırladığımız duvar gazetesi ve ABD’yi teşhir eden afişlerimiz oldukça ilgi gördü. Her iki kampüsün girişlerine “Amerikan askeri olmayacağız! Emperyalist savaşa hayır!” şiarlı pankartlarımızı astık.

Yanısıra savaş karşıtı bir imza kampanyası başlatmış bulunuyoruz. Savaşın yaratacağı yıkıma değinen imza metnimizi koridorlarda, amfilerde, yemekhanelerde öğrencilere ulaştırmaya çalışıyoruz.

Savaşa karşı çalışmamızı görsel olarak zenginleştirmeye çalışıyor ve öğrencilerle birebir diyalog geliştirmek için bir anket çalışması yapıyoruz. Yanısıra, savaş karşıtı yaka rozetlerinin dağıtıldığı ve imza metinlerinin bulunduğu masalar açıyoruz.

Savaş sorununu en geniş kitlenin gündemine sokmak ve savaşa karşı örgütlenmek bakışıyla başlayan çalışmamız güçlenerek sürecektir. Şu bilinmelidir ki, gençlik savaşı durdurmak için mücadele edecektir.

Emperyalist Savaş Karşıtı
Öğrenciler/İstanbul Üniversitesi