Ekim Gencligi ARSIVKIZIL BAYRAK
 
15 Kasım-15 Aralık '02
Sayı: 55
 İçindekiler
  Ekim Gençliği'nden...
  6 Kasım'ın gösterdikleri...
  Gençlik hareketinin gündemi.
  İstanbul'da 6 Kasım protestosu
  Ankara'da 6 Kasım protestosu
  6 Kasım protestoları...
  Savaşa karşı mücadeleyi yükseltelim!
  Floransa'da yüzbinlerce kişi kızıl bayraklar ve savaş karşıtı pankartlarla yürüdü
  Savaş partileri mecliste...
  ABD askeri olmayacağız!
  Savaş ve faiz bütçesi yıkım getirecek!
  Savaş karşıtı eylem ve etkinliklerden...
  Amerikan askeri olmamak, kardeş halkların kanını dökmemek için görev başına!
  Yeni hükümet kuruluyor!
  BDSP'nin Esenyurt mitingi...
  Düzen saldırılarına devam ediyor!
  KTÜ'de ÖTK seçimlerinin gösterdikleri...
  Büyük Zindan Direnişi'nin 3. yılı...
  ÖO direnişçisi Muharrem Kurşun'la konuştuk...
  ÖO direnişçisi Fatime Akalın ile konuştuk...
  Susurluk ve çete devleti
  Çocuk emeği sömürüsü
  "Stalingrad'dan Son Mektuplar"
  Avrupa'daki göçmen işçiler ve sorunları
  Alman Kasım Devrimi yol gösteriyor
  Saraylara savaş, kulübelere barış!
  Okur mektupları 
 
6 Kasım eylemlerinden...

İzmir’de 6 Kasım protestoları...

İzmir’de üniversite öğrencileri okullarında yaptıkları eylemlerle YÖK’ü protesto ettiler. Ege Üniversitesi’nde 6 Kasım Örgütleme Komitesini oluşturan İzmir Üniversiteleri Öğrenci Koordinasyonu, Ege Üniversitesi Öğrenci Oluşumu, Eğitim ve Dayanışma Kooperatifi Girişimi, Demokratik Öğrenci Birliği, Demokratik Üniversite Komiteleri, Özgür Gençlik, Devrimci Proleter Gençlik, Emek-Barış-Demokrasi Gençliği, Gençlik İnisiyatifi ve Demokratik Gençlik Hareketi tarafından yapılan YÖK karşıtı eyleme yaklaşık 500 kişi katıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nde ise BEFÜDER’li öğrenciler tarafından bir eylem yapıldı. Yaklaşık 250 kişinin katıldığı eylemde, “YÖK’e hayır!”, “Herkese parasız, eşit, anadilde eğitim!” pankartı açılırken “İM(F) tipi üniversite istemiyoruz!”, “İçerde dışarda hücreleri parçala!”, “Kimlik ücretleri geri verilsin!”, “Soruşturma terörüne son!” dövizleri taşındı.

Eylemlerde “YÖK’e hayır!”, “Polis dışarı bilim içeri!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!” vb. sloganlar atıldı.

Ekim Gençliği/İzmir

Marmara Üniversitesi’nde YÖK protestosu

6 Kasım’da Beyazıt Meydanı’nda merkezi olarak yapılması planlanan YÖK protestosundan bir gün önce Marmara Üniversitesi’nde bir eylem gerçekleştirdik. Alkış, slogan ve zılgıtlarla başlayan eyleme 70 civarında öğrenci katıldı. Eylemde "YÖK’e ve emperyalist savaşa hayır/M.Ü. Öğrencileri” imzalı pankart açıldı.

Teknik Eğitim Fakültesi önünde toplanan kitle buradan yürüyüşe geçerek merkez kantin önüne geldi. Yürüyüş boyunca alkış ve zılgıtların yanısıra “YÖK’e hayır!”, “YÖK kalkacak, polis gidecek, üniversiteler bizimle özgürleşecek!”, “F tipi üniversite istemiyoruz!”, “Soruşturmalar, tutuklamalar, baskılar bizi yıldıramaz!”, “Yaşasın halkların kardeşliği!”, “Kahrolsun Amerikan emperyalizmi!”, “Ortadoğu halkları kardeştir!” vb. sloganlar atıldı.

Merkez kantin önünde basın açıklaması okundu. Açıklamada baskılara, soruşturmalara, F tipine, yaşamımızın hücreleştirilmesine, emperyalist savaşa değinildi. Beyazıt’taki eylemin duyurusu yapıldıktan sonra kitle alkış ve zılgıtlarla dağıldı.

Seçim çalışması nedeniyle eylemin ön hazırlığı yapılamadı. Bir günlük çalışma ile 70 kadar kişinin eyleme katılmış olması anlamlıydı.

Ekim Gençliği okuru/Marmara Üniversitesi

Çukurova Üniversitesi’nde kitlesel YÖK protestosu

Bu yıl Çukurova Üniversitesi’nde seçim çalışmaları nedeniyle 6 Kasım’a tam hazırlık yapılamadı. İlk önce Yeni Demokrat Gençlik, Ekim Gençliği, Partizan Gençlik ve demokrat öğrencilerin yer aldığı “YÖK Karşıtı Öğrenciler” adı altında bir platform kuruldu. TÖDEF gençlik derneği olarak katıldı. Diğer yapılar Yurtsever Gençlik’le birlikte hareket etme kararı aldılar. Biz platform olarak geçen sene yaşanan olayların özeleştirisi yapılmadan Yurtsever Gençlik’le ortak hareket etmeyeceğimizi söyledik. Özeleştiri verilmesi üzerine birlikte hareket ettik.

“Çukurova Üniversitesi Öğrencileri” imzalı “Eşit, parasız, bilimsel, anadilde eğitim için YÖK’e hayır!” ve “İncirlik Üssü kapatılsın!” yazılı iki pankartın açıldığı eyleme yaklaşık 500 kişi katıldı. Eylemde emperyalist savaş, YÖK, soruşturma terörü ve yeni YÖK yasa tasarısı karşıtı sloganlar atıldı. Yurtsever Gençlik ise ortak iradeyi bozucu sloganlar attı. Rektörlüğün önünde okunan basın metninde YÖK’ün üniversiteler üzerindeki baskılarına ve niçin kurulduğuna değinildi. Ayrıca Amerika’nın Irak’a karşı başlatacağı savaştan söz edilerek gençliğin Amerikan askeri olmayacağı vurgulandı.

Ekim Gençliği/Adana6 Kasım’a eylemlerle hazırlandık

Öğrenci gençlik gerici YÖK kurumunun kuruluş yıldönümü nedeniyle farklı üniversitelerde eylemler gerçekleştirdi.

Ankara’da da yapılacak eylemin yeri günler öncesinden Kızılay olarak belirlenmişti. Buna uygun bir hazırlık yapmak gerekiyordu. Bu nedenle okullarda 5 Kasım günü çağrı eylemleri gerçekleştirildi. Hem kampüsteki öğrencilerin gündemine 6 Kasım’ın sokulması, hem de 6 Kasım’daki eyleme çağrı niteliği taşıyan bu eylemlerden biri de Beytepe’de yapıldı.

Edebiyat Fakültesi önünden alkışlarla başlayan yürüyüş boyunca sıkça “6 Kasım’da Kızılay’dayız!”, “YÖK, jandarma, soruşturma bu abluka dağıtılacak!”, “ABD askeri olmayacağız!” gibi sloganlar atıldı. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı eylem yemekhane önünde yapılan konuşmanın ardından yine sloganlar ve alkışlarla bitirildi. Eyleme yaklaşık 150 kişi katıldı.

Ekim Gençliği/BeytepeKırşehir’de basın açıklaması eylemi

6 Kasım’da ortak eylem yapma, ortak hareket etme konusunda geçen yıl yaşadığımız sorunlar etkinlikleri tek başımıza örgütleme kararı almamıza neden oldu. 6 Kasım’da basın açıklaması yapma kararı aldık, ancak iki gün vardı. Bu dar zaman içerisinde elimizden geldiğince çok öğrenciye ulaşmak durumundaydık. Çalışmalarımızın ana eksenini emperyalist savaş ve paralı eğitim olarak belirledik. 6 Kasım'da alanlarda olmak, parasız eğitim talebimizi yükseltmek, yaklaşan Irak savaşı nedeniyle ABD askeri olmayacağız sloganını kullanmak gerektiğini anlattık. İki günlük çalışmayla kitlesel bir katılım beklemiyorduk. Ancak örgütlü olduğunu söyleyen, çağrımıza olumlu yanıt verenler de gelmediler.

Basın açıklamasına yaklaşık 20 öğrenci katıldı. Müdahale eden kolluk güçleri elimizdeki pankartları almaya çalıştı. Müdahale istedikleri sonucu vermeyince saldırarak 4 arkadaşımızı gözaltına aldılar. Arkadaşlarımız aynı gün savcılık tarafından serbest bırakıldı.

Ekim Gençliği/KırşehirTrakya Üniversitesi’nde 6 Kasım

YÖK'ün kuruluş nedenlerini ve dayatmalarını insanlara anlatabilmek, onları bilinçlendirebilmek için 6 Kasım öncesi yapılan bir eylem hazırlığı ve 6 Kasım günü yapılacak bir protesto yeterli değil. Biz platform olarak en geniş kitleye ulaşıp bilinçlendirmeyi amaçlayan her türlü birlikteliğin içinde yeralmak gerektiğini düşünüyoruz. Bu doğrultuda Trakya Üniversitesi'ndeki YÖK ve gündemdeki savaş eksenli oluşan birlikteliğin içinde yer almayı kabul ettik.

Trakya Üniversitesi’ndeki bileşenler olarak (Partizan Gençlik, YDG ve Özgür Gençlik’in oluşturduğu TÜÖD, TÜ Öğrenci Platformu, Koordinasyon, Devrimci Mücadele, SDP, Yurtsever Demokratik Gençlik, DÜK, DÖB) uzun süreli bir çalışma başlattık. Aldığımız karar göre; 6 Kasım protesto edilecek fakat onunla sınırlı kalınmayacaktı. 6 Kasım öncesi her zamanki gibi bir eylem öncesi hazırlığı değil, YÖK’e ve savaşa karşı bir çalışmanın ön hazırlığı, 6 Kasım protestosu çalışmanın bir parçası ve 6 Kasım sonrası çalışmanın devamı olacaktı. Biz Emperyalizm ve YÖK Karşıtı Öğrenciler, böylesi bir çalışmanın kitleye dönük daha verimli olacağını, onları bilinçlendirme yolunda ciddi bir adım attığımızı düşünüyoruz. 

Şu ana kadar yaptığımız çalışmalar, emperyalizm ve YÖK karşıtı afişler, pullamalar, savaş karşıtı bülten dağıtımı, imza kampanyası, anket. Daha sonraki çalışma seyrimizi ise panel, forum, skeç, savaş karşıtı sergi, müzik dinletileri, dia ve film gösterimi şeklindeki etkinlikler izleyecek.

Trakya Üniversitesi Öğrenci Platformuİzmir’de yeni bir 6 Kasım protestosu...

“Ferman YÖK’ün üniversiteler bizimdir!”

İzmir üniversitelerinde öğrenim gören öğrenciler 6 Kasım’da okullarında yaptıkları YÖK protestolarının dışında 9 Kasım günü Konak Sümerbank önünde ortak bir eylem yaparak “Ferman YÖK’ünse üniversiteler bizimdir!” dediler.

Gençlik dernekleri ve grupları tarafından organize edilen eyleme yaklaşık 400 kişi katıldı. Saat 14:00’te Konak’ta Eğitm-Sen 3 No’lu şube önünde biraraya gelen öğrenciler “YÖK’e hayır, parasız bilimsel, anadilde eğitim istiyoruz!” pankartını taşırken kortejin en önünde Eğitim-Sen 3 No’lu Şube pankartı açıldı. Sendika önünden Sümerbank önüne sloganlarla yürüyen öğrenciler burada çember oluşturarak “Şehit namırın!” sloganları eşliğinde saygı duruşunda bulundular. Ölüm Orucu direnişinde son olarak şehit düşen Serdar Karabulut’un ismi anıldıktan sonra öğrenciler “F tipi üniversite istemiyoruz!” sloganı attılar.

Eylemde okunan basın metninde; 12 Eylül askeri faşist darbesinin ürünü olan YÖK’ün toplumun en hareketli ve dinamik kesimi olan üniversite öğrencilerini de zapt-u rapt altına almak istediğini, okulların ticarethaneye çevrildiğini, ABD’nin emperyalist politikalarına destek verilerek kampüslerin birer ABD üssü, öğrencilerin ABD askeri yapılmak istendiğini, F tipi saldırısıyla öğrencilerin tecride ve ölümlere karşı duyarsızlaştırılmak istendiğini, YÖK’ün “tek tip öğrenci!” politikalarıyla üniversitelerin F tipine çevrildiğini, polis-ÖGB desteğiyle yurtlar ve okulların faşistlerin karargahına çevrildiği ifade edilerek açıklama şöyle noktalandı: “Bir kez daha yineliyoruz, YÖK ait olduğu yere, çöplüğe gönderilene kadar eşit, parasız, anadide, bilimsel eğitim için mücadele edeceğiz. Gençlik olarak hiçbir emperyalist politikaya yedeklenmeyeceğimizi söylüyor, YÖK’ü yokedene dek tüm eğitim bileşenlerine mücadele çağrımızı yineliyoruz” denildi.

Eylemde “Polis dışarı bilim içeri!”, “YÖK kalkacak polis gidecek, üniveristeler bizimle özgürleşecek!”, “Savaşa değil eğitime bütçe!”, “ABD askeri olmayacağız!”, “Sokağa eyleme özgürleşmeye!”, “Faşizme karşı omuz omuza!” vb. sloganları atıldı.7 Kasım’da kitlelerle beraberdik

Büyük Sosyalist Ekim Devrimi’nin 85., Yeni Ekimler’in Partisi’nin 4. kuruluş yıldönümü vesilesiyle Ankara Ekim Gençliği olarak üniversitelerde standlar açtık. ODTÜ, Beytepe ve DTCF’de yaygın olarak konuyla ilgili afişler yapmamız ve standlarımızın görünümü ilgiyi artırdı. Birçok öğrenci standlarımıza gelerek bizimle sohbet etti, birçoğu kitaplarımızı ve yayınlarımızı satın aldı. Bazı okullarda ÖGB’lerin ve jandarmanın tacizleri başarılı olamadı ve insanların yanımıza gelmelerini engelleyemedi. Bu ilgiden de güç alarak önümüzdeki haftalarda da standlarımız açmayı sürdüreceğiz.

Bu anlamlı günü milyonlarla meydanlarda kutlayacağımız inancıyla bir kez daha haykırıyoruz:

Yaşasın Ekim Devrimi! Yeni Ekimler için ileri!

Ekim Gençliği/Ankara