20 Kasım 2009
Sayı: SİKB 2009/45

  Kızıl Bayrak'tan
  Süresiz iş bırakma
eylemi örgütlenmelidir!
  Düzenin çözümsüz denklemleri
Sermaye devletinin kulakları: “Telekulak”!
“Ücretsiz ulaşım hakkı için
mücadeleye!”.
Metal işçileri Netaş grevinin
yıldönümünde MESS önündeydi!
  25 Kasım uyarı grevi hazırlıklarından.
  25 Kasım üzerine konuştuk.
  Sınıf hareketinden…
  Küçükçekmece’de eğitim seminerleri sürüyor
  Yaşasın Karahan Tekstil
direnişimiz!
  TKİP III. Kongresi toplandı!
  III. Parti Kongresi Gündemi
  Kapitalist kriz tipleri
- Volkan Yaraşır
  25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’de emekçi kadınlar bir adım öne
  “Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Planlamada Toplumcu Eksen”
çıkarken...
  Öğrenci gençlik neoliberal
saldırılara başkaldırdı!
  Pentagon’un savaş baronları namluları yeniden Latin Amerika halklarına çeviriyor...
  Ulusal soruna devrimci yaklaşımın paradoksları - 2 - M. Can Yüce.
  Zere’den mektup var!
  Mücadele Postası.
Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın

 

Kızıl Bayrak'tan...

BDSP’li Metal İşçileri’nin aylardır yoğun bir emek ve çaba ile örgütledikleri Metal İşçileri Kurultayı 22 Kasım günü toplanacak.

Aylara yayılan aralıksız bir çalışması ile örgütlenen kurultayın sınıf hareketinin gelişimine anlamlı bir katkı sunucağından hiçbir kuşku duymuyoruz. Bu katkı sadece bugünkü sınıf hareketinin mevcut tablosuna yapılmış bir müdahale ile sınırlı değildir. Aynı zamanda kurultay sonucu ortaya çıkarılacak irade ve alınacak kararlarla birlikte metal sektöründe yeni ve ileri bir sürecin önünü açacak bir başlangıç da olacaktır.

Sınıf devrimcilerinin bu müdahalesi sınıf hareketine çöreklenen ihanetçi ve uzlaşmacı anlayış ve pratikle hesaplaşmasının önemli bir adımı ve başlangıcı kabul edilmelidir. Metal İşçileri Birliği’nin yaratılması ve devrimci bir mücadele programı etrafında öncü metal işçilerinin iradesinin açığa çıkarılması, kuşkusuz ki hem metal işçileri hem de sınıfın diğer bölükleri için tarihsel bir kazanım olacaktır. Bu adımı başka yeni adımlarla tamamlamak ve sınıfın örgütlü gücünü tüm alanlarda harekete geçirebilmek sınıf devrimcilerinin önünde duran güncel bir görev ve sorumluluktur.

Ancak bu görevin başarıyla tamamlanması ve hedeflerine ulaştırılmasının yolu kurultay sonrası dönemi kazanmayı güvence altına almayı zorunlu kılıyor. Bu ise ortaya çıkan iradenin örgütlüniteliğinin sürekli güçlendirilmesi ve kurultayın ele aldığı tüm gündemler temelinde belirlenecek hedef ve görevleri somutlanması ölçüsünde mümkün olacaktır. Sınıf devrimcileri için başarının asıl ölçütü bu olacaktır.

* * *

25 Kasım günü KESK’in gerçekleştireceği bir günlük uyarı grevine yönelik hazırlıklar devam ediyor. Sosyalist Kamu Emekçileri, KESK’in aylar önce kararlaştırdığı bu eylemi kamu emekçilerinin gündemine taşımak için azami bir çaba gösterdi. Bulunduğu tüm alanlarda bu gündemi çeşitli araç ve yöntemlerle işledi. Grevin başarısının iyi bir ön hazırlık çalışmasına bağlı olduğunun bilinciyle hareket etti. İleri ve devrimci kamu çalışanlarıyla bu gündem çerçevesinde çok sayıda röportaj kamu emekçilerine seslendi. Grevin sonucunda yaşanabilecek muhtemel saldırıların yarattığı tereddütleri etkisizleştirmek için kararlı ve net bir duruş sergiledi.

Sosyalist Kamu Emekçileri, kamu emekçilerine yaptığı son bir çağrı ile 25 Kasım bir günlük uyarı grevinin son değil bir başlangıç olduğunu, hak ve özgürlükleri kazanmanın yolunun süresiz iş bırakma eylemine hazırlanmaktan geçtiğini açıkladı. Bu çağrının kamu emekçileri içinde ete-kemiğe büründürülmesi 25 Kasım eylemine güçlü ve etkili bir müdaheleyi zorunlu kılmaktadır. Onbinlerce kamu emekçisinin hak ve özgürlükleri için sokağa çıkmaya hazırlandığı bugünlerde, bu çağrıyı kendi cephemizden etkili bir çalışmaya dönüştürmeli ve tüm güçlerimizle 25 Kasım uyarı grevine hazırlanmalıyız.

* * *

Hatırlatma:

Bayram tatilinden dolayı gazetemizin dağıtım işlerinde yaşanacak aksamalarından kaynaklı olarak gazetemizin yayının bir sayı ara vermek zorunda kalıyoruz. Gazetemizin bir sonraki sayısı 4 Aralık 2009 tarihinde çıkacaktır. Okurlarımız gazetemizin yeni sayısını 4 Aralık 2009 tarihinde temin edebilirler.

Bu aksamadan dolayı tüm okurlarımızın bizi anlayışla karşılayacağını umuyor, iyi tatiller diliyoruz.