03 Mayıs'03
Sayı: 17 (107)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfı kazanılmadan 1 Mayıslar kazanılamaz!
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs'a yoğun gençlik katılımı...
  Türkiye'de 1 Mayıs...
  İzmir'de 1 Mayıs...
  1 Mayıs eylemlerinden...
  Irak halkının direnişi işgalcilerin planlarını bozacak!
  Irak'ta yeni bir Vietnam sendromu korkusu
  Kölelik yasası TBMM Genel Kurulu'na geliyor...
  Özelleştirme yağmasına karşı topyekûn mücadeleye!
  1 Mayıs dünya ölçüsünde yaygın ve kitlesel gösterilerle kutlandı
  Almanya'da 1 Mayıs...
  Dünyada 1 Mayıs...
  Depreme değil çürümüş düzene isyan!
  Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İsviçre'de Ekim Gençliği kampı...
  Devrim davasının yenilmez neferi Hatice Yürekli'yi andık...
  İmparatorluğun şeytani dehası: Irak yeniden ayağa kalkacak mı?
  Bıji 1 Gulan!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
İsviçre’de 9. Ekim Gençliği Kampı...

“Yeni bir dünya uğruna!”

9. Ekim Gençliği Kampı’nı 18-21 Nisan tarihleri arasında İsviçre’nin Lugano kentinde gerçekleştirdik. Bu yılki kampımızın şiarı “Yeni bir dünya uğruna!” idi. Yeni dünyamız savaşsız, sömürüsüz ve sınıfsız bir dünyayı temsil ediyor. Savaşın yerine halkların kardeşliğini, sömürünün yerine eşit bir dünya talebimizi yükseltiyoruz.

Kampımızın emperyalist saldırganlığın azgınca tırmandığı bir dönemde düzenlenmesi bize önemli sorumluluklar yüklüyordu. Çünkü ortada katledilen, yıkıma uğratılan ve teslim alınmak istenen bir halk vardı. Bu kirli savaş ve saldırganlığı teşhir etmek, emperyalistlerin gerçek yüzünü ortaya koymak ve dünyadaki gelişmeler üzerine gençleri bilinçlendirmekle yükümlüydük.

Savaş ve diğer seminer konuları için materyallerimizi önceden çoğaltarak dosyaladık. Kamp yerinin kesinleşmesiyle birlikte kamp bildirisini İsviçre’nin çeşitli bölgelerindeki arkadaşlara ulaştırdık. Kamp süresince yürüteceğimiz faaliyetlerin programını hazırladık ve sorumluluk üstlenecek arkadaşları belirledik. Kültürel faaliyetler için Nazım Hikmet ve Ahmet Arif’in şiirlerinin, müzik çalışmaları yapacak arkadaşlar için çeşitli türkü sözlerinin olduğu bir dosya hazırladık. Ek olarak bir de tiyatro çalışmamız vardı.

Kamp yerinde her zamanki gibi duvarları afiş ve pankartlarımızla süsledik. Habip, Ümit ve Hatice yoldaşın, Marks, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, İbrahim Kaypakkaya ve Ölüm Orucu şehitlerinin resimlerini duvarlara astık.

Kampımızın açılışı dünyada devrim ve sosyalizm davası uğruna mücadelede şehit düşen devrimciler için saygı duruşu ile başladı. Ardından kampın kısa bir tanıtımı yapıldı ve amacı açıklandı.

Kamp faaliyetleri

Seminerler:

İlk seminer konumuz emperyalist savaştı. Bu semineri iki bölüme ayırdık. Önce arkadaşlarımız kısaca savaş üzerine düşünce ve duygularını anlattılar. Daha sonra gençleri gruplara ayırarak savaş üzerine önceden hazırladığımız metinleri dağıttık. Bu metinler üzerinden tartışmalarını istedik.

Küçük yaştaki çocuklar da bu çalışmaya katıldılar. Onlara savaş ve savaşsız bir dünya konusunda ne düşündüklerini sorduk. Çocukların cevapları şaşırtıcıydı. Hepsi savaşa karşı olduklarını söylediler, Bush’a karşı duydukları kin ve öfkeyi belirttiler. Savaşsız bir dünyanın eşit bir dünyadan geçtiği de verdikleri yanıtlar arasındaydı.

Gruplar ikinci toplantıda yaptıkları değerlendirmeleri ayrı ayrı anlattılar. Ardından yapılan değerlendirmeler tartışıldı. Bu da tartışmanın sıcak ve canlı bir ortamda geçmesini sağladı. Seminer sonunda bir arkadaşımız yapılan tartışmaları toparladı.

Savaş üzerine sunulan seminerde, bu savaşın sadece Irak’la sınırlı kalmayacağı, yeni savaşlar serisinin bizleri beklediği ifade edildi. Dışardaki savaş ve saldırganlığa, içerde sosyal ve demokratik haklara saldırının eşlik ettiği, işçi ve emekçilerin kazanımlarının gaspedildiği, “Irak halkını kurtarma” yalanları eşliğinde Irak halkının nasıl katledildiği ve kentlerin nasıl yerle bir edildiği anlatıldı. Özellikle Amerika başta olmak üzere emperyalistlerin kirli savaşları ve bundan sonraki amaç ve hedefleri açıklandı.

Emperyalist savaşın vahşetine karşı ezilen halkların ve emekçilerin dünya ölçüsünde ayağa kalktığı gerçeği seminerin diğer bölümünü oluşturdu. Milyonlarca gencin coşku ve dinamizmini alanlara taşımasına, gençliğin anti-emperyalist mücadelesine değinildi.

İkinci seminerin konusu gençlikti. Bu seminerde de gruplara önceden hazırladığımız soruları dağıttık. Bu sorular genel olarak gençlerin toplum içindeki yeri, beklentileri ve yaşam tarzı üzerine hazırlanmıştı. Avrupa’daki gençlikle Türkiye’deki gençliğin çeşitli yönleri tartışıldı. Gençliğin yükselmekte olan anti-kapitalist ve anti-emperyalist mücadelede tuttuğu yer vurgulandı.

Kültürel faaliyetler:

Kültürel etkinlikler çerçevesinde şiir, halk oyunları, tiyatro ve müzik grubu oluşturduk. Gruplar iki gün boyunca gece için hazırlıklarını yaptılar. Halk oyunları ve tiyatro için küçük yaştaki çocuklardan ayrıca gruplar oluşturduk. Müzik konusunda yetenekli bir arkadaşımız sazı-sözüyle kampımıza renk kattı.

Gruplar gecede çalışmalarını sergilediler. İlk önce küçük arkadaşlar şiir ve tiyatro gösterilerini sundular. Tiyatronun konusu bir öğretmenin öğrencileriyle savaş üzerine yaptığı konuşmaydı. Daha sonra genç arkadaşlar şiirlerini okudular. Gençler iki ayrı grup halinde halk oyunları gösterimi yaptılar. Ardından tiyatro grubumuz sahnede yerini aldı. Oyunda 12 Eylül askeri darbesinden sonra halk üzerinde estirilen baskı ve terör ortamı anlatılıyordu. Tiyatro çalışması bir önceki seneye göre olgunluk kazanmıştı. Oyun hakkında yapılan olumlu eleştiriler de bunu doğruladı. Program bitiminde türküler söylendi, halaylar çekildi. Gençler arasında sıcak sohbetler gelişti.

Bunlara ek olarak bilgi yarışması düzenledik. Yılmaz Güney’in “Sürü” filmini izledik. Hava şartlarının kötü olması nedeniyle kır gezisini düzenleyemedik, ancak sportif faaliyetlerimizi yine de gerçekleştirdik.

Değerlendirme

Kamp çalışmasının sınırlı bir zaman diliminde gerçekleştirilmesi ve kamp yerinin geç bulunması kampımızı olumsuz yönde etkiledi. Bu da bize ön hazırlıkların daha geniş bir zaman diliminde yapılmasının önemini göstermiş oldu. Kolektif bir ortamın oluşmasını ve daha geniş bir katılımı sağlamada ön hazırlıklar önem taşıyor. Örneğin tiyatro grubunun yaptığı ön hazırlık kampta başarılı bir çalışma ortaya koymalarını sağladı. Bu ön hazırlıklar diğer aktiviteler için de geçerli.

Gençler genel olarak kampı beğendiler. Özellikle kültürel faaliyetlerden ve seminerlerden memnun kaldılar. Onların eleştirilerini dikkate alarak, bir sonraki kampımızın daha iyi bir katılımla ve daha başarılı geçmesi için çaba göstereceğiz.

Kahrolsun emperyalist savaş!
Yaşasın 1 Mayıs!
Gençlik gelecek, gelecek sosyalizm!

Ekim Gençliği/İsviçreDevrim davasının yenilmez neferi Hatice Yürekli’yi andık...

Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez!

Ölüm Orucu Direnişi’nde şehit düşen Partimizin kurucu üyesi Hatice Yürekli yoldaş için, 27 Nisan 2003 tarihinde Almanya’nın Wuppertal kentinde bir anma etkinliği düzenledik. Etkinliğe işçi-emekçi ve gençlerden oluşan 100’ü aşkın kişi katıldı.

Gece, onurlu bir kavgada yitirdiğimiz HaticeYürekli, Habip Gül ve Ümit Altıntaş yoldaşlara olan bağlılığımızın ifadesi olmasının yanı sıra, devrimci çalışmaların gerilediği koşullarda onların devrimci kimliklerini yeni kuşaklara anlatmak bakımından da oldukça anlamlı oldu.

Etkinliğin gerçekleştirildiği salona, Habip, Hatice ve Ümit yoldaşların resimlerinin bulunduğu “Devrimciler ölmez, devrim davası yenilmez/TKİP” imzalı pankart asıldı. Pankart ayrıca Ölüm Orucu Direnişi’nde şehit düşen devrimcilerin resimleriyle süslenmişti.

Etkinlik Hatice Yürekli yoldaşı anlatan kısa bir açılış konuşması ile başladı. Ardından devrim ve sosyalizm davasında yitirilmiş tüm devrim şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşunun hemen bitiminde Salkım Söğüt Tiyatro Grubu savaş karşıtı ve Ölüm Orucu Direnişi’ni anlatan şiirlerden oluşan bir gösteri sergiledi. Gösteri içeriği dolayısıyla katılımcılar tarafından coşkuyla alkışlandı. Deyim yerindeyse katılımcılar duygu ve tepkileriyle Salkım Söğüt grubuyla adeta bütünleştiler.

Bu bölümün ardından bir yoldaşımız günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yaptı. Yoldaşın, TKİP’nin hangi koşulların ürünü olduğunu anlatan, zor bir dönemde ortaya çıkmasına rağmen kararlı ve istikrarlı bir biçimde büyüdüğüne dikkat çeken, diğer parti ve örgütlerle farklılıklarının altını çizen konuşması ilgiyle dinlendi.

Kısa bır aradan sonra, genç bir komünistin yoldaşlarımızın izinde yürüme kararlılığını dile getiren konuşması coşkuyla karşılandı. Bir işçi yoldaşımız müzik eşliğinde şiirler okudu. Etkinliğin sonunda Berlin Müzik Grubu sahneye çıktı. Etkinliğimiz müzik grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde çekilen halaylarla sona erdi.

TKİP taraftarları/Köln