03 Mayıs'03
Sayı: 17 (107)


  Kızıl Bayrak'tan
  İşçi sınıfı kazanılmadan 1 Mayıslar kazanılamaz!
  İstanbul'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs...
  Ankara'da 1 Mayıs'a yoğun gençlik katılımı...
  Türkiye'de 1 Mayıs...
  İzmir'de 1 Mayıs...
  1 Mayıs eylemlerinden...
  Irak halkının direnişi işgalcilerin planlarını bozacak!
  Irak'ta yeni bir Vietnam sendromu korkusu
  Kölelik yasası TBMM Genel Kurulu'na geliyor...
  Özelleştirme yağmasına karşı topyekûn mücadeleye!
  1 Mayıs dünya ölçüsünde yaygın ve kitlesel gösterilerle kutlandı
  Almanya'da 1 Mayıs...
  Dünyada 1 Mayıs...
  Depreme değil çürümüş düzene isyan!
  Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  1 Mayıs çalışmalarından...
  İsviçre'de Ekim Gençliği kampı...
  Devrim davasının yenilmez neferi Hatice Yürekli'yi andık...
  İmparatorluğun şeytani dehası: Irak yeniden ayağa kalkacak mı?
  Bıji 1 Gulan!
  Mücadele postası

Bu sayının PDF formatını download etmek için tıklayın 
Almanya’da 1 Mayıs...

Sosyal saldırılar protesto edildi

Dünya işçi sınıfının birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs Almanya’da bir milyon civarında işçi ve emekçinin katılımıyla gerçekleşti. Geçen yıl düzenlenen gösterilere yarım milyon insanın katıldığı düşünüldüğünde bu yılki rakam gerçekten de anlamlıydı.

Bu yılki 1 Mayıs gösterilerinin kitlesel geçeceği emperyalist savaş karşıtı gösterilerden belliydi. Dünya halklarına karşı savaş açmış emperyalist haydutlara karşı dil, ırk, mezhep farkı gözetilmeksizin enternasyonal mücadele bayrakları bir kez daha yükseltildi.

Berlin:

Berlin’de 1 Mayıs günü çeşitli gösteriler ve etkinlikler düzenlendi. İlk gösteri sabah saat 10:00’da sendikalar tarafından düzenlendi. Değişik uluslardan işçi ve emekçilerin katıldığı gösteriye Türkiyeli devrimci örgüt ve partiler de katıldılar. Daha çok sosyal hakların gaspına, işsizliğe ve savaşa karşı taleplerin öne çıkarıldığı yürüyüş yapılan mitingin ardından bitirildi. Bu gösteriye katılım 8-10 bin civarında oldu. Her yıl olduğu gibi yine aynı saatte NPD’li faşistlerin provokasyon amaçlı yürüyüşüne karşı bir gösteri düzenlendi. Neo-Naziler ancak polisin yoğun korunması eşliğinde yürüyebildiler.

Bir diğer etkinlik ise her yıl binlerce insanın katıldığı 1 Mayıs şenliği oldu. Demokratik Sosyalizm Partisi (PDS) tarafından düzenlenen bu etkinliğe göçmen işçi ve emekçilerin ilgisi oldukça yoğundu.

Ayrıca biri saat 15:00’te bir diğeri 18:00’de olmak üzere iki ayrı “Devrimci 1 Mayıs” gösterisi düzenlendi. Bu gösterilere yaklaşık 20 bin civarında insan katıldı.

TKİP taraftarları olarak 1 Mayıs öncesi yerel bir çağrı bildirisi çıkararak çalışmalarımıza başladık. Ardından yurtdışı örgütümüzün çıkarmış olduğu 1 Mayıs afişlerimizi yaygınca yaptık. “Emperyalist saldırganlığa karşı birleşik mücadeleye!”, “Sosyal hak gasplarına, işsizliğe, ırkçılığa ve faşizme karşı mücadeleye!” Almanca pankartımız ve kızıl bayraklarımızla yürüyüşte yerimiz aldık. Yürüyüşte yine yurtdışı örgütümüzün çıkardığı bildiriyi dağıttık. Daha sonra PDS’nin düzenlediği 1 Mayıs şenliğine katılarak hem bildiri dağıttık, hem de gazete satışı gerçekleştirdik.

TKİP taraftarları/Berlin

Köln:

1 Mayıs Köln’de yaklaşık 3 bin işçi, emekçi ve gencin katılımıyla kutlandı.

Köln yakın tarihte yoğun ve kitlesel savaş karşıtı eylemlere sahne olmuştu. Bağdat rejiminin çöküşüyle birlikte eylemlerde bir düşüş yaşandı. Bu durum 1 Mayıs’a da yansıdı. 1 Mayıs kutlamasında savaş karşıtı sloganlar daha az atıldı. Taşınan pankart ve dövizlerde, atılan sloganlarda sosyal saldırılar ezici bir ağırlığı oluşturuyordu. Kürsüden yapılan konuşmalara da yine bu sorunlar damgasını vurdu. Hemen her konuşmada ve dağıtılan bildirilerde sosyal saldırılara karşı mücadele çağrısı yapılıyordu.

Kimi sendikaların yasak savma niteliğindeki genel 1 Mayıs çağrıları ve yer yer gerçekleştirilen (ki bunlar da sosyal saldırılar ekseninde kaynaşma içinde olan işçi tabanının zorlamasıyla yapılmıştır) kapalı devre cılız toplantılar dışta tutulursa, bu yıl 1 Mayıs’ın anlam ve önemine uygun bir çalışma yapılmadı. Bir-iki örnek dışında, ilerici ve devrimci yerli ve yabancı tüm güçler için de bu durum geçerlidir.

1 Mayıs’ı önceleyen günlerde belli bir politik ve pratik çalışma yürüten belki de tek devrimci akım bizdik. Köln’ün hemen her işlek meydan ve caddesini afişlerimizle donattık. Almanca olarak TKİP Yurtdışı Örgütü imzalı 1 Mayıs bildirimizi Ford fabrikası ve Köln Üniversitesi önünde dağıttık. Ev ziyaretlerinde bulunarak çevremize 1 Mayıs’a katılma çağrısı yaptık. 1 Mayıs günü pankartlarımız, dövizlerimiz, bildirilerimiz ve kızıl bayraklarımızla alandaydık.

Köln’de 1 Mayıs kutlaması DGB (Alman Sendikaları Birliği) binasının bulunduğu alandan bir yürüyüşle başladı. Uzun bir güzargahtan geçilerek Altemarkt’a gelindi. Sosyal hak gasplarına dikkatin çekildiği, bu eksenli mücadele çağrılarının yapıldığı konuşmaların ardından kutlama sona erdirildi.

TKİP taraftarları/Köln

Stuttgart:

Sermayenın saldırılarının giderek yoğunlaştığı bir dönemde 1 Mayıs’a hazırlanırken, faaliyetlerimizi “Emperyalist saldırganlık ve işgale karşı” yürüttüğümüz propaganda ile birleştirdik. Stuttgart TKİP taraftarları olarak haftalar öncesi 1 Mayıs propagandamızı ve çalışmalarımızı başlattık. İlk olarak ev ziyaretleri düzenleyerek 1 Mayıs’a çağrı yaptık. TKİP imzalı “Emperyalist saldırganlık ve sosyal haklara karşı 1 Mayıs’ta alanlara” çağrı afişimizi, fabrikalara ve şehir merkezine yapıştırdık. Ayrıca TKİP imzalı bildirilerimizi yaygın bir şekilde dağıttık.

DGB’nin (Almanya Sendikalar Birliği) düzenlediği yürüyüş ve mitinge, TKİP imzalı “Yaşasın devrim, yaşasın sosyalizm!” pankartı ve Marks ve Lenin portreleri ile katıldık. Bu yılki 1 Mayıs mitingine Stuttgart’ta beklenilenin altında bir katılım gerçekleşti. Çoğunluğu Türkiye ve Kürdistanlılar’ın oluşturduğu yürüyüşte Alman politik grupları azınlıkta idi. 4 binin üzerinde bir katılım gerçekleşti. Konuşmalar genelde Almanya’da işçi sınıfının temel haklarına yönelik saldırılara ilişkindi.

TKİP taraftarları/Stuttgart

Frankfurt:

1 Mayıs bu yıl Frankfurt ve civarında üç farklı alanda kutlandı. Toplam katılım 7 bin kişiyi buluyordu.

Neo-Naziler Almanya’nın başka kentlerinde olduğu gibi Frankfurt’ta da polis koruması altında, “emeği ve ulusal çıkarları koruma” sloganı altında provokatif eylemler gerçekleştirmeye kalktılar. Bölgedeki anti-faşist güçler, oradan buradan toplanmış bu güruha, faşizme bu toplumda, hele böylesi bir günde hiçbir şekilde etki alanı bırakılmayacağını gösterdi.

Ana yürüyüş hattında gerçekleştirilen eylemde, 1 Mayıs’la ilgili şiarların yanı sıra genelde sosyal hakların gaspına, emperyalist savaş ve saldırılara, talan ve yağmaya karşı tepkilerin dile getirildiği sloganlar atıldı.

Alman Başbakanı’nın katıldığı mitingte ise sendika yöneticileri tabandan gelen baskıyla reform olarak sunulan hükümet politikalarını sert bir şekilde eleştirmek zorunda kaldılar..

Eylemde Filistin ve özellikle İran kökenli örgüt kortejlerinde belli bir yoğunluk gözleniyordu.

BİR-KAR/Frankfurt

Dortmund:

Emperyalistlerin dünya halklarına barbarca saldırdığı, işçi ve emekçilerin haklarının bir bir budandığı bu dönemde, insanlık yine mücadele ateşini yükseltiyor. Halkların, işçilerin ve emekçilerin direnişi büyürken, emperyalistler korkularından daha da saldırganlaşıyor. Tam da böyle bir süreçte 1 Mayıs daha bir önem kazanıyor, dünyanın dört bir yanında bu düzene karşı büyüyen öfke ve kin dile getiriliyor.

Dortmund ve çevresi BİR-KAR çalışanları olarak 1 Mayıs’ı coşkuyla kutladık. Sabahın erken saaatlerinde başlayan yürüyüşümüz boyunca attığımız sloganlarla bu çürümüş düzene olan öfkemizi haykırdık ve bildirilerimizi dağıttık. Yürüyüşün bitiminde toplanılan alanda yapılan konuşmalar eşliğinde bildirilerimizi dağıtmaya devam ettik. Ardından Wuppertal’daki BİR-KAR çalışanları tarafından hazırlanan 1 Mayıs şenliğine katıldık. Konuşmalar, direniş müzikleri ve şiirleri eşliğinde coşkulu bir kutlama yaptık. 1 Mayıs şenliğimiz halaylar ve sloganlarla sona erdi.

BİR-KAR/Dortmund